infa.lt

Kaliausių turgus eiliniam karnavalui artėjant

Kaliausių turgus eiliniam karnavalui artėjant

10 rugsėjo
09:30 2020

Žmonės kantrūs ale burbėt vis tiek nenustoja. Stengiuosi neklausyt, bet kur tu išvengsi, nors galvą į smėlį kišk. O ką nors skaitant tai ir suvis bėda. Tik ir matau- „na palauk Veryga, nedaug jau liko, išdrėbsim tave kaip musę iš barščių“, arba – „po rinkimų jūs pažaliavę valstiečiai galėsit eit šunims šėko pjaut“, „baigsis mento valdžia“ ir dar daugybė panašių palinkėjimų.

O yra tokių kurie siūlo pačius žinomiausius plikius teist, netgi vienos partijos viena pirmininkė pranešė, jog atsitikus Lietuvoje pokyčiams, vienas plikis ir tokia Dalia -aitė bus teisiami. Mat kaip. Ruduo vis geltonesnis, o temperatūra kaista. Nieko keisto, kad žmonės burba, kitaip dar nebuvo. Supyko ant valdžios? Na, reiškia išdrėbs.

Bėda ta, kad išdrėbs tik kaliauses, o pati valdžia liks. Kaliausės pasikeis. Tokių piktų žmonių norėčiau paklausti, jeigu jūs ketinate atsikratyti dabartiniais valdžiažmogiais reiškia dalyvausit rinkimuose, ar taip? Tačiau juk rinkimuose neklausiama prieš ką jūs, ten klausiama už ką jūs. Yra išeitis sugadinti biuletenį, tačiau toks veiksmas juk neužtikrina valdančiųjų pašalinimo.

Aš, aišku, nežinau kaip pasielgsite jūs, vis tik spėju, kad už kažką balsuosit sykį jau dalyvausite eiliniame karnavale. Jeigu neiškelsite savo ar jums priimtinos kandidatūros, tokiu atveju teks rinktis iš jau pasiūtų ir šviežiais šiaudais prikimštų kaliausių. Tai iš ko rinksitės? Pažvelgsiu į vitriną nors, tiesą sakant, mane pačios vitrinos ir pačio turgaus vaizdas pykinte pykina, nekalbant jau apie kaliauses.

1. Drąsos kelias

Būrys nuskriaustųjų. Gal ir geri žmonės, tačiau valdžia gadina, absoliuti valdžia gadina absoliučiai. Pasigilinkim. „Valstybės ekonominė ir socialinė politika turi būti grindžiama tradicine krikščioniška Tautos bendrojo gėrio ir teisingumo samprata…“ O nekrikščionių nuomonę kur?

Aš, pavyzdžiui, jokis ne krikščionis ir manau, kad gėrio ir teisingumo samprata būdinga geriems ir teisingiems, o ne kokiai tai religijai. DK pasisako už NATO, už BNP procento augimą skirtą krašto apsaugai, žodžiu, toliau sėkmingai ginkluokimės.

Jie už Europos Sąjungą nors teigia, kad ten moralinis nuopolis ir daugybė kitų bėdų, pamiršdami, jog ES tokia kokia yra, visiškai nereikalinga eiliniam europiečiui, tačiau labiausiai reikalinga morališkai puolusiems ir valdžios ištroškusiems psichopatams nurodinėjantiems 450 milijonų žmonių kaip jiems gyventi ir kiek už tokį gyvenimą susimokėti.

2. Laisvė ir teisingumas

Kokia dar laisvė kai tos kaliausės pasisako už privalomus skiepus? Partijos pirmininkas-pasižymėjęs svoločius, manau dar niekas nepamiršo kaip jis advokatavo „Chevron“ kompanijos nepavykusiam atėjimui į Lietuvą? Tokie patys ir jo sėbrai-nusipelnęs apsitverti plačiau bei teistas už gerus darbus.

