• Naujienos
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Arvydas Daunys. Ar „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ įgyvendins mūsų lūkesčius?

Arvydas Daunys. Ar „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ įgyvendins mūsų lūkesčius?

30 balandžio
10:33 2021

Skaitydamas ir klausydamas viešojoje erdvėje sklindančią informaciją apie protestą „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“, kurią platina visi kas turi noro ir netingi, imu suprasti kiek nusivylimo ir lūkesčių, baimės ir vilties žmonėse susikaupė per tuos 30 metų, kuriuos visokių partinių krypčių valdantieji nuolat vadino milžinišku Lietuvos laimėjimu.

Žvelgiant objektyviai, ypač tų žmonių akimis, kurie, kaip skelbia statistika, gyvena ant skurdo, o dažnai ir žemiau oficialios skurdo ribos – jiems tai yra prapultis, duobė, bedugnė, iš kurios jie neturi galimybės išsikapanoti savarankiškai, ypač, jei gyvena rajone, kur tėra tik dvi darbo vietos – Maxima ir degalinė, ir kur paštas uždarytas, ligoninė uždaryta, mokykla uždaryta, klubo nėra, kino nėra – nėra nieko, kas leistų žmogui uždirbti ir praleisti laisvalaikį kaip žmogui.

Ir tų žmonių, pasak oficialios statistikos, kurią skaičiau prieš Naujuosius – apie 10-11 procentų gyventojų – tai apie 300 000 žmonių, kurie oficialiai registruoti kaip tokie.

Kiek yra tokių, kurie gyvena lyg ir aukščiau oficialios skurdo ribos, tačiau negali sau leisti nusipirkti naujo drabužio, juos įsigydami taip vadinamuose „skudurynuose“ – neskelbiama. Bet galima spėti, jog ne ką mažiau.

Ir pastebėkime – dabartiniai valdžioje esantys liberalai užsimojo šiems rajone gyvenantiems žmonėms dar apmokestinti vandenį – priversdami registruoti (jie tą vadina legalizuoti) šulinius ir gręžinius, esą vanduo valstybės nuosavybė, todėl būtina už jį mokėti…. Visi suprato teisingai – krizės metu liberalai užsimojo visai sunaikinti skurdžiausią gyventojų sluoksnį. Ne padėti jam, o sunaikinti.

Jie taip pat užsimojo sunaikinti ir vyro bei moters Šeimos sampratą, prilygindami ją homoseksualų partnerystei, .. pirmai pradžiai. Vėliau bus žengtas sekantis žingsnis (po partnerystės) – link homo-šeimų, kai Gyvybę kurianti šeima bus prilyginta minėtiems pseudo-dariniams. Savo planų jie net neslepia, o kam? Jie griebėsi ratifikuoti Stambulo konvenciją ir tik kilus didžiuliam pasipriešinimui trumpam atsitraukė. Jų tėra vos pora procentų – atrodytų kam kreipti į juos dėmesį demokratinėje valstybėje, kur viską sprendžia dauguma?

Bet paradoksas – šiandien tų poros procentų atstovai patekę į valdžią nori gauti VISKĄ ir iš KARTO. Jau supranta, kad sekančio karto neturės, tačiau tiki tuo, kad šiandien įteisinus tai, kam jie rengiasi – vėliau niekas atšaukti nedrįs, nes jie turės kietą Europos Sąjungos palaikymą.

Žinoma, čia jie padarė didelę klaidą, Overtono lango principai numato palaipsnį visuomenės pratinimą prie tos blogybės, kurią ji griežtai atmeta, o ne forsuotą visuomenės smegenų šturmą.

Jie padarė klaidą ir galų gale davė impulsą visuomenėje susiformuoti iniciatyviniam branduoliui, kuris jau buvo ir iki to, tačiau dar tikėjosi, kad to reikalo imsis politinės partijos. Partijos neišdrįso prisiimti atsakomybės gelbėti valstybę. Jose neatsirado nei lyderių nei pakankamai stiprių įtakos grupių, kurios būtų išdrįsusios garsiai pasakyti – STOP, GANA griauti valstybę!

Keista tai, kad tokių žmonių neatsirado ir jokiose nesisteminėmis save vadinančiose partijose.

Bet, šiandien galiu su palengvėjimu, bet santūriai, pasidžiaugti – liberal-laisviečių nesugebėjimas nuosekliai žengti Overtono apibrėžtu keliu, (o gal jie net neskaitė šios knygos?) – mūsų visuomenei suteikė galimybę suburti atsakingų piliečių iniciatyvinę grupę, pareiškusią, pradžiai, reikalavimą nušalinti T.V.Raskevičių ir Seimo ŽTK pirmininko pareigų, o antru žingsniu suformuoti „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ organizacinę grupę, paskelbusią savo deklaraciją „Dėl antidemokratinių ir antivalstybinių veiksmų stabdymo

Tai tapo pradžia to judėjimo visuomenėje ir to beatsirandančio tikėjimo užgimimo pradžia, kur viltys grūmėsi su nepasitikėjimu ir pašaipomis. Kur „Maršą“ palaikantys žmonės kasdieną turėjo neigti iš įvairių pusių besipilantį melą ir dezinformaciją, klaidinimus ir atvirą šmeižtą bei kenkimą pačiai „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ idėjai.

