infa.lt

Rentos lygesniems už lygius

Rentos lygesniems už lygius

liepos 06
13:192019
Seimas

nuotrauka: valstietis.lt

Albinas Čaplikas | Valstiečių laikraštis | 2016-08-26

Mirus signatarui, jo antroji pusė ir vaikai turi teisę gauti dalį signataro rentos. „Valstiečių laikraštis“ klausia, kuo jie nusipelnė tokių privilegijų?

Ar etiškai elgiasi patys signatarai, nemokamai gavę sklypų, kitų privilegijų, tebebūdami dar pilnų jėgų, net nesulaukę pensinio amžiaus gyvenantys iš visų mūsų kišenės? Dėl per metus rentoms skiriamo milijono eurų valstybė nesužlugs, tačiau moralinė klausimo svarba yra daug didesnė už finansinę.

Balsavo vos trečdalis

Oficialiai žinoma, kad Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymas priimtas 2003 m. spalio 16 d. Mažiau žinoma, kad įstatymo priėmimo dieną į posėdį Seime iš 137 tuo metu buvusių Seimo narių atvyko tik 45. Tačiau užteko ir tiek – įstatymas buvo priimtas 34 parlamentarams balsavus „už“, 6 – „prieš“ ir 5 „susilaikius“.

Visuomenė šio svarstymo nepastebėjo, nes tuo metu daug įdomesnių įvykių vyko Prezidentūroje, kur visus linksmino apkaltos link dreifavęs prezidentas Rolandas Paksas. Maždaug po metų, t. y. 2004 m. lapkritį, dar labiau įsidrąsinę Seimo nariai minėtą įstatymą papildė – galimybe gauti rentą pamalonino signatarų našles ir našlaičius.

Jiems numatyta kas mėnesį mokėti po 25 proc. valstybinės signataro rentos. Priminsime, kad valstybinės signataro rentos dydis yra 50 proc. Seimo nario pareiginės algos per mėnesį. 2016 m. parlamentarų pareiginė alga buvo 2 532 eurai, neatskaičius mokesčių.

Apetitas bemat užaugo

Šiandien „Valstiečių laikraščio“ skaitytojams atskleisime iki šiol nepaviešintus Signatarų statuso įstatymo kūrimo niuansus. Prisimenate 1996–2000 m. Seimo rinkimus, kuriuos laimėjo buvę komunistai? Į tą Seimą nepateko ir signataras Eugenijus Gentvilas, tačiau naujojo Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas būtent jam pasiūlė parengti minėtojo įstatymo projektą.

Mano parengtame projekte buvo numatyta signatarams taikyti tik dvi privilegijas: palaidoti valstybės lėšomis ir visą gyvenimą palikti galiojantį diplomatinį pasą. Tik tiek! Parengiau šį projektą, tačiau Seimas jo nesvarstė, matyt, kai kam nepatiko“, – prisiminė E.Gentvilas.

Vėliau į naujo projekto kūrimą įsitraukė Signatarų klubas ir Vyriausybė.

Tada atsirado pasiūlymas signatarams skirti žemės sklypus, o dar vėliau – rentą ne tik signatarams, bet ir jų našlėms bei vaikams“, – pasakojo E.Gentvilas, vienas iš nedaugelio signatarų, neprašiusių žemės sklypo.

Teismas išblaivino protus

Buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, o dabar Seimo narys Donatas Jankauskas šiemet kritikavo K.Brazauskienę, klausdamas, ar moralu šiai turtingai moteriai skirti rentą, ir siūlė keisti valstybinių pensijų ir rentų skyrimo sąlygas.

D.Jankauskas sakė pats prisidėjęs, kad nuomonę išsakytų Konstitucinis Teismas. Tačiau mūsų paklaustas apie rentas signatarų našlėms, D.Jankauskas jau buvo gerokai atlaidesnis: „Signatarai aukojo ne tik savo, bet ir savo šeimos narių gyvenimus, taigi ir valstybė turi atsilyginti tuo pačiu.“

Tačiau štai ką, nagrinėdamas prezidentinės rentos skyrimą našlei, konstatavo Konstitucinis Teismas: „Vien mirusio asmens turėtas socialinis statusas savaime nėra konstituciškai pateisinamas pagrindas užtikrinti jo našliui (našlei) iš esmės kitokią, daug didesnio dydžio, socialinę paramą, nei ji užtikrinama kitiems našliams (našlėms).“

