infa.lt

Gediminas Navaitis. Blogio šaknys

Gediminas Navaitis. Blogio šaknys

01 rugsėjo
12:15 2017

Sveikas psichinis ir fizinis gyvenimasPasaulio sveikatos organizacijos paskelbta „Pasaulio ataskaita apie alkoholio vartojimą ir sveikatą 2014“ parodė, kad Lietuva pagal alkoholio vartojimą yra trečioji šalis pasaulyje (15,4 litrų grynojo alkoholio, tenka kiekvienam vyresniam nei 15 metų).

Lietuvą „pralenkia“ tik Moldova (16,8 litro ) ir Baltarusija (17,5 litro). Lietuva “aplenkė“ netgi Rusiją, kuri buvo laikoma daugiausiai alkoholio vartojančia šalimi. Rusijoje jau geriama mažiau nei Lietuvoje (15,1 litro žmogui)

Suprantama, kad šis faktas kelia didelį visuomenės susirūpinimą, kurį dar sustiprina nusikaltimai, padaryti apsvaigusiųjų. Ką siūloma daryti? Girdime vis tuos pat sprendimus: mažinti alkoholio prieinamumą, didinti alkoholio kainas ir uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą. Abejoti šių priemonių veiksmingumu kone šventvagystė. Todėl prieinamumo mažinimas nesiejamas su liūdna JAV patirtimi, „sausuoju“ įstatymu visai uždraudusiu alkoholio pardavimą; todėl kainų didinimas keliasdešimt metų išlaikytam konjakui laikomas veiksminga blaivinimo priemone ir nepastebima, kad tai padarius pigus gėralas niekur nedingsta; todėl su reklama nekliudo kovoti ne vieną kartą tyrimais įrodytas faktas – brandžioje rinkoje (t. y. rinkoje, kurioje pardavimai auga mažiau nei 10 proc. per metus) reklama nedidina vartojimo, o tik perskirto gamintojų pelną. Nors veikiausiai ir be tyrimų aišku, jog uždraudus „Veuve Clicquot“ reklamą Kariotiškių sąvartyno senbuvis netaps blaivininku. Taigi norint įveikti girtavimo blogį tiktų paieškoti gilesnių jo priežasčių ir veiksmingesnių kovos su girtavimu būdų.

O jų ieškant galima pradėti nuo įžvalgos – girtavimas yra ne problema, o simptomas daug didesnių problemų, tokių kaip prasmės ar motyvacijos stoka. Čia tiktų prisiminti Islandijos pavyzdį: susidūrus su didelėmis alkoholio ir narkotikų problemomis šioje šalyje susibūrė mokslininkai ir politikai, kurie ėmė ieškoti šių simptomų šaknų. Islandai pasirinko Lietuvoje net nesvarstomą sprendimą – sportą. Buvo skirta pinigų jam ir ženkliai sumažėjo alkoholio ir narkotikų vartojimo kiekis.

Kone prieš trisdešimt metų JAV mokslininkai R. Akoff ir F. Emeri tyrė geriančių elgesį. Jų išvada iš pirmo žvilgsnio akivaizdi – žmonės skirtingi ir geria dėl skirtingų priežasčių.

Psichologija siūlo įvairius žmonių skirstymo į grupes principus ir juos atitinkančius psichologinių tipų nustatymo metodus. Gana paplitęs būdas skirstyti žmones pagal tai, kiek aplinka veikia juos ir kiek jie patys linkę keisti aplinką.

Žmogus gali būti jautresnis aplinkai, geriau suprasti kas vyksta aplink jį, arba mažiau reaguoti į išorinius dirgiklius, geriau suprasti patį save. Pirmąjį galima būtų pavadinti dailininku realistu vaizduojančiu tai ką mato, antrąjį – abstrakcionistu, atkuriančiu savo vaizdinius ir fantazijas. Nevienodai žmones veikia ir aplinką. Vieni labiau linkę keisti jį supantį pasaulį, kiti – prisitaikyti prie aplinkos. Jei namuose šalta, pirmieji ieškos malkų židiniui, o linkę prisitaikyti – šilčiau apsirengs.

Suprantama, kad visada besielgiančių tik vienaip ar tik kitaip nedaug, tačiau kiekvienas labiau panašus į vienokį ar kitokį iš aprašytų tipų. Todėl pagal tai, kaip žmogus yra veikiamas aplinkos ir veikia ją pats, galima išskirti keturis asmenybių tipus: žmonės jautrūs aplinkai ir prisitaikantys prie jos; jautrūs aplinkai ir keičiantys ją; mažiau jautrūs ir linkę prisitaikyti; mažiau jautrūs aplinkai, bet linkę ją pertvarkyti pagal savo poreikius.

Atitinkamai šiems tipams yra ir keturi alkoholio vartojimo tipai.