3. Laisvės partija

Manau su jais viskas aišku. Tolerastinį rojų jie mums ne tik žada, tačiau ir įgyvendintų nesusimąstydami. Tikriausiai dar pamenat šios partijos pirmininkę besišlaistančią Vilniaus gatvėmis su trenktais jaunuoliais klūpančiais ant kelių ir atgailaujančiais biesas žino už ką nelietuviškai kalbančių asabų suorganizuotame pasivalkiojime?

4. Lietuvos liaudies partija

Labai gera partija, nieko apie ją nežinau :) Daugiau tokių. Kas ten pas juos, kokie jie, už ką ar prieš ką jie, nei velnio neaišku. Va tokios beveik nematomos kaliausės.

Jų partijoje, laikinai einantį partijos pirmininko pareigas pakeitė kitas laikinai einantis partijos pirmininko pareigas. Žavu.

5. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Jeigu kas nors iš jūsų nieko apie juos negirdėjot, geriau ir nesistenkit išgirsti, pataupykit nervus.

6. Centro partija-tautininkai

Iš dalies už privalomus skiepus. Jų pačių nuomone skiepai turi būti privalomi kai vakcinos patikimai patikrintos ir būtinos (pvz., poliomielitas, difterija, kokliušas, hepatitas, tuberkuliozė).

Partijos lyderis (lyderis?) ne kartą įrodė padarysiantis bet ką, kad tik plauktų paviršiuje. Kaip ir dera tikram š.

7. Nacionalinis susivienijimas

Susivienijo prieš eilinį karnavalą kaip ir daugelis kitų bandžiusių šturmuoti seimą paskubomis sukurdami visiškai naują darinį tam kartui. A maž pavyks. Tautos prisikėlimo partijai juk biškį pavyko ir Naująjai sąjungai šiek tiek pavyko kažkada. Tik po to jos pradingo kaip pirdals vandeny ir jūs jau sunkiai tokias partijas atmenat, o kai kurie ir visai pamiršę.

Tai už ką pasisako tie susivienijusieji? Štai citata skiepų klausimu. „Klausimas – ar pritartumėte, kad vaikai Lietuvoje turėtų būti skiepijami privalomai? Ne. Tačiau atsisakantys skiepyti savo vaikus tėvai turėtų prisiimti teisinę ir finansinę atsakomybę už savo susirgusius vaikus, o ypač už neskiepytų vaikų padarytą žalą jų užkrėstiems kitiems vaikams.“

Žalą? Kokiu būdu nustatinės kaip tie neskiepyti galėtų padaryti žalą kitiems, aišku, pamiršo paminėti. Aš ten matau rašytojų ir politologų sambūrį vadovaujamą filosofo kuris beviltiškai pralaimėjęs rinkimus beveik iš karto užsilenks ir niekada nebeatsilenks.

8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

Rita Tamašunienė. Manau šitą Verygos ir Skvernelio moteriškos lyties kloną jūs dar ilgai atsiminsit. Jaroslav Narkevič. Net nemėginkit pamiršti šio psichopato sprendimų 5G plėtros klausimu, niekada šito nepamirškite!

Jeigu ketinate dalyvauti rinkimuose jūs tiesiog privalote klausti kiekvienos partijos ir kiekvieno kandidato nuomonės 5G klausimu. Jeigu pritaria-velniop tokius.

9. Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Pirmininkas-komunistas, Rūtos Janutienės viešai pavadintas melagiu ir vagimi net nemėgino ginti savo garbės teisme. Matyt nebuvo ko ginti. Tokiam nors ant galvos sysiok, vis tiek sakys, kad šilts lietutis lyja. Kandidatai: Linkevičius, Šiaulienė, Bernatonis, Vaigauskas… toliau nebetęsiu. „Valstiečių“ koalicijos partneriai. Toks tokį pažino, sako mūsų kaimas.

10. Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuva

Ką apie juos galima parašyti, kai beveik jokių žinių apie tą partiją nei su žiburiu nerasi? Gali ieškot nors ir su buteliu, vargu ar padės.

Pirmininkas Juozaitis, kandidatų į seimą-41. Tiek žinių. Jeigu šią partiją būtų galima pirkti aš greičiau sutikčiau pirkti katę maiše negu juos.

