infa.lt

Kariuomenės veikla COVID-19 pandemijos sąlygomis, klausimai ir atsakymai

Kariuomenės veikla COVID-19 pandemijos sąlygomis, klausimai ir atsakymai

19 kovo
17:01 2020

kam.lt nuotr.

1. Kaip Lietuvos kariuomenė prisideda prie COVID-19 situacijos suvaldymo?

Kovo 19 dienos 13.00 val. duomenimis, šiuo metu prie vidinės Europos sąjungos sienos punktų su Latvija ir Lenkija bei Lietuvos oro ir jūrų uostuose vienu metu budi apie 120 Lietuvos kariuomenės (LK) Taikos meto užduotims vykdyti pasitelktų Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karių.

Lietuvos kariai teikia pagalbą civilinėms institucijoms:

 • nuo kovo 3 d. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostose, Klaipėdos jūrų uoste;
 • 40 KASP karių padeda Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistams valdyti keleivių srautus, registruoti ir informuoti grįžtančius į Lietuvos teritoriją keleivius;
 • nuo kovo 16 d. Lietuvos-Latvijos ir Lietuvos-Lenkijos pasienio kontrolės punktuose:
 • 70 KASP karių pasienio užkardose padeda Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams vykdyti žmonių, įvažiuojančių į Lietuvos teritoriją informavimą, registravimą ir uždarytų ruožų kontrolę.
 • Kovo 16 d. Karinių oro pajėgų orlaivis „Spartan“ buvo pasitelktas pargabenti LR piliečius ir transplantologijos centro krovinį (kamienines ląsteles) iš Vokietijos į Lietuvą.
 • Kovo 18 d. Karinių oro pajėgų orlaivis „Spartan“ buvo pasitelktas pargabenti transplantologijos centro krovinį iš Vokietijos į Lietuvą (kamienines ląsteles);

Lietuvos kariuomenė taip pat yra skyrusi ir įrengusi 4 vnt. karinių palapinių Vilniaus ir Kauno oro uostuose, kuriose yra vykdoma atvykusių keleivių registracija ir patikra.

Iš viso pagalbą civilinėms institucijoms, kovojančioms su koronaviruso epidemija šiuo metu* teikia daugiau nei 100 karių, tarnaujančių Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgose, kurios buvo aktyvuotos pagal LK Taikos meto užduočių planą:

2. Kaip pasikeitė Lietuvos kariuomenės veikla dėl COVID19?

Lietuvos kariuomenė, atsižvelgdama į paskelbtą karantiną, įvedė šias COVID-19 viruso plėtros rizikos valdymo priemones:

a. Apribotos karinio rengimo ir pratybos. Atšauktos tarptautinės ir ne karinėse teritorijose planuotos pratybos. Kariai gali treniruotis ne didesniais kaip 30 karių būriais, laikantis atstumo rekomendacijų. Pratybos leidžiamos tik karinėse teritorijose, renkantis atviras erdves.
b. Apribotas karių ir transporto priemonių judėjimas tarp padalinių paliekant būtiną susisiekimą.
c. Laikinai sustabdytas Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) karių išleidimas į namus savaitgaliais. Tokių prevencinių priemonių imtasi siekiant apsaugoti karius ir jų šeimų narius, paliekant galimybę kiek galima dažniau bendrauti su artimaisiais pasitelkiant mobiliąsias technologijas.
d. Dalis profesinės karo tarnybos karių, įvertinus jų būklę, turės likti kartu su nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariais ir tarnybą vykdys kareivinių režimu, į namus nebus išleidžiami. Tai daroma siekiant maksimaliai sumažinti kontaktus su išore.
e. Savaitgaliais kariams planuojamos papildomos kovinio rengimo pratybos, derinant jas su karių poilsiu.
f. Visi profesinės karo tarnybos (PKT) kariai, grįžę iš komandiruočių užsienyje, izoliuojasi namuose, į dalinius nevyksta dvi savaites.
g. Atšauktos ir neplanuojamos naujos karių komandiruotės į užsienį.
h. Visuose kariniuose daliniuose medicinos personalas ir vadai yra instruktavę visus karius dėl papildomų higienos priemonių COVID19 plitimo prevencijai: papildomai valomos ir vedinamos patalpos, kariai dažniau plauna rankas, yra įrengti papildomi dezinfekcinio skysčio dozatoriai.

Pabrėžiame, kad karantinas nekeičia pagrindinės kariuomenės užduoties – pasirengimo ginkluotai šalies gynybai, todėl, pasitelkusi papildomas saugumo priemones, kariuomenė ir toliau privalo užtikrinti, jog kariai atliks savo pareigą tiek šalies gynyboje, tiek padedant kitoms su viruso plitimu kovojančioms institucijoms.

