infa.lt

Romo Juškelio Sąjūdžio laikų fotografijos: “ Partizanų perlaidojimas“

Romo Juškelio Sąjūdžio laikų fotografijos: “ Partizanų perlaidojimas“

vasario 08
01:052018

Tekstų mozaika.

Romas Juškelis 2„Kovos už laisvę istorija kartu esanti ir pilietinė istorija, anot senosios lietuvių literatūros tyrinėtojo Dariaus Kuolio, laisvės geismas – lemtinga galia, vedanti tautą istorijos žygiuosna. Laisvės siekimas laiduoja amžiną šlovę ir istorinį nemirtingumą. Vytautas Kavolis sąvoką laisvės kovos pagrindė, glaudžiai siedamas jas su laisvės pajautimu, laisvės viltimi ir vizija, taip pat lietuviškom revoliucijom, kurios esančios ne kas kita kaip istorijos poezija!

Pav: dalyvaudamas Klaipėdos sukilime Petras Povilas Mickevičius iš Mačiūkių kaimo buvo susijuosęs šeimoje išsaugotu giminaičio, 1863m. sukilimo dalyvio diržu… Tyrinėjant Dainavos apygardos partizanų bunkerį Zervynų- Palkabalio miške buvo rastas medalionas 1831 ir 1863 m. sukilimams atminti. Kai kurie Aukščiausios Tarybos gynėjai 1991m. sausį buvo ginkluoti išsaugotais Lietuvos partizanų ginklais.

Romas Juškelis 3

Partizanai kovojo. Ne kariavo, bet kovojo tikėdamiesi laisvės. Kovojo už laisvę. Už laisvą Lietuvą, ane? -Kodėl jūs pakeičiate žodį kariauti į kovoti? – Kariauti. Kariauti – kada su priešu susitinki ir priešas į tave šauna, ir tu šauni į priešą, ane? (…)

O kada kovoti, kova yra visai kitas dalykas. Kova. Juk nekovojo partizanas prieš partizaną, nenekariavo, nekovojo. Jie kovojo už Lietuvą ( -Jums tas pasakymas “kovoti už” yra?… – Šventas! Šventas. Kito žodžio neturiu. O kaip daugiau kitaip pavadinti? Ir dabar tebėra jisai šventas, ir aš kaip kitaip nemoku.

Jeigu jau tavo šaknys yra tokios, jeigu tu pradėjai eiti tuo keliu, nesustok žmogau, eik tuo keliu. O jeigu jau sustosi, tai tu parkrisi ir neprisikelsi“.

Romas Juškelis 8Pamažu, geografinės savos – kovotojų – laisvės salos mažėjo, kol sutirpo, beliko tikėjimo nepraradusių žmonių širdyse. Pabrėžtina, kad dvi minėtos laisvės ne tik padalija žemės plokštumą, laukus ir miškus, jos taip pat turi vertikalią projekciją: su kovotojais bunkeriuose sava laisvė atsidūrė po žeme. Gyvi žemėn įlindę, žeme prakvipę kovotojai ilgai saugojo mūsų laisvę, kartu ir patys tą aiškiai suvokė, priartėjo prie mirties slenksčio.

Kovotojai, dauguma dvidešimtmečiai – trisdešimtmečiai su begaliniu tikėjimu žengė pavojų kupinu keliu ir už mūsų laisvę aukojo gyvybę. Straipsnio išvada skamba kaip priesakas – laisvė yra prigimtinė lietuvių kultūros vertybė, per amžius Tėvynės laisvė yra svarbiausia ir siekiamiausia laimingo gyvenimo sąlyga.

ištraukos iš straipsnio A.Petrauskienė, V.Vaitkevičius „Kur laisvė eina, ten laimė seka“ Liaudies kultūra, 2014/1

Romas Juškelis 4„Dž. Bergeris kalba apie žmones taip, kad jo nuomonės negalima ignoruoti. Pagrinde jis mini du žmonijos išsigelbėjimo kelius ar būdus, pirmas – žmonių sugebėjimas broliautis netgi pačiose baisiausiose sąlygose, ir antra – nenumaldomas poreikis kurti meno kūrinius, kurie išliktų.

