• Parama infa.lt veiklai
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

„Objektyviai apie Skiepus“ – Laiškas LR Teisingumo Ministerijai

„Objektyviai apie Skiepus“ – Laiškas LR Teisingumo Ministerijai

27 lapkričio
22:32 2015

LR Teisingumo ministerijai
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius                                                                                    2015-11-23, Vilnius
Teikiama paštu ir  el. paštu

DĖL V.P.Andriukaičio išleisto ĮSAKYMO “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ “PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”. 2014 m. birželio 12 d. Nr. V-683 Vilnius​

 

Asociacija „OBJEKTYVIAI APIE SKIEPUS“ (toliau – “Asociacija”) maloniai prašo pateikti teisinę išvadą dėl V.P.Andriukaičio išleisto įsakymo “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ “PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”, 2014 m. birželio 12 d. Nr. V-683 Vilnius, toliau – “Įsakymas”.

Kaip žinia, Įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d., ir numato, kad “Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) [4.5, 4.10]. Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.“

Asociacija “Objektyviai apie skiepus” gauna laiškų iš visos Lietuvos susirūpinusių tėvų, kuriuose jie pasakoja, kad jau dabar vaikų priežiūros įstaigų vadovybė viešai susirinkimų metu paskelbia nepaskiepytų vaikų pavardes, net ir nepaskiepytųjų dėl kontraindikacijų. Tėvai susiduria su neigiamu ir diskriminaciniu požiūriu ne tik iš įstaigų vadovybės, bet ir kitų įstaigos vaikų tėvų pusės. Nepaskiepytiems vaikams iškyla didelė diskriminacijos, izoliacijos, patyčių grėsmė vien dėl to, kad jų sveikatos būklės duomenys yra viešai prieinami ir nesaugomi nei pagal Lietuvos Respublikos, nei pagal tarptautinius teisės aktus.

Asociacija atkreipia dėmesį, kad:

 1. Duomenys apie skiepijimo būklę yra konfidencialūs asmens sveikatos duomenys, saugomi valstybės:
  1. Europos žmogaus pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnis teigia, kad “Kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą”, kad “Tokie duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais. Kiekvienas turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų ištaisomi.”
  2. Lietuvoje nėra įteisintas privalomas skiepijimas. Privalomo skiepijimo įteisinimo projektai 2015 m. lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos vyriausybėje ministerijų atstovų pasitarime buvo grąžinti tobulinimui ir derinimui su suinteresuotų institucijų atstovais.
  3. LR Civiliniame kodekse reglamentuota, kad „informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu“. Kalbant apie paciento sutikimo institutą, pastebėtina, kad informacija apie vaikų sveikatos būklę yra perduodama su paciento sutikimu, kita vertus, vaikams ir jų atstovams nėra sudaroma galimybė tokios informacijos neperduoti, nes, neperdavus šios informacijos, neleidžiama dalyvauti mokymosi procese.
  4. Skiepijimosi, kaip profilaktinės sveikatos priemonės, faktas yra svarbi informacija apie paciento sveikatą. Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą tokie duomenys yra saugomi valstybės. Pateikiant šią informacija Vaiko sveikatos pažymėjimuose, šie asmens sveikatos duomenys tampa prieinami plačiam trečiųjų asmenų ratui. Jau dabar duomenis apie profilaktinį vaiko sveikatos patikrinimą specialistai įrašo į Vaiko sveikatos raidos istoriją, kurios forma patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 ,,Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (forma Nr. 025-112/a), kuri saugoma asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Duomenys apie skiepijimą yra tinkamai užfiksuojami Vaiko sveikatos raidos istorijoje, todėl nėra jokios būtinybės tuos duomenis įrašinėti ir į Vaiko Sveikatos Pažymėjimą, kuriame turėtų būti tik tokie vaiko sveikatos duomenys, kurie galėtų būti panaudoti užtikrinant vaikų interesų įgyvendinimą ir yra svarbūs ugdymo veiklai. Konfidencialios informacijos apie vaiko sveikatą atskleidimas ugdymo įstaigai, net ir jei vaikas nepaskiepytas dėl kontraindikacijų, sudaro sąlygas vaiko diskriminavimui, pažeminimui, patyčioms, atskirčiai ir pan, ką jau šiandien pastebėjo tėvai visoje Lietuvoje.
 2. Įsakymu bus pamintas vienas pagrindinių žmogaus teisės principų – laisvas ir informuotas sutikimas, įtvirtintas ES pagrindinių teisių chartijoje, LR Konstitucijoje, galiojančiuose LR teisės aktuose (LR Civiliniame kodekse, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir kt.), pagal kuriuos bet kokia procedūra ar intervencija į žmogaus kūną gali būti atlikta tik su laisvu sutikimu, duotu įstatymų nustatyta tvarka, bei prieš tai suteikiant informaciją. Pažymime, jog LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-757 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ nuostatos atitinkamai numato, kad ,,prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje“. Asociacija atkreipia dėmesį, kad pasirašyti sutikimą reiškia išreikti laisvą valią sutikti, o ne tik uždėti parašą. Informuoto paciento sutikimas išreiškia žmogaus teisę pasirinkti sutikti ar atsisakyti tam tikros intervencijos ar gydymo, remiantis išsamiu informuotumu. Šis reikalavimas yra paremtas fundamentalia moraline pareiga, kad gerbiant asmens orumą, niekas negali veikti prieš jo valią. Deja, įsigaliojus Įsakymui, dalis Lietuvos tėvų bus priversti duoti sutikimą skiepyti savo vaikus prieš savo valią, nes tiesiog neišgalės prarasti galimybės lankti ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo įstaigas. Pabrėžiame, kad daugumai tėvų Lietuvoje tokios galimybės praradimas yra nepakeliama finansinė našta. Tokiu būdu bus pažeidžiamos fundamentinės žmogaus teisės, nes Lietuvoje asmuo bus netiesiogiai verčiamas duoti sutikimą prieš savo valią.
 3. Šio rašto priede Nr. 1 pateikiame teisinių paslaugų įmonės “Juridicon” preliminarią teisinę išvadą dėl:
 1. Siūlomo naujo reglamentavimo teisinio santykio su Vaiko teisių apsaugos konvencija
 2. Siūlomo naujo reglamentavimo santykio su diskriminavimo draudimo principu
 3. Siūlomo naujo reglamentavimo santykio su šiuo metu galiojančiu reglamentavimu

Asociacija prašo Jūsų pateikti savo išvadą dėl „Juridicon“ nurodytų įsakymo prieštaravimų kitiems teisės aktams.

*****

Asociacija nuoširdžiai tikisi Jūsų skubios pagalbos šiuo klausimu.

Nuoširdžiai, Asociacijos “Objektyviai apie skiepus” vardu,
Asociacijos Prezidentė

laiškas

objektyviaiapieskiepus.weebly.com

Paremkite infa.lt per PayPal, Patreon ar jums patogiu PAREMTI būdu. - Nuoširdžiai ačiū parėmusiems.

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Lasvas žodis
Paremti infa.lt per PayPal

Apklausa

Ar sulauksime pirmalaikių rinkimų?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...