infa.lt

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

vasario 05
00:392019

Arvydas Daunys

Mes visi širdies gilumoje žinome, kad šeima tai pats pagrindinis, kertinis dalykas mūsų gyvenime, bet kol neprispaudžia bėda apie tai net nesusimąstome. Tačiau, kylant bent mažiausiai grėsmei mūsų šeimos nariui – mūsų pasaulio dalelytei, iškart suvokiame koks jis mums brangus ir tada būname pasiryžę padaryti viską, ko tik galėtų prireikti, kad tik pašalintume tą grėsmę. Net iki pasidalijimo savo vidaus organais, jei to reikia išgelbėti šeimos nario gyvybei, ko nedarytume dėl pašalinio ar mažai mums pažįstamo žmogaus.

Ir mūsų šeima tiesiogiai susijusi su mūsų protėviais – juk būtent šeimoje dažniausiai išgirstame pasakas, padavimus, legendas apie protėvių žygius. Tuo pačiu mūsų seneliai mums tiesiogiai siejasi su tais protėviais – juk jie matė tai, apie ką mes patys geriausiu atveju galime tik įsivaizduoti. Ir perduodami mums tas žinias jie perduoda mums mūsų protėvių pasaulėžiūrą, suformuotą, kaip ideologiją visose tose sakmėse, legendose, padavimuose, tautosakoje ir t.t.Kaip mes tai priimame jau priklauso nuo pasakotojo pateikimo ir jo paties gyvenimo, kaip pavyzdžio, nes būdami maži bei neturėdami patirties, mes negalime patys atskirti, kur tiesa, o kur melas, tačiau puikiai matome, jei žmogus sako viena, o daro kita. Kai sakykime tėvas aiškina: tu negerk sūnau, tas negerai, o pats savaitgaliais grįžta namo pasigėręs, tai skirtumas tarp žodžių ir darbų matomas akivaizdžiai.

Mes(dauguma) būdami dar ikimokyklinio amžiaus jau žinome, kas šiame gyvenime gerai, o kas blogai, aiškiai mokame įvertinti savo negerus darbus darnos požiūriu, jei tokius padarome ir(!), priklausomai nuo iki to meto įdiegtų pagrindų, tai prisipažįstame tėvams arba bandome nuslėpti, taip bandydami išvengti bausmės.

Reiškia jau būname susipažinę su gyvenimo dviveidiškumu – melas-tiesa, kai sumelavus galima išsisukti arba bent atidėti bausmę…

Štai iki šios vietos galima sakyti ir būna suformuojami mūsų pasaulėžiūros pagrindai, kurie toliau jau nukreipia mus į tam tikros informacijos/žinių paiešką/įsisavinimą tam, kad užtvirtinti prieš tai gautus pagrindus, arba retais atvejais juos pakeisti. Tačiau pastarasis(pakeitimo) atvejis daugumoje atvejų galimas, kaip galingos pašalinės įtakos(propagandos), o ne kaip savų paieškų rezultatas.

Savos paieškos dažniausiai apsiriboja jau įdiegtų įsitikinimų ribose(srityje/erdvėje) ir kaip to pavyzdį galima paimti religingus katalikus, kurie tradiciškai vaikšto į bažnyčią ir prisilaiko visų bažnytinių švenčių. Jų gyvenimo pagrindas-platforma bus tėvų suformuota ir perduota biblijinė pasaulio sandara, kuri jiems bus sava, artima ir vienintelė, nes tuo tiki jie patys, tuo tikėjo jų tėvai ir seneliai, kurie iš esmės yra jų pagrindinė atrama šiame gyvenime, kaip tas pamatas, skirtas suvokti patiems save, savo paskirtį žemėje ir juos supantį pasaulį.

Viskas, kas čia išdėstyta veda į tai, kad mus supantis pasaulis yra mūsų šeimos, mums suformuotas vaizdinys – t. y. ne patys atvaizdai, kuriuos matome akimis, o visuomenės veiklos ir savitarpio santykių tarp žmonių ir aplinkos vaizdinys, kuris susiformuoja mūsų vaizduotėje, įtakojant vaikystėje gautų žinių ir ideologijos pagrindu.

