• Parama infa.lt veiklai
  • Apie infa.lt
  • Rinkmenos
  • Galerija

infa.lt

Aras Sutkus: Plačiai primerktos vyriausiojo tyrėjo akys

Aras Sutkus: Plačiai primerktos vyriausiojo tyrėjo akys

15 gruodžio
09:21 2016

Infa.lt redakcija gavo Lietuvos Liaudies Partijos (LLP) tarybos-valdybos nario, Aro V. Sutkaus laišką, kuriame pastarasis teigia rinkiminėse apylinkėse vykus įstatymų pažeidimams, įtakojusiems rinkėjų balsų pasiskirstymo rezultatus kandidatų atžvilgiu. Konkrečiu atveju, turimi omenyje LLP pirmininko, Rolando Paulausko rinkiminio proceso metu gauti rinkėjų balsai, kurių oficialiai paskelbtas skaičius, A.V.Sutkaus teigimu, neatitinka tikrovės, o institucijos privalančios daryti viską, kad to būtų išvengta – neatlieka savo darbo arba atlieka jį atmestinai.

Skelbiame pilną Aro V. Sutkaus laišką (neredaguotą):

Aras V. Sutkus

Aras V. Sutkus | redakcijos archyvas

Lapkričio keturioliktą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 1-ojo skyriaus vyriausias tyrėjas Raminta Ankudavičienė bei jos viršininkas Aurelijus Banys atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos liaudies partijos prašymo ištirti J. Jablonskio rinkimų apylinkės komisijos darbą, patraukti baudžiamojon atsakomybėn apylinkės komisijos pirmininką už duomenų klastojimą. Reikalo esmė tame, kad Ovidijus Andrijauskas stebėjęs rinkimus 42-ojoje rinkimų apylinkėje, sekantį rytą po rinkimų į LR Seimą pirmojo turo nakties, VRK (Vyriausiosios rinkimų komisijos) oficialiame tinklapyje užklupo neatitikimą tikrovei.

Vietoje skaičiavimo metu jo stebėtoje rinkimų apylinkėje rastų 42-jų balsų už kandidatavusį į Seimą Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą Rolandą Paulauską buvo užskaityta tik 4-ių piliečių pareikšta valia. Pats atsisakymo nekelti baudžiamosios bylos dėl akivaizdžių nusikalstamų veikų reiškinys manęs nenustebino – tai jau tapo kasdienine teisingumo rutina Lietuvoje. Tačiau atidžiau įsigilinęs į dokumento turinį, negaliu nepasidalinti tuo, kas prieštarauja elementariems mąstymo dėsniams, t.y. logikai. Atitinkamai tai provokuoja ir pilietinį pasipiktinimą.

Pareigūnai išvadas daro remdamiesi tik Centro-Žaliakalnio Seimo rinkimų apygardos Nr.13 rinkimų komisijos pirmininkės Jūratės Buškevičienės ir šios apygardos J. Jablonskio rinkimų apylinkės Nr.42 komisijos pirmininkės Vilnantos Gulbinienės apklausos teiginiais (ir pirmoji, ir antroji ponia į rinkimų komisijas deleguotos dirbti nuo TS-LKD). Priminsiu, kad viena iš apklaustųjų ponia Vilanta galimai ir klastojo rinkimų rezultatus. Nemanau, kad dažnai pasitaiko nusikalstamas veikas padarę asmenys nemėginantys išsiginti …

Kodėl nebuvo apklausti kiti rinkimų rezultatus apylinkėje skaičiavę ir tikrinę komisijos nariai, stebėtojai? Komisijos nariai procesiškai privalėjo pasirašyti rinkimų rezultatų protokolą ir atitinkamai patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenis. Galimai tarp visų apylinkės komisijos narių buvo nusikalstamas suokalbis – visiškas absurdas neatskirti keturiasdešimt dviejų balsavimo biuletenių šūsnies nuo keturių lapelių pluoštelio arba visiems komisijos nariams nepastebėti tokios “klaidos”.

Ponia Vilanta apklausiama pasakė, kad “įvedus balsus sistema jai automatiškai išmetė 38 balsų trūkumą, todėl ji nežinodama ką daryti, dėl patirties stokos atsitiktine tvarka juos išdalino kitiems kandidatams.” Apie ką mums byloja tai, kad “atsitiktinė tvarka” nepalietė ne formaliai, o iš esmės oponuojančio TS-LKD (konservatoriams) kandidato, LLP pirmininko Rolando Paulausko. Kaip “buvo klaidingai” įvesta 4 balsai, taip ir liko. Nei vieno “atsitiktinio” balselio – negalima klastoti, šiukštu. Mano suvokimu tai vienareikšmiškai sąmoningas veiksmas ir akis badanti tyčia įvelta “klaida”. Savo ruožtu vyresnysis tyrėjas “plačiai prisimerkia” ir teigia, kad “kaip matyti iš aukščiau surinktos tyrimo medžiagos, joje jokių duomenų apie tai, kad pirmininkė Vinanta Gulbinienė, … (praleisti asmens duomenys) tyčia klastojo rinkimų rezultatus, turėdama tikslą paveikti rinkimų ar referendumo rezultatus, nėra.”

