• Naujienos
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Arvydas Daunys. Kur Lietuvos elitas?

Arvydas Daunys. Kur Lietuvos elitas?

09 kovo
10:25 2020

Arvydas Daunys

Kur Lietuvos elitas? Tie žmonės paskui kuriuos Tauta su pasitikėjimu eitų mirti, gyventi ir dirbti Tėvynei? Žmonės, dėl kurių padorumo niekam nekiltų klausimų ar abejonių?

Kur tas elitas, pasiryžęs su visa asmenine atsakomybe vesti visuomenę į rytdieną, o susiklosčius nesėkmingoms aplinkybėms būtų pasiryžęs pirmas padėti savo galvą ant likimo aukuro?

Kur tie milžinai, su širdyse degančia liepsna, pasiryžę paaukoti viską valstybės ir visuomenės vardan, asmeninį pasitenkinimą gaudami iš tarnystės savo visuomenei?

Vis labiau spaudžia smegenis kartus suvokimas, kad tie žmonės – praeities valstybės ir visuomenės kertiniai akmenys – nuėjo į nebūtį negrįžtamai, ir būtent tai atspindi dabartinis visapusiškas Lietuvos nuosmukis, ypač moraliniame lygmenyje.

Kai kurie dalykai ypač rėžia akį tiems, kas vis dar negali su juo susitaikyti – tai teismų sprendimai, kai kuriai visuomenės daliai sužadinantys tiesiog įsiūtį – neįmanoma suprasti, kaip sužalojęs mergaitę ir siekęs ją išprievartauti žmogus (kuriam sutrukdė klasiokai) yra teismo nuteisiamas lygtine bausme, pasiremiant tuo, kad nusikalto pirmą kartą, prisipažino (prispaustas įkalčių), o be to teismo motyvas nėra nubausti žmogų, o stengtis, kad jis pasitaisytų (!) Tokie motyvai – mažiausiai ką daro – tai stebina, nes pirmiausias teismo motyvas turi būti atstatyti teisingumą, ypač nukentėjusiojo atžvilgiu, o ne rūpintis nusikaltėlio auklėjimu.

Bet prisiminus atvejį, kai TV laidų vedėjas J. Radzevičius, 2014 metais būdamas girtas (2,53 promilės) pėsčiųjų perėjoje automobiliu užmušė žmogų ir gavo 3 metų 8 mėnesių lygtinę bausmę, kurios net neatliko iki galo, nes teismas panaikino apribojimus anksčiau – tokio atvejo kol kas dar niekas neperspjovė.

Todėl teisėjai, matomai, šiandien remdamiesi tokiais precendentais, už kažkokį ten sumušimą, žandikaulio sulaužymą ir trachėjos sužalojimą siekiant išprievartauti nepilnametę, ir skiria tokias, visuomenės požiūriu juokingas bausmes, lygtines. Nes teisingumas – tai ne bausmė – tai auklėjimo priemonė nusikaltėliui. (Facebooke plinta peticija reikalaujanti nubausti nusikaltėlį realia laisvės atėmimo bausme)

Aš nenoriu pasakoti visų nusikaltimų valstybės atžvilgiu, kurie buvo įvykdyti politikų ar ištisų partijų, juos visi žinote, pakanka paminėti kai kuriuos pavadinimus ir akyse iškyla pagrindinių veikėjų vardai, veidai, jų dalyvavimo procese aplinkybės, padaryta apytikslė žala (kartais šimtai milijonų) ir trūksta vieno – teismo proceso pradžios ir verdikto paskelbimo datų.

Mažeikių Nafta, Ignalinos AE uždarymas, LEO LT, Independence.. – tai tik maža dalelė to, kas sugriovė ir toliau griauna Lietuvos piliečių pasitikėjimą valstybe (apie ekonomiką jau nekalbu), jos demokratine santvarka, teismų sistema ir politiniu „elitu“ (Seimo reitingai vieni žemiausių).

Ir kai visa „senoji gvardija“ pradeda prieš rinkimus pasakoti apie rengiamas „reformas“ – imi suprasti, kad jie dar ne viską padarė, kad yra dar kažkas, ką galima „privatizuot“ arba pakeist įstatymų nuostatas taip, kad dar labiau save apsaugot nuo Temidės atpildo ateityje.