Ką reiškia „didesnio dydžio“? Trūksta aiškumo“, – remdamasis kai kurių teisininkų teiginiais, klausė D.Jankauskas. O jo kolega E.Gentvilas pasakė tiesiai šviesiai: „Našlėms ir našlaičiams rentų nereikėtų skirti.“

Duokite dar ir dar

Signatarai ar jų našlės bei našlaičiai turi teisę gauti rentą, jeigu neturi draudžiamųjų pajamų. Seimo narys Jurgis Razma jau prieš kelerius metus „Valstiečių laikraščiui“ yra sakęs, kad rentą reikėtų skirti atsižvelgiant ne tik į asmens pajamas, jos skyrimą reikėtų sieti su absoliučiai visomis pajamomis, o ne tik su draudžiamosiomis.

Neužmirškime, kad signatarams buvo skirta ir žemės sklypų. Viešai jų atsisakė tik E.Gentvilas, Bronius Genzelis, Aloyzas Sakalas ir Rimvydas Valatka. O štai keliems signatarams pavyko gauti net po du sklypus, o vienas iš jų dabar gauna dar ir rentą, nors iki pensinio amžiaus dar toloka. Nesmagi informacija?

Tačiau rentą gaunanti Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė iki šiol mano, kad signatarai nepakankamai apdovanoti.

Dviveidė moralė

Gudresni piliečiai sako, kad bet kokį įstatymą galima apeiti lyg stulpą. Tai žino ir signatarai. Pavyzdžiui, 2007 m. iš Kupiškio mero posto pasitraukęs signataras Leonas Apšega atsisakė gerokai mažesnio savivaldybės tarybos nario atlyginimo ir pareiškė dirbsiąs nemokamai, taigi liko be draudžiamųjų pajamų, todėl paprašė jam skirti signataro rentą.

Politiniai priešininkai jį badė pirštais, tačiau signataras tikino nenusižengęs moralės principams, juo labiau kad jau buvo sulaukęs pensinio amžiaus. Teisindamasis L.Apšega nepalankiai vertino rentą gaunančius, bet pensinio amžiaus nesulaukusius kolegas. O tokių signatarų, kurie matomi viešai, yra aktyvūs politikai, tačiau gyvena iš rentos, yra ir šiandien. Kodėl pilni jėgų signatarai nedirba?

Nesulaukė pensinio amžiaus

Iš labiau žinomų ir pensinio amžiaus nesulaukusių signatarų gyventi iš rentos pasirinko Gediminas Vagnorius (58 m.), Vilius Baldišis (56 m.), Valdemaras Katkus (58 m.), B.Valionytė (59 m.), Nijolė Oželytė (61 m.), Zigmas Vaišvila (59 m.) ir kt. Iš viso tokių yra per 10. Jie dar kūrybingi, darbingi. Ką apie tokius atvejus galvoja jų kolegos signatarai?

Aš taip nesielgčiau. Būna akimirkų, kai jaučiuosi labai pavargusi, atrodo, galėčiau pasitraukti, gauti rentą ir rūpintis savo sveikata, apskritai savo gyvenimu, tačiau tas mintis negailestingai nuveju“, – prisipažino signatarė Rasa Juknevičienė.

Pasak E.Gentvilo, nors jo gyvenime būta ir pakilimų, ir nusileidimų, tačiau niekada nekilo mintis pasitraukti iš aktyvaus gyvenimo ir prašyti signataro rentos: „Man sunku atsakyti, kodėl buvę kolegos pasirinko tokį gyvenimą. Daugelis galėjo dirbti ir užsidirbti, tačiau žinau, kad kai kurie paprašė rentos nesulaukę 50-ies.“ Pavyzdžiui, bankininkas V.Baldišis iš rentos pradėjo gyventi būdamas 44-ių, nors Generalinė prokuratūra 1997 m. jam kėlė baudžiamąją bylą dėl „Tauro banko“ turto galimo pasisavinimo ir iššvaistymo stambiu mastu – bankui galimai buvo padaryta 48 mln. litų žala.

Teistumas – ne bėda

Tarp rentą gaunančių signatarų yra ilgus metus dirbusių teisėjais, bankininkais, diplomatais ir turėjusių kitas gerai atlyginamas pareigas. Akivaizdu, kad jiems netrūksta lėšų pragyvenimui, tačiau įstatyme numatytos galimybės jie nepaleidžia vėjais. Nė dienos! Pavyzdžiui, vienas diplomatu dirbęs signataras pasitraukė iš tarnybos rugpjūčio 17 d. , o rentą mokėti paprašė nuo rugpjūčio 18 d. Taigi pro šalį nenubyrėjo nė centas.