Patys „Maršo“ organizatoriai nereagavo į visa tai. Visi šie dalykai buvo numatyti iš anksto, jiems buvo pasirengta morališkai ir ši patirtis labai padėjo atlaikyti masinį puolimą socialinių tinklų grupėse ir kanaluose, youtube vaizdo įrašuose, kai, galų gale patys žmonės ėmė suprasti, jog sisteminis puolimas gali būti vykdomas tik prieš visuomenę. Tik prieš visuomenines iniciatyvas.

Nuo šio momento viskas apsisuko kitu galu – daug organizacijų ir partijų ėmė atvirai skelbti savo paramą „Didžiajam Šeimos Gynimo Maršui 2021“, o Seime Petro Gražulio pastangomis buvo surinki 52 Seimo narių parašai po „Maršą“ remiančia rezoliucija.

Tiesa, valdančiųjų ir socialdemokratų balsais (plius Tomo Tomilino) tos rezoliucijos svarstymas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, tačiau tokio skaičiaus pakako tam, kad ją be jokio balsavimo svarstytų kitą savaitę eiliniame Seimo posėdyje.

Visa tai liudija apie didelę „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ pergalę, kas iš tiesų yra visos Lietuvos pergalė, judant teisingos valstybės keliu.

Šioje vietoje laikas susimąstyti apie tai, ko visuomenė tikisi iš „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ organizatorių.

Kad jie duos raktą išspręsti susikaupusioms negerovėms valstybėje? Kad jie išmėš tą tvyrantį korupcijos liūną? Uždarys tą visą svetimų Lietuvos žmonėms ideologijų kalvę, kurios kūjų žvangesys ateina iš liberalaus sparno pusės ar gal sukurs kokią galingą politinę partiją, kuriai patys ir imsis vadovauti?

O gal tiesiog pareikalaus, kad dabartinės valdančiosios partijos pradėtų vykdyti savo politiką atsižvelgdamos į Konstituciją, kad atkurtų visuomenėje pasirinkimo, žodžio laisvę, Šeimos suverenitetą ir pan.

Pasvarstykime – ar dabartinio Seimo paleidimas taptų išsigelbėjimu Lietuvai nuo viso to, ką trumpai pavardinau aukščiau ir suteiktų galimybes naujajam Seimui įgyvendinti viską kas dabar neveikia?

Labai tuo abejočiau.

Visos dabartiniame Seime esančios partijos sėdėjo tyliai ir laukė stebėdamos ką darys valdančioji liberalų koalicija. Jos nesikreipė į visuomenę pagalbos, nepaskelbė iniciatyvos telkti Lietuvą ar rengti referendumą. Jos nedarė nieko.

Taip pat nedarė nieko ir tos nesisteminės partijos, kurios nebuvo išrinktos į Seimą. Jos neprotestavo, nerengė mitingų, nerengė piketų ir tiesiog laukė, kol atsiras tokia iniciatyvinė grupė (jei apskritai atsiras), toks gelbėtojas, kuris sugebės atsakyti į klausimus ir nurodys kelią.

Todėl, remiantis tuo, ką pasakiau šiose dviejose paskutinėse pastraipose – galima konstatuoti – Lietuvoje neturime tokios partijos, kuri galėtų atsakingai užimti valstybės valdžios postus ir dirbti Lietuvos žmonių gerovei.

Todėl priešlaikiniai Seimo rinkimai būtų tik momentinis sprendimas, padėsiantis atsikratyti išlaisvėjusių liberalų, tačiau niekaip nepadėsiantis išrauti tų išvešėjusių negerovių, kurios kaupėsi 30 metų.

Vienas iš sprendimų, įpareigojant Seimą dirbti Lietuvai galėtų būti 58 Konstitucijos straipsnio, kalbančio apie pirmalaikius Seimo rinkimus papildymas punktu – „Išankstinius Seimo rinkimus gali paskelbt Lietuvos visuomenė referendumu“.

Mes žinome, kad Šveicarijoje tiesioginis valstybės valdymas svarbiausiais klausimais vyksta būtent per referendumus. Lietuva irgi galėtų išbandyti šį kelią. Tam, pradžiai tereikėtų surengti referendumą, kad mano minėta eilutė būtų įtraukta į Konstitucijos 58 straipsnį. Toliau, kad nebūtų spekuliacijų dėl šeimos dabar ir ateityje – reikėtų Konstitucijoje konkretizuoti, kas yra vadinama Šeima.

