infa.lt

Didesnės kontrolės link arba – kam bankams tiek informacijos apie žmogų?

Didesnės kontrolės link arba – kam bankams tiek informacijos apie žmogų?

27 kovo
10:05 2020

Banko klausimynas

Ne taip seniai Šiaulių banke teko pildyti savotišką klausimyną. Apie detales, kad nepakako to, kas buvo užpildyta internetu ir teko atvykti į padalinį, nebeverta ir plėstis. Kam rūpi dėl ES ir vietinių valdininkų ir su jais ranka rankon žaidžiančių bankų prisigalvotų „tvarkų“ žmogaus sugaištas laikas ir vėluojami atlikti pinigų pervedimai?

Taigi, paanalizuokime kai kuriuos klausimus, banko pateiktus klientui specialioje anketoje.

Apie tai, kad bankas fizinį individualią veiklą vykdantį asmenį laiko juridiniu asmeniu ir jam pateikia „Juridinio asmens anketą“, tyliu. Verta anekdoto situacija. Gal bankas neturi lėšų pasisamdyti normalių teisininkų, išmanančių šalies įstatyminę bazę?

Taigi, visi, kas vykdote individualią veiklą, žinokite, jūs nesate fiziniai asmenys, jūs esate juridiniai asmenys. Ir taip teigia labai rimta tegul ir ne valstybinė įstaiga – bankas.

Taigi, kol kas palikim šį klausimą tikrai geriems teisininkams apie tokios „juridinio asmens“ anketos taikymo fiziniams individualios veiklos vykdytojams teisėtumą bei galimus įstatymų pažeidimus reikalaujant ją užpildyti.

Kaip ir klausimus tikriems teisininkams apie taikomus ribojimus naudotis banko paslaugomis, kol anketa neužpildyta, tai yra dėl taikomų galimai neteisėtų prievartinių poveikio priemonių ir dėl atsakomybės už jas pritaikymo bankui. Neatmetu galimybės prie šio klausimo grįžti.

Panagrinėkim kai kuriuos „juridinio asmens“ anketoje pateikiamus klausimus, ir, dar kartą pabrėžiu, užduodamus fiziniam, individualią veiklą vykdančiam asmeniui.

Klausimas 3.3. Ar vadovas/kliento atstovas, jo artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai yra Politiškai pažeidžiamas asmuo?

Ir jei taip, tai reikia nurodyti tą Politiškai pažeidžiamą asmenį.

Klausimai, o tai pati valstybė nežino, katrie jos piliečiai yra politiškai pažeidžiami? Ką veikia SoDra, kurioje visi duomenys apie tai, kas kur dirba? Ką tada veikia VSD su savo dešimtimis tūkstančių kasmet atliekamų patikrinimų? Ir ką prevenciškai daro, kad nebūtų pažeidžiami?

Ir ar ne tokių ir panašių būtent valstybinių tarnybų darbas, ir tik esant reikalui, siektis su banku ir užkardyti galimas negeroves? Kodėl tokia informacija turi būti atskleidžiama bankui, tai yra privačiai organizacijai, kurios pagrindiniai akcininkai (tai yra savininkai) yra užsienio šalių piliečiai?

Jau nekalbu apie Politiškai pažeidžiamo asmens apibrėžimą, kuris daugiau negu juokingas. Bet čia jau valdininkų, kuriančių tokias nesąmones, reiktų klausti, ką jie vartojo tuo metu. Ir greičiausiai, ne vietinių, o briuselinių.

Klausimas 5. Ar klientas yra finansų įstaiga? Na ir ten eilė papildomų, jei atsakymas teigiamas.

Klausimai apie klausimą nr. 5., o tai valstybė neturi savo registruose JOKIOS informacijos, kuo užsiima vienas ar kitas individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo?

Jau nekalbant apie juridinius asmenis. Juk visa tai yra valstybės registruose. Kodėl tą privalu atskleisti bankui, primenu, privačiai organizacijai, kurios pagrindiniai akcininkai (tai yra savininkai) yra užsienio šalių piliečiai?

Ir kiek turi būti kvaili banko teisininkai, jog nesupranta, kad pagal jų pačių pateikiamoje „juridinio asmens“ anketoje pateikiamą išaiškinimą, fizinis individualią veiklą vykdantis asmuo net negali būti „Finansų įstaiga“.

Ir, jei bankui kyla klausimų apie asmens veiklą, tai vėl, kam tada yra įstatymai (gal jų nėra, bet kiek žinau, yra tokie), pagal kuriuos nustatyta tvarka, esant konkrečiu atveju pagrįstai būtinybei būtų kreipiamasi į teisėsaugą bei valstybės registrus?

Įdomus yra 5.2.1 klausimas, kurio dėl ilgio ir sudėtingumo necituosiu, pats bankas tikrai žino, kaip skamba. Jo esmė – aiškintis kliento veiklos pajamų šaltinių rūšis ir domėjimasis galima kliento investicine veikla.

Gerbiamieji bankininkai, paaiškinkite, kam jums tai? Ar ne per daug norite žinoti, kas iš ko gyvena? Gal jūs – valstybė?

Kam tuomet visa eilė valstybės tarnybų, įskaitant mokesčių inspekciją, būtent kuriai visi piliečiai ir atsiskaito, kiek iš ko pajamų gavo, kiek mokesčių kam skolingi ir panašiai?

Mes su valstybe išsiaiškinsim ir jai yra kasmet atskleidžiami duomenys per pajamų deklaravimą. Ko jūs, bankininkai, čia kišate savo ilgas nosis?

Klausimai, prasidedantys skaičiumi 6, irgi pribloškiantys. Iš jų gausos aišku, kad bankas nori kuo smulkiau sužinoti apie kliento veiklą, