• Parama infa.lt veiklai
  • Apie infa.lt
  • Rinkmenos
  • Galerija

infa.lt

BRIKS: naujas Valiutų Fondas ir naujas Vystymo bankas

BRIKS: naujas Valiutų Fondas ir naujas Vystymo bankas

19 kovo
15:03 2015

(„Carta Maior“, Brazilija)
Paulo Nogueira Batista Jr.

paveikslėlisAtėjo BRIKS laikas parodyti, ypatingai parodyti besivystančios ekonomikos šalims, kam ir kodėl mes norime išplėsti įtakos ir nepriklausomų sprendimų galimybę.

Resursų trūkumas vystymo finansavimui bei vis pasikartojantis tarptautinės rinkos nestabilumas ypatingai jaučiamas besivystančios ekonomikos šalyse, o tai tik patvirtina savigynos ir finansavimo mechanizmų kūrimo būtinybę. Tarptautinėms organizacijoms, kurių štabai yra Vašingtone – TVF ir Pasaulio bankui – akivaizdžiai yra sunku adaptuotis prie naujų tarptautinių realijų, besivystant kai kurių šalių ekonomikai. Nuo 2011 metų Didysis dvidešimtukas yra pusiau paralyžiuotas. Dėl to besivystančios šalys jau kurį laiką pačios imasi savisaugos veiksmų tarptautinėje rinkoje bei stiprina tarpusavio aljansus.

BRIKS šalys – Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika – pastebimai pasireiškė šioje srityje. Nuo 2012 metų BRIKS šalys atsargiai, žingsnis po žingsnio veda derybas dėl nepriklausomų finansavimo ir stabilizacijos mechanizmų sukūrimo. Kalbu apie Sąlyginio valiutų rezervo pulą (Contingent Reserve Arrangment – CRA) ir Naują vystymo banką (New Development Bank – NDB). Pirmasis bus penkių šalių stabilizacinis fondas, antrasis – investicinių projektų finansavimo bankas BRIKS šalyse bei kitose besivystančiose valstybėse.

Nuo Lulos valdymo laikų Brazilija įgauna vis didesnę svarbą BRIKS bloko darbe. Prezidentaujant Dilmai bendri BRIKS šalių veiksmai tapo viena pagrindinių Brazilijos užsienio politikos krypčių. Tai paaiškėjo BRIKS viršūnių susitikime Fortalezoje 2014 metų liepą, kur buvo pasirašyti susitarimai dėl CRA ir NDB įkūrimo. Šie du mechanizmai papildo įvairiapuses Vašingtono organizacijas ir gali netgi su jomis bendradarbiauti. Tačiau pirmiausia, jie yra sukurti, kad dirbtų savarankiškai ir nepriklausomai.

Kaip direktorius, atstovaujantis Braziliją TVF, aš dalyvavau šiose derybose nuo pat pradžių, 2012 metais. Šiame straipsnyje trumpai išdėstysiu tai, kas buvo pasiekta per tuos metus ir kokius klausimus dar reikės išspręsti, kad įgyvendintume BRIKS šalių banko ir fondo projektus.

Potenciali Breton Vudso sistemos organizacijų alternatyva

Breton Vudso įstaigos, TVF ir Pasaulio bankas egzistuoja jau 70 metų. Per tą laiką tarptautinėje arenoje neatsirado nieko, ką galėtume laikyti šių organizacijų, tradiciškai valdomų JAV ir Europos Sąjungos, alternatyva.

CRA ir NDB, nors dar tik popieriuje, yra pirmoji potenciali alternatyva. Čiang Majaus iniciatyva, iš dalies įkvėpusi CRA, nevaidina šio vaidmens, kadangi Japonijos ir Pietų Korėjos (artimų JAV sąjungininkų) dalyvavimas joje praktiškai stabdo šios iniciatyvos savarankišką vystymąsi. Europos stabilizacijos mechanizmą (European Stability Mechanism – ESM) taip pat vargiai galime laikyti TVF alternatyva, kadangi jis tiesiogiai bendradarbiauja su Fondu, ypač taip vadinamo trejeto ribose (kur TVF yra pavaldinio vietoje), kuriant, finansuojant ir vykdant struktūrinių pertvarkų monitoringą euro zonos šalyse. Didelė Europos atstovavimo TVF svarba padeda adaptuoti šią organizaciją prie strategijos, kurią kūrė Berlynas, Briuselis ir Frankfurtas.