I Pasaulinis karas turėjo Dž.Bergeriui didelę įtaką ir buvo artimas, nepaisant to, jog jis gimė jau jam pasibaigus: jis kaip tik ir gimė iš to karo pasekmes. Kai Valteris Bendžeminas matė šį karą, kaip skelbiantį pabaigą pasakojimų pasakojimui, nes pasakotojui reikalingi įgūdžiai, – klausymas, įsigilinimas, patirtis, kantrybė – yra naikinamos technologijų ir kraujo praliejimo, kad viskas minimalizuojama tik į informaciją… „Ar nepastebit, kad karo pabaigoje iš frontų grįžę žmonės grįžo nutilę – ne praturtėję, bet nuskurdę bendravimo patirtimi?“(V.Bendžiaminas)

Visas Dž. Bergerio rašytinis palikimas gali būti matomas kaip tik pasipriešinimo šiam teiginiui šviesoje…Kažkada paklaustas, koks yra įspūdingiausias jo gyvenimo prisiminimas, jis atsakė, jog „kartą būdamas Istambule, pabėgėlių kvartale, lūšnyne, kur laikėsi ekonominiai migrantai, jis lankėsi svečiuose, gėrė su jais kavą, ir ant kreivos lentynos, pamatė savo knygą („Pocets of Resistense“)… Tie žmonės nežinojo nieko apie tai, kad jis – jos autorius. Tai Dž. Bergeriui reiškė broliškumą: net ir emigracijos vienatvėje, nežiūrint dehumanizuojančios kapitalistinės realybės ar karo, jungtys tarp žmonių gali susiformuoti, skirtumai sumažėti…“- viskas, ką Dž.Bergeris rašė, buvo kartu subjektyvu, estetiška ir politiška. Europietis, gimęs Anglijoje, turėjęs migruoti į civilizacijos paribį, kad jaustūsi namie“

iš straipsnio Philip Maugham In Memoriam John Berger .

Romas Juškelis 5„Šiandien vaizdų yra visur. Niekada dar nebuvo šitiek daug rodoma ir žiūrima. Visa ko išorė užregistruojama ir perduodama šviesos greičiu. Bet šiame procese yra kažkas nepastebimai pakitę. „Išvaizda“ seniau buvo sakoma apie vaizdus, nes jie fiksavo solidžius kūnus. Dabar išvaizda yra bekūnė. Technologijos padarė įmanoma lengvai padalinti ją į du, išrodymą ir egzistavimą. Ir tai yra tiksliai tai, ko dabartinės sistemos mitologijai pastoviai reikia išgyvenimui.

Ji paverčia išvaizdą į kaleidoskopą, į miražą, atspindžiu ne šviesos, bet norėjimo, alkio, apetito sunaudoti kuo daugiau. Iš to seka, ir keista, turint omeny fizines sąvokos „apetitas“ pasekmes – jog egzistuojantis kūnas išnyksta, mes gyvename, nuogo karaliaus ir kaukių, po kuriomis nieko nėra spektaklyje. Šiandien sistemos spektaklyje nei tvirtumas, nei ribos nebeegzistuoja. Todėl tai, kas pajausta, pergyventa, neperduodama. Visa, kas liko pasidalinimui, yra spektaklis: žaismas, kurio niekas nežaidžia, nėra jo dalyviu, o visi tik žiūrovai.

Kaip dar niekada nebuvo nutikę, žmonės patys turi bandyti savo rankomis sutalpinti savo egzistenciją ir savo skausmą į laiko ir visatos areną.“ – Nes jis tai niekur nedingo, jo vis daugėja, nes menas jo nebe padeda nei suprasti, nei su juo tvarkytis.

Negyvas paveikslas yra rezultatas to, jog autorius neturėjo drąsos prisiartinti pakankamai arti, kad bendradarbiavimas prasidėtų. Jis lieka kopijavimo atstume. Ar, manierizmo periodais, kaip šiandien, jis lieka meno istoriniame atstume, naudoja stiliaus triukus, kurie modeliui yra svetimi.

