infa.lt

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

rugsėjo 12
20:032019
Mindaugas Sinkevičius

Mindaugas Sinkevičius LSDP narys | lsdp.lt nuotr

Privataus verslo atstovai periodiškai ir gan tendencingai siekia atkreipti dėmesį į tai, kad visuomenei viešąsias paslaugas dažniausiai teikia savivaldybių valdomos įmonės, o privatūs subjektai į viešų paslaugų sektorių įsileidžiami labai nenoriai.

Anot Lietuvos laisvosios rinkos instituto, savivaldybės taip pažeidžia sąžiningos konkurencijos sąlygas, o visuomenė gauna mažesnę naudą iš viešųjų paslaugų. Ar tikrai savivaldybės tokios negeranoriškos privačiam verslui? Situacija, neretai pristatoma kaip savivaldos savivalė, tokia gali pasirodyti tik girdintiems viena ausimi.

Prieš pradedant nagrinėti savivaldos poziciją, pirmiausiai būtina susitarti, ką vadiname viešosiomis paslaugomis. Tarsi visiems suprantama, kad ši sąvoka apima gyventojams itin svarbias ir būtinas paslaugas, skirtas užtikrinti visuomenės prigimtines teises, laisves ir orų gyvenimą. Tačiau nei Lietuva, nei Europos Sąjunga neturi vieningo viešųjų paslaugų apibrėžimo.

Visgi, visuotinai priimtinas kriterijus viešajai paslaugai atpažinti yra tai, kad viešosios paslaugos, skirtingai nuo kitų paslaugų, turi ne tik paslaugos sukūrimo ir pateikimo dalį, bet dar ir paslaugos administratoriaus dalyvavimą procese.

Paslaugos administratorius privalo organizuoti viešųjų paslaugų teikimo procesą, užtikrinti jo nenutrūkstamumą, nustatyti paslaugos kokybės standartus bei turinį, vykdyti paslaugos kokybės kontrolę, o svarbiausias administratoriaus uždavinys – visuomenės viešojo poreikio patenkinimas.

Galima drąsiai teigti, kad optimistinė vizija, jog privatus verslas paslaugas gebės teikti pigiau – nepasitvirtino.

Toks apibūdinimas nelabai tiktų privačioms, į pelno siekimą orientuotoms veikloms, tačiau leidžia paprastai atpažinti viešąsias paslaugas, tokias kaip vandens, šilumos tiekimas, susisiekimas vietiniais autobusų maršrutais, viešųjų teritorijų ir komunalinių atliekų tvarkymas ar žmonių maitinimas švietimo, globos ar sveikatos priežiūros įstaigose.

Ilgą laiką įvairiose pasaulio šalyse sėkmingai kelią skynėsi pozicija, kad privatus verslas, lyginant jį su valstybės ar savivaldybių įmonėmis, yra moderniau valdomas, atviresnis inovacijoms, gali greičiau ir paprasčiau pritraukti investicijas, lanksčiau reaguoti į rinkos pokyčius ir taip užtikrinti ne tik aukštesnę viešųjų paslaugų kokybę, bet ir mažesnę jų savikainą. Tokio požiūrio dėka pasaulio šalyse visa eilė viešųjų paslaugų buvo patikėta vykdyti privačiam verslui.

Tuo keliu siekiama eiti ir Lietuvoje: griežčiau nei to reikalauja ES direktyvos reguliuojami vidaus sandoriai, iš savivaldybių reikalaujama vykdyti konkurencingas procedūras bei sudaryti galimybes verslui perimti viešųjų paslaugų teikimą. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti savivaldybėms, perleidusioms viešų paslaugų teikimą verslui, bet išlikusioms šių paslaugų teikimo administratoriais?

Pirmiausia, tai priklausomybė nuo privataus subjekto. Dauguma savivaldybių viešųjų paslaugų, tokių kaip šilumos tiekimas, komunalinių atliekų surinkimas, susisiekimo vietiniais maršrutais užtikrinimas yra susiję su brangios ir daug investicijų reikalaujančios infrastruktūros valdymu. Tokių veiklų neįmanoma perleisti smulkiems verslininkams sukuriant tarp jų konkurencines sąlygas, tad tokių viešųjų paslaugų teikimą perima stambios visos šalies mastu veikiančios įmonės.

Paslaugos administratorius privalo organizuoti viešųjų paslaugų teikimo procesą, užtikrinti jo nenutrūkstamumą, nustatyti paslaugos kokybės standartus bei turinį, vykdyti paslaugos kokybės kontrolę, o svarbiausias administratoriaus uždavinys – visuomenės viešojo poreikio patenkinimas.

Savivaldybių santykiai su tokiomis įmonėmis susaistomi sudėtingomis ir painiomis sutartimis, kol ilgainiui savivaldybės tampa įkaitėmis – prarasdamos realius svertus kontroliuoti finansavimo skaidrumą bei užtikrinti aukštą paslaugos kokybę ir racionalią kainą.