Sąlyginio valiutų rezervo pulas

Pradinį CRA kapitalą sudaro 100 milijardų dolerių. Kinija investuos 41 milijardą JAV dolerių; Brazilija, Rusija ir Indija – po 18 milijardų kiekviena, o Pietų Afrika – 5 milijardus. Kalbame apie virtualų rezervo „pulą“, per kurį visi penki dalyviai įsipareigoja palaikyti vienas kitą, esant mokestinio balanso problemoms. Sąvoka „sąlyginis“ parodo tai, kad tokio tipo modelyje kiekvienos iš penkių šalių resursų dalis bus išsaugota jų valiutos rezerve ir jos aktyvacija vyks tik tuomet, kai kuriai nors iš šalių prireiks pagalbos mokestiniam balansui palaikyti.

Kiekvienai šaliai taikomi CRA resursų apribojimai apskaičiuojami pagal individualų įnašą, padaugintą iš koeficiento. Kinijos koeficientą sudaro 0,5; Brazilijos, Indijos ir Rusijos – 1; Pietų Afrikos – 2. Šalių palaikymui gali būti tiesiogiai išskiriamos lėšos arba jos naudojamos išankstiniams veiksmams, atsiradus mokestinio balanso sunkumams.

CRA turi dviejų lygių valdymo sistemą. Svarbiausius klausimus spręs Valdytojų taryba (Governing Council), o operacijų bei vykdomojo lygio sprendimus priims Nuolatinis komitetas (Standing Committee). Visų narių sutikimas – vienintelė taisyklė, galiojanti sprendžiant bet kokius klausimus. Tik Nuolatinio komiteto sprendimai dėl prašymų padėti ar pagalbos atnaujinimo, bus priimami skaičiuojant balsų daugumą ir įskaitant kiekvieno individualų indėlį.

Kiekviena šalis gali gauti iki 30 % nuo jai skirtos dalies tuo atveju, jei taip išlaikomos sutarties procedūros ir garantijos. Siekiant gauti didesnę lėšų dalį, teks derėtis su TVF.

Kad būtų patvirtintas prašymas finansinei paramai gauti, turi būti išpildytos šios sąlygos: (1) neturi būti jokių įsiskolinimų kitoms BRIKS šalims arba šio bloko valstybinėms finansų įstaigoms, taip pat ir tarptautinėms finansų organizacijoms; (2) turi būti išpildytos TVF sąlygos, numatomos Fondo steigimo sutarties straipsnyje IV (priežiūros) ir VIII (informacijos suteikimo); (3) gautas patvirtinimas, kad šie mokestiniai įsipareigojimai šaliai, pateikusiai paraišką paramai gauti, yra pirmaeiliai, arba bent jau lygiaverčiai su kitais tarptautiniais įsipareigojimais.

Naujasis Vystymo Bankas

NDB finansuos infrastruktūros bei plėtros projektus ne tik BRIKS šalyse, tačiau ir kitose besivystančiose valstybėse. Pasaulyje yra mažai resursų, kurie užsiimtų infrastruktūros finansavimu. Pasaulio bankas bei regioniniai plėtros bankai neturi pakankamai kapitalo, todėl iki šiol yra valdomi tradicinių valstybių. JAV bei kitos išsivysčiusios šalys neskuba didinti Pasaulio banko kapitalo ir skolinimo galimybių, taip norėdamos išlaikyti organizacijos kontrolę.

Todėl tam, kad užpildyti šią spragą, BRIKS nusprendė įsteigti savo vystymo banką. Naujo banko akcinį kapitalą sudaro 50 milijardų dolerių ir įstatinį kapitalą – 100 milijardų dolerių. Akcinis kapitalas bus paskirstytas lygiomis dalimis – po 10 milijardų kiekvienam steigėjui, taip jie turės lygias balsavimo teises. Štabas bus Šanchajuje. Pirmasis regioninis biuras bus Johanesburge, Brazilijoje taip pat bus įkurta regioninė atstovybė.