Kodėl sakoma ideologijos ir kas yra ta ideologija?

Ideologiją galima būtų apibrėžti, kaip kažkieno sugalvoto, ir konkretaus sumanymo (koncepcijos) pateikimą mums priimtina, patrauklia ir suprantama forma, siekiant, kad mes tą sumanymą per save įdiegtume į gyvenimą, keisdami/pritaikydami savo pasaulėžiūrą prie šio sumanymo, tuo palaikant jo įgyvendinimą. Dažnai paties sumanymo tikslai mums lieka nežinomi, nes ideologijos tikslas yra sumanymą pateikti pagražintos formos ir nuslepiant nepatogius sumanytojui akcentus.

Čia sumanymo pavyzdys būtų stojimo į ES išdėstymas pateikiant tai vos ne kaip rojaus sodą, o kas gavosi iš tiesų šiandien matome jau akivaizdžiai. Ir to pagrindinio ES sumanymo(koncepcijos) dauguma net nesuvokia, nors pasekmes jau mato. Ideologija (propaganda) privertė patikėti, jog einame į gerą gyvenimą…O neilgai trukus atsiskleidė ir kai kurios sumanymo (koncepcijos) detalės..

Arba kalbant dviem žodžiais – ideologija – tai propaganda skleidžiama siekiant mus įtikinti tomis ar kitomis tiesomis ir patikėjus priversti prisidėti, ar bent nesipriešinti, jas diegiant į mūsų gyvenimą.

Ideologija nėra vien blogis, kaip kažkas gali pagalvoti – tiesiog tai yra pašalinė įtaka mums, siekiant suburti kažkokią (bet kokią) daugumą siekti kažkokių, dažnai mums nežinomų tikslų.

Vikipedijos Ideologijos apibrėžimas šiek tiek kitoks.

Sumanymo(koncepcijos) ir ideologijos pavyzdį galima būtų pamatyti pagal visiems žinomą Biblijos-krikščionybės pateiktį, kur pats sumanymas yra: – įdiegti žmonijai savanorišką nusižeminimą prieš vykdomą neteisybę, kaip dievo siunčiamą išbandymą, tuo atimant NET norą priešintis.O ideologija pateikianti tą sumanymą visuomenei priimtina forma – pati krikščionybė-katalikybė – religija, kur sakoma – „Kas Dievo – Dievui, kas ciesoriaus – ciesoriui“, tuo parodant, kad visa ši tvarka yra dėsninga ir palaikoma Dievo. Reiškia nesipriešink Dievui, o iš to išplaukia – nesipriešink savo ponui.

Kalbant apie mūsų tėvų diegiamą ideologiją mums, galime suprasti, jog tėvai tuo nesiekia naudos sau, reiškia negali būti suinteresuoti mūsų blogu auklėjimu. Jie nori mus išauginti dorais pagal savo dorumo sampratą žmonėmis, ir jei jiems tas nepavyksta, galime tai suprasti, kad jiems paprasčiausiai trūko arba žinių, arba laiko užsiimti vaikų auklėjimu.

Dažniausiai trūksta žinių, nes anksčiau mūsų protėviai vaikus imdavo su savimi prie lauko darbų ir visas auklėjimas vykdavo praktiškai gamtos sąlygomis. Jie dirbo ne mažiau ir laiko turėjo tikrai ne daugiau, nei žmonės dabar. Tačiau kažkaip sugebėdavo įskiepyti savo vaikams sąžiningumą, gamtos tausojimo poreikį, svetingumą, ištikimybę, garbės sampratą, meilę tėvynei ir t.t.