11. Partija „Lietuva-visų“

Krepšininkų partijai pavyko įkalbėti politologą ir jie jau žygiuoja vadovauti Lietuvai? Žavu. Kiekvienoje partijoje po politologą, o kai kuriose ir po visą būrį. Ot prikepė makaronų kabytojų toks Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas! Ką manau apie partiją?

Be dabartinės valdžios kritikos ir pilstymo iš tuščio į kiaurą aš iš jų daugiau nieko negirdėjau. Įvertinkit jų nuomonę skiepų klausimu.

Citata: „Laisvė nesirgti šiuo atveju yra svarbesnė už laisvę pasirinkti. Tik išimtiniais atvejais tėvai ar globėjai turėtų turėti teisę atsisakyti privalomų skiepų.“ Jie tikrai mus išlaisvins nuo laisvės.

12. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Konservatorių surogatas. Tereikia pažiūrėti kaip jie balsavo svarbiausiais klausimais ir bus aišku. Trečias sąraše-Pranckietis. LGBT draugelis, Stambulo konvencijos aktyvus stūmikas. Gentvilai abu. Žymusis lopatologas. Aš jau stebiuosi ar yra tokia partija kur nebūtų tų TSPM instituto prikeptų klonų.

13. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Šitos kaliausės įteisino NATO bazes Lietuvoje, priėmė vaikų atiminėjimo įstatymą, skolinimusi bando prilygti Kubiliui, apie paskutinio pusmečio „bajerius“ aš jau net nekalbėsiu.

Balsuokit už juos, gal dar 200 eurų duos. Tik kažin ar duos, nebent prieš sekančius rinkimus.

14. Lietuvos žaliųjų partija

Tarp narių radau tokį Algirdą Butkevičių. Kur aš jį mačiau? Aha. „Independence“, ketinimai į Lietuvą privežti „pabėgėlių“, Lietuvos žemės pardavimas užsieniečiams ir kitos „vijūnėlės“. O, štai dar viena įdomi kaliausė, kalbininkas Antanas Smetona. Šis „kalbininkas“ užtikrintas, kad lietuvių kalba tikrai neišnyks.

Negaliu iškęsti nepateikęs jo paties pasisakymo:

Kaip žmonės vertina šią situaciją? Visą spektrą atspindėti yra labai sudėtinga. Pagaliau čia susirinkusi publika yra mačiusi turbūt ne vieną mano pasisakymą internete, prie kurių yra gausybė komentarų – galime susidaryti vaizdą, kaip į tai žiūri mūsų visuomenė. Pateikiu jums kelias citatas. Pirmos dvi – diametraliai skirtingo požiūrio. Lietuvos tautininkų sąjunga neseniai yra pareiškusi, kad taip, kaip dabar darosi valstybėje su valstybine kalba – visa tai veda prie kalbos anarchijos, kelia rimtą grėsmę lietuvių kalbai. Piešiamas baubas. Ir visai neseniai, beje reaguodamas į visas šias mūsų peštynes, Landsbergis savo pastabose štai ką konstatuoja – kad, matyt, stokojame Lietuvoje problemų, jeigu sprendžiame niekam nereikalingus „w„ klausimus. Tai, mano galva, irgi rodo požiūrį, beje, artimų, jeigu galima sakyti, jėgų į būklę, būseną, mūsų kalbos raidą.

Tyčia paryškinau ir pabraukiau „kalbininko“ žodžius. Kurgi ta kalba išnyks kai tooooks filologijos daktaras sargyboje stovi, kuriam w raidė lyg nuo amžių mūsų abėcėlėje buvusi. Jų sąraše buvęs Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Yra ten ir VU teisės profesorius Nekrošius lyg pagal komandą reiškęs nuomonę pedofilijos bylos klausimu. Koks netikėtumas, tarp jų ir Mečys Laurinkus. Šią kaliausę jūs turėtumėte gerai prisiminti. VSD vadovas CŽV kalėjimų statybos metu.

15. Krikščionių sąjunga

Už privalomus skiepus. Partijos pirmininkas bailys ir pastumdėlis ne kartą keitęs savo nuomonę. Jis balsavo už vaikų atiminėjimo įstatymą kartu su kita šios partijos kaliause-E.Vareikiu.