Bankas yra atviras kitoms šalims. Išsivysčiusios šalys gali būti partneriais, bet ne paskolos gavėjais. O besivystančios šalys gali būti ir narės ir lėšų gavėjos. BRIKS šalys visada pasilieka sau 55 % balso teisės. Išsivysčiusioms valstybėms atiteks ne daugiau kaip 20 % balso teisės. Jokia šalis, ne BRIKS narė, negali pretenduoti į daugiau kaip 7 % balsavimo teisės.

Net nebūdamos banko narės, besivystančios šalys gali skolintis ar vykdyti kitas bankines operacijas tokiomis sąlygomis, kokias nustatys Valdytojų taryba.

Sunkumai, atsiradę 2012-2014 metų derybų metu

Dar 2012 metais, vykstant deryboms dėl CRA ir NDB, kilo sunkumų iš Brazilijos pusės. Verta trumpai juos apžvelgti, kadangi jie gali pasikartoti, jau vėlesnėje stadijoje.

CRA koordinacija nuo pat pradžių priklausė Brazilijai, todėl pagrindinė problema buvo Brazilijos centrinio banko priešinimasis, kuris, baimindamasis dėl nuostolių, kuriuos gali sukelti potencialiai rizikingos operacijos, savo veiksmais stengėsi sustabdyti bei užgniaužti šią iniciatyvą. Panašu, kad ilgainiui banko priešinimasis aprimo, tam turėjo įtakos ir respublikos prezidento pozicija, nukreipta vystyti iniciatyvą ir CRA konsolidaciją kaip organizaciją, kurią lydi visa eilė garantijų, tokių kaip jau anksčiau minėti ryšiai su TVF.

Nežiūrint į tai, CRA steigiamoji sutartis yra universalus ir nuodugnus dokumentas, į kurį įeina ir detalus jo panaudojimo planas. Brazilijos vykdomasis komitetas TVF, palaikomas Finansų ministerijos, ėmėsi rengti įvairius sutarties projektus, atstovauti Brazilijos poziciją, suteikti vadovybės ir sekretoriato funkcijas derybose bei tikslinti derybų parametrus. Šiam darbui mes naudojame savo pačių patirtį, sukauptą bendradarbiaujant su TVF, abipusių susitarimų patirtį Čiang Majaus projekte.

Problemos su NDB buvo šiek tiek kitokios – nepakankama Brazilijos grupės, dalyvavusios derybose, patirtis šioje srityje. Todėl, derinant pagrindinius parametrus bei skirstant pareigas NDB, buvo neatsižvelgta į Brazilijos interesus. Kinijai teko štabas; Indijai – banko prezidentavimas; Rusijai – vyriausias postas Valdytojų taryboje, o Brazilijai liko tik pirmininkavimas Direktorių taryboje. Baiminamasi, kad NDB taps tik azijietišku banku, kur svarbiausi vaidmenys tenka Kinijai ir Indijai, o kitos BRIKS šalys liks antrinėmis.

Brazilija netgi nekovojo dėl NDB štabo, kai neteko naudos derybose dėl kai kurių svarbių klausimų. Indija iki galo reikalavo kad jai atitektų štabas – taip bent išsireikalavo prezidentavimo banke.

Mes neturime pakartoti tos pačios klaidos derybose dėl CRA štabo. Turime siūlyti diskusiją apie konkurencingą ir patrauklų miestą – pavyzdžiui Rio de Žaneirą – bei nuo pat pradžių nutraukti polemiką. Kinija nori, kad CRA štabas taip pat būtų Šanchajuje. Jei toks pasiūlymas bus priimtas, Šanchajus taps naujuoju Vašingtonu – su BRIKS banko ir valiutų fondo štabais. Tokiu atveju Brazilija ir kitos BRIKS šalys rizikuoja tapti tik palaikančiomis Kinijos iniciatyvą valstybėmis.

Uždaviniai

Fortalezoje pasirašyti susitarimai dėl BRIKS banko ir valiutų fondo steigimo penkių valstybių bendradarbiavimą pakėlė į aukštesnį lygį. Dabar sunkiausia užduotis – įvykdyti šiuos du planus. Būtent jų vykdymo fazė numatys CRA ir NDB sėkmę, jų praktinės svarbos lygį ir pagaliau paties BRIKS sėkmę.