Ne paslaptis, kad tarp rentas imančių signatarų kyla aštrių ginčų. Štai vienas apkaltino kitą, kad šis kritiškai vertina Lietuvos stojimą į ES ir NATO ir savo nuomonę platina Rusijos žiniasklaidoje. Tarp signatarų yra ir nuteistų už sukčiavimą. Pavyzdžiui, signataras Eimantas Grakauskas, nubaustas už sukčiavimą stambiu mastu, jau atliko laisvės atėmimo bausmę ir dabar gauna signataro rentą.

Sovietinis palikimas

Kodėl „Valstiečių laikraštis“ kelia signatarams nemalonius klausimus? Todėl, kad daugelyje valstybių nusipelniusiems žmonėms skiriamų rentų dydis mažai skiriasi nuo didelių pensijų, o Lietuvoje politikams skiriamos išmokos, palyginti su skiriamomis kitiems šalies piliečiams, yra labai didelės.

Maža to – Seimas jau buvo pritaręs paprastiems žmonėms nepalankiam naujo Darbo kodekso projektui. Pavyzdžiui, jame gerokai sumažintos išeitinės išmokos. O Seimo nariai sau išeitinių išmokų nesumažino. Valstybės mastu gal tai ir nedidelės išlaidos. Tačiau pasvarstykime, kodėl tokia tvarka galioja tik sovietiniam blokui priklausiusiose valstybėse?

Faktai

Iki 2016 m. liepos valstybinę signataro rentą gavo 72 signatarai. Nuo 2016 m. rugpjūčio rentas gaus dar du signatarai – Algimantas Norvilas ir Jonas Pangonis.

Iki 2016 m. liepos valstybinę signatarų našlių rentą gavo 14 asmenų. Nuo 2016 m. rugpjūčio renta bus mokama ir signataro Vladimiro Beriozovo našlei.

2015 m. valstybinėms signatarų rentoms išleista 1 mln. 166 tūkst. eurų, 2016 m. numatyta 1 mln. 224 tūkst. eurų. 2015 m. signatarų našlių rentoms išleista 50 tūkst. eurų.

2015 m. Nepriklausomybės Akto signatarų klubui išlaikyti panaudota 35,3 tūkst. eurų.

Feodalinis mąstymas

Romas Lazutka

Romas Lazutka, profesorius | valstietis.lt nuotr.

Atmetę emocijas, suvokiame, kad privilegijų signatarams, ypač jų našlėms ir vaikams, nereikėjo įteisinti. Nusipelniusius asmenis reikia apdovanoti medaliais ir ordinais, o nukentėjusiems – kompensuoti patirtą žalą. Jeigu jau buvo nuspręsta skirti rentą, tai ją reikėjo skirti nuo pensinio amžiaus.

Mane stebina ir kitas niuansas – rentą gali gauti neturintis draudžiamųjų pajamų, tačiau neįvertinama, pavyzdžiui, kiek jis gauna dividendų, kiek turi kito turto. Juk tokiais atvejais nedirbantis milijonierius gali gauti rentą, o minimalų atlyginimą gaunantis signataras – negali. Apskritai privilegijos yra feodalinės visuomenės palikimas, kuris labai suvešėjo sovietiniais laikais ir vis dar suranda palankią dirvą mūsų valstybėje.

Kiti neturi išeities

Stasys Kropas

Stasys Kropas, signataras, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas | valstietis.lt nuotr.

Nors esu jau pensinio amžiaus, bet dar esu naudingas, todėl minčių pasinaudoti signatarų renta nekyla. Daug maloniau gyventi visavertį gyvenimą ir nebūti išlaikytiniu. Tačiau suprantu kai kuriuos kolegas signatarus, nes jie nukentėjo ir anksčiau laiko prarado sveikatą. Kitiems prilipo aktyvių kovotojų įvaizdis, todėl, pasitraukus iš politinio gyvenimo, buvo psichologiškai sunku susirasti tinkamą darbą, nors jie buvo dar palyginti jauni.

Gerai pažįstu vieną šiuo metu labai sergantį signatarą, ėjusį labai aukštas pareigas. Jis neturi kitos išeities. Gal tik vienas kitas signataras pasinaudojo galimybe gauti rentą, nenorėdamas dirbti visuomenei naudingo darbo.

šaltinis: valstietis.lt

komentarai 6

 1. Vardas   -  2019-07-06, 17:29

  jei jau kalbėti apie rentas, tai visų pirma reikia kalbėti apie grybės nepelnytą beveik 4000 er. rentą per mėn.