16. Darbo partija

Tai oligarchų partija pučianti į oligarchų dūdą. Kas dar negirdėjo apie UBP (universalios bazinės pajamos) būtų pats laikas susidomėti. Šios partijos kaliausės šį košmarą tikrai bandytų įgyvendinti laimėję daugumą. Šitą mintį garsiai trimituoja Vytautas Gapšys. Daugeliui neturtingųjų UBP atrodytų labai patraukliai, tačiau lazda visada turi du galus ir jeigu vienam gale yra saldainis tai kitame-antrankiai.

Pinigų už dyką niekas nedalina. Kartu su UBP bus skaitmeniniai pinigai, skaitmeninė tapatybė ir nulis privatumo. Bus socialinis reitingavimas toks kaip Kinijoj. Jeigu jūs tik pamėginsite bent kiek nukrypti nuo part… ups, oligarchinės linijos, greit sužinosite kiek jums liko UBP pajamų jūsų skaitmeninėje sąskaitoje.

Beje, UBP tiesiog neįmanoma įgyvendinti nežlugdant smulkiųjų, vidutinių ir netgi stambiųjų verslų kurie nėra kontroliuojami pačių stambiausių oligarchų. Čia aš kalbu apie pačius pačiausius oligarchus, kurių visoje planetoje yra tik keletas. Susimąstykite visi kai kas nors mėgins įgyvendinti UBP idėją.

Šioje partijoje tikrai daug buvusių ir tebesančių veikėjų visokių lygių valdžioje. Apie jų darbelius be vargo galima surasti tikrai daug žinių. Partijos pirmininkas į seimą nekandidatuoja. Jam ne lygis, jis į ministrus pirmininkus taiko. Matyt vėl energetika parūpo. Su „Jangila“ gerai prasisuko ir ūkio ministru būdamas pasitvarkė ką jam reikėjo.

O rinkimuose jis turi patirties, vien „juodoji buhalterija“ ką reiškia. Ši partija tai jau pažengę technokratai. „Valstiečiai“ taip pat technokratai, tačiau jie dar mėgėjai palyginus su bejausmiais robotais iš Darbo partijos. Mano manymu, šios kaliausės šiuo metu pačios pavojingiausios, Darbo partijai gavus daugiausiai vietų seime, jie savo veikla galėtų perspjauti netgi konservatorių ir socialdemokratų vykdytus nusikaltimus.

17. Lietuvos socialdemokratų partija

Tokie patys išsigimėliai kaip ir konservatoriai. Tos dvi partijos tai tos pačios monetos skirtingos pusės arba du tos pačios poros batai. Už privalomus skiepus, už vaikų grobimą. Toliau nesiplėsiu, būtų per daug garbės.

18. Lietuvos sąrašas

Gal teisingiau būtų rašyti – „Lietuvos sorošas“ todėl, kad partijos pirmininkas žinomas ir pasižymėjęs skaldytojas. Ir šios kaliausės taip pat už privalomus skiepus.

Dar yra Kovotojų už Lietuvą sąjunga ir partija „Jaunoji Lietuva“, bet jie kelia tik kelis kandidatus. Dar 30 kandidatų save išsikėlė patys. Apie juos deja nieko parašyti negaliu.

Apie „pasižymėjusias“ partijas toliau nerašysiu, tačiau parašysiu keletą sakinių apie, taip vadinamas, antisistemines partijas. Kažkodėl jos arba susikuria (kažkas jas padeda sukurti turėdamas labai konkretų tikslą) arba pradeda aktyviau reikštis tik prieš eilinius rinkimus. Kažkokią aktyvesnę jų veiklą tarp rinkimų sunku būtų įžvelgti.

Visos jos žaidžia patiklių žmonių jausmais. Kurgi nežais, Lietuvoj tiek negerovių aplink, kad tiesiog būtų nuodėmė tuo nepasinaudoti. Dabar apie vienijimąsi. Jeigu tos visos partijos vadinančios save antisisteminėmis būtų norėję susivienyti, jos jau kadaise tą būtų padariusios, o priežastis kodėl jos iki šiol nesusivienijo visai ne ambicijose.