Tačiau kyla pagrįstų įtarimų, kad ir pačią lietuviškąją „Temidę“ didžiąja dalimi laikas būtų sodint ant to suolo, ant kurio nė vienas žmogus nesėda savanoriškai, o yra atvesdinamas.

Įdomiausias periodas Lietuvos „politikoje“ prasideda likus metams ar dar mažiau iki rinkimų į Seimą (beveik kasmet). Tada imasi skubiai kurtis naujos partijos žadančios rinkėjams vienybę, susitelkimą, didesnį minimalų atlyginimą ir mažesnius mokesčius. Visa tai žadama vykdyti TIK teisėtu būdu, laikantis galiojančių įstatymų. Kurie nieko iš to, kas žadama dažniausia net nenumato.

Kiti net žada įvesti revoliucinius pasikeitimus teismų sistemoje ir politikoje. Teismuose specialų prokurorą, politikoje Aukštesniuosius Seimo rūmus ar Senatą…

Dar kiti žada griebtis revoliucinių pertvarkų su LRT, tautine politika, lietuvybe, istorijos interpretavimu ir pan.

Buvo ir tokių judėjimų (nevardinsiu kas), kurie dar prieš 4 metais viešai skelbė, jog nepasitiki partijomis ir partine sistema, kad juos sieti su rinkiminiais tikslais – nesusipratimas, kad jie netiki naujos partijos kūrimu kaip priemone Lietuvos politinei padėčiau pagerinti, kad, galų gale, jų įstatai neleidžia jiems būti partijų nariais ir t.t. Šiandien jie kuria naują partiją.

Kodėl? Kam ta partija? – Juk jos kūrėjai netiki politinės partijos nauda siekiant keisti Lietuvos situacijai. Ar pažiūros jau pasikeitė? Keturi metai pasikeist pažiūroms – vos viena kadencija…

Politinė Lietuvos erdvė yra visiškai nestabili ir sudaryta iš visiškai nestabilių nei savo pažiūromis, nei savo nuostatomis politinių darinių ir juos sudarančių žmonių, neskaitant kelių sisteminių proliberalių ar atvirai liberalių partijų, turinčių konkrečių savo klano interesų. Ne valstybės naudai.

Kodėl toks išsibarstymas? Kodėl vienybę siūlo tie politiniai dariniai, kurie patys per visą savo egzistavimo laikotarpį nesugebėjo su niekuo susivienyti? Kaip jie įsivaizduoja tą vienybę? Turbūt likusių jungimąsi prie jų?

Visa Lietuvos bėda tame, kad autoritetai joje yra profesoriai, Seimo nariai ar kiti asmenys, jau užimantys kažkokias aukštas pareigas, kuriems tarsi pagal statusą yra skirta būti lyderiais, ir kurie, tačiau, pagal savo dvasinę-mentalinę būseną visiškai nėra skirti tam vaidmeniui.

Tuo galime įsitikinti peržvelgę visų dabartinių partijų lyderius ir beveik kiekvieno sugebėjimais atitikti tą vaidmenį galima suabejoti.

Vienas iš pavyzdžių, TS-LKD lyderis, G. Landsbergis – apskritai atsisakė vesti savo vadovaujamą partiją į rinkimus, pasirinkęs nepartinę Į. Šimonytę, kurios visuomeninis-šeiminis statusas irgi kelia nemažai klausimų.

Pavyzdžiui, kodėl politikė neturi šeimos, kodėl niekas jos nemato susitinkant su vyrais, o gal vyrai jos apskritai nedomina? Klausimai iš tos pačios serijos sklido tarp žmonių ir buvusios prezidentės D. Grybauskaitės atžvilgiu. Į juos iki šiol irgi aiškiai neatsakyta. Negražu klausti? Kodėl? O skaidrumas, pažeidžiamumas?

Ar tokie turi būti partinio sąrašo lyderiai? Bet, kai geresnių nėra… Ir visose partijose lyderiai nėra skaidrūs, nėra aiškiai įvardiję savo pažiūrų, požiūrio į žmogų, šeimą, šeimos statusą valstybėje ir pan.