Pirmasis – žmonės jautrūs aplinkai ir prisitaikantys prie jos. Jie nelinkę planuoti savo veiklos, bet sugeba greitai ją keisti, atsižvelgti į naujas aplinkybes. Jei toks žmogus geria, tai alkoholis jam tarsi kompensacija už viską ko jis atsisakė vardan kitų, paprastai – šeimos. Jie dažniausiai nesugebėjo pasiekti visko ko norėjo, bet nelaiko savęs nevykėliais, o ir aplinkiniai jų tokiais nelaiko. Už padarytas nuolaidas ar aukojimąsi artimiesiems jie mano turį teisę į nedidelę kompensaciją t. y. į taurelę. Dažniausiai geria po darbo, su artimaisiais, su šeimos nariais. Alaus butelis ar konjako taurė drauge su kitais šeimos nariais žiūrint televizorių jiems patvirtina jų svarbą ir artimųjų dėmesį. Jie retai prasigeria ar tampa alkoholikais, nes gėrimas pats savaime jiems ne itin svarbus. Jiems svarbiau artimųjų pripažinimas.

Antrasis tipas – žmonės silpnai reaguojantys į aplinką, bet stipriai į savo mintis ir jausmus. Jie iš anksto kuria veiklos planus ir tvirtai jų laikosi net ir tada, kai projektai nebeatitinka pasikeitusių sąlygų. Jie linkę keisti aplinką, o ne save. Jų tikslams įgyvendinti neretai reikia, kad kiti elgtųsi pagal jų norus. Todėl jiems alkoholis visų pirma yra bendravimo priemonė. Todėl jie ir geria su tais, kurių grupei norėtų priklausyti. Šio tipo galimybės nusigerti didėja jei žmonės su kuriais jie nori bendrauti girtauja.

Likusių psichologinių tipų galimybės prasigerti pastebimai didesnės. Jei žmogus labiau reaguoja į savo vidinius išgyvenimus nei į aplinkos įvykius ir linkęs keisti save, o ne aplinką – jis tą ir daro girtaudamas Toks intravertas geria ilgai ir daug, kad dar labiau nutrauktų ryšį su aplinka. Jis gali girtauti vienas arba su kuo nors, kas jį „supranta“, t. y. gali gerti drauge nieko neklausinėdamas. O kai geria labiau reaguojantis į aplinką ir linkęs ją keisti, tai jo išgėrimus lydi siautėjimai ir skandalai.

Vien priklausymo paminėtiems tipams nepakanka, kad žmogus prasigertų. Dar svarbiau, kad jis jaustųsi nevykėliu nepasiekusiu ko nors reikšmingesnio ir nebesitikinčiu nors ką nuveikti. Priklausantys trečiajam tipui dėl visų blogybių kaltina aplinką ir bando nuo jos „išsivaduoti“ prisigerdami, ketvirtojo tipo atstovai kaltę už nesėkmes priskiria sau ir girtaudami irgi bando nuo jos išsivaduoti.

R. Akoff rašo, kad „alkoholiniai gėrimai vartojami greitoms asmenybės transformacijoms pasiekti, kurios priešingu atveju (t. y. negeriant) įvyksta tik pamažu, žmogui tampant vyresniu“. Taigi alkoholis tarsi padeda žmogui tapti tokiu, kokiu jis nori būti. Vienam jis visų pirma padeda pasijusti geriau šeimoje, kitam – užmegzti socialinius ryšius, trečiam – atsiriboti, o ketvirtajam – pasijusti nevaržomam ir viską galinčiam.

Teoriją galima patikrinti atlikus masines apklausas ir apskaičiavus statistinius ryšius. Galima ją įvertinti ir atliekant kokybinius tyrimus, įsigilinant į atskirų žmonių patirtį. Psichoterapinės grupės, padedančios įveikti šeimyninio gyvenimo nesklandumus, paprastai negali pamiršti ir alkoholio. Keliasdešimt jų dalyvių ganėtinai išsamiai papasakojo savo patirtį šioje srityje. Paaiškėjo tikrai įdomūs faktai. Bene svarbiausias iš jų – minėtas girtaujančių suskirstymas pakankamai pagrįstas, nes kiek daugiau nei 90 proc. tokių grupių dalyvių buvo galima priskirti kuriam nors iš minėtų tipų.

Kitas nemažiau svarbus faktas – siūlomos alkoholio kontrolės priemonės menkai įtakoja šiuos žmones. Gėrimu kompensuojantys savo ‚aukojimąsi“ artimiesiems ir šeimai, perka tai, kas jų nuomone nei per pigu, nei per brangu, ir iš anksto pasirūpina, kad turėtų ką išgerti. Todėl nei reklamos ribojimas, nei prieinamumo mažinimas ir netgi kaina jiems poveikio nedaro. Geriantys dėl socialinių ryšių domisi reklama, kartais jie yra tikri vyno žinovai, ir ieško galimybės nustebinti sau svarbius žmones dar neregėtu ir neragautu gėrimu. Norintys užsimiršti – pradėję gerti nesidomi nei reklama, nei kaina. O negerdami irgi visu tuo nesidomi. Norintys pasijusti nevaržomais ir pasiautėti ieško preteksto pasigerti. Juo gali tapti bet kas, kad ir lapkričio– 25 -oji senbernių diena. Pradėjus gerti jiems neberūpi alkoholio kontrolės metodai.