Mūsų laikų žmonės to nesugeba, kas rodo, kad jų socialinių santykių šeimoje žinių lygis smarkiai kritęs, lyginant, bent jau su mūsų seneliais. Nebesuvokiama to, kad jei patys neauklėsime savo vaikų – reiškia juos išauklės svetimi, ir tikrai nebūtinai jie taps gerais šalies piliečiais bei tėvų ramsčiu senatvėje. Juk kaip sakoma – ką pasėsi – tą ir pjausi.

Demokratija kaip tankas stumia į šeimą kitas „vertybes“, kur pirmosiose eilėse stovi karjera, konkurencija, pelnas, žmogaus teisės, vaiko teisės, o šeima, kaip visaapimanti visuma, paliekama paskutinėse vietose, neretai net ją apibūdinant, kaip patogią partnerystę be jokių įsipareigojimų ar kaip neseniai pareiškė Konstitucinis teismas – „neutralia lyties požiūriu“.

Atsakomybei čia vietos nėra…

Kur link čia lenkiu?

Gedimino pilis ir paminklas MindauguiOgi ten, kad vienintelis valstybės ir visuomenės gyvavimo ramstis yra tik pilnavertė ir sąmoninga šeima, suvokianti savo šaknis ir turinti iš tų šaknų ateinantį suvokimą apie savo pareigą (ne teises!) tai valstybei, kurioje ji gimė, išaugo ir gyvena.

Savo pareigą tai šaliai, kurią ji įvardina savo Tėvyne ir iš to išplaukiančią pareigą savo vaikams, anūkams – kas iš esmės ir sudaro visą valstybės tęstinumą.

Tik sąmoninga šeima gali padėti pagrindus patriotiniam mąstymui formuodama pasiryžimą už Tėvynę padėti galvą. Žinoma, yra išskirtinių atvejų, išeinančių už šio teiginio ribų, tačiau jie tik patvirtina jį.. Visais kitais atvejais siekiama naudotis valstybės teikiamomis galimybėmis, o joms netenkinant tiesiog emigruojama arba parazituojama. Nesant sąmoningumo, kartais prieinama iki tiesioginio valstybės griovimo. Prisiminkime sugriautą Lietuvos pramonę…

Nesinori mesti jokio akmens į emigrantų daržą – kaip žmonės jie verti užuojautos – jiems teko sunkus išmėginimas – palikti gimtinę, o tai niekam nebūna lengva. Tačiau iš kai kurių jų yra girdėta net tokių išsireiškimų, kaip – „dėjau ant tokios tėvynės“, „runkelių šalis“, „runkelių valstybė“ ir t.t. ir pan. Interneto komentaruose labai daug tokių pasisakymų, kurie rodo, kad šeimoje šie rašantieji negavo nieko, kas galėtų būti kelrode žvaigžde gyvenime.

Tai viskuo nusivylusių žmonių, vaikystėje negavusių sau būtinų žinių ir palaikymo, kas padeda tvirtus pagrindus kiekvienam šiuo metu sąmoningam ir atsakingam žmogui, pasisakymai. Jie nesuvokia, kad Tėvynė tai ne privilegijos, o iš esmės sunkus darbas, jei jau ne laukuose, kaip senesniais laikais, tai bent statant savo Tėvynės vaizdinį mintyse ir dirbant realų darbą jo įgyvendinimui. Tai darbas, kai pasitenkinimas jaučiamas jį atliekant.

Tėvynė – tai miestiečio statoma sodyba, skirta sukurti tą Tėvynės vaizdinį savo vaikams, kuriems kitu atveju Tėvynė asocijuojasi tik su dulkėtomis miesto gatvėmis ir kurią nepasiteisinus viltims nesunku iškeisti į kitos šalies tokį patį miestą, tiesiog emigruojant.

Tėvynė – tai kaimiečio puoselėjamos protėvių jam paliktos žemės, kurias parduoti svetimtaučiams anksčiau būtų buvę laikoma šventvagyste, o dabar beveik norma. Suprantama, miestiečiai negali vien kaimiečiams suversti ir primesti visos atsakomybės už mūsų žemių išsaugojimą, jei tas kaimo žmogus gyvena vargdamas ir vos sudurdamas galą su galu.. Atsakomybe turime dalintis visi, kam sąvoka Tėvynė dar turi pradinę prasmę.