Šiandien mes galime įvardinti kas gi yra tie visų judėjimų, politinių partijų, grupelių lyderiai – tai ne elitas paskui kurį norėtų sekti visuomenės dauguma.

Tai tik interesų grupių, kurių kiekviena yra labai nedidelė net Lietuvos mastu, vadai. Tik tiek.

Būtent todėl visi jų šūkiai apie vienijimąsi vardan didesnės minimalios algos, teismų bei politinės reformos ir nepasiekia plačiosios visuomenės ir kitų judėjimų narių širdžių.

Nes visuomenei jau per maža minimalios algos padidinimo. Ji netiki ir specialiojo prokuroro pareigybės ar Aukštųjų Seimo rūmų galimu efektu.

Ji nori aiškios valstybės vizijos ir tiesiai skaidriai nubrėžto kelio į ją. Valstybės politikos, nukreiptos ne į ES planų, ideologijų ir privalomų sprendimų, o į siekių teisingos Lietuvos link, vykdymą.

ES direktyvos negali būti vykdomos nacionalinės valstybės gerovės sąskaita. Ir Lenkija tą demonstruoja aiškiai. Mes turime kuo sekti, jei jau nebegalime išsiauginti nuosavo, valstybiškai mąstančio elito.

Ir mūsų politinės klasės (ne elito) bejėgiškumą akivaizdžiai demonstruoja tai, kad ji nesugeba net sekti pozityviais šalių-kaimynių pavyzdžiais.

Ir būtent todėl ši klasė neturi visuomenėje palaikymo ir pasitikėjimo. Nes vykdo antivalstybinę politiką.

Amoralią ir demoralizuojančią, antitautinę, antivisuomeninę ir antivalstybinę politiką. Kurią, apibendrinus, viską, kas buvo „pasiekta“ per 30 metų galime pavadinti valstybės išdavyste.

30 metų trunkančia valstybės išdavyste. Žingsnis po žingsnio. Steb by step, kaip dabar madinga sakyti.

Ir to sustabdyti nepavyks įsteigus dar vieną naują partiją ar judėjimą, susikursiantį iš tos pačios publikos, kuri iki šiol nesuprato savo bėdų šaknų.

Iš tos publikos, kuri turėdama profesoriaus, daktaro laipsnius ar Seimo nario statusą nesuvokia, kad Seimas, koks jis yra dabar, nevaldo politinių sprendimų priėmimo ir jų vykdymo valstybės naudai proceso.

Jei būtų priešingai, jokia žvalgyba nedrįstų sekti politinių procesų dalyvių be teismų sprendimų.

Nenoriu svaidytis „vieninteliais“ išsigelbėjimo receptais, nepagrįstomis viltimis, tačiau matau kritinę (ir tuo pačiu palankią) situaciją valstybėje, kai Lietuvoje susikuria sąlygos, tarsi Feniksui iš pelenų, užgimti naujam elitui, pasiryžusiam savo gyvenimą pašvęsti savo gimtajai šaliai.

Ne Mamonai, o savo gimtajam kraštui, kurį taip nuostabiai apdainavo mūsų poetai, savo tradicijoms, išauginusioms mums tuos didvyrius, kuriais didžiuojamės gilindamiesi į Lietuvos istoriją;

savo atminčiai, folklorui ir tam paprastam Lietuvos žmogui, kuriam iš tiesų tereikia tiek nedaug, kad jis būtų laimingas savo Tėvynėje ir būtų pasirengęs užgriuvusios bėdos atveju paaukoti už ją savo gyvybę.

Ir žinoma, visi, kas dar patys auklėjame savo vaikus – turime tam atiduoti visas pastangas, kad jie išaugtų verti savo didvyrių, sektų jų pavyzdžiu, ir atėjus jų laikui, būtų pasiryžę tapti tuo, ko mums šiandien taip katastrofiškai trūksta – tikruoju Lietuvos elitu.

Tam prireiks apie 30 metų. Turime būti kantrūs ir suvokti savo atsakomybę. Mūsų vaikai, – tai mūsų ir jų, ir valstybės ateitis. Kitas kelias vargu ar yra. Feniksas turi pakilti.


