• Naujienos
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Kodėl renkamai valdžiai ir valdininkijai turėtų rūpėti žmonės?

Kodėl renkamai valdžiai ir valdininkijai turėtų rūpėti žmonės?

18 lapkričio
07:20 2020

Iš tikrųjų, kodėl? Tačiau šį kartą pakalbėkim apie tai, kodėl iš tikrųjų tiek renkamai valdžiai, tiek valdininkų armijai likę žmonės neturėtų rūpėti. Taip, su daug kuo, kas bus paminėta, galima nesutikti, galima piktintis, galima argumentuotai paneigti tolesnes mintis, ir aš pats nenorėčiau sutikti su tuo, ką rašau, tačiau realijos kalba už save.

Nei valdžiai, nei valdininkų armijai paprasti žmonės iš tiesų nerūpi ir neturi rūpėti.

Kodėl?

Renkamų politikų, kurie matytų toliau nei sieks jų kadencija, yra labai mažai. Dauguma nemato toliau savo kadencijos trukmės. Todėl, jei jau buvo išrinktas, tai jam didelė alga ir visos kitos privilegijos ar taip, ar kitaip yra garantuotos. Kaip ir galimybė per savo kadenciją užmegzti „teisingas“ pažintis bei „suderinti“ sotų postą po kadencijos kokioje nors šiltoje įstaigoje.

Arba per kadenciją „sutaupyti“ tiek, kad užtektų iki gyvenimo pabaigos ir dar artimuosius aprūpinti. Kiek jų sugeba pasinaudoti tokiomis galimybėmis, čia jau pačių renkamų valdžios žmonių reikalas.

Na, o mažuma renkamų politikų, kurie mąsto ne apie vieną, o apie dvi ir daugiau kadencijų – o kas galėtų paneigti, kad jų poreikiai dėl visų aukščiau išvardintų dalykų yra gerokai didesni, ir kad tam paprasčiausiai reikia ne vienos kadencijos ir būtent tokio statuso, kokį gauna išrinkimo atveju, kad tuos visus savo reikalus galėtų sėkmingai susitvarkyti.

Taigi, išrinktas į valdžią automatiškai, tegul ir ribotam laikui, tačiau tampa tam tikra prasme apsaugotas nuo paprastų žmonių rūpesčių ir jų sąskaita, kad ir terminuotam laikui, bet gauna gana didelius resursus savo gerbūviui tvarkytis. Žmonės jo nei atšaukti, nei atleisti, nei jam algos sumažint ar kitas privilegijas atimt – negali.

Visi pagraudenimai apie tai, kad iš žmonių mokesčių čia tas išrinktas valdžios žmogus gerai gyvena, ir jei žmonės ims masiškai gyventi blogai, tai ir jam bus blogiau – kam tie pagraudenimai rūpi, ypač kai galima valstybės vardu pasiskolinti savo algų išsimokėjimui? O kas ir kada atiduos skolas – kam tai įdomu?

Be to, yra dar viena priežastis, kodėl išrinktam į valdžią neturėtų rūpėti tie visi eiliniai už jį balsavę. O kas apmokėjo jo rinkiminę kampaniją? Visi tie, kurie už jį balsavo? Tie keli tūkstančiai kažkokiame kaimiškame rajone? Sumetė po kelis ar net keliasdešimt eurų, kad jį, kaip savą žmogų, finansuotų, kad eitų jų reikalų atstovauti?

Sunkiai gerbiami eiliniai balsuotojai, dauguma jūsų niekada jokiam politikui nepaskyrėt nė euro iš savo kišenės, gal kai kas iš jūsų parėmė keliais ar keliolika eurų pagal tas visokias paramas tiesiogiai ar per mokesčių dalies pervedimą politinėms jėgoms (apie partijų finansavimą iš mūsų visų kišenės, tai yra valstybės biudžeto, nekalbu, nes eiliniai rinkėjai negali šios įstatymu įtvirtintos tvarkos įtakoti).