Susiformuoja paslaugos teikimo monopolija, o savivaldybė, privalėdama užtikrinti paslaugos teikimą, bet nebevaldydama infrastruktūros, nebeturi alternatyvų.

Galima drąsiai teigti, kad optimistinė vizija, jog privatus verslas paslaugas gebės teikti pigiau – nepasitvirtino. Ir negalima tuo kaltinti verslo, nes jo prigimtis – siekti pelno visais įmanomais būdais.

Tiesiog belieka pripažinti, kad į visuomenės naudą orientuotos viešosios paslaugos yra ne pati tinkamiausia sritis pelno siekimui. Pavyzdžių daug. Štai, pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybėje daugiau kaip 10 metų žaliųjų plotų ir želdynų priežiūros paslaugas teikė privataus sektoriaus subjektas. Paslaugos kainos sumažinti derybų būdu nepavykus, savivaldybė dalį paslaugų pavedė atlikti savo įmonei ir tokiu būdu paslaugos kainą sumažino 18 proc.

Užsienio šalių pavyzdžiai dar iškalbingesni: Didžiojoje Britanijoje (Londone) viešasis sektorius sutaupė apie 1 mlrd. eurų, kai perėmė iš privataus sektoriaus transporto paslaugų teikimą, Ispanijoje (Valjadolide) buvo paskaičiuota, kad teritorijų ir gatvių priežiūros paslaugos kainavo apie 70 proc. pigiau užtikrinant jas vidaus sandorio pagrindu, nei perkant iš išorinių tiekėjų.

Ispanijoje (Kastelfadelse) atliekų tvarkymo paslaugas perkėlus į viešojo sektoriaus rankas buvo sutaupyta apie 3 mln. eurų.

Užsienio šalių pavyzdžiai dar iškalbingesni: Didžiojoje Britanijoje (Londone) viešasis sektorius sutaupė apie 1 mlrd. eurų, kai perėmė iš privataus sektoriaus transporto paslaugų teikimą.

Perleidžiant privačiam sektoriui viešųjų paslaugų teikimą, bendrieji tokių paslaugų kaštai ženkliai padidėja ne tik dėl verslo siekio uždirbti pelną, bet ir dėl savivaldybėms labai išaugančių tokių paslaugų administravimo kaštų. Perdavus veiklą, niekur nedingsta savivaldybių atsakomybė už savalaikį ir kokybišką paslaugų visuomenei teikimą.

Ir, jei paslaugas teikiant savivaldybės valdomai įmonei, didžioji dalis paslaugos administravimo ir kontrolės atliekama per bendrą subjekto kontrolę, dalyvaujant įmonės kolegialiuose organuose, formuojant lūkesčius, tvirtinant strategijas, kontroliuojant finansus bei veiklos ataskaitas, tai perleidus paslaugų teikimą privačiam subjektui, savivaldybei reikia organizuoti sutarčių vykdymo kontrolę neturint įmonės vidaus duomenų.

Tokiai kontrolei reikia aukštos kompetencijos, o pavedus tokią kontrolę vienam ar keliems savivaldybės administracijos tarnautojams, susiduriama ne tik su kompetencijos, bet ir su nuomonės šališkumo rizika, todėl kontrolei gali prireikti brangiai kainuojančių išorės ekspertų, ypač tais atvejais, kai tarp savivaldybės ir paslaugos teikėjo kyla ginčai skirtingai traktuojant sudėtingas sutarčių sąlygas.

Štai, pavyzdžiui, Šiaulių miesto savivaldybei teko susidurti su situacija, kai renkant šiukšles nuo šaligatvio, buvo atsisakoma jas rinkti nuo greta esančios vejos ar nukritusias ant kelio, nes sutartyje buvo įrašyta, kad šiukšlės surenkamos per visą šaligatvio plotą.

Dalį šiukšlių iš vis buvo atsisakoma rinkti, motyvuojant tuo, kad jos nepatenka į bendrą sutarties apibrėžimą „įvairios atliekos“, o yra priskiriamos atskiroms šiukšlių rūšims „padangos“, „langai“.

Anykščių savivaldybė negalėjo užtikrinti greito po audros nuvirtusių medžių pašalinimo nuo kelių, nes paslaugas teikusi privati įmonė buvo įsikūrusi Kaune, be to, turėjo suplanavusi kitų darbų.

Tad ar rinkos konkurencijos užtikrinimas yra svarbesnis tikslas nei efektyvus visuomenės poreikių tenkinimas, ir ar verta „spausti“ savivaldybes perleisti viešąsias paslaugas verslui, kai anksčiau į šį traukinį jau įsėdusios šalys suka jį atgal?

Tokios situacijos neįmanomos, kai paslaugas teikia savivaldybių kontroliuojamos įmonės, nes jos steigiamos viešųjų paslaugų teikimui ir jų tikslai yra siejami su tarnyste visuomenei, o ne maksimaliu pelno siekimu. Savivaldybės su savo įmonėmis žiūri viena kryptimi ir be sudėtingų santykius reguliuojančių sutarčių.