Žymos

komentarai 8

 1. Myndė    -  2020-03-09, 12:24

  Būkim biedni, bet teisingi: žodžiai „Lietuva“ ir „valstybė“ vienam sakiny šiai dienai – neįmanomi. Galim apsimesti valstybe kiek patinka – bus juokinga, arba graudu – kaip pažiūrėsi. Ir jei kalbėt apie „gelbėjimą“ – reikėtų pradėti nuo šito akivaizdaus fakto pripažinimo. Arba galima „gelbėtis“ – beveik milijonas jau tai padarė.
  P.S. Realesniu laikau antrą variantą – arba laukti, kol brandesni kaimynai (Rytuose ar Vakaruose – neesmė) vėl prisijungs…

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Trolis    -  2020-03-09, 13:50

  Greitai tik utėlės veisiasi, o bėga tik beviltiški, neišmokę gyvenime nieko kito, kaip tik viską gauti lengvai ir be kovos.

  Pritariu autoriui, kad savo pamainą, tikėjimą ir viltį – turime susikurt arba užsiaugint patys. Tai akivaizdu. Netikėti niekuo – tai irgi ne išeitis, nes tada prarandama gyvenimo prasmė ir belieka tik nusišaut ar pasikart. Reikalinga geležinė kantrybė, atkaklumas ir nusiteikimas eiti iki galo. Ir žinoma – tikslas.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Myndė    -  2020-03-09, 17:50

   Suremkim pečius, sukąskim dantis, suspauskim kumščius… Ir kai po dar 30 (nežinau, ar tai greitai) metelių vėl susiskaičiuosim – kažin, ar beliks bent 2 milijonai?
   Bet galėsim protingai paklausti „Kur elitas?“ Ir paagituoti dar kartą suremti pečius….

   Atsakyti į šį komentarą
   • Trolis    -  2020-03-10, 00:05

    Tai galit sprukt – kas jus laiko? Nesuprantat, kad greit jau nieko nebepadarysi – nėra žmonių pasiryžusių kažką daryti, o ne kalbėti. Todėl tik ir įmanoma užsiaugint naują kartą savų vaikų. O jums, jums nereikės nieko remt. Pasinaudokit savo paties patarimu. Ir tą visi supras, juk milijonas jau pabėgo.

 3. Laputė    -  2020-03-09, 15:05

  Dėkoju autoriui už gerą straipsnį.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. mėgaukitės laisve,draugai!    -  2020-03-09, 18:37

  gražių paveiksliukų galerija:

  liaudiesmenas.livejournal.com

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Myndė    -  2020-03-10, 08:02

  Sprukt tai aš niekur neketinu, nes nei Norvegijoj, nei Airijoj Lietuvos nėra. Tai pirma.
  Antra, valstybės (ir elito) Lietuvoj buvo daugiau 1989 (paradoksas?), kai sustojom Baltijos kely – nes žmonės turėjo tikėjimą. Per 30 „nepriklausomybės“ metų ir vieno, ir kito liko gerokai mažiau. Tai antra.
  Ir nereikia lozungų apie „ateties kartas“ ar šviesų rytojų“. Prisiklausėm pakankamai TSRS laikais.
  P.S. O kai kas ir dabar dar skelbia lozungus. Ypač gerai skamba nuo lovio…

  Atsakyti į šį komentarą
 6. Rašalas    -  2020-03-10, 08:25

  Straipsnelį įkvėpė NS kūrimas. Kliuvo ne tik jiems. Straipsnelis siūlo pasimelsti kokiam nors medžiui ar aukurui ir viskas išsispręs.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Skelbiama apie vakcinas nuo koronos. Ar ryšitės skiepytis?