Atrodytų keista, kad turime šiandien tikslinti tai, kas normaliam žmogui aišku ir be jokio tikslinimo, tačiau tie praėję 30 metų, kurių metu judėjome kairiojoje plokštumoje mums paliudijo, jog didžioji dalis to Vakarų pasaulio, į kurį taip veržėmės, jau šiandien randasi ten, nuo ko mes šiandien tik pradedame gintis. Jie jau pralaimėjo ir savo pralaimėjimu parodė mums, kas mūsų laukia, jei eisime jų keliu.

Tačiau, džiugu – prieš tai atsilaiko, kol kas, tik Lenkija, Slovakija, Vengrija – aš labai džiaugčiausi jei prie jų pavyktų prisijungti ir Lietuvai, kuri parodytų kelią ir kitoms Baltijos valstybėms. Ten mūsų broliai ir sesės, ir gali būti, jog jie laukia mūsų žodžio, mūsų pavyzdžio, ir net, galbūt, mūsų pasiaukojimo vardan šio kilnaus tikslo, kurio finale – išdidi, nebijanti drąsiai žvelgti „didiesiems“ į akis, išsitiesusi visu savo nedideliu ūgiu, bet didi savo dvasia – Lietuva.

Mums teks ieškoti sprendimų ir atrasti savo kelią, galbūt ne dabar, ne iš karto. Bet dabar jau žinome, kad mes ne vieni – į mus žvelgia pasaulis, į mus žvelgia mūsų vaikai, tikėdami savo tėčiais ir mamomis, kad jie garantuos jiems saugią ir jų vertą vaikystę, tikėdami, kad jų Tėčiai ir Mamos – tai Didvyriai iš didžiosios raidės, atmintį apie kuriuos jie su pasididžiavimu perduos jau savo vaikams.

„Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ nėra raktas į visus sprendimus, tačiau jis yra kelias, kuriuo eiti teks visai valstybei, atrandant tuos sprendimus. Mes juos atrasime. Kartu. Jau žinome kaip tą daryti.

O šiandien galiu pasakyti:

„Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ įvyks bet kokiu oru ir bet kokiomis sąlygomis!“.

Ir pabaigai – mūsų himnas, sukurtas ir padovanotas „Maršui“ autoriaus ir atlikėjo – Romo Dambrausko:

Infa.lt
Parama - Ačiū!  
žiūrėjo 610

Žymos

Atsiliepimų 8

 1. Stasys    -  2021-04-30, 11:22

  Tik Referendumu Spresti Seimo Paleidimo ir Prieslaikiniu Rinkimu Klausima.O Seima TIK VYRO IR Moters Laisva Sajunga .Darbo Vietu Kurimas Su Normaliais ATLYGINIMAIS Ne Minimumu.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Rima    -  2021-04-30, 12:05

  Kol TV ekranuose nepasikeis šeimininkas, kol jie varys tokią propagandą, tai tie priešlaikiniai rinkimai tuščias ramsas. Nuo komunisto ant socialdemokrato, skirtumo jokio, tik triukšmo daug, ir svajonės neišsipildys ir siekiai nerealūs. Be abejo sėkmės visiems, kad fantazijos išsipildytų, bet realybėje tuščios kalbos. Tuo labiau jau mes turim įvykusį kažkada seimo paleidimą, priešlaikinius rinkimus, o rezultatas? Sugriuvo atgal visi komunistai. Dabar bus tas pats.

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Ec    -  2021-04-30, 12:29

  Maršas nieko nepakeis apart susikaupusio žmonių pykčio nužeminimo. Norint, kad būtų kas nors keičiama reikia ne su pasekmėmis kovoti, o priežastis tvarkyti. Geriausiu atveju ką gali pasiekti maršas, tai pakeisti galvas televizoriuje. Organizatoriai kategoriškai nenori keisti ko nors daugiau, o siūlyta ir siūloma: https://infa.lt/?s=at%C4%97jo+laikas

  Atsakyti į šį komentarą
  • Trolis    -  2021-04-30, 13:43

   Jūs, panašu net nesupratote, kas rašoma straipsnyje :)))) – Maršas iš esmės gali tik nurodyti kryptį, o ne kažką pakeisti. Maršas tai žmonės, o organizatoriai tik įrankis, kurio pagalba tie žmonės buvo surinkti į krūvą ir jei norės galės pasirinkti kažką, ką siūlys organizatoriai. Patys organizatoriai kažką pakeisti neturi jokių galimybių. Pradžioj jie pasiūlė leisti Raskevičių, bet sistema užsispyrė ir tas nepavyko, dabar jie turi kitų pasiūlymų, bet tai ilgesnis kelias ir jie tą supranta. Bet tai Seimo kontrolės kelias ir jis jau siūlo kažkokias perspektyvas. Bet kuriuo atveju, viskas ką gali ištempt organizatoriai – tai pateikti konkrečius pasiūlymus, ir jei žmonės sutiks, pradėti juos įgyvendinti.