Ir vienas iš tos atsakomybės punktų galėtų būti atskiro fondo, skirto paramai kaimo žmonėms steigimas, tam, kad jie neparduotų mūsų Tėvynės teritorijos. Paramai, kuri būtų teikiama tiems, kas jau neišgali išgyvent iš savo tėvų žemės.Ir pastebėkime.. visi šie patriotiškumo, Tėvynės, garbės, svetingumo, ištikimybės šeimai, darnos su gamta ir t.t., apibrėžimai kyla ne iš kokio nors valstybinės propagandos aparato, o iš šeimos, iš mūsų vidinės lietuviškos pasaulėžiūros!

Mūsų niekas to specialiai nemoko – mums mūsų tėvai kol kas dar perduoda tas žinias-ideologiją, kurias juos įpareigojo perduoti jų tėvai, mokydami juos sąžiningumo, atsakingumo, padorumo ir viso kito kas sudaro tikrąją žmogaus esmę ir turinį, ir kas dabar juos stumia atiduoti savo vaikams tai, ką kadaise gavo iš savo tėvų, nors dažnai visko ką gavę, savo gyvenime nesugebėjo pilnai panaudoti. Tiesiog neužteko galimybių, gal valios….

Vaikų darželyje ir mokyklose mes gauname jau tik papildomą informaciją prie tos, kurią esame gavę šeimoje, bet ji esminės įtakos mūsų pasaulėžiūrai daugumoje atvejų nebeturi. Čia tuo atveju, jei tėvai sudėjo tvirtą pamatą.

Mes jau tiek žinome, kad esame Lietuvos piliečiai, mylime savo Tėvynę (didžioji dauguma), suprantame kas yra pagarba protėviams, didžiuojamės jų žygiais, šaukiam valio, kai laimi mūsų krepšinio komanda, nes laimėjo LIETUVA!, o su Lietuva ir kiekvienas mūsų.

Mes puikiai žinome (kol kas), kas yra tikra šeima ir tikra nepriklausomybė, kurios jau seniai nematėme,  ir tai, kad kol kas dar kenčiame mūsų politikų dviveidiškumą yra tik laikina mūsų kantrybė. Mūsų protėviai irgi kantrūs buvo, todėl Lietuvoje gerai gyveno ir puikiai sugyveno įvairių tautybių žmonės. Bet viskas (ir mūsų kantrybė tame tarpe) kažkada baigiasi.

Mes puikiai žinome kas yra lietuvių kalba – tai mūsų protėvių kalba, tai mūsų protėvių mums palikta Lietuvos valstybė! Tai mūsų vidinė esmė!

Mes žinome tai, kas yra tikra garbė! Lietuviai ilgą laiką neturėjo savo rašto, tačiau pilnai pasitikėjo duotu žodžiu! Demokratija atnešė nepasitikėjimą artimu ir rašytines sutartis net tarp šeimos narių. Ir čia jau kai kurie tautiečiai nemato nieko blogo… Kažkas jau praleista jų šeimos auklėjime ir jaučiasi pašalinės ir galingos propagandos(ideologijos) įtaka..

Sekant iš to, kas išdėstyta aukščiau, dabar galime suprasti, kodėl visame pasaulyje taip stengiamasi sugriauti tautines valstybes ir suniekinti ŠEIMOS institutą – pažiūrėkime – net Lietuvoje kiek visokių žmogaus teisių gynėjų, klykiančių apie pažeidžiamas žmogaus teises, prieštaraujančių šeimos sąvokos įteisinimui Konstitucijoje.

Pažiūrėkime kokį spaudimą patiria Vengrija dėl savo aiškaus ir nedviprasmiško šeimos apibrėžimo Konstitucijoje, kad šeima – vyro ir moters savanoriška sąjunga. O kokio ponai apibrėžimo norėtų? – Ogi geriau be jokio apibrėžimo – tada galima išlankstyt kaip tik nori.