Jeigu jos nesusivienijo prieš sistemą reiškia jos pačios yra sistemos kūriniai. Pats pagrindinis tą patvirtinantis požymis yra tas, kad visos jos priima sistemos žaidimo taisykles. Jos paklūsta. Kaip galima laimėti prieš sistemą žaidžiant pagal jos nustatytas taisykles? To nesugebėtų padaryti netgi patys doriausieji besiekiantys pačių kilniausių tikslų.

Ką daryti? Aš nebalsuoju tai man toks klausimas net nekyla, o jūs esate laisvi elgtis taip kaip patys nuspręsite. Neseniai Egipte vyko rinkimai į senatą. Atėjo balsuoti 14% visų balso teisę turinčių žmonių. 86% surado prasmingesnės veiklos. Iš visų balsavimo biuletenių 15,4% buvo sugadinti. Egipto valdžia rinkimus pripažino įvykusiais, konkurencingais bei skaidriais.

Griūk negyvas. Tačiau čia dar ne viskas. Visus nebalsavusius Egipto valdžia ketina bausti piniginėmis baudomis. Taip, visus 54 milijonus nebalsavusiųjų. Dalyvauti rinkimuose tai žmonių politinė teisė sako valdžia. Egipto valdžia ketina žmones baudomis priversti naudotis savo teise nepaisant pačių žmonių akivaizdaus nenoro. Žavinga. 2015 metų Egipto parlamento rinkimuose taip pat dalyvavo rekordiškai mažai žmonių.

Tiems kurie vis tik ketina dalyvauti rinkimuose aš turiu keletą klausimų.

Ar turite teisę valdyti kitus žmones? Manote, kad tokią teisę turite? Iš kur ir kaip tokią teisę įgyjate?

Manote tokios teisės neturite? Jeigu tokios teisės neturite patys, kaip galėtumėte tokią teisę suteikti kažkam kitam? Jeigu tokios teisės (teisės valdyti kitus žmones) neturi niekas, kas galėtų tokią teisę suteikti jums?

Kiekvienas žmogus turi neatimamą teisę valdyti pats save. Jeigu kažkam labai norisi suteikti teisę valdyti save kažkam kitam ką gi, suteikit, tačiau jeigu jūs pats neturite teisės valdyti kitų žmonių tai tų kitų žmonių teisės valdyti save pačius jūs niekam ir jokiu būdu negalite suteikti, o tie kurie skelbiasi gavę teisę ir įgaliojimus valdyti tuos žmones kurie patys jiems tokios teisės nesuteikė, tie taip besiskelbiantieji yra melagiai ir sukčiai.

Tuo būdu, 52 procentams nebalsavusiųjų praeituose seimo rinkimuose niekas neturi jokios teisės vadovauti bei nurodinėti kaip jiems elgtis, niekas neturi teisės iš jų atiminėti mokesčių pavidalu jų uždirbtų pinigų, niekas neturi teisės jų bausti ir persekioti, niekas neturi teisės varžyti jų laisvių lygiai kaip ir tie nebalsavusieji neturi tokios teisės visų kitų žmonių atžvilgiu. Atminkite tai, visi nebalsavusieji praeitame ir nebalsuosiantys sekančiame karnavale. Jūs esate laisvi ir patys visiškai atsakingi už savo veiksmus.

Autoriaus papildymas:

Kodėl valdžia gadina? Pažvelkime į žmonių rūšį, į jų prigimtį, į žmonėms būdingus jausmus. Žmonės atjaučiantys ir mylintys, gailestingi, malonūs ir kilnūs. Tuo pat metu mes esame godūs, įtarūs, pavydūs, pikti, mes esame visokie. Jeigu vieniems žmonėms suteiktume valdžią, kuri mūsų pusė ta valdžia pasinaudotų? Meilė? Meilei valdžia nereikalinga, meilė tiesiog sklinda iš širdies. Maloningumas? Maloningumui, be jokios abejonės, valdžia nei kiek nereikalinga. Atjauta, kilnumas? Ne. Tie jausmai tiesiog sklinda iš mūsų gero būdo.

