• Naujienos
 • Parama
 • Apie infa.lt
 • Rinkmenos
 • Galerija

infa.lt

Bus nusavinami nuosavi vandens gręžiniai, pradžioje juos „legalizuojant“ ir priverčiant mokėti už naudojamą vandenį

Bus nusavinami nuosavi vandens gręžiniai, pradžioje juos „legalizuojant“ ir priverčiant mokėti už naudojamą vandenį

17 lapkričio
09:30 2021

Seimo kanceliarijos archyvo nuotr.

Seimas po svarstymo pritarė Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo projektui Nr. XIVP-144(3) ir lydimajam teisės aktui.

Laikinojo įstatymo projektu siūloma patvirtinti laikiną požeminio vandens gręžinių legalizavimo tvarką, suteikiant galimybę įsiteisinti valdomą gręžinį, susitvarkyti nuosavybę ir kitus požeminio vandens ištekliams išgauti reikalingus dokumentus, atleidžiant asmenį nuo administracinių ir ekonominių sankcijų už požeminio vandens išteklių naudojimą be leidimo, kol vyks gręžinio legalizavimo procedūros.

„Mes turime sovietinį palikimą – tai kolūkiai, mažos gyvenvietės, nedidelės gyvenvietės, na, ir asmeniniai gręžiniai, kurie anksčiau buvo įrengti ir iš tikrųjų be jokių leidimų. Tikrai siūlyčiau pritarti šiam projektui. Yra teisingas žingsnis, kad galėtų bet kas, gyventojai, bent jau atsirastų savininkai ir vandens įmonės tuos gręžinius sutvarkytų“, – pritarti projektui kvietė Seimo narė Laima Nagienė.

Laikinojo įstatymo projektu siūloma asmenį nuo administracinės atsakomybės atleisti šiais atvejais:

1. jei asmuo likvidavo neregistruotą, iki šio įstatymo įsigaliojimo įrengtą, gręžinį iki Laikinojo įstatymo įsigaliojimo;

2. jei asmuo nori pats likviduoti neregistruotą, iki šio įstatymo įsigaliojimo įrengtą, gręžinį – siūlomas atleidimas nuo atsakomybės prasidėtų nuo to momento, kai apie šį savo ketinimą asmuo informuotų Aplinkos apsaugos departamentą;

3. jei asmuo dėl neregistruoto, iki šio įstatymo įsigaliojimo įrengto, gręžinio įteisinimo kreipiasi į savivaldybę dėl pritarimo naudoti požeminio vandens gręžinį gavimo – siūlomas atleidimas nuo atsakomybės prasidėtų nuo to momento, kai savivaldybei pateikiamas prašymas;

4. jei asmuo nusprendžia susitvarkyti nuosavybės teisę į iki šio įstatymo įsigaliojimo nuosavybes teise priklausančiame žemės sklype įrengtą Žemės gelmių registre registruotą požeminio vandens gręžinį – siūlomas atleidimas nuo atsakomybės prasidėtų nuo to momento, kai apie šį savo ketinimą asmuo informuotų Aplinkos apsaugos departamentą.

Projektui po svarstymo pritarė 109, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė trys Seimo nariai.

Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų 2022 m. kovo 1 d. ir galiotų iki 2025 m. vasario 28 d.

Lydimojo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisų projekte Nr. XIVP-146(3) siūloma įtvirtinti, kad iki 2027 m. gruodžio 31 d. savivaldybė arba jos kontroliuojama vandens tiekimo įmonė perimtų iš bendruomenių ar kitų asmenų geriamojo vandens tiekimui reikalingą infrastruktūrą po to, kai ji bus įteisinta.

Po svarstymo projektui pritarė 95, prieš balsavo  vienas, susilaikė aštuoni Seimo nariai.

infa.lt komentaras:

reikėtų atkreipti dėmesį į formuluotę, pradžioje įteisinti, tai yra sumokėti visus su tuo susijusius mokesčius, nors tam, kad būtų įrengtas gręžinys prie visus leidimus turinčio ir pastatyto namo, jokių leidimų anksčiau tiesiog nereikėjo, o kai kurie žmonės už gręžinius jau sumokėjo dešimtis tūkstančių eurų.