Šeimos institucijos prestižą stengiamasi griauti todėl, kad šeima tai valstybės ir visuomenės gyvavimo pagrindas. Jos garantas. Nebelikus šio pamato valstybė bus valdoma kaip užsimanius, neturint jokių aiškių kelrodžių ir niekam nebandant sustabdyti visuomenės degradacijos. Valdantiesiems bus tiesiog rojus. Ir visai nebūtinai tie valdantieji bus Lietuvoje. Net greičiausiai, kad ne Lietuvoje.

Visi kiti, nepalaikantys šio požiūrio į šeimą tik gyvena, moka mokesčius ir naudojasi savo galimybėmis tol, kol jiems tas apsimoka ir kol turi čia ką prarasti. Kai tik šių inkaro sąlygų nebelieka – niekas jų su šia valstybe nebesieja ir jie lėks ten, kur jiems apsimokės. Su Lietuva juos sieja tik patogumas ir nauda – tai pažįstami žmonės, kalba ir teritorija, tačiau nesant vidinio inkaro įdiegto nuo vaikystės šie paminėti dalykai nėra stabdis palikti gimtinę.Tą parodo pokalbiai su emigravusiais jau prieš kelis metus. Kaip bebūtų gaila, tačiau daugelis grįžti neplanuoja, tarp jų labai daug moterų…

Ir dabar galima girdėti, kaip daugelis žmonių sako, jog reikia gaivinti dvasią (sielą), tobulinti save, atrasti savo vietą šioje žemėje ir tą darant ieškoma išeičių interneto svetainėse.. Tam kreipiamasi į įvairiausių sektų ir tikėjimų propaguotojus, ateities pranašautojus, aiškiaregius ir net seniai žlugusių civilizacijų (majų), arijų raštus, pamirštant, kad viskas buvo rašoma būtent tam laikmečiui, kuriuo tai buvo rašoma, nes jei tie raštai būtų turėję tikrą ir nekintamą išliekamąją vertę be istorinės, – tos civilizacijos būtų gyvavusios iki šiol savų žinių pagalba, kaip neįkainojamų žinių(Vertybių) saugotojos ir žinovės.

Tačiau šiandien laikomos tokiomis išmintingomis senovės civilizacijos visgi žlugo, kas rodo, kad tos žinios nebuvo tokios visaapimančiai vertingos išgyvenimui – žlugo, kaip ir kitos paprastesnės, ir nepadėjo joms jokia jų neva išmintis, nes išmintimi yra vadinama tai, kas neprieštarauja laikmečio dvasiai, darnai, atitinka susiklosčiusias visuomenėje pažiūras į sveiko proto apibrėžimą ir padeda išgyventi visuomenei. Matomai kažkuriuo istorijos tarpsniu tos žinios tikrai leido padaryti žymų šuolį toms senovės civilizacijoms, tačiau vėliau jos tiesiog paseno…

Nes ne visos žinios yra VERTYBĖS…

O štai Šeima yra VERTYBĖ ir mūsų pastoviai besikeičiančių žinių vaikystėje pagrindas. Besikeičiančių žinių, tačiau ne VERTYBIŲ, kurios yra nekintamos tam tikrai visuomenei, tautų grupei, tautai ar atskiram žmogui siekiant DARNOS tarp žmonių ir gamtoje.

Tad saugokime šeimą, šeimos instituciją, kaip mūsų pagrindų pagrindą, kaip mūsų tautybės, valstybės, visuomenės ir išgyvenimo garantą. Daugumai Tėvynė – tai draugai, nuo vaikystės pažįstama aplinka(tėvų sodyba), vaikystės pasakos, padavimai apie protėvių žygius, garbės išaukštinimas, asmeninė atsakomybė ir suprantama ta pati šeima iš kur atėjo visos pagrindinės žinios… Jei išliks šeima, tai išliks ir tauta, nepriklausomai nuo to, kokia bus santvarka, o jei išliks tauta – bus atstatyta NET (jei ir būtų) sugriauta Lietuvos valstybė. Ir nereikia ieškoti svetimos išminties turint savąją.