Apžvelgtas, menkai valdomo gėrimo situacijas jungia išgėrinėjančių nepasitenkinimas savimi ir aplinkiniais. Lietuvoje tokių žmonių netrūksta. Tyrimai liudija, kad jų gali būti apie penktadalis. Tai žmonės, teigiantys, jog „metai jiems buvo blogi, ateityje permainų į gerą nesitikiu.“ Psichoterapinėse grupėse galima atkurti jo dalyvių savivertę, ugdyti gebėjimą įveikti sunkumus ir siekti prasmingesnio gyvenimo.

Akivaizdu, kad penktadalio Lietuvos žmonių nusiųsti į tokias grupes nėra galimybių. Todėl nebenorint pirmauti alkoholio suvartojimo reitinguose, tiktų mažiau rūpintis neveiksmingais draudimais ir daugiau dėmesio skirti blogio šaknims – dideliam nelaimingų žmonių skaičiui.

Jį mažinti žinoma sunkiau nei imituoti kovą su alkoholiu. Tačiau ne viena šalis jau sukaupė taip vadinamos „laimės ekonomikos“ patirtį, žinomi orientyrai kaip padaryti visuomenę laimingesne bei turtingesne. Belieka tuo keliu ir eiti. Tiktų prisiminti ir kovos su girtavimu patirtį Lietuvoje.

Blaivybės sąjūdžio pradininkas Motiejus Valančius dar 1858 m. ragino užsirašyti į blaivybės broliją, kuri siūlė tikslą ir prasmę. Net davę priesaikas ir įšventinti jos nariai galėjo saikingai gerti alų, midų ir vyną. Iki šiol atsimenama brolijos veiklos sėkmė. Yra ir kita patirtis. 1904 – 1905 metais carinė Rusija dėl karo su Japonija irgi uždraudė prekyba degtine. Draudimo rezultatų neprisimena netgi istorikai.

dr. Gediminas Navaitis – Mykolo Romerio universiteto profesorius

PAREMTI infa.lt         → Naujienlaiškis
žiūrėjo 287

Žymos

Atsiliepimų 2

  1. Rimas    -  2017-09-01, 12:49

    labai teisingos mintys

    Atsakyti į šį komentarą
  2. anona    -  2017-09-01, 15:58

    Ir kodėl Navaičiui taip prisireikė glostyt galvas alkoholikams? Po šitos pasakėlės, tai nors imk ir prisilak iki žemės graibymo, nes pagal Navaitį, būdamas nebrandus, neturėdamas išminties, gebėjimų išlaikyti ir gilinti ryšius su draugais, artimaisiais ir pan. taip, kaip vyresnio amžiaus (peržengę 40 m. ribą) ir ypač senoliai po kelių taurelių, bokalų ar litrų iškart patapsi pačiu brandžiausiu, išmintingiausiu žmogumi, gebančiu palaikyti puikiausius ir tvirčiausius santykius su kitais žmonėmis ir t.t. ir pan. 😀 Komunistai mūsų tautą galutinai išmokė lakti: atėmė nuosavybę iš žmonių, susodino į visokius kolūkinius barakus, davė biški darbo ir tonas svaigalų, kad žmonės nepradėtų galvot kaip kovot su okupantais, o kad paskęstų beprasmybėje. Dabar PAGALIAU mūsų šalies valdžioje atsirado protingų žmonių, kurie tokių dalykų padarinius ir alkoholio pramonininkų veiklos pasekmes imasi rimtai taisyti ir neleisti alkoholio pramonininkams šakotis, dedant žmonėms po nosim birzgalus, kad tie vietoj duonos pradėtų vieną dieną pirkinėt ir lakt alkoholį, pamiršę, kad jų vaikai badu miršta (pavyzdžiui). Bet kokio pasišiaušimo jie sulaukia, kokiais puikiais skiedikais ir pasakų kūrėjais patampa didieji VERSLININKAI, kai tik pakvimpa bapkių sumažėjimu ir jaunosios kartos, kaip nuolatinių klientų nebeaugimo tikimybė išauga? Ir kokiais filosofais jie patampa vardan savo tikslo – pinigo… Ps., kam meluoti ir aiškinti, kad Valančiaus įkurtos blaivybės draugijos nariai leisdavo sau gerti „saikingai“. Jie mieliau taurę aukštyn kojom apversdavo, nei gerdavo ir gal tik vienas kitas, bet ir tai tik tam tikrom aplinkybėm gerdavo gėrimą, kuriame yra laipsnių. Be to, kam šmeižti žmones, skiedžiant, kad jie raunasi uždrausti prekybą alkoholiu ir pan., o ne daro taip, kad mūsų šalyje mažėtų alkoholizmo problema ir didžiulė šūsnis socialinių ir ekonominių problemų, susijusių būtent su alkoholio vartojimu t.y. sukuria tokias sąlygas, kad alkoholio suvartojimas SUMAŽĖTŲ (ką būtent Valančiaus įkurtos blaivybės draugijos nariai ir darė tais būdais, kurie labiausiai tiko tuo laikmečiu).?

    Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar kainų augimo fone pradėjote mažiau ir/ar pigiau pirkti?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...