Turime pasirūpinti, kad šios įstaigos turėtų tvirtą pagrindą ir nepasiduotų deformacijoms bei bandymams susilpninti jų kūrimo metu. Taip pat verta atkreipti dėmesį į tai, kad šių dviejų organizacijų funkcionavimo pradžia nebūtų atidėta per daug ilgam laikotarpiui – geriausias laikas yra pirmas 2016 metų pusmetis. Per ilgas delsimas gali lemti bendros padėties pasikeitimus bei galimą pasitikėjimo praradimą BRIKS atžvilgiu.

Šiuo klausimu ypač svarbus buvo BRIKS šalių lyderių susitikimas Australijoje 2014 metų lapkritį, kuriam pirmininkavo prezidentas Dilma Rusefas. Susitikime lyderiams pavyko nustatyti CRA ir NDB tikslus, kurie turi būti pasiekti iki eilinio BRIKS susitikimo, kuris vyks Rusijoje 2015 liepą.

Dėl CRA buvo nuspręsta, kad derybų grupė užbaigs taisyklių formulavimą bei Valdytojų tarybos ir Nuolatinio komiteto veiksmų tvarką. Šalių centriniams bankams buvo pavesta atlikti valiutų keitimo operacijų detalizavimą, kurio pagalba bus vykdoma parama, atsiradus mokestinio balanso sunkumams.

Dėl NDB buvo nuspręsta, kad banko prezidento ir viceprezidento paskyrimas įvyktų dar iki Rusijos susitikimo. Taip pat bus sukurta laikinoji valdymo taryba, įgaliota vykdyti banko steigimo reikalus.

Veiklos reikšmė

Kokia šios veiklos reikšmė? Jei trumpai, tai sakyčiau, kad mes darome svarbų žingsnį link daugiapoliario pasaulio. Penkios BRIKS šalys turi bendrų bruožų, nežiūrint į visus ekonominius, politinius ir istorinius skirtumus: tai besivystančių ekonomikų šalys, turinčios didelius ekonominius, teritorinius bei žmogiškuosius resursus, galinčios veikti savarankiškai. To negalime pasakyti apie daugelį kitų valstybių su besiformuojančia rinka ir besivystančia ekonomika.

BRIKS šalys neina šiandienos tarptautinio valdymo keliu, kurį diktuoja valdžios struktūros, atsiradusios po Antrojo pasaulinio karo ir perdėtai suteikiančios galią tradicinėms valstybėms. Pasaulis keičiasi. Besivystančių šalių svarba didėja. Tačiau tarptautinės organizacijos po senovei atspindi XX amžiaus politines ir ekonomines realijas.

Atėjo laikas BRIKS, remiantis kasdienio darbo su TVF, Pasaulio banku, G20 ir įstaigomis, kurias ruošiamės sukurti, patirtimi parodyti – o ypatingai besivystančių ekonomikų šalims – kodėl ir kokiam tikslui norime išplėsti nepriklausomų sprendimo įtakos zoną. Ką tai reiškia mažoms valstybėms, silpnesnėms ir mažiau pelningesnėms ekonomine prasme, kokie įsipareigojimai iš tradicinių valstybių pereis BRIKS šalims? Jei mes nesugebėsime atsakyti į šiuos klausimus, tai mūsų bendros pastangos likusiam pasauliui gali pasirodyti tik kova už valdžią.

parengė: Darius Dimbelis

Paremkite infa.lt per PayPal, Patreon ar jums patogiu PAREMTI būdu. - Nuoširdžiai ačiū parėmusiems.

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt banko pavedimu
Šeimų Sąjūdis

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Lasvas žodis
Paremti infa.lt per PayPal

Apklausa

Ar dalyvausite "Didžiajame Šeimos Gynimo Marše 2022" gegužės 15 d?


  • Taip, būtinai (62%, 150 balsavo)
  • Dar nežinau, galbūt (24%, 59 balsavo)
  • Ne, nepalaikau (14%, 34 balsavo)

Viso balsavo: 243
Pradėta - 2022-05-01 @ 08:59
Pabaiga - 2022-05-14 @ 08:59

Leidžiama ... Leidžiama ...