Šeima yra mūsų pasaulėžiūros šaltinis, pagrindų pagrindas, mūsų lietuviškasis (ir ne tik) AŠ. Šeima, kurios institutą nuvertinus, mūsų tiesiog nebeliks. Galima pačią šeimą apibrėžti, kaip koncepciją, ideologiją ir pasaulėžiūrą – vieną trijuose.

Tai mūsų kelias, esmė ir likimas.

straipsnis pirmą kartą skelbtas 2012-04-14

1 Atsiliepimas

  1. Zita   -  2019-02-05, 19:30

    Taip šeima yra aukščiau visko. Išvažiavusi į kitą valstybę šeima išlieka šeima. Nors Lietuva daugybę kartų prarado valstybingumą, šeimos išlikdavo. Genetikai iš kraujo lašo gali nustatyti, kad tai vaikai ir tėvai. Žydai išlaikė šeimas ir tik dėl to sugebėjo atkurti savo valstybę, nors neturėjo teritorijos.

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Už kurį kandidatą balsuotumėte Lietuvos prezidento rinkimuose?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Ar tikrai mes laisvi ir turime savo prigimtines teises?

Ar tikrai mes laisvi ir turime savo prigimtines teises?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Valstybių nepriklausomybė – tautų Europos bendrijos pamatas

Rolandas Paksas. Valstybių nepriklausomybė – tautų Europos bendrijos pamatas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ramūnas Karbauskis: Mes dar kartą įrodėme, kad vykdome Seimo rinkimuose duotus pažadus!

Ramūnas Karbauskis: Mes dar kartą įrodėme, kad vykdome Seimo rinkimuose duotus pažadus!

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje liberalė kviečia šokiui

Kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje liberalė kviečia šokiui

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Valstietis Raimundas Martinėlis pereina į opozicinę TS-LKD frakciją

Valstietis Raimundas Martinėlis pereina į opozicinę TS-LKD frakciją

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  G. Landsbergis ragina frakcijų vadovus susitarti, kad nebūtų susiaurintas pavojaus vaikui apibrėžimas

G. Landsbergis ragina frakcijų vadovus susitarti, kad nebūtų susiaurintas pavojaus vaikui apibrėžimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Naglis Puteikis: „Premjeras ir pagrindiniai du jo ministrai yra patys liberaliausi ministrai per pastarąjį dešimtmetį“

Naglis Puteikis: „Premjeras ir pagrindiniai du jo ministrai yra patys liberaliausi ministrai per pastarąjį dešimtmetį“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Nuo KT nutarimo priėmimo dienos žmonės nebegali remtis nuostata, jog šeimą sudaro skirtingų lyčių asmenys

Nuo KT nutarimo priėmimo dienos žmonės nebegali remtis nuostata, jog šeimą sudaro skirtingų lyčių asmenys

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  O kas, jei..?

O kas, jei..?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo politikų vertinimai vieni kitų atžvilgiu smuko iki „kolūkio lygmens sampratų“ išsireiškimų

Seimo politikų vertinimai vieni kitų atžvilgiu smuko iki „kolūkio lygmens sampratų“ išsireiškimų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas paskelbė kandidatuosiąs į Lietuvos Respublikos prezidento postą

Mindaugas Puidokas paskelbė kandidatuosiąs į Lietuvos Respublikos prezidento postą

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Dovilė Šakalienė ir Ko apie “Gender” socialinį lytiškumą, Stambulo konvenciją ir moterų teises

Dovilė Šakalienė ir Ko apie “Gender” socialinį lytiškumą, Stambulo konvenciją ir moterų teises

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Alkoholio vartojimas arba… viskas su saiku yra sveika

Lidžita Kolosauskaitė. Alkoholio vartojimas arba… viskas su saiku yra sveika

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Negeras kvapas iš Daukanto rūmų