3. Kodėl savaitgaliui neišleidžiami NPPKT kariai?

a. Tokių prevencinių priemonių imtasi mažinant karių ir jų šeimos narių riziką užsikrėsti. Analogiškų prevencijos priemonių buvo imtasi ir ankstesniais metais, kai savivaldybės savo teritorijose paskelbdavo gripo epidemiją.
b. Ekstremalioji situacija, kaip ir karantinas, kariuomenės užduočių neatšaukia – kariai tęsia tarnybą, kaip tęsia tarnybą ir viešosios tvarkos saugotojai arba ugniagesiai. Karinis rengimas turi būti tęsiamas ne tik tam, kad būtų užtikrintas pagrindinis kariuomenės uždavinys – ginkluota valstybės gynyba, bet ir tam, kad kariuomenė galėtų įsijungti į pagalbą kitoms valstybės institucijoms, šiuo metu kovojančioms su koronaviruso plėtra.
c. Kareivinių režimas šauktiniams karantino metu – įprasta praktika. Tuo siekiama užtikrinti šauktinių sveikatos saugumą. Visuose kariniuose daliniuose veikia medicininės paramos vienetai, kuriuose dirbantys karo medikai teikia sveikatos priežiūros paslaugas. NPPKT kariams tiekiamos ambulatorinės pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, būtinoji medicinos pagalba ir kt. Šauktiniams vyksta įprastos karinio rengimo pratybos, savaitgaliais organizuojama pilietinio ugdymo, laisvalaikio, sporto ir kita veikla karinio dalinio teritorijoje. Tokia praktika įprastai taikoma ir kitose NATO šalių kariuomenėse.

4. Ar bus stabdomas NPPKT šaukimas ir vežimas į dalinius?

a. Nuo kovo 17 iki balandžio 3 d. sustabdytas karių sveikatos patikrinimas priimant į profesinę karo tarnybą ar NPPKT. Medicinos personalas bus skiriamas kitoms užduotims.
b. Karo prievolininkams duoti šaukimo nurodymai atvykti pasitikrinti sveikatos bus atšaukti arba perkelti į vėlesnį laiką. Su kiekvienu karo prievolininku bus susisiekta individualiai ir suderintas naujas sveikatos patikrinimo laikas.
c. Karo prievolininkai, kuriems yra duoti nurodymai pateikti dokumentus ar susisiekti, turi kontaktuoti telefonu ar elektroniniu paštu, o dokumentus (pvz. mokslo pažymas ar prašymus dėl tarnybos atidėjimo) teikti nuotoliniu būdu (registruotu paštu ar elektroniniu paštu). Visą reikalingą informaciją karo prievolininkams suteiks Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninių padalinių specialistai elektroniniu paštu arba telefonu.
d. Karo prievolininkams nurodymai ir informacija, susijusi su jų šaukimo procedūrų vykdymu, yra skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėje sauktiniai.karys.lt.
e. Karo prievolininkai, esantys kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše, privalo nuolat sekti jiems skelbiamą informaciją ir nurodymus internete bei vykdyti gautus šaukimo nurodymus.

5. Ką daryti užsienyje gyvenantiems jaunuoliams, kurie yra patekę į 2020 m. šauktinių sąrašus?

Karo prievolininkai, esantys užsienio valstybėse ir gavę nurodymus artimiausiu laiku atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninius padalinius, pirmiausiai privalo susisiekti su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniu padaliniu ir informuoti apie savo buvimo vietą bei aplinkybes, dėl kurių yra apribotas karo prievolininko atvykimas. Tokiems karo prievolininkams šaukimo procedūros bus sustabdytos individualiai ir paskirtas kitas atvykimo laikas.

6. Kur daliniuose laikomi karščiuojantys kariai?

Pagal Kariuomenės vado (KV) patvirtintą veiksmų plintant COVID-19 virusui stabdyti Lietuvoje aprašą, visuose kariniuose vienetuose yra numatyta atskirta izoliuota patalpa, į kurią turi būti prisistatytas karys ar darbuotojas, kuriam įtariamas susirgimas.

7. Kas bus daroma nustačius COVID atvejį kariui?

a. Izoliavus karį, jam būtų iškviesta greitoji medicinos pagalba. Patalpos, kuriose jis buvo, būtų dezinfekuojamos, kontaktavę kariai atskiriami ir stebimi 14 dienų. Maitinimas jiems būtų organizuojamas atskirai.
b. Susirgęs karys toliau perduodamas gydyti civilinėms gydymo įstaigoms.

8. Ar artimieji gali lankyti karius daliniuose?

a. Pagal KV veiksmų planą apribojus pašalinių asmenų patekimą į karinius dalinius artimieji negali lankyti sergančių karių.
9. Ar galima kariams perduoti siuntinius?
a. Tai nėra draudžiama.

