infa.lt

Rentos lygesniems už lygius

Rentos lygesniems už lygius

06 liepos
13:19 2019
Seimas

nuotrauka: valstietis.lt

Albinas Čaplikas | Valstiečių laikraštis | 2016-08-26

Mirus signatarui, jo antroji pusė ir vaikai turi teisę gauti dalį signataro rentos. „Valstiečių laikraštis“ klausia, kuo jie nusipelnė tokių privilegijų?

Ar etiškai elgiasi patys signatarai, nemokamai gavę sklypų, kitų privilegijų, tebebūdami dar pilnų jėgų, net nesulaukę pensinio amžiaus gyvenantys iš visų mūsų kišenės? Dėl per metus rentoms skiriamo milijono eurų valstybė nesužlugs, tačiau moralinė klausimo svarba yra daug didesnė už finansinę.

Balsavo vos trečdalis

Oficialiai žinoma, kad Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymas priimtas 2003 m. spalio 16 d. Mažiau žinoma, kad įstatymo priėmimo dieną į posėdį Seime iš 137 tuo metu buvusių Seimo narių atvyko tik 45. Tačiau užteko ir tiek – įstatymas buvo priimtas 34 parlamentarams balsavus „už“, 6 – „prieš“ ir 5 „susilaikius“.

Visuomenė šio svarstymo nepastebėjo, nes tuo metu daug įdomesnių įvykių vyko Prezidentūroje, kur visus linksmino apkaltos link dreifavęs prezidentas Rolandas Paksas. Maždaug po metų, t. y. 2004 m. lapkritį, dar labiau įsidrąsinę Seimo nariai minėtą įstatymą papildė – galimybe gauti rentą pamalonino signatarų našles ir našlaičius.

Jiems numatyta kas mėnesį mokėti po 25 proc. valstybinės signataro rentos. Priminsime, kad valstybinės signataro rentos dydis yra 50 proc. Seimo nario pareiginės algos per mėnesį. 2016 m. parlamentarų pareiginė alga buvo 2 532 eurai, neatskaičius mokesčių.

Apetitas bemat užaugo

Šiandien „Valstiečių laikraščio“ skaitytojams atskleisime iki šiol nepaviešintus Signatarų statuso įstatymo kūrimo niuansus. Prisimenate 1996–2000 m. Seimo rinkimus, kuriuos laimėjo buvę komunistai? Į tą Seimą nepateko ir signataras Eugenijus Gentvilas, tačiau naujojo Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas būtent jam pasiūlė parengti minėtojo įstatymo projektą.

Mano parengtame projekte buvo numatyta signatarams taikyti tik dvi privilegijas: palaidoti valstybės lėšomis ir visą gyvenimą palikti galiojantį diplomatinį pasą. Tik tiek! Parengiau šį projektą, tačiau Seimas jo nesvarstė, matyt, kai kam nepatiko“, – prisiminė E.Gentvilas.

Vėliau į naujo projekto kūrimą įsitraukė Signatarų klubas ir Vyriausybė.

Tada atsirado pasiūlymas signatarams skirti žemės sklypus, o dar vėliau – rentą ne tik signatarams, bet ir jų našlėms bei vaikams“, – pasakojo E.Gentvilas, vienas iš nedaugelio signatarų, neprašiusių žemės sklypo.

Teismas išblaivino protus

Buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, o dabar Seimo narys Donatas Jankauskas šiemet kritikavo K.Brazauskienę, klausdamas, ar moralu šiai turtingai moteriai skirti rentą, ir siūlė keisti valstybinių pensijų ir rentų skyrimo sąlygas.

D.Jankauskas sakė pats prisidėjęs, kad nuomonę išsakytų Konstitucinis Teismas. Tačiau mūsų paklaustas apie rentas signatarų našlėms, D.Jankauskas jau buvo gerokai atlaidesnis: „Signatarai aukojo ne tik savo, bet ir savo šeimos narių gyvenimus, taigi ir valstybė turi atsilyginti tuo pačiu.“

Tačiau štai ką, nagrinėdamas prezidentinės rentos skyrimą našlei, konstatavo Konstitucinis Teismas: „Vien mirusio asmens turėtas socialinis statusas savaime nėra konstituciškai pateisinamas pagrindas užtikrinti jo našliui (našlei) iš esmės kitokią, daug didesnio dydžio, socialinę paramą, nei ji užtikrinama kitiems našliams (našlėms).“

Ką reiškia „didesnio dydžio“? Trūksta aiškumo“, – remdamasis kai kurių teisininkų teiginiais, klausė D.Jankauskas. O jo kolega E.Gentvilas pasakė tiesiai šviesiai: „Našlėms ir našlaičiams rentų nereikėtų skirti.“

Duokite dar ir dar

Signatarai ar jų našlės bei našlaičiai turi teisę gauti rentą, jeigu neturi draudžiamųjų pajamų. Seimo narys Jurgis Razma jau prieš kelerius metus „Valstiečių laikraščiui“ yra sakęs, kad rentą reikėtų skirti atsižvelgiant ne tik į asmens pajamas, jos skyrimą reikėtų sieti su absoliučiai visomis pajamomis, o ne tik su draudžiamosiomis.