Rolandas Paksas. Negeras kvapas iš Daukanto rūmų

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Kaip kalbėtis su žmogumi, kuris nori išsiųsti jus į GULAGą

Kaip kalbėtis su žmogumi, kuris nori išsiųsti jus į GULAGą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rusijos raganos atlieka užkeikimų ritualą palaikant Putiną (video)

Rusijos raganos atlieka užkeikimų ritualą palaikant Putiną (video)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Liberalas Simonas Gentvilas „valstiečiams“ siūlo iš partijos pavadinimo išbraukti žodį „žalieji“

Liberalas Simonas Gentvilas „valstiečiams“ siūlo iš partijos pavadinimo išbraukti žodį „žalieji“

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Arvydas Juozaitis: „Steikime Tautos iždą“

Arvydas Juozaitis: „Steikime Tautos iždą“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ebolos viruso ir kitos panašios grėsmės Lietuvoje yra niekas, palyginus su antivaxerių judėjimu

Ebolos viruso ir kitos panašios grėsmės Lietuvoje yra niekas, palyginus su antivaxerių judėjimu

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  G. Landsbergis piktinasi S. Skvernelio rinkiminiu šou vyriausybėje. Visuomenė šou Seime stebi jau 2 metus

G. Landsbergis piktinasi S. Skvernelio rinkiminiu šou vyriausybėje. Visuomenė šou Seime stebi jau 2 metus

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Apie smurtą mokymo įstaigose

Apie smurtą mokymo įstaigose

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorė siūlo uždrausti Rusijos muzikantų gastroles, nes jie palaiko Putino politiką

Seimo konservatorė siūlo uždrausti Rusijos muzikantų gastroles, nes jie palaiko Putino politiką

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas: „Ar nekyla nauji ,,auksiniai” projektai už kariams ir gynybai skirtus pinigus?“

Mindaugas Puidokas: „Ar nekyla nauji ,,auksiniai” projektai už kariams ir gynybai skirtus pinigus?“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  A. Maldeikienė: VSD galų gale pripažinus tai, ką kalbu jau pusę metų – būtina kalbėti apie Kinijos grėsmę

A. Maldeikienė: VSD galų gale pripažinus tai, ką kalbu jau pusę metų – būtina kalbėti apie Kinijos grėsmę

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Ar gyvename taip kaip giedame – vienybė težydi?

Ar gyvename taip kaip giedame – vienybė težydi?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Manau, kad abiejų referendumų biuletenių neimsiu. NEATVYKAU, reiškia....

Konservatoriai valdžioje yra didžiausia nesąmonė ir pataikavimas savam klanui.....

jaunimėlis durniuoja......

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

... ir dar viena nesąmonė, pataikavimas glušiausiems......

Priklausomybė, kokia ji bebūtų, yra blogas dalykas. Pažįstu kelis visiškus abstinentus,kurie beveik visi buvo girtuokliai,...

Kažkokia nesąmonė - kodėl laisvos Lietuvos laisvi žmonės turi prašyt leidimo keistis tuo, ką patys...

Aš būčiau už tai, kad NUIMTŲ NUO SĄRAŠINIŲ. Tačiau girdėjau būgštavimų, kad nuimti gali proporcingai:...

Debilizmui ribu nera.Koks smurtas pries moteris.Vyrai pradeda patirti kur kas didesni smurta bei diskriminacija....dar niekad...

Svajonių komanda nuotraukoj :D...

papildau - paleis antikonstitucinį seimą ir antikonstituc. teismą, vadinamą konstituciniu teismu....

tai likusieji matyt babajai ir nigeriai....

tai piderai jau nupirko konst.teismą ??? Konstitucinis teismas...man trūksta žodžių, nach.......

Aš nesu medikas, todėl pasitikiu jais ir skiepiju savo vaikus. Man žmonės irgi neaiškina kaip...

  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 7Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra* - nuoroda: https://infa.lt/29152/arvydas-daunys-seima-kaip-koncepcija-ideologija-ir-pasauleziura/