Dabar jie šiuo įstatymu tiesiog informuojami, kad gręžinį įteisinus jis bus tiesiog perimtas su visa infrastruktūra – vamzdžiais, siurbliais, apsaugomis. N̶e̶ ̶i̶š̶p̶i̶r̶k̶t̶a̶s̶,̶ ̶o̶ ̶p̶e̶r̶i̶m̶t̶a̶s̶ ̶a̶r̶b̶a̶ ̶k̶a̶l̶b̶a̶n̶t̶ ̶p̶a̶p̶r̶a̶s̶t̶a̶i̶ ̶n̶u̶s̶a̶v̶i̶n̶t̶a̶s̶,̶ ̶k̶o̶n̶f̶i̶s̶k̶u̶o̶t̶a̶s̶,̶ ̶n̶e̶t̶u̶r̶i̶n̶t̶ ̶g̶a̶l̶i̶m̶y̶b̶ė̶s̶ ̶t̶o̶ ̶a̶t̶s̶i̶s̶a̶k̶y̶t̶i̶.

Patikslinimas – Jeigu dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo ir perdavimo savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn susitarti nepavyksta, savivaldybės institucijos iniciatyva turi būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.“

Pastebėtina, jog užversti gręžinį ar tiesiog juo nebesinaudoti – nedraudžiama. Valdžiai tai juk nieko nekainuoja. Ji į tai nieko neįdėjo. Tačiau palikus – jis bus „perimtas“ išperkant savivaldybės nustatyta kaina arba privalomai sudarant infrastruktūros panaudos sutartį. Vien gręžinio savininko nuosavybės neliks..

Įstatymai negalioja atgaline data, bet čia matome perėmimą tų gręžinių, kurie buvo pastatyti dar tada, kai nebuvo jokių reikalavimų vandens gręžiniams, pastatytiems naujuose, gyvenamiesiems namams suprojektuotuose sklypuose, kuriuose nebuvo jokio vandens tiekimo.

Papildomai:
Gręžinio savininkui teks sumokėti vienkartinę įmoką kurios dydis nustatomas pagal planuojamą išgauti požeminio vandens išteklių kiekį: jeigu planuojama išgauti iki 10 kubinių metrų per parą, mokama 500 eurų vienkartinė įmoka; jeigu 10 ir daugiau kubinių metrų per parą, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų per parą, – 1 000 eurų vienkartinė įmoka; jeigu 100 ir daugiau kubinių metrų per parą, – 5 000 eurų vienkartinė įmoka.

Visa tai neatleidžia gręžinio savininko nuo mokesčio už išgaunamą vandens kiekį – teks statytis skaitliukus:
Šio įstatymo nuostatos gręžinio įteisinimo laikotarpiu neatleidžia asmens, kuriam pagal Žemės gelmių įstatymą požeminio vandens ištekliams naudoti reikalingas leidimas, nuo mokesčio už išgautus požeminio vandens išteklius mokėjimo, kaip nurodyta Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme.

P.S. – tai laikinasis įstatymas, kai bus priimtas nuolatinis – jis gali būti kur kas blogesnių pasekmių gręžinių savininkams.

Reikia pastebėti, jog geriamojo vandens apmokestinimą gyventojams, kurie patys įsirengė sau požeminio vandens išgavimo infrastruktūrą, parengė liberalas Simonas Gentvilas.

Tai iš tų liberalų, kurie visose savo programose žada, kad naujų mokesčių neįvedinės ir kalba apie kuo mažesnį valstybės kišimąsi į žmonių gyvenimą. Programos – programomis, o pinigai – pinigais.

Šiandien (lapkričio 18 d.) infa.lt redakcija sulaukė skambučio iš Aplinkos ministro patarėjo M.Gailiaus ir pirmiausia išgirdo prašymą sustabdyti šio straipsnio publikavimą. Atsisakius – buvo pasiūlytas kompromisinis variantas – Aplinkos ministerija parengia savo įstatymo aiškinimo versiją, kurią ir spausdiname žemiau be pakeitimų:

Tiksliname publikacijos „Bus nusavinami nuosavi vandens gręžiniai, pradžioje juos „legalizuojant“ ir priverčiant mokėti už naudojamą vandenį“ klaidinančius teiginius:

1. Straipsnyje du skirtingi įstatymai suplakami į vieną. Atkreipiame dėmesį, kad gręžinių įteisinimo (Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo) projektas nėra tiesiogiai susijęs su Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimu.