O toliau dar gražiau – “Kaip matyti iš medžiagoje esančių duomenų, Centro-Žaliakalnio apygardos Nr.13 J. Jablonskio rinkimų apylinkės Nr.42 komisijos nariai darbą atliko tinkamai (tai patvirtina pats stebėtojas Ovidijus Andrijauskas)” – teigia tyrėja. Nors prieš tai, nutarimo pradžioje rašoma, kad Ovidijus Andrijauskas “rinkiminį procesą stebėjo nuo 18.00 val.” O “Prieš pat antrą valandą nakties buvo baigti skaičiuoti daugiamandatės apygardos balsavimo lapų rezultatai, todėl stebėtojai nusirašė patikslintus gautus rezultatus.

Komisijos nariai ruošėsi pradėti kandidatų reitingavimo procedūrą. Visi iki to laiko buvę stebėtojai, tame tarpe ir jis nusprendė baigti stebėjimą ir paprašė komisijos pirmininkės rezultatų protokolo.” Taip, Ovidijus savo pranešime teigia, kad “Kažkokių pažeidimų nustatyta nebuvo.”, tačiau tai liečia tik laikotarpį nuo 2016-10-09 18:00 val. Iki 2016-10-10 01-5.?. val. Kas suteikia tyrėjai, tebūnie vyriausiajai, teisę šitaip iškraipyti stebėtojo teiginius. “Profesinio astigmatizmo” dėka nepastebėti akis badančio “politinio atsitiktinumo dėsnio” dar pusė bėdos, bet čia jau dvokia tarnybiniu nusižengimu.

Lenda dar vienas spyglys iš maišo. Suskaičiavus rezultatus vienmandatėje, Ovidijaus teigimu, rezultatai pieštuku buvo surašyti atskirame skaičiavimo juodraštyje, bei ant kiekvienos atskiros už kandidatus suskaičiuotų balsavimo lapelių krūvelės. Pieštuku dalinai buvo užpildyti ir protokolai … Kalbos apie jokius neaiškius, neryškius arba dviprasmiškus užrašus nebuvo. Stebėtojai sėkmingai nusirašė rezultatus ir nesuklydo, nesuabejojo, jokių pastabų nepateikė.

Vėliau, prieš baigiant stebėti komisijos darbą, nelaukiant reitingavimo daugiamandatėje rezultatų, paprašymas pateikti nors ir dalinai užpildyto balsavimo rezultatų protokolo nuorašą nebuvo patenkintas. Kodėl jokių nedorų ketinimų neturintis komisijos pirmininkas nepatenkino tokio elementaraus ir savaime suvokiamo stebėtojų prašymo? Kiek teko dalyvauti rinkimų komisijų darbe arba stebėti rinkimus, niekada dėl to nekildavo problemų, o čia mat “patirties stoka” … O gal kirbanti pagunda eilinį kartą “krikščioniškai” pakoreguoti istorijos eigą?

Kas liečia asmeninę patirtį, tai drąsiai galiu teigti, kad vadovaujantis VRK parengtomis balsų skaičiavimo ir rezultatų fiksavimo metodika sunku suklysti ir klaidai “prasmukti” į rinkimų rezultatų protokolą. Todėl “patirties stoka” čia ne prie ko. Tik sukeldama “krikščionišką” rinkimų nakties įvykių painiavą istorijos mokytoja ponia Vilanta Gulbinienė ir neteigia, kad duomenis į sistemą suvedinėjo iš protokolo, o vinguriuoja tarp užrašų ant krūvelių. Mat “pradžioje suskaičiavus buvo rasti 22 balsavimo biuleteniai už Rolandą Paulauską ir balsai buvo grupuojami po 20 vienetų į krūveles, su pieštuku užrašant skaičių.

Skaičiuojant buvo pridėta dar 20 vienetų krūvelė. Juodraštyje su pieštuku 22 skaičius buvo ištaisytas į 42 skaičių, tačiau 4 išryškinti, o 2 skaičius liko labai nežymus, atrodė lyg būtų tik 4.” Užvelta šauniai. Bet stebina sekanti aplinkybė. Ponios Vilantos apklausą akyla tyrėja atliko tikrai ne rinkimų naktį ir net ne sekančią po rinkimų dieną. Jeigu LLP pirmininko pavaduotojo skundas gautas 2016-11-07, tai stebėtinai detaliai atkuriami geriausiu atveju beveik prieš mėnesį buvusios nakties įvykiai. Po ženklaus laikotarpio komisijos pirmininkė prisimena ir 22-jų balsavimo biuletenių krūvelę, ir dar 20 atsiradusių balsų, ir pataisymų eigą, o suvedimo į sistemą metu atmintį užtemdė “patirties stoka”. Gerbiami Lietuvos piliečiai, supraskite – tai ne “tyčia”, tai žmoniška klaida.