Taigi, paprasti rinkėjai, iš esmės jokio euro iš kišenės nedavę arba tik trupinių patrupinę tam išrinktam į valdžią veikėjui, kodėl manote, kad jis turėtų jaustis jums skolingas ir įsipareigojęs?

Dėl algos, kurią iš jūsų mokesčių gaus? Juk ta alga ir taip garantuota įstatymais bet kam, kas būtų pakliuvęs į tą vietą… Kodėl tas ar anas konkretus žmogus turėtų dėl to rūpintis ir jaustis skolingu jums, eiliniams rinkėjams? Ir nesijaučia, o kam?

Užtat jis yra skolingas tiems, kas finansavo jo išrinkimą. Jis žino, kas, kiek ir kokias sumas davė, kad jis būtų išrinktas, taigi, jis žino, kas jo šeimininkas, kuriam dabar teks tą sumą su kaupu grąžinti. – Ir jam padirbės. Jūsų visų, ir mano taip pat, sąskaita.

Jums nepatinka? O kas sakė, kad šis pasaulis gražus, geras ir teisingas?

Taigi, tikiuosi jau aiškiau, kodėl renkamam į valdžią veikėjui neturėtų rūpėti ir realiai nerūpi jūsų, sunkiai gerbiami eiliniai rinkėjai, problemos ir jūs patys…

Kita grupė, kuriai paprastų žmonių reikalai turėtų rūpėti, tai valdininkija, ypač ta jos dalis, kuriai netenka dirbti tiesioginio „klientų aptarnavimo“ darbo, tai yra, netenka tiesiogiai bendrauti ir spręsti konkrečius konkrečių žmonių reikalus.

Tiesa, tai valdininkijos daliai, kuriai tenka „tiesioginis klientų aptarnavimas“, tie žmonės daugeliu atvejų turėtų rūpėti tik tiek, kad, kaip minimum, jų pačių už netinkamą elgesį neišmestų iš valdiško darbo, ir iš kitos pusės – tinkamai vykdant vadovybės nurodymus gautų paaukštinimą, premiją ir pan.

Taigi, priklausomai nuo pareigybių ir darbo sutarties ir valdininkija nėra vienalytė ir vienodai gerose pozicijose. O, bet, tačiau, kuo valdininkas yra toliau nuo „tiesioginio klientų aptarnavimo“, kuo jo sutartis jam palankesnė (neterminuota, ribotos galimybės atleisti, garantuotos išeitinės „pašalpos“, o gal vietoje to perkėlimas į kitas „pareigas“, garantuota alga, premijos, socialinės garantijos ir t.t. ir pan.), tai kodėl jam turėtų rūpėti eilinių žmonių rūpesčiai?

Juk visą jo gerbūvį tame valdiškame darbe jam garantuoja įstatymai, kurių tie eiliniai žmogeliai įtakoti negali. Tai ko jam pergyvent ir sukti galvą dėl jų menkų ir niekingų reikalų? Juk alga ir kiti valstybės vardu garantuoti gėriai ar taip, ar kitaip sulašės į kišenę. Tai ar aišku, kodėl valdininkijai, jūs, eiliniai žmogeliai, nerūpite?

Be abejo, tiek renkami į valdžią, tiek valdininkai, jei perlenkia lazdą, pvz., ima pinigus, sudėtus gėrimų dėžutėse, rizikuoja to viso gėrio iš valstybės kišenės netekti. Bet tokių ne tiek daug pagauna, dauguma apdairiai ir budriai sergsti savo mažiau ar daugiau šiltą vietą prie lovio, jei ima, tai ima apdairiai ir atidžiai stebi, kaip kur kada peršokti prie geresnės ir šiltesnės vietos.