2. Gręžinių įteisinimo projektu siūloma įteisinti galimybę, kurios nėra buvę – įsiteisinti nelegalų gręžinį. Pagal dabar galiojančią tvarką nelegalaus gręžinio savininkas privalėtų tokį gręžinį likviduoti, susimokėti baudą ir, jei vandens ištekliai jam reikalingi, įsirengti naują gręžinį pagal galiojančią tvarką.

3. O jei toks nelegalaus gręžinio savininkas atitinka leidimui naudoti požeminio vandens išteklius keliamus reikalavimus, jis dar turėtų susimokėti nesumokėtus mokesčius už išgautus požeminio vandens išteklius už trejus metus atgal.

Būtent nuo šių atsakomybių siūlomu gręžinio įteisinimo projektu asmuo ir būtų atleistas.

4. Pakeistas vandens tiekimo ir nuotekų (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo) projektas nustatytų savivaldybei arba jos kontroliuojamai vandens tiekimo įmonei 5 metų laikotarpį geriamojo vandens infrastruktūrai perimti. Pastaroji nuostata nebūtų taikoma tais atvejais, kai iš gręžinių išgaunamas požeminis vanduo skirtas aprūpinti individualiai.

5. Pabrėžiame, kad jos priverstinio perėmimo nebus.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, objektas yra išperkamas tik savininkui sutikus.

Išperkamo objekto vertę nustatytų nepriklausomi turto vertintojai, o ne savivaldybė, kaip nurodyta straipsnyje (Nepriklausomi turto vertintojai nebūtų parinkti paties gręžinio savininkoinfa.lt)

Jei tarp šalių kyla ginčas, savivaldybės institucijos iniciatyva sudaromos sutartys dėl infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir paslaugų teikimo.  (Įstatyme nenumatyta galimybė gręžinio savininkui atsisakyti sutarčių su savivaldybeinfa.lt)

6. Prievolė savivaldybei perimti geriamojo vandens tiekimui tinkamą infrastruktūrą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme reglamentuota nuo 2006 m., tačiau ministerija pastaraisiais metais gauna vis daugiau bendruomenių nusiskundimų, kad savivaldybės nekomunikuoja arba visaip kaip atsisako perimti minėtą infrastruktūrą,. Todėl siekiant savivaldybes paskatinti padėti bendruomenėms buvo pasiūlyta numatyti, iki kada ta infrastruktūra turi būti perimta.

Vietos savivaldos įstatyme nurodyta, kad geriamojo vandens tiekimo organizavimas yra savarankiškosios savivaldybių funkcijos, kurias savivaldybės vykdo atsižvelgdamos į gyventojų interesus. (Gyventojų, kurie apsirūpina geriamuoju vandeniu patys, interesas – išlikti nepriklausomaisinfa.lt)

7. Teiginys „Visa tai neatleidžia gręžinio savininko nuo mokesčio už išgaunamą vandens kiekį – teks statytis skaitliukus“ neturi pagrindo.

Vadovaujantis Žemės gelmių įstatymu. apskaitos prietaisai reikalingi, kai požeminio vandens išteklių naudojimui reikalingas leidimas arba kai iš gėlo požeminio vandens vandenvietės išgaunama (planuojama išgauti) 10 m3 ir daugiau gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį. (Tai juk įstatymo projekte ir kalbama apie būtinus leidimus legalizuojant – infa,lt)

Vadinasi, nieko naujo nėra nustatoma.

Pagal įstatymo projektą, asmuo yra atleidžiamas nuo jam kylančių administracinių atsakomybių, nėra atleidžiamas nuo mokesčių mokėjimo, jei tokius mokesčius turi mokėti. (Mokėti turi tie, kam išteklių išgavimui reikalingas leidimas). (Įstatymo projekte būtent apie leidimus ir kalbama – infa.lt)

8. Teiginys „Reikia pastebėti, jog geriamojo vandens apmokestinimą gyventojams, kurie patys įsirengė sau požeminio vandens išgavimo infrastruktūrą, parengė liberalas Simonas Gentvilas“ yra klaidinantis.