Tad ar rinkos konkurencijos užtikrinimas yra svarbesnis tikslas nei efektyvus visuomenės poreikių tenkinimas, ir ar verta „spausti“ savivaldybes perleisti viešąsias paslaugas verslui, kai anksčiau į šį traukinį jau įsėdusios šalys suka jį atgal?

Tokios tendencijos pastebimos daugelyje šalių: vandens tiekimo sektoriaus grąžinimas viešajam sektoriui pastebimas Prancūzijoje (106 atvejai). Prancūzija iki tol buvo žinoma kaip turinti ilgiausią istoriją vandens tiekimo sektoriaus privatizavime, kur veikė visame pasaulyje žinomi tiekėjai „Veolia“ ir „Suez“. Prancūzijoje taip pat stebima transporto sektoriaus grąžinimo viešajam valdymui tendencija (20 atvejų).

Energijos tiekimo sektorius sparčiai grąžinamas Vokietijoje (284 atvejai). Atliekų tvarkymo sektorius taip pat grįžta viešajam valdymui Vokietijoje (13 atvejų), Didžiojoje Britanijoje (7 atvejai).

Tokių pavyzdžių galime matyti tiek Europos, tiek Azijos, tiek JAV ar Lotynų Amerikos šalyse. Tai visuotinė tendencija, todėl neverta priešinti vietos valdžios institucijų su verslu.

Reikėtų prisiminti Europos vietos savivaldos chartijos nuostatą, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi visišką laisvę vykdyti veiklą, susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti iš jų kompetencijos ar priskirti kitiems valdymo organams, ir vadovautis Europos Teisingumo teismo praktika, jog viešosios valdžios subjektas turi galimybę įgyvendinti su viešuoju interesu susijusias užduotis savo paties administracinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis ir neprivalo naudotis išorinių, jo tarnyboms nepriklausančių įmonių paslaugomis.

Pasitikėkime savivalda ir leiskime jai pačiai pasirinkti viešųjų paslaugų teikimo būdus, taisykles ir režimą, kaip tai numato Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 1 dalis. Net neabejoju, kad ir toliau matysime gražių savivaldos ir vietos verslų geranoriško bendradarbiavimo pavyzdžių, o kaip savivaldybėms sekasi užtikrinti vietos bendruomenių poreikiams būtinų paslaugų teikimą, palikim kartą per keturis metus vertinti rinkėjams.


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar palaikytumėte naują, konservatorių krikščioniškomis vertybėmis paremtą partiją?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Žmogus gyvenime ir paskui (2)

Žmogus gyvenime ir paskui (2)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui [1]

Žmogus gyvenime ir paskui [1]

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

komentarai 9Skaityti visą įrašą
Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Vytautas Landsbergis. Giminės

Vytautas Landsbergis. Giminės

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Statybų sektoriui būtina revoliucija

Statybų sektoriui būtina revoliucija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

komentarai 7Skaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (6)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (6)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Nacionaliniai valdžios medžioklės ypatumai

Algimantas Rusteika. Nacionaliniai valdžios medžioklės ypatumai

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ugnius Kiguolis vs DELFI

Ugnius Kiguolis vs DELFI

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Sveikatos ministerija pripažino, jog medikai netinkamai skiria ir dozuoja vaistus, dėl ko kyla rizika pacientų sveikatai

Sveikatos ministerija pripažino, jog medikai netinkamai skiria ir dozuoja vaistus, dėl ko kyla rizika pacientų sveikatai

komentarai 2Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Debilizmas, kitaip nepavadinsi. Buvo bolševikinis judėjimas, komunizmas, nacizmas, dabar tai vadinasi liberalizmas!!! Nebalsuokit...

Taigi jau atsirado. Šiaip tai jų visada buvo nes be jų jau būtume išmirę....

to - Piliete pritariu Jūsų komentarui 100%...

kada politinė mumija majauskas bus išmestas iš politikos? Peticija dėl jo nušalinimo pasirodė jau...

kaip manote? Kodėl valdininkai taip neribotai daro nusikaltimus? P.S: ats: nes po...

peticija dėl apkaltos šakalei jau senai yra oficialiai įteikta, tačiau dulka lentynoje. Kaip matote...

The High Wire with Del Bigtree <3...

jei lietuviai žiūrėtų savo kišenės, tai nebūtų tapę sparčiausiai nykstančia tauta pasaulyje. Paskutiniai idiotai...

mesti lauk šitą statytinį ir kuo greičiau. Lietuviai yra sparčiausiai nykstanti tauta pasaulyje, tuo...

tokių veiksmų pasekoje atsiras žmonių grupė kurių visi individai bus savarankiški, labai daug išmanatys, neįtikėtinai...

"Visuomenės domėjimasis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PA sveikatos priežiūra) paslaugomis, šios verslo...

Priminkite kas ten tą bylą prieš lietuvą laimėjo? Ar tik ne toks Stanislovas Tomas?...

Mūsų suaugę vaikai

Mūsų suaugę vaikai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?* - nuoroda: https://infa.lt/36264/mindaugas-sinkevicius-viesosios-paslaugos-ir-privatus-verslas-nesuderinama/