10. Kas daroma, kad į dalinius viruso neįvežtų profesinės karo tarybos kariai?

a. Patekimo į dalinius vietose budintys kariai ir institucijų budėtojai dėvi asmens apsaugos priemones, tikrina kiekvieno į dalinį patenkančio asmens kūno temperatūrą.
b. Karantino laikotarpiu yra apribotas karių ir transporto priemonių judėjimas tarp padalinių, paliekant būtiną susisiekimą.
c. Užsienyje buvę kariai privalo vykdyti 14 d. saviizoliaciją ir į dalinius nepatenka. Laikosi padidintų higienos reikalavimų.

11. Ar tiesa, kad NATO pratybos balandžio mėn. pradžioje neatšaukiamos?

Visos nacionalinės ir tarptautinės pratybos karantino laikotarpiu yra atšauktos. JAV vadovaujamos tarptautinės pratybos „Europos gynėjas 2020“ (angl. „Defender Europe 2020“) buvo koreguotos, sumažinant jų apimtį ir mastą. Tai yra laikinas ir racionalus sprendimas, siekiant kovoti su koronaviruso plitimu.

12. Ką kariai veikia kariniuose daliniuose?

a. Kariai vykdo būtinas užduotis, tęsia karinį rengimą, kuris yra būtinas, siekiant išlaikyti tinkamą Lietuvos kariuomenės parengtį.
b. Kariai laikosi rekomendacijų dėl užsikrėtimo prevencijos, tačiau atkreipiame dėmesį, jog karantinas nekeičia pagrindinės kariuomenės užduoties – pasirengimo ginkluotai šalies gynybai, tad, pasitelkusi papildomas saugumo priemones, kariuomenė turi užtikrinti, jog kariai atliks savo pareigą tiek šalies gynyboje, tiek padedant kitoms su viruso plitimu kovojančioms institucijoms.

13. Ar karinėse teritorijose yra koks nors medicinos punktas?

Visuose kariniuose daliniuose veikia medicininės paramos vienetai, kuriuose dirbantys karo medikai teikia sveikatos priežiūros paslaugas. NPPKT kariams tiekiamos ambulatorinės pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, būtinoji medicinos pagalba ir kt.

14. Ar yra karių susirgusių COVID19?

Šiuo metu* Lietuvos kariuomenėje tokių atvejų nėra.

15. Ar yra sustabdyta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) veikla?

a. Akademija yra karinis universitetas, todėl tarnyba ir kita veikla joje nėra stabdoma. Užduotys, kiek įmanoma, vykdomos nuotoliniu būdu.
b. Stipriai sugriežtintos karių ir darbuotojų patekimo į teritoriją sąlygos.
c. Ar taikomos papildomos saugos priemonės patenkantiems į karo akademijos teritoriją? Asmenų judėjimas maksimaliai sumažintas.
d. Visoje LKA teritorijoje yra įrengtos vietos su dezinfekcinėmis priemonėmis, prašoma laikytis SAM rekomendacijų bei asmeninės higienos normų.
e. Studijų procesas nestabdomas ir organizuojamas nuotoliniu būdu, karinis rengimas vykdomas LKA teritorijoje, už teritorijos ribojamas. Bendros rikiuotės ir didesnių grupių veikla nevykdoma.
f. Kariūnai ir LKA teritorijoje tarnaujantys NPPKT mokomojo būrio kariai gyvena kareivinių režimu, išleidimas maksimaliai ribojamas.
g. Užsienio kalbų kursai nutraukiami visiems klausytojams, išskyrus užsienio šalių klausytojus apgyvendintus LKA teritorijoje, jų judėjimas iš LKA teritorijos taip pat yra maksimaliai ribojamas.
h. Kiti, jau vykstantys, kursai LKA pabaigiami ankstinant grafiką, užduotys paskirstomos atlikti nuotoliniu būdu. Nauji kursai nepradedami.
i. Lietuvos karo akademija stebi situaciją šalyje ir pasaulyje, todėl imamasi papildomų prevencijos priemonių, skirtų išvengti galimo užsikrėtimo virusu, siekiama užtikrinti nenutrūkstamą karinės organizacijos veiklą.

*2020 m. kovo 18 d. duomenys


Žymos

1 Atsiliepimas

 1. peleda , leja vilte LAIMA LAURE    -  2020-03-20, 19:03

  teksto neskaičiau,, bet noriu parašyti, kad tie veiksmai , kurie buvo aptarti ,,,sakykim smegenų Morzeje,, galioja— ačiū už pagarbą mano TĖVUI….