Kas pasinaudotų gauta valdžia? Gobšumui, be jokios abejonės, reikalinga valdžia. Ką gali gobšumas be valdžios? Atsakykit patys. O gobšuolis turėdamas valdžią? Jeigu jis turi pakankamai valdžios jis gali grobti bet ką, ką tik užsimanys. Pyktis? Pykčiui, neabejotinai, patiktų valdžia. Pavydas? Dar tik kopdamas į valdžią pavydas jau leistų eksponentiškai daugintis visoms kitoms blogosioms žmogaus savybėms.

Tik neigiamai, nedraugiškai, gyvybės nepalaikančiai žmogaus pusei reikalinga valdžia. Gražiajai, teigiamai žmogaus pusei valdžia nereikalinga. Nepaisant to mes suteikiame žmonėms valdžią valdyti kitus žmones, suteikiame valdžią vyriausybėms, kariuomenei, policijai tikėdamiesi, kad jie nebus gobšūs, įtarūs, pikti, valdingi, beširdžiai ir žiaurūs? Pagalvokit apie tai. Būkite sąmoningi. Ką jums sako jūsų širdys?

Algirdas (autorius redakcijai žinomas)


Žymos

komentarai 2

 1. Regina    -  2020-09-10, 09:44

  Sukėlė šypseną, absoliutus neigimas, bet tiesos daug. Nesutinku tik dėl valdžios perdavimo. Gyvendami vienoje gyvenamojoje erdvėje turėtume visi laikytis tų pačių sugyvenimo taisyklių, nepriklausomai nuo to už ką balsavome, kitu atveju gautųsi nuolatinis karas už savo teises. Ar tai būtų geriau? Nemanau.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. kas tie rinkimai?    -  2020-09-10, 19:05

  Šitie,atsiprašant,“rinkimai“ yra visiškai tuščias nieko nelemiantis debiliškas farsas, nė kiek ne blogesnis nei tarybiniais laikais-bet kokiu atveju visada „laimi“ tik tolerastų ir vagių blokas, jokiai realiai opozicijai juose dalyvauti tiesiog NELEIDŽIAMA. Mūsų valdžiagyvių niekas nerenka-juos visus iki vieno iš anksto PASKIRIA jų ponai už Atlanto nuo pat 1990 metų. Rinktis paprasčiausiai nėra iš ko.

  Visos „partijos“ tėra elementarios konkuruojančios banditų gaujos,tesiskiriančios tik pavadinimais-jų tikslai visiškai vienodi.

  Kol žmonės neįsisąmonins kad “konstitucija” Lietuvoje de facto yra niekinis pliurpalų rinkinys, kad ta fantastinė deklaratyvių tezių knygelė yra tik kriminalinės chuntos priedanga, kol žmonės banditų gaują vadins valdžia, kol režimą vadins santvarka, kol egzistuos bukai naivus tikėjimas ” rinkimų” cirkais- t.y., kol daiktai nebus pradėti vadinti tikrais vardais, tol viskas tik dar labiau blogės.
  Norint nugalėti blogį, pirmiausia jį reikia įvardinti tikruoju vardu.
  Blogis Lietuvoje klesti vien dėl žmonių kvailumo, o iš kvailumo seka nuolankumas.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Reklama

Apklausa

Ar reikia sugrąžinti privalomą kaukių dėvėjimą?


 • Nereikia (64%, 86 balsavo)
 • Reikia parduotuvėse ir transporte (20%, 27 balsavo)
 • Reikia (16%, 21 balsavo)

Viso balsavo: 134
Pradėta - 2020 27 liepos @ 10:56
Pabaiga - 2020 27 rugpjūčio @ 10:56

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Vaikų atskyrimas nuo galimai Covid-19 užsikrėtusių tėvų

Vaikų atskyrimas nuo galimai Covid-19 užsikrėtusių tėvų

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    Blogeris Zeppelinus apie Didžiulių šeimos viešą kreipimąsi, po kurio iš Telia reklamos buvo pašalinti broliai Lavrinovičiai

Blogeris Zeppelinus apie Didžiulių šeimos viešą kreipimąsi, po kurio iš Telia reklamos buvo pašalinti broliai Lavrinovičiai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    V. Uspaskich. Valdžia vis gąsdina Korona? Visi į Palangą!