Pabrėžiame, kad Geriamojo vandens apmokestinimas nustatytas Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme, o ne dabar teikiamais projektais. (Iki šiol žmonės savo lėšomis įsirengę gręžinius už vandenį nemokėjoinfa.lt)

Pažymėtina, kad ir teikiami projektai yra registruoti kelių Seimo narių, ne vieno S. Gentvilo: tai yra Kęstutis Mažeika, Kazys Starkevičius, Valius Ąžuolas, Aidas Gedvilas.

infa.lt komentaras į Aplinkos ministerijos patikslinimą:

Pirmoji pavardė įstatymo projekte yra S. Gentvilo, – jis, kaip Aplinkos ministras pirmasis ir pristatė šį projektą dar balandžio 14 dieną (nuoroda: https://infa.lt/59002/liberalu-laisve-vandens-grezinius-irengusius-savininkus-verciama-juos-registruoti-o-veliau-apmokestinti-ir-net-atimti/)

Citata:
6. Prievolė savivaldybei perimti geriamojo vandens tiekimui tinkamą infrastruktūrą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme reglamentuota nuo 2006 m., tačiau ministerija pastaraisiais metais gauna vis daugiau bendruomenių nusiskundimų, kad savivaldybės nekomunikuoja arba visaip kaip atsisako perimti minėtą infrastruktūrą, Todėl siekiant savivaldybes paskatinti padėti bendruomenėms buvo pasiūlyta numatyti, iki kada ta infrastruktūra turi būti perimta.

Komentaras:
Kiek teko domėtis bendraujant su privačių gręžinių ir šulinių savininkais – nė vienas neprašė iš savivaldybės priimti savo nuosavos vandens įrangos-infrastruktūros. Todėl, galima manyti, jog šis argumentas yra pateiktas tik tam, kad galima būtų pateisinti tokio įstatymo projekto atsiradimą.

Kai kurie žmonės dar iki šiol yra skolingi bankams už gręžinių įrengimą, kai kurie gręžinius darė po kelis kartus, kad surastų vandenį – tų darbų kaina už darbus yra didžiulė, žmonės skolingi bankams ir moka procentus – kas norės perduoti savivaldybei savo susikurtą vandens tiekimą, kuris galiausiai gali būti išsemtas-pereikvotas?

Galiausiai – šis įstatymas įsigalioja atgaline data, į tuos laikus – kai dar nebuvo jokių reikalavimų nieko įteisinti, o vandens ir kanalizacijos infrastruktūros apie naujai statomus namus nebuvo jokios. Žmonės sukosi kaip išmanė. Ir štai dabar, po keleto naudojimo metų tie žmonės tampa nelegalių gręžinių savininkais. Būtent liberalų dėka.

Dar vienas pastebėjimas – žmonės įsijungę į savivaldybės organizuojamą vandens tiekimo tinklą, tampa vandens tiekėjais, kuriems tenka jau pirmuose įstatymų punktuose pateiktos pasekmės.

Šis įstatymas yra laikinas – t.y. viskas, kas jame yra šiandien po kelių metų gali būti (greičiausiai ir bus) pakeista. Kaip taisyklė – valstybėje viskas juda didesnės kontrolės ir griežtinimo, didesnio apmokestinimo link. Pasiūlymas skaitytojams patiems pasiskaityti šiuos įstatymų projektus ir pasidaryti savo išvadas. Nuorodos straipsnyje pateiktos.

Infa.lt
Paremkite infa.lt  
žiūrėjo 52 721

Žymos

Atsiliepimų 38

 1. JM    -  2021-11-18, 04:41

  Ir dar daugiau ka galiu pasaliuliti visiems zmonems kad istatymus ir darbus atliktus uz kuriuos priklausitu alga musu ponams , skyrti ar neskyrti sprestu visa tauta. Telefonus ineterneta juk turime visi ir per menesi skyrti laiko tokiems sprendimams valanda rastu visi, del pinigu kuriuos skyreme visi kurie dirba, stengias ir ziuri kad susimoketi visur laiku. Ir gale sakau jums istatymas tai moki ir vieninga tauta, sprendžiant kas priklauso, o kas ne.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Birgita    -  2021-11-18, 09:28

  Norminis aktas, bloginantis teisinių santykių dalyvio padėti- atgal negalioja. Paprasta, bet kaip matau Lietuvoje ši Teisės teorijos nuostata negalioja!!! Kam viešinti tokį absurda? Jis niekinis.