   Atsakyti į šį komentarą
 4. Op    -  2021-04-30, 12:37

  Su sistema, kovoti pagal jos taisyklės: = Pralaimėjimas!!

  Atsakyti į šį komentarą
 5. pilietė    -  2021-04-30, 13:03

  Ačiū Gerb.Arvvdui už puikius straipsnius, kur aiškiai viskas surašyta. AČIŪ VISUOMENININKAM UŽ GERĄ PRADŽIĄ. Lietuvių liaudis išmintis sako: „Gera pradžia – pusė darbo“.

  Atsakyti į šį komentarą
 6. Prans    -  2021-04-30, 15:43

  Senai sakiau, kad Valdzia tiek nutolo nuo Tautos, kad tapo atskira valstybe. New Feodalai, kurie sedi ant sprando Tautai!

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Reklama

Apklausa

Ar dalyvausite "Didžiajame Šeimos Gynimo Marše 2021"?


 • Taip, būtinai (71%, 239 balsavo)
 • Ne, nepalaikau (17%, 58 balsavo)
 • Nežinau, neturiu nuomonės (12%, 40 balsavo)

Viso balsavo: 337
Pradėta - 2021 29 kovo @ 23:23
Pabaiga - 2021 13 gegužės @ 23:23

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Karolis Venckus: „Mano mamai prokuroras Jakutis siūlo 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę“

Karolis Venckus: „Mano mamai prokuroras Jakutis siūlo 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Smurto auka

Jolanta Blažytė. Smurto auka

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Stambulo konvencija: viltis ar… baubas?

Lidžita Kolosauskaitė. Stambulo konvencija: viltis ar… baubas?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Apie dainą „Kelkis, Lietuva!“

Apie dainą „Kelkis, Lietuva!“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Ar „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ įgyvendins mūsų lūkesčius?

Arvydas Daunys. Ar „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ įgyvendins mūsų lūkesčius?

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Filantropas ar parazitas?

Jolanta Blažytė. Filantropas ar parazitas?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021″ – svečiuose Romas Dambrauskas, žmogus sukūręs protestui himną

„Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021″ – svečiuose Romas Dambrauskas, žmogus sukūręs protestui himną

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jarūnė Rimavičė. Nuo ko Lietuvoje ginama Šeima?

Jarūnė Rimavičė. Nuo ko Lietuvoje ginama Šeima?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    R. Karbauskis. Leisti keisti lytį nepilnamečiams, dekriminalizuoti narkotikus, naikinti alkoholio kontrolę – ką dar sugalvos trys liberalų partijos?

R. Karbauskis. Leisti keisti lytį nepilnamečiams, dekriminalizuoti narkotikus, naikinti alkoholio kontrolę – ką dar sugalvos trys liberalų partijos?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Artūras Orlauskas. Už savo Tėvynę kovosime iki galo

Artūras Orlauskas. Už savo Tėvynę kovosime iki galo

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Antanina Strumilienė. Jei Kudirka atsikeltų

Antanina Strumilienė. Jei Kudirka atsikeltų

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Padėka reklamuojantiems protesto žygį „Didysis šeimos Gynimo Maršas 2021″

Arvydas Daunys. Padėka reklamuojantiems protesto žygį „Didysis šeimos Gynimo Maršas 2021″

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Kaip politikai gyvenimo trukmę Lietuvoje ilgino

Jolanta Blažytė. Kaip politikai gyvenimo trukmę Lietuvoje ilgino

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Geras pensininkas – miręs pensininkas

Algimantas Rusteika. Geras pensininkas – miręs pensininkas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Tai priestarauja Konstitucijai. Laisvas, sveikas zmogus negali buti izoliuojamas !! Broliai ir seserys nepasiduokime diktaturai....

kk

lietuvoje-kiek girdėti-tik kerta...miškai jau parduoti ...iki ko dasigyvenom...?...

Ona

Malonu girdėti apie tai, kad net teisininkai patvirtina, tai ką ir mes žinome...Tik ne visiems...

Savo žodžiai tik patvirtinote Remigijaus išdėstytą mintį: "Vieno žvilgsnio į šiuos reikalavimus pakanka, kad suvoktume,...

Ne visai taip. Leidimas išduotas vykdyti darbus nuo birželio iki spalio, todėl darbai sustabdyti laikinai....

Op

Vėl kokią afiorą prastuminės...

kk

ir ką tos žiurkės daro-?gyvena pas tamstą-?...

Pritariu visa širdimi....