 • Ne. Nė už ką. (67%, 222 balsavo)
 • Dar nežinau. Neturiu nuomonės. (17%, 56 balsavo)
 • Taip. Be abejonės. (16%, 54 balsavo)

Viso balsavo: 332
Pradėta - 2020 5 gruodžio @ 11:49
Pabaiga - 2021 5 sausio @ 11:49

Leidžiama ... Leidžiama ...
Lasvas žodis
Domenai ir hostingas
    Liberalai stumia anksčiau atmestą partnerystės įstatymą, ir galima spėti kam jis bus skirtas

Liberalai stumia anksčiau atmestą partnerystės įstatymą, ir galima spėti kam jis bus skirtas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Griežta karantino ir apribojimų tvarka praretino Lietuvos gyventojų skaičių

Griežta karantino ir apribojimų tvarka praretino Lietuvos gyventojų skaičių

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Apie santykinę Lietuvos „gerovę“ lyginant su Švedija koronaviruso paplitimo atžvilgiu

Apie santykinę Lietuvos „gerovę“ lyginant su Švedija koronaviruso paplitimo atžvilgiu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Švarplys. Apie ateities Lietuvą, švietimą ir ateities universitetą

Andrius Švarplys. Apie ateities Lietuvą, švietimą ir ateities universitetą

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Turtingas žmogus pirkdamas automobilį ne tik moka pigiau, bet dar ir paremiamas mokesčių mokėtojų pinigais

Turtingas žmogus pirkdamas automobilį ne tik moka pigiau, bet dar ir paremiamas mokesčių mokėtojų pinigais

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Beždžionių planeta

Beždžionių planeta

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Apsaugokime profesorių – vakciną be eilės!!!

Apsaugokime profesorių – vakciną be eilės!!!

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Mindaugas Puidokas. Kas žlugdo Vakarų civilizaciją ir iškelia komunistinę Kiniją?

Mindaugas Puidokas. Kas žlugdo Vakarų civilizaciją ir iškelia komunistinę Kiniją?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Povilas Masilionis. Pakeliaukime sukrypusiais Andriaus Kubiliaus bėgiais

Povilas Masilionis. Pakeliaukime sukrypusiais Andriaus Kubiliaus bėgiais

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Sausio 13-osios palikimo mums prasmė

Sausio 13-osios palikimo mums prasmė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arnoldas Švarcenegeris pasmerkė Kapitolijaus šturmą ir prilygino jį žydų pogromui

Arnoldas Švarcenegeris pasmerkė Kapitolijaus šturmą ir prilygino jį žydų pogromui

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Už nuomonę apie „pedikus“ V. Uspaskichui gresia EP svarstymas. Sukurta peticija įvertinti jo tinkamumui

Už nuomonę apie „pedikus“ V. Uspaskichui gresia EP svarstymas. Sukurta peticija įvertinti jo tinkamumui

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Telegram įkūrėjas Pavel Durov apie Facebook, WhatsApp, Telegram ir saugumą

Telegram įkūrėjas Pavel Durov apie Facebook, WhatsApp, Telegram ir saugumą

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Puspročių pasaulis

Algimantas Rusteika. Puspročių pasaulis

komentarai 3 Skaityti visą įrašą

Botas Maskvoje gimęs, tai ko iš jo dar tikėtis...

Tas Botas gi Rusijoje gimęs gatavas marksistas bolševikas, trynėsi prie respublikonų, dabar atgailauja žydiškai...

Paskutinėje lentelėje puikiai matosi, kad mirtingumas ypač išaugo antroje metų pusėje kas yra neabejotina "apsaugos"...

Ar filmas buvo išleistas sugrįžus, ar sugrįžo, kai filmas buvo paruoštas:)...

niūri ir liūdna diena... demokratijos grimasos......

Geriausias JAV prezidentas, kurį esu mačiusi per savo gyvenimą, o mačiau ne taip jau ir...

Nėra jis blogas.Pritariu,nors nuo manęs nepriklauso....

Nacija reiškia visus šalyje gyvenančius piliečius, o Tauta - reiškia tam tikrai, pagrindinei kalbinei grupei...

Nacija lietuviškai - tauta....

Išganytojas gi mat....

Teist uz dvieju zmoniu zmogzudyste,PRIVALU,o ne uz vairavima isgeru,be teises,tam....

Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Arvydas Daunys. Kur Lietuvos elitas?* - nuoroda: https://infa.lt/42616/arvydas-daunys-kur-lietuvos-elitas/