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Elena    -  2021-11-18, 19:37

  Kol kas neturiu atsiliepimų, kadangi vanduo šulinyje. Gal tiksliau būtų klausimas. Kaimuose, žmonės pasidaro savo nuosavoje žemėje gręžinį. Ar irgi rekės mokėti valstybei? Jeigu elektrą irgi naudos žmogus už kurę gyventojas moka. Būtų labai juokinga, savoje nuosavoje žemėje darai gręžinį, o tau ims ir apmokestins.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Tadas    -  2021-11-18, 21:28

   Tai taip ir nori padaryti.. Toliau oras, vėjas, saulė, grybai, uogos…

   Atsakyti į šį komentarą
   • Magda    -  2021-11-19, 00:07

    Jau pasikt irgi dykai nebegalėsim

  • Tadas    -  2021-11-19, 13:15

   Tai jei už nuotekas moki, tai kaip ir taip.

   Atsakyti į šį komentarą
   • Janute    -  2021-11-20, 00:30

    Įdomu,ar gentvilas rado ir nubaude tuos,kurie baigė iškirsti girias, miškus,parko medzius???
    O čia žmogui pagaili vandens,juk čia žmogus sumokejo už gręžinį didziulius pinigus,dabar vėl mokėti reikia ,kad atimtų.
    Išvada; neturi pinigų numirsi iš troskulio.
    Ubagui visada duonos ir vandens duodavo,o gentvilas vandenį atims iš ubagų!!!

  • Pikta    -  2021-11-19, 17:12

   Dalbajobai ir tik. Apgailėtinus įstatymus rengia. Tik atimt ir sugeba, o duoti nieko. Prikibo prie nabagų žmonių. Tai ko prie turčių nekimbat, musėt neužtenka drąsos. Pidarai

   Atsakyti į šį komentarą
  • anoniminis    -  2021-11-24, 20:41

   Man jau nejuokinga.

   Atsakyti į šį komentarą
 4. Tadas    -  2021-11-18, 21:30

  Čipolino nuotykiai!

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Prokuroras    -  2021-11-19, 10:49

  Visuomenes padugnes is kuriu dauguma serga silpnaprotyste,turi is kazko gyventi,o tu kurie juos seria katastrofiskai mazeja ,tai ju vienintelis rupestis kaip imanoma apkraut “silpnaprotiskais “istatymais “

  Atsakyti į šį komentarą
 6. Matas    -  2021-11-20, 10:48

  O gal žinot, kiek lietaus vanduo kainuoja? Parėjau po liūties namo visas permirkęs ir nežinau kam ir kiek sumokėti, padėkit,prašau. Jei reikia galiu vandenį grąžinti išsigręžęs. Iš anksto ačiū :)

  Atsakyti į šį komentarą
  • anoniminis    -  2021-11-26, 14:31

   Deja jūsų pokštas visai ne pokštas jei atsižvelgsime į tai, kad JAV yra įstatymas draudžiantis surinkti lietaus vandenį. Iš žemės vanduo priklauso valstybei (bet valstybė nepriklauso žmonėms), nori naudoti – mokėk mokesčius kam numatyta ši teritorija ir duoklė, o jei vanduo iš dangaus krenta nedrįsk imti.

   Atsakyti į šį komentarą
 7. As    -  2021-11-20, 17:18

  Bet jis neissirnko saves, vadinasi toks beptotis valdzioje kazkam reikalingas

  Atsakyti į šį komentarą
  • O    -  2021-12-02, 20:21

   Kokią teisę šitas padaras, kitaip net pavadint negaliu, turi nusavinti gręžinius? Jis ką vandens valdovas? Pasijautė dievu? Jis ką, nors eurą į grežinių įrengimą investavo?