  Atsakyti
 2. Petras   -  2019-07-06, 17:30

  infa.lt bus žymiai populiaresnis, jei komentarų skiltyje bus galima vesti diskusijas, kaip delfi tinklalapyje.
  Nesuprantu, kodėl kiti info šaltiniai neturi tokios galimybės?

  Atsakyti
 3. Anonimas   -  2019-07-06, 17:32

  ar taitik ne mėginimas per aplinkui suduoti smūgį gerb. Zigmui Vaišvilai?

  Atsakyti
  • Pro   -  2019-07-06, 23:50

   O prie ko čia Vaišvila? Ar todėl, kad irgi pasinaudojo renta?

   Atsakyti
  • VD   -  2019-07-07, 09:41

   Kas kas, bet Z.Vaisvila nusipelnes rentos. Jis dar ir dabar kovoja uz tai, kad mes gyventume teisingesneje sistemoje. Del to ir buvo susidorota su juo savo namuose. Jis pelnytai gauna tai, kas priklauso. Bet kiti signatarai-tik pavadinimas…

   Atsakyti
   • Pro   -  2019-07-07, 09:46

    Kiek teko pastebėti – Vaišvila dabar kovoja už save ir savo teisių gynimą, kartais į tai įterpdamas ir visuomeninius klausimus. Juk pas jį verslą atėmė, tai jis į teismus kaip į bažnyčią vaikšto. Iki tol mes jo nematėme. Ir su juo nesusidorota buvo, o jis pats griuvo, ir pats tą pasakojo.

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar palaikytumėte naują, konservatorių krikščioniškomis vertybėmis paremtą partiją?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Žmogus gyvenime ir paskui (2)

Žmogus gyvenime ir paskui (2)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

Ar tikrai Lietuvos ekonomiką išgelbės kanapės? – klausia Seimo narės A. Kubilienė ir L. Matkevičienė

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui [1]

Žmogus gyvenime ir paskui [1]

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

komentarai 9Skaityti visą įrašą
Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Vytautas Landsbergis. Giminės

Vytautas Landsbergis. Giminės

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Statybų sektoriui būtina revoliucija

Statybų sektoriui būtina revoliucija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

komentarai 7Skaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (6)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (6)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Nacionaliniai valdžios medžioklės ypatumai

Algimantas Rusteika. Nacionaliniai valdžios medžioklės ypatumai

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ugnius Kiguolis vs DELFI

Ugnius Kiguolis vs DELFI

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Sveikatos ministerija pripažino, jog medikai netinkamai skiria ir dozuoja vaistus, dėl ko kyla rizika pacientų sveikatai

Sveikatos ministerija pripažino, jog medikai netinkamai skiria ir dozuoja vaistus, dėl ko kyla rizika pacientų sveikatai

komentarai 2Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Debilizmas, kitaip nepavadinsi. Buvo bolševikinis judėjimas, komunizmas, nacizmas, dabar tai vadinasi liberalizmas!!! Nebalsuokit...

Taigi jau atsirado. Šiaip tai jų visada buvo nes be jų jau būtume išmirę....

to - Piliete pritariu Jūsų komentarui 100%...

kada politinė mumija majauskas bus išmestas iš politikos? Peticija dėl jo nušalinimo pasirodė jau...

kaip manote? Kodėl valdininkai taip neribotai daro nusikaltimus? P.S: ats: nes po...

peticija dėl apkaltos šakalei jau senai yra oficialiai įteikta, tačiau dulka lentynoje. Kaip matote...

The High Wire with Del Bigtree <3...

jei lietuviai žiūrėtų savo kišenės, tai nebūtų tapę sparčiausiai nykstančia tauta pasaulyje. Paskutiniai idiotai...

mesti lauk šitą statytinį ir kuo greičiau. Lietuviai yra sparčiausiai nykstanti tauta pasaulyje, tuo...

tokių veiksmų pasekoje atsiras žmonių grupė kurių visi individai bus savarankiški, labai daug išmanatys, neįtikėtinai...

"Visuomenės domėjimasis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PA sveikatos priežiūra) paslaugomis, šios verslo...

Priminkite kas ten tą bylą prieš lietuvą laimėjo? Ar tik ne toks Stanislovas Tomas?...

Mūsų suaugę vaikai

Mūsų suaugę vaikai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Rentos lygesniems už lygius* - nuoroda: https://infa.lt/34618/rentos-lygesniems-uz-lygius/