Dar kartą. Visa aukščiau išvardinta šutvė, tarp kurių atskirai paėmus, yra ir gerų žmonių, kuriems rūpi paprasti žmogeliai (bet tai nykstanti mažuma) turi valstybės įstatymais garantuotą didesnį ar mažesnį gerbūvį bei socialines garantijas, kurių eiliniai sunkiai gerbiami rinkėjai, nei įtakoti, nei atimti negali.

Taigi, esant tokiai akivaizdžiai situacijai, kodėl turėtumėte tikėtis, kad aukščiau išvardintai šutvei turėtumėte rūpėti jūs, eiliniai rinkėjai ir šiaip žmogeliai?

Viskas, kas jiems labiausiai rūpi, tai priemonių visuma (įstatymų formuluotės, kurias priims partijos kolega, sutarimas su viršininku, giminystė, finansinis rėmėjas per rinkimus ir pan.), kuriomis yra užtikrinamas jų gerbūvis. Štai ir visas interesų laukas. Tik tiek ir visai paprastai.

Jūs, eiliniai žmogeliai, nesate priemonių visuma tam gerbūviui čia ir dabar užtikrinti. Taip taip, jūsų mokesčiai… Ar tikrai? Nesunešite pakankamai – dar apmokestins ir pasiskolins, argi problema. O kaip bus po šimto metų, argi kam svarbu, svarbu savo vaikams ir anūkams bus sukapta gėrybių.

Todėl sunkiai gerbiami rinkėjai, po rinkimų vėl tampantys užknisančiais eiliniais niurzgiančiais piliečiais, su savo niekingais rūpesčiais trukdantys ramiai ir sočiai mėgautis gyvenimu. Sveikinu, – jūs valdžiai nerūpite. O jei norite, kad rūpėtumėte, tuomet neduokite ramybės valdžiai.

Kiekviename, kad ir smulkiausiame reikale kniskite jiems gyvenimą. Kaip tą daryti?

Išmanykite įstatymus, kurių yra netgi visai gerų ir, bet kokiame savo reikale su valdžios žmonėmis, remdamiesi įstatymo raide reikalaukite, ne prašykite, o reikalaukite, ir nesitraukite, kol negausite, kas jums priklauso. Ir taip kasdien, kiekviename reikale su valdžios atstovais.

Kad jūsų bijotų jau vien užėjus į kokią įstaigėlę paprasčiausios pažymos, kurią kuo skubiau ir su didžiausiu dėmesiu jums paruoš, kad tik nereiktų turėti su jumis dar daugiau reikalų.

Nes dabar jie jūsų nebijo. Jūs bijote net paprašyti to, kas jums ir neprašant priklauso, tai kodėl prieš jus neišsidirbinėti?

Išmokite reikalauti iš valdžios žmonių. Neduokite ramybės. Sekite jų darbus kasdien. Domėkitės jais ne tik rinkimų dieną, bet kasdien.

Tų, kurie ateina pas jus, kad už juos balsuotumėt, klauskite, ką ir kaip jie dėl jūsų darys ir sekite ar klauso, ar įsidėmi. O kai būna išrinkti, rašykite jiems, skambinkite, eikite gyvai ir klauskite, kad rodytų, ką nuveikė iš to, ką žadėjo, kad bijotų ir drebėtų dėl jūsų dėmesio ir žinotų, kad nuo jūsų priežiūros neišsisuks.

Tai sunkus kasdienis darbas su bet kokia valdžia, sunkiai gerbiami rinkėjai bei eiliniai šiaip piliečiai. Bet kito kelio nėra.

Nors yra – tai nyki svajonė, kad iš kažkur atsiras kažkokia valdžia, kuri be jūsų pačių priežiūros ir pastangų jumis ir jūsų reikalais tiesiog šiaip ims ir pradės rūpintis. Kad vieną karalių pakeitus kitu, o šiam nukirtus galvą ir vietoje jo pastačius prezidentą su parlamentu jau tikrai viskas bus gerai ir galima bus gyventi nesekant ir neprižiūrint valdžios…

Man gaila taip galvojančių, o tokių yra labai daug, tiek daug, kad valdžia tuo sėkmingai naudojasi. Reikia suprasti, kad kokia bebūtų santvarka valstybėje, mokesčius dėl valstybės reikalų finansavimo vis tiek reikės mokėti, niekur jokiais laikais jokioje santvarkoje to neišvengsite. Taigi, resursų lovys bet kokiu atveju buvo, yra ir bus.