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Balsuosite ateinančiuose rinkimuose UŽ?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Kaip plaunant chemikalais Vilniaus gatves, galimai išplaunami biudžeto pinigai

Kaip plaunant chemikalais Vilniaus gatves, galimai išplaunami biudžeto pinigai

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Mindaugas Puidokas. Kodėl Trumpo JAV vienija pasaulį, o Landsbergių „konservatoriai“ ieško priešų?

Mindaugas Puidokas. Kodėl Trumpo JAV vienija pasaulį, o Landsbergių „konservatoriai“ ieško priešų?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Orinta Leiputė. Apie darbą Karštojoje koronos linijoje: juokus labai greitai pakeitė žmonių nerimas

Orinta Leiputė. Apie darbą Karštojoje koronos linijoje: juokus labai greitai pakeitė žmonių nerimas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Padėjo atgabenti priemones su koronavirusu kovojantiems medikams – sulaukė šmeižto

Padėjo atgabenti priemones su koronavirusu kovojantiems medikams – sulaukė šmeižto

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Sauliaus Skvernelio kreipimasis į Lietuvos senjorus

Sauliaus Skvernelio kreipimasis į Lietuvos senjorus

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rimantas Dagys: „Dėl valstybinio banko“

Rimantas Dagys: „Dėl valstybinio banko“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Bronis Ropė: Laikinai reikia reguliuoti maisto kainas

Bronis Ropė: Laikinai reikia reguliuoti maisto kainas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    V. Uspaskich. Virusas – ne PVM, jis vaikšto per sienas, o krizė suteikia naujas galimybes

V. Uspaskich. Virusas – ne PVM, jis vaikšto per sienas, o krizė suteikia naujas galimybes

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Matulevičius. Pandemijos pamokos (2)

Algimantas Matulevičius. Pandemijos pamokos (2)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Apie COVID-19

Apie COVID-19

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    Vilija Blinkevičiūtė. Europa laiko svarbiausią – solidarumo – egzaminą

Vilija Blinkevičiūtė. Europa laiko svarbiausią – solidarumo – egzaminą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Angela Merkel: „Viskas labai rimta. Aš noriu paaiškinti“

Angela Merkel: „Viskas labai rimta. Aš noriu paaiškinti“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    V. Uspaskich: „Meilės, laimės, geros pavasariškos nuotaikos ir daugiau pozityvo! Ir tada nė vienas virusas nepaims“

V. Uspaskich: „Meilės, laimės, geros pavasariškos nuotaikos ir daugiau pozityvo! Ir tada nė vienas virusas nepaims“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Agimantas Matulevičius. Pandemijos pamokos [1]

Agimantas Matulevičius. Pandemijos pamokos [1]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ugnius Kiguolis. Ekonomikos ir verslo gelbėjimo planas lietuviškai

Ugnius Kiguolis. Ekonomikos ir verslo gelbėjimo planas lietuviškai

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Zigmas Vaišvila. Krizė. Dalia Grybauskaitė veržiasi į valdžią

Zigmas Vaišvila. Krizė. Dalia Grybauskaitė veržiasi į valdžią

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    LRT žurnalistikos viršūnė, jaučiasi profesionalų ranka

LRT žurnalistikos viršūnė, jaučiasi profesionalų ranka

komentarai 3 Skaityti visą įrašą

Vilnius - tau maža DUJŲ KAMERA....

parazitų neištaisys net šita krizė...

dabar valdzia prikaups maisto atsargų, lauks kol zmoniu kisenes istustes, prekybos cntrai tada uzsilenks, ir...

nuimti maisto prakeiktą 21 % pvm'a...

daugiau tikiu rusų negu poropogandine anglijos informaciją...

Kažkaip prieš porą dienų per Kakadu jis kažkokias nesąmones kliedėjo apie Koronavirusą, o dabar taip...

Prisiimsit atsakomybę už tokios dezinformacijos platinimą ir pasekmes? Ar čia nepakaltinami kurpia?...

Labai gerai pasakyta...

Šiandien girdėjau juokelį. Privertė susimąstyti... Žmogus iškrito iš 7 aukšto ir mirė. Ekspertai po jo...

Bent infa rašo pilną informaciją, nes kitur vien "mirė ar užsikrėtė". ačiū...

jūs pirma pabėgėlius sustabdykite ir neleiskite jiems lipti ant vokiečių galvų...

Valdzia ir negina savo pilieciu nuo persekiojimo, ji juos persekioja....

Puikūs pastebėjimai: lebionka.blogspot.com/2020/03/covid-19-pas-musu-valdzia-kitokie.html...

Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Kariuomenės veikla COVID-19 pandemijos sąlygomis, klausimai ir atsakymai* - nuoroda: https://infa.lt/43175/kariuomenes-veikla-covid-19-pandemijos-salygomis-klausimai-ir-atsakymai/