Neužmirškime, kad signatarams buvo skirta ir žemės sklypų. Viešai jų atsisakė tik E.Gentvilas, Bronius Genzelis, Aloyzas Sakalas ir Rimvydas Valatka. O štai keliems signatarams pavyko gauti net po du sklypus, o vienas iš jų dabar gauna dar ir rentą, nors iki pensinio amžiaus dar toloka. Nesmagi informacija?

Tačiau rentą gaunanti Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė iki šiol mano, kad signatarai nepakankamai apdovanoti.

Dviveidė moralė

Gudresni piliečiai sako, kad bet kokį įstatymą galima apeiti lyg stulpą. Tai žino ir signatarai. Pavyzdžiui, 2007 m. iš Kupiškio mero posto pasitraukęs signataras Leonas Apšega atsisakė gerokai mažesnio savivaldybės tarybos nario atlyginimo ir pareiškė dirbsiąs nemokamai, taigi liko be draudžiamųjų pajamų, todėl paprašė jam skirti signataro rentą.

Politiniai priešininkai jį badė pirštais, tačiau signataras tikino nenusižengęs moralės principams, juo labiau kad jau buvo sulaukęs pensinio amžiaus. Teisindamasis L.Apšega nepalankiai vertino rentą gaunančius, bet pensinio amžiaus nesulaukusius kolegas. O tokių signatarų, kurie matomi viešai, yra aktyvūs politikai, tačiau gyvena iš rentos, yra ir šiandien. Kodėl pilni jėgų signatarai nedirba?

Nesulaukė pensinio amžiaus

Iš labiau žinomų ir pensinio amžiaus nesulaukusių signatarų gyventi iš rentos pasirinko Gediminas Vagnorius (58 m.), Vilius Baldišis (56 m.), Valdemaras Katkus (58 m.), B.Valionytė (59 m.), Nijolė Oželytė (61 m.), Zigmas Vaišvila (59 m.) ir kt. Iš viso tokių yra per 10. Jie dar kūrybingi, darbingi. Ką apie tokius atvejus galvoja jų kolegos signatarai?

Aš taip nesielgčiau. Būna akimirkų, kai jaučiuosi labai pavargusi, atrodo, galėčiau pasitraukti, gauti rentą ir rūpintis savo sveikata, apskritai savo gyvenimu, tačiau tas mintis negailestingai nuveju“, – prisipažino signatarė Rasa Juknevičienė.

Pasak E.Gentvilo, nors jo gyvenime būta ir pakilimų, ir nusileidimų, tačiau niekada nekilo mintis pasitraukti iš aktyvaus gyvenimo ir prašyti signataro rentos: „Man sunku atsakyti, kodėl buvę kolegos pasirinko tokį gyvenimą. Daugelis galėjo dirbti ir užsidirbti, tačiau žinau, kad kai kurie paprašė rentos nesulaukę 50-ies.“ Pavyzdžiui, bankininkas V.Baldišis iš rentos pradėjo gyventi būdamas 44-ių, nors Generalinė prokuratūra 1997 m. jam kėlė baudžiamąją bylą dėl „Tauro banko“ turto galimo pasisavinimo ir iššvaistymo stambiu mastu – bankui galimai buvo padaryta 48 mln. litų žala.

Teistumas – ne bėda

Tarp rentą gaunančių signatarų yra ilgus metus dirbusių teisėjais, bankininkais, diplomatais ir turėjusių kitas gerai atlyginamas pareigas. Akivaizdu, kad jiems netrūksta lėšų pragyvenimui, tačiau įstatyme numatytos galimybės jie nepaleidžia vėjais. Nė dienos! Pavyzdžiui, vienas diplomatu dirbęs signataras pasitraukė iš tarnybos rugpjūčio 17 d. , o rentą mokėti paprašė nuo rugpjūčio 18 d. Taigi pro šalį nenubyrėjo nė centas.

Ne paslaptis, kad tarp rentas imančių signatarų kyla aštrių ginčų. Štai vienas apkaltino kitą, kad šis kritiškai vertina Lietuvos stojimą į ES ir NATO ir savo nuomonę platina Rusijos žiniasklaidoje. Tarp signatarų yra ir nuteistų už sukčiavimą. Pavyzdžiui, signataras Eimantas Grakauskas, nubaustas už sukčiavimą stambiu mastu, jau atliko laisvės atėmimo bausmę ir dabar gauna signataro rentą.

Sovietinis palikimas

Kodėl „Valstiečių laikraštis“ kelia signatarams nemalonius klausimus? Todėl, kad daugelyje valstybių nusipelniusiems žmonėms skiriamų rentų dydis mažai skiriasi nuo didelių pensijų, o Lietuvoje politikams skiriamos išmokos, palyginti su skiriamomis kitiems šalies piliečiams, yra labai didelės.

Maža to – Seimas jau buvo pritaręs paprastiems žmonėms nepalankiam naujo Darbo kodekso projektui. Pavyzdžiui, jame gerokai sumažintos išeitinės išmokos. O Seimo nariai sau išeitinių išmokų nesumažino. Valstybės mastu gal tai ir nedidelės išlaidos. Tačiau pasvarstykime, kodėl tokia tvarka galioja tik sovietiniam blokui priklausiusiose valstybėse?