V. Uspaskich. Valdžia vis gąsdina Korona? Visi į Palangą!

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aloyzas Sakalas. Ar nereikia antro atsiprašymo?

Aloyzas Sakalas. Ar nereikia antro atsiprašymo?

komentarai 7 Skaityti visą įrašą
    Nuo valdymo būdo prie gyvenimo būdo (3)

Nuo valdymo būdo prie gyvenimo būdo (3)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arkadijus Vinokuras. A. Gumuliauskas ir istorinis meilės Lietuvai planas

Arkadijus Vinokuras. A. Gumuliauskas ir istorinis meilės Lietuvai planas

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    Ingrida Šimonytė: „Aliaksandro Lukašenkos retorikos vertinti iš sveiko proto pozicijos jau neįmanoma“

Ingrida Šimonytė: „Aliaksandro Lukašenkos retorikos vertinti iš sveiko proto pozicijos jau neįmanoma“

komentarai 4 Skaityti visą įrašą
    „Valstiečiai“ sukūrė naują internetinio leidinio variantą – „Neliečiamieji“, apie korupciją valstybėje

„Valstiečiai“ sukūrė naują internetinio leidinio variantą – „Neliečiamieji“, apie korupciją valstybėje

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    Nuo valdymo būdo prie gyvenimo būdo (2)

Nuo valdymo būdo prie gyvenimo būdo (2)

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Bėk, Janutiene… bėk!

Bėk, Janutiene… bėk!

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Nuo valdymo būdo prie gyvenimo būdo (1)

Nuo valdymo būdo prie gyvenimo būdo (1)

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Arūnas Gumuliauskas. Nutraukime aplink Lietuvos kaklą veržiamą „nacių grandinę“

Arūnas Gumuliauskas. Nutraukime aplink Lietuvos kaklą veržiamą „nacių grandinę“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kas išlaisvins Lietuvą nuo „Nepriklausomybės“

Kas išlaisvins Lietuvą nuo „Nepriklausomybės“

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Mes turime paklausti savęs – ar iš tiesų bus taip blogai? – P[L]andemija -2

Mes turime paklausti savęs – ar iš tiesų bus taip blogai? – P[L]andemija -2

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Juokas iki ašarų :))...

Man patinka, kai žurnalistai visiškai nesuvokia matematikos ir skaičių. Sumažės 80 mlrd. eur per metus:)...

Palangos patirtis rodo, kad kuo mažiau žmonės žiūri į visokius verygas skvernelius etc. durnadėžėse, internetuose...

Juokingiausia kai ministras pasako, kad vaikai nebus imami, o oficialaus rašto tai irodancio po šiai...

Aš ne už tokį vaikų mokymą, bet nuogas kūnas nėra pornografija ir jums, pone, tokių...

tai yra pasaulinis reikalas, ir visokie švarkeliai tik eiliniai dantratukai, paskirti p...ti protą savame regione......

sunaikinta-tiesa.jimdofree.com/blog...

O kas čia ne taip? Juk sakė, kad be tėvų žinios vaikų nepaims. Pirmiausiai pasakys,...

Bet

Ir ką čia begalima pasakyti- debilizmas aukščiausiame laipsnyje. O gal ir ne. Tikriausiai tautos naikinimo...

Tai turim patirties:). 1. Vakare sandėliuke užregistruoti firmą skambiu (būtinai anglišku) pavadinimu. 2. Rytą gauni...

Beprotybė galima tik valdant bepročiams arba žmonijos priešams. Visa, kas dabar vyksta prisidengiant plandemija, parodo...

Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Kaliausių turgus eiliniam karnavalui artėjant* - nuoroda: https://infa.lt/50696/kaliausiu-turgus-eiliniam-karnavalui-artejant/