Tačiau to resursų lovio eikvojimas niekada nebus atliekamas taupiai ir apdairiai dėl eilinių žmonių gerovės, o visada bus stengiamasi iš eilinių žmonių suneštus resursus pasidalinti „tarp savų“ ir „kaip reikia“.

Kas ir kiek prie to prisidedate, kad to būtų kiek galima mažiau? Klausimas visiems, o atsakyti tenka kiekvienam asmeniškai kasdieniu savo ir savo tėvų, senelių bei savo vaikų ir anūkų gyvenimu, jo kokybe bei perspektyvomis.

Mingaudas (Teksto autorius redakcijai žinomas)

Infa.lt
Parama - Ačiū!  
žiūrėjo 140

Žymos

Atsiliepimų 5

 1. Algirdas    -  2020-11-18, 12:58

  Valdžią kontroliuoti sunkus kasdienis darbas? Tai kada savo darbus dirbti jeigu valdžią reikia pastoviai sekti? O nieko iš valdžios neprašyti ir nereikalauti ne lygis? Jeigu reikia valdžią pastoviai kontroliuoti, kad nevogtų to ką pats jai savo noru atidavei, atsisakyk valdžios ir ne tik laiko sutaupysi, bet ir pati bėda išnyks.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Mindas    -  2020-11-18, 17:28

  Užtat kai valdžia tavęs neatsisakys net ir pačiam jos atsisakius, tada ir bus smagu pažiūrėti, kaip „valdžios atsisakymas“ veikia praktikoje… :)

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Algirdas    -  2020-11-18, 18:23

  Norite pasakyti, kad jums bus smagu žiūrėti kaip valdžios, už jūsų (paklusnaus) pinigus, pasamdyti nemąstantys stribai mėgins sudoroti niekam nieko blogo nepadariusį žmogų? Šaunu Mindai. Liūdna, tačiau matau, kad principas „skaldyk ir valdyk“ vis dar puikiai tebeveikia.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. Mindas    -  2020-11-18, 22:47

  Algirdai, Ezopo kalbą prisiminkite… Kas yra ironija ir sarkazmas, prisiminkite… O ne tiesiogiai paraidžiui priimkite, kas rašoma.

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Algirdas    -  2020-11-19, 13:49

  Jūs mane pažįstat, nesvarbu kad tik virtualiai, o kadangi pažįstat tai visai nebūtina kalbėti Ezopo kalba su pažįstamu. Beje, aš parašiau rimtą komentarą po rimtu jūsų paties rašytu straipsniu, tokio ir atsakymo tikėjausi.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Reklama

Apklausa

Ar dalyvausite "Didžiajame Šeimos Gynimo Marše 2021"?


 • Taip, būtinai (71%, 278 balsavo)
 • Ne, nepalaikau (18%, 72 balsavo)
 • Nežinau, neturiu nuomonės (11%, 42 balsavo)

Viso balsavo: 392
Pradėta - 2021 29 kovo @ 23:23
Pabaiga - 2021 13 gegužės @ 23:23

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Arvydas Daunys. „LRT tyrimas“ – siekis apsaugoti visuomenę nuo pavojingų elementų? – Greičiau atvirkščiai

Arvydas Daunys. „LRT tyrimas“ – siekis apsaugoti visuomenę nuo pavojingų elementų? – Greičiau atvirkščiai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Dalia Braziulytė. Kaip jaučiatės po vakarykščio Šeimos maršo?