Balsavimo komisijos apylinkėse visus biuletenius, skirtukus ir kitus su balsavimu susijusius galiojančius ir sugadintus dokumentus deda į specialius maišus, siunčia į apygardą, o pastaroji į VRK. Nejaugi kvalifikuota, patyrusi (tik tokiai ir derėtų būti) vyresnioji tyrėja negalėjo nors jau patikrinti įkalčius? Kodėl nebuvo iš VRK išsireikalauti apklausos metu paminėti dokumentiniai įrodymai ir neįsitikinta ar apylinkės komisijos pirmininkė sako tiesą?

Vyresnysis tyrėjas Raminta Akudavičienė teigia: “Be to po padarytos klaidos Vilnanta Gulbinienė kaip pirmininkė iškart ėmėsi konkrečių veiksmų t.y. apie tai informavo apygardos pirmininkę Jūratę Buškevičienę, o 2016-10-11 buvo suorganizuotas vienmandačių balsų visoje apygardoje perskaičiavimas ir visos klaidos buvo ištaisytos …” Kažin kodėl LLP nebuvo informuota apie rengiamą 13-oje rinkimų apygardoje vienmandatės kandidatų balsų perskaičiavimą. Ar jis įvyko? Ar buvo patikrintas perskaičiavimo protokolas? Kur duomenys iš šio protokolo? O gal ir tai ne tiesa? Nejaugi vyriausias tyrėjas Raminta Akudavičienė dėl neaiškių motyvų nešdama tokią nutarimo redakciją savo viršininkui Aurelijui Baniui privertė ir jį pasirašyti neprofesionalumo “nuosprendį”?

Faktinėmis aplinkybėmis nepragrįstas ir nenustatytas apygardos komisijos pirmininkės informavimo apie padarytą “klaidą” momentas. Tai irgi turi nedviprasmišką reikšmę. Remiantis stebėtojo Ovidijaus Andrijausko liudijimu, pasitarimas su ponia Jūrate Buškevičiene ir rašytinis pasiaiškinimas atsirado tik iškėlus aikštėn tikrovės neatitinkantį faktą ir paaiškėjus, kad šios “klaidos” nuslėpti nepavyks.

Labai simboliška, kad Konstitucijos leidinyje skirtame pirmą kartą rinkimuose dalyvaujantiems rinkėjams, Lietuvos Respublikos Prezidentė po padėkos už dalyvavimą Seimo rinkimuose, teigia, kad “Šią ir kitas pamatines teises, laisves ir pareigas gina Jūsų rankose laikomas pagrindinis ir svarbiausias Lietuvą ir jos žmones vienijantis dokumentas – Lietuvos Respublikos Konstitucija.” Vientiso ir tiesiogiai taikomo akto 109-ame straipsnyje įtvirtina nuostata skelbia, kad “Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai”.

Tuo tarpu, galbūt didybės manijos apsėsti Raminta Ankudavičienė ir Aurelijus Banys, vietoj teismo imasi: “Kiekvieną kartą kai reikia spręsti, ar pripažinti veiką nusikaltimu, ar kitokiu teisės pažeidimu, … įvertinti, kokių rezultatų galima pasiekti kitomis, nesusijusiomis su kriminalinių bausmių taikymu, priemonėmis.” Nuo kada bausmių taikymo arba netaikymo, tai yra teisingumo vykdymo klausimus sprendžia kriminalinė policija? Kas čia mus klaidina – Prezidentė pasitelkusi konstituciją ar teismo funkcijas nusisavinantys, savo kompetencijos ribas viršijantys, savivaldžiaujantys, prieš konstitucinę tvarką veikiantys pareigūnai?

Visi aukščiau pateikti klausimai ne retoriniai. Jie skirti tiek viešam aptarimui, tiek Lietuvos, kaip valstybės pareigūnams ginantiems konstitucinę tvarką, o ne TS-LDK “pataikūnams”. Pastarieji galite nesivarginti …

Aras V. Sutkus

Lietuvos Liaudies Partijos tarybos ir valdybos narys

Paremkite infa.lt per PayPal, Patreon ar jums patogiu PAREMTI būdu. - Nuoširdžiai ačiū parėmusiems.
žiūrėjo 577

Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Lasvas žodis
Paremti infa.lt per PayPal

Apklausa

Ar sulauksime pirmalaikių rinkimų?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...