   Atsakyti į šį komentarą
 8. Sulaukėm    -  2021-11-20, 19:56

  Cha, cha, cha…!!! Ploju atsistojęs! Sifozni konservai ir apsinarkašinę liberazdai dabar tai jums parodys! Visi tie, kurie už šituos pelėsius ir smegmą balsavo, dabar savo purvinu kailiu pajus ką reiškia garbinti Lumzbergo ir Šknašiaus šėtonus. Atsiimsit su kaupu, beždžionės. O dar sakėt, kad mėntų Skvernelių ir alkoholikų Verygų valdžia jums viską uždrausti grasina :))))

  Atsakyti į šį komentarą
  • Rimas    -  2021-11-20, 23:56

   Ta ministeri aplinkos pas kapinių prižiūrėtoja Bidona tremti, ten tokioms nesąmonėmis užsiiminėti tinkamas būtų.

   Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Paremti infa.lt per PayPal

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Šeimų Sąjūdis
Lasvas žodis

Apklausa

Ar, jūsų nuomone, Prezidentas turėtų įsikišti į situaciją valstybėje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

Džiaugsmingų velniai žino, ko! Arba kuo pavojingi kvailiai su iniciatyva

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

Andrius Martinkus. Ar „prorusiškas“ patriotizmas yra blogesnis už „proamerikietišką“ patriotizmą?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

LŠS nario, valstybės tarnautojo, Irmanto Ostrausko, persekiojamo už kritiką – pareiškimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

Pietų Afrikai sustabdžius vakcinų tiekimo traukinį – staiga atsirado Omicron atmaina. Sutapimas?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

Ramūnas Karbauskis. Kodėl Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis kariauja su Kinija?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

Jolanta Blažytė. APIE (NE)LAISVĘ

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

Aš nemokėsiu naujo automobilių taršos mokesčio (Video)

atsiliepimų 11 Skaityti visą įrašą
    Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

Interviu su Seimo nariu Mindaugu Puidoku: Kas yra šūkio „Stipri Šeima – Stipri Valstybė“ autorius ?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

Jolanta Blažytė. Ups, o kas pasakys ačiū?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

Nekrofiliška Lietuvos režimo užsienio politika

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

Arvydas Daunys. Kreipiuosi į visus, kurie patys ar jų artimieji nukentėjo, galimai, nuo sveikatos sistemos

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

Linas Bitvinskas: kam reikalingi migrantai?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Su savo karavanu

Su savo karavanu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Prof. Ignas Vėgėlė. Apie skiepų registraciją, skiepų gamintojų sutartis su valstybėmis ir derybų procesus

Prof. Ignas Vėgėlė. Apie skiepų registraciją, skiepų gamintojų sutartis su valstybėmis ir derybų procesus

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą

Norite atsakymų kas vyksta?Brighteon.com Kabalos griūtis. 10 dalių viskas dėliojasi i lentinėles.Versta į lietuvių kalbą....

Puikiai,parasyta,arba kaio dabar daznoka hipsteriu leksika tariant,- saunuolis.Is tikro,tie,dar ne visai apsiplunksnave miescionys,pateke i valdzia-kastomis-jauciasi...

fasistai dirba, tuoj Lietuva irgi ta pati darys....

PSO įžūlėja... Išprievartaus mąstančius žmones represijomis... Tuojau bus įsakyta ir Lietuvai......

Hm

...vengrai, lenkai......

Hm

Paskutiniai tyrimai rodo, kad saugiausia kai visuomenėje 1/4 paskiepyta, o likusioji dalis ne. Tai saugo...

Hm

...lengvesni už besimtomę korona š?...

Tik toks niuansas - savo pasaulio modelį geba susidaryti tam tikrą brandą pasiekusios tautos. Mums...

ass

-Dulky, o per kokias čia šventes galios tie draudimai? O jie nebegali ištart žodžio "Kalėdos"...

Taip, Andriau, tautos kūną parazituojanti nenaudėlių arba neoliberalioji Lietuvos valstybės valdžia, tai liaudies priešų grupė,...

Persirgau du kartus, lengvai kaip ir vaikai anūkai. Nesuprantu skiepo reikšmės o tuo labiau karantino...