Faktai

Iki 2016 m. liepos valstybinę signataro rentą gavo 72 signatarai. Nuo 2016 m. rugpjūčio rentas gaus dar du signatarai – Algimantas Norvilas ir Jonas Pangonis.

Iki 2016 m. liepos valstybinę signatarų našlių rentą gavo 14 asmenų. Nuo 2016 m. rugpjūčio renta bus mokama ir signataro Vladimiro Beriozovo našlei.

2015 m. valstybinėms signatarų rentoms išleista 1 mln. 166 tūkst. eurų, 2016 m. numatyta 1 mln. 224 tūkst. eurų. 2015 m. signatarų našlių rentoms išleista 50 tūkst. eurų.

2015 m. Nepriklausomybės Akto signatarų klubui išlaikyti panaudota 35,3 tūkst. eurų.

Feodalinis mąstymas

Romas Lazutka

Romas Lazutka, profesorius | valstietis.lt nuotr.

Atmetę emocijas, suvokiame, kad privilegijų signatarams, ypač jų našlėms ir vaikams, nereikėjo įteisinti. Nusipelniusius asmenis reikia apdovanoti medaliais ir ordinais, o nukentėjusiems – kompensuoti patirtą žalą. Jeigu jau buvo nuspręsta skirti rentą, tai ją reikėjo skirti nuo pensinio amžiaus.

Mane stebina ir kitas niuansas – rentą gali gauti neturintis draudžiamųjų pajamų, tačiau neįvertinama, pavyzdžiui, kiek jis gauna dividendų, kiek turi kito turto. Juk tokiais atvejais nedirbantis milijonierius gali gauti rentą, o minimalų atlyginimą gaunantis signataras – negali. Apskritai privilegijos yra feodalinės visuomenės palikimas, kuris labai suvešėjo sovietiniais laikais ir vis dar suranda palankią dirvą mūsų valstybėje.

Kiti neturi išeities

Stasys Kropas

Stasys Kropas, signataras, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas | valstietis.lt nuotr.

Nors esu jau pensinio amžiaus, bet dar esu naudingas, todėl minčių pasinaudoti signatarų renta nekyla. Daug maloniau gyventi visavertį gyvenimą ir nebūti išlaikytiniu. Tačiau suprantu kai kuriuos kolegas signatarus, nes jie nukentėjo ir anksčiau laiko prarado sveikatą. Kitiems prilipo aktyvių kovotojų įvaizdis, todėl, pasitraukus iš politinio gyvenimo, buvo psichologiškai sunku susirasti tinkamą darbą, nors jie buvo dar palyginti jauni.

Gerai pažįstu vieną šiuo metu labai sergantį signatarą, ėjusį labai aukštas pareigas. Jis neturi kitos išeities. Gal tik vienas kitas signataras pasinaudojo galimybe gauti rentą, nenorėdamas dirbti visuomenei naudingo darbo.

šaltinis: valstietis.lt

komentarai 6

 1. Vardas    -  2019-07-06, 17:29

  jei jau kalbėti apie rentas, tai visų pirma reikia kalbėti apie grybės nepelnytą beveik 4000 er. rentą per mėn.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Petras    -  2019-07-06, 17:30

  infa.lt bus žymiai populiaresnis, jei komentarų skiltyje bus galima vesti diskusijas, kaip delfi tinklalapyje.
  Nesuprantu, kodėl kiti info šaltiniai neturi tokios galimybės?

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Anonimas    -  2019-07-06, 17:32

  ar taitik ne mėginimas per aplinkui suduoti smūgį gerb. Zigmui Vaišvilai?

  Atsakyti į šį komentarą
  • Pro    -  2019-07-06, 23:50

   O prie ko čia Vaišvila? Ar todėl, kad irgi pasinaudojo renta?

   Atsakyti į šį komentarą
  • VD    -  2019-07-07, 09:41

   Kas kas, bet Z.Vaisvila nusipelnes rentos. Jis dar ir dabar kovoja uz tai, kad mes gyventume teisingesneje sistemoje. Del to ir buvo susidorota su juo savo namuose. Jis pelnytai gauna tai, kas priklauso. Bet kiti signatarai-tik pavadinimas…

   Atsakyti į šį komentarą
   • Pro    -  2019-07-07, 09:46

    Kiek teko pastebėti – Vaišvila dabar kovoja už save ir savo teisių gynimą, kartais į tai įterpdamas ir visuomeninius klausimus. Juk pas jį verslą atėmė, tai jis į teismus kaip į bažnyčią vaikšto. Iki tol mes jo nematėme. Ir su juo nesusidorota buvo, o jis pats griuvo, ir pats tą pasakojo.

Rašyti Atsiliepimą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar manote, jog medžiaga apie tai, kad D. Grybauskaitė mokėsi KGB mokykloje yra patikima?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Rentos lygesniems už lygius* - nuoroda: https://infa.lt/34618/rentos-lygesniems-uz-lygius/