Priartėti arti reiškia pamiršti konvencijas, reputaciją, argumentavimą, hierarchijas ir save patį. taip pat tai reiškia inkoherencijos ar net išprotėjimo riziką. Nes, gali atsitikti, kad prieisi per arti ir bendradarbiavimas nutrūks ir menininkas išnyks modelyje. Gyvis praris jį ar sutryps į žemę.

„Laikas nuo laiko, dienos bėgyje, aš ėjau į (portretą) pasižiūrėti, ir vis iš naujo likau patenkintas. Nes aš nupaišiau nedidelį portretą? – Ne, dvasinis pakylėjimo jausmas atėjo nuo ko kito – nuo to, kaip veidas išrodė, nutapytas… Bogenos veidas atidavė tai, ką jis galėjo palikti nuo savęs, man.

Panašumas yra tai, kas lieka iš to, kas buvo nematoma.“

John Berger „The Shape of a Pocket“

Romas Juškelis 1

Vienas savičiausių Lietuvos meninės fotografijos kūrėjų Romas Juškelis, – jo kūrybą kolegos apibūdina kaip atskirą Lietuvos fotografijos reiškinį, – savitai vaizdavo žmogaus emocinį santykį su istorija. Fotomenininkas tarsi slaptas ir nematomas stebėtojas ėjo keliu laisvės link palikdamas ateinančioms kartoms neįkainojamą vizualinį prisiminimą – nuo partizaninių kovų iki Laisvės triumfo.

„Romo Juškelio kūrybiniame palikime svarbią vietą užima Sąjūdžio tema. Liko nemažai šios temos autorinių atspaudų ir visa galybė negatyvų. Fotografuota mitinguose, Sąjūdžio suvažiavimuose, kituose su Lietuvos atgimimu susijusiuose renginiuose“, – skelbia Romo Juškelio kūrybos fondas, įkurtas po jo mirties ir besirūpinantis fotomenininko kūrybinio palikimo išsaugojimu bei viešinimu.

Inventorizuojant netikėtai mirusio kauniečio R. Juškelio kūrybinį palikimą, archyvus, galima sakyti, sugriuvo mitas apie R. Juškelį kaip estetą, žaidėją abstrakčiomis formomis, viražo technikomis. Nes jis fotografavo ir žmones, kuriems buvo svarbu pakilti ir masiniais renginiais viešai skelbti savo laisvės troškimą, R. Juškeliui buvo natūralu ne tik išplėsti savo organizacinius gebėjimus šia linkme, bet ir kartu dalyvauti, užfiksuoti fotoaparatu.

Ir tais laikais, ir dar dabar Lietuvos fotografijos mokykloje reportažinė kryptis buvo labai stipri, pakako jos meistrų – būti geru fotoreporteriu tuomet buvusi vos ne duotybė. Gal tuomet R. Juškeliui norėjosi, kad Lietuvos fotografijoje būtų daugiau pusiausvyros, daugiau eksperimentų ar modernumo… Tačiau dabar, žiūrint ir jo rengtus reportažus, matyti autoriaus išsiugdytas įprotis pastebėti detales, fragmentus, kuriuos galima suvokti ir kaip simbolius, ir kaip apie visumą kalbančias detales, galima matyti, kaip tai praturtina jo žmonių ir įvykių fiksavimą cikluose. Kaip tai suteikia tiesiog amžinybės dimensiją tam, kas tada buvo matoma kaip aktualija, kaip akimirka, nors ir skirta istorijai.

Simbolinės kalbos, estetikos, formų geometrijos įsijungimas R. Juškelio Sąjūdžio laikotarpio cikluose ne tik padidina jų dokumentinę, meninę vertę, bet ir suteikia galimybę ateinančioms kartoms įsijungti į tą simbolinį energijos lauką ir suprasti, apie ką kalbama – simbolių, mitų, legendų, grožio kalba yra amžina ir visiems bendrai suvokiama. Būtent tokia kalba ir kalba R. Juškelio reportažai, tik dabar tai lengviau pastebima ir įvertinama.