Dalia Braziulytė. Kaip jaučiatės po vakarykščio Šeimos maršo?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Andrius Martinkus. MANO KELIAS Į „MARŠĄ“ IR VINGIO PARKĄ

Andrius Martinkus. MANO KELIAS Į „MARŠĄ“ IR VINGIO PARKĄ

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Antanina Strumilienė. MŪSŲ NEDAUG, BET MES – NEREALŪS

Antanina Strumilienė. MŪSŲ NEDAUG, BET MES – NEREALŪS

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Vyskupas Jonas Kauneckas: jūs paskelbėte „Didįjį Šeimos Gynimo Maršą“. Mes, dvasininkai, turime jus remti

Vyskupas Jonas Kauneckas: jūs paskelbėte „Didįjį Šeimos Gynimo Maršą“. Mes, dvasininkai, turime jus remti

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Vakcinacija nuo fanatizmo? Reiktų, bet nėra

Jolanta Blažytė. Vakcinacija nuo fanatizmo? Reiktų, bet nėra

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Arturas Orlauskas atvirai „Apie „negražų“ anekdotą, „gražią“ ateitį ir Šeimų maršą“

Arturas Orlauskas atvirai „Apie „negražų“ anekdotą, „gražią“ ateitį ir Šeimų maršą“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Taip veikia mano smegenys. Elonas Muskas prisipažino, kad serga Aspergerio sindromu ir nusmukdė „Dogecoin“

Taip veikia mano smegenys. Elonas Muskas prisipažino, kad serga Aspergerio sindromu ir nusmukdė „Dogecoin“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jurga Lago. Niekas tavęs negali pažeminti, nes šliaužiantis negali pažeminti stovinčio

Jurga Lago. Niekas tavęs negali pažeminti, nes šliaužiantis negali pažeminti stovinčio

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Šeimų Sąjūdis: laisvė yra – nesavanaudiška meilė

Šeimų Sąjūdis: laisvė yra – nesavanaudiška meilė

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Seimo narys Aidas Gedvilas: „Apie (NE)Galimybių pasą kitu kampu“

Seimo narys Aidas Gedvilas: „Apie (NE)Galimybių pasą kitu kampu“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Treneris Šarūnas Navickis apie „Didįjį Šeimos Gynimo Maršą 2021″ ir mūsų neįtikėtinai kvailą valdžią

Treneris Šarūnas Navickis apie „Didįjį Šeimos Gynimo Maršą 2021″ ir mūsų neįtikėtinai kvailą valdžią

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Apie karą, kurio nebus

Algimantas Rusteika. Apie karą, kurio nebus

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Apie GA-GA-GALIMYBIŲ PASĄ

Jolanta Blažytė. Apie GA-GA-GALIMYBIŲ PASĄ

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą

O kas jei 107tūkst. balsavusiųjų už Armonaitės LP pareikalaus neliesti Armonaitės ir/arba nekeisti konstitucijos?...

su tarptautine geju diena...

AČIŪ visiems sąmoningiems Lietuvos žmonėms, -visiems, kurie organizavo ir dalyvavo šiame grandioziniame renginyje. Gaila, kad...

Pagarba Vyskupui ir kitiems tokems davsininkams!...

Dėkoju už gražų aprašymą. Negalėjau dalyvauti bet buvau su Jumis!...

O jie jau siandien patvirtino, kad l. greitai balsuos uz partnerystes istatyma ir narkotiku legalizavima....

Aha

„... jų įgyvendinimo pažanga stebima per Portfelių ir projektų valdymo informacinę sistemą (PPVIS).“ – daugiau...

pritariu jusu pozicijai ir nuomonei, Andriau hare krishna...

Patinai perduos uodu patelems mirtina GMO gena. Pateles siurbdamos zmoniu krauja - perduos mirtina gena...

Šiandien LRT tik keliais žodžiais paminėjo, kad policija pradėjo tyrimą dėl karantino pažeidimų. LRT VISIŠKAI...

Geguzes 15 d. vyko taip pat protestai Londone, Manchetseryje, Toronte . Protestai pries skiepu pasus...