„Romas Juškelis: fotografuota istorijai“

Romas Juškelis 6Ne mūsų pasaulyje, šaltu lauku žemyn,
Jauni žmonės eina kartu, gražūs, aukšti,
Ir, nors jie šypsosi vienas kitam, tyla išlieka
Čia nėra garsų, kaip garsiai jie nesušuktų.
Jie kalbasi apie tai, ką jie veltui mylėjo,
bet oro per mažai, kad jų kalba girdėtųsi.
Jie buvo jauni ir auksiniai, bet į čia jie atėjo pilni skausmo
Ir jų jaunystė dabar jau sena, ir auksas pražilęs.
Tik jų širdys nepasikeitę, ir jie kreipiasi vienas į kitą,

„Ką nuveikė jie su gyvenimais, kurių mes atsisakėm?
Ar jie jauni mūsų jaunyste, auksiniai mūsų auksu, mano broli?
Ar jie šypsosi mirčiai į veidą, todėl, kad mirėme mes?“
– Šaltu lauku žemyn pasaulyje neišsakytame
Jauni žmonės ieško vienas kito, klausdami…
Jų akys žvalgosi – jauni, širdys auksinės –
tyliajame rojuje ieško pasaulio, kuriuo jie buvę apiplėšti.
(prasminis vertimas, Humbert Wolfe „The Soldiers“)

parinko ir išvertė Gaiva Paprastoji

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar palaikytumėte naują, konservatorių krikščioniškomis vertybėmis paremtą partiją?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Žemės gyventojų skaičius ims veržliai mažėti jau po 30 metų

Žemės gyventojų skaičius ims veržliai mažėti jau po 30 metų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

Europarlamentaras J. Olekas: už pavojų vaikų gyvybėms atsakomybę prisiimti turi valstybė

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui [1]

Žmogus gyvenime ir paskui [1]

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

komentarai 9Skaityti visą įrašą
Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Vytautas Landsbergis. Giminės

Vytautas Landsbergis. Giminės

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Statybų sektoriui būtina revoliucija

Statybų sektoriui būtina revoliucija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (6)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (6)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Nacionaliniai valdžios medžioklės ypatumai

Algimantas Rusteika. Nacionaliniai valdžios medžioklės ypatumai

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ugnius Kiguolis vs DELFI

Ugnius Kiguolis vs DELFI

komentarų 10Skaityti visą įrašą
Sveikatos ministerija pripažino, jog medikai netinkamai skiria ir dozuoja vaistus, dėl ko kyla rizika pacientų sveikatai

Sveikatos ministerija pripažino, jog medikai netinkamai skiria ir dozuoja vaistus, dėl ko kyla rizika pacientų sveikatai

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (5)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (5)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Pastaraisiais metais didėja vaikų sergamumas cukriniu diabetu, toliaregyste, lėtiniu otitu, stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos...

Jei tevai tokie buki ir negali zinoti visos skiepu naudos, kodel jie, o ne profesionalus...

vaivorykštė buvo toks gražus gamtos reiškinys. Deja... Sugadinta, sutrypta, apsjaudyta, aptampyta... P.S: yra tik...

ir kas iš to tuščio popierizmo? Daugybę metų lietuvos valstybinės institucijos diskriminuoja eilinius piliečius ir...

Vat ir puiku. Drįstu teigti, kad darbo našumas Lietuvoje šiuo metu gal tris kart mažesnis...

Kai nesugebama suprasti kito žmogaus minčių, tai atrodo, kad jis yra nevisprotis. Bet, greičiausiai, yra...

Jauciat kaip tvos sugrizusi karma jai , jos vaikams 🤔...

gal todėl kad nevaikšto žeme ir valgo riešutus???...

Mažeika ir prastūminėja....

vertetu pirmiau isanalizuoti juvenalines sutves smurta pries seimas 🙄.geda zal.valst., kad stai tokios pralindo i...

O tai ką nori įrodyti tuo komentaru?...

Nieko panašaus į šią hipotezę nesu girdėjusi, todėl manau, kad tai tiesa. Mažiausiai įtikima....

Tai tas kas rašo tas ir kvailas......

O ne kvaila ateitį patikėti į kažkieno kito, kas žino "geriau" rankas, ir tikėt tomis...

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

komentarai 8Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Romo Juškelio Sąjūdžio laikų fotografijos: “ Partizanų perlaidojimas“* - nuoroda: https://infa.lt/20334/romo-juskelio-sajudzio-laiku-fotografijos-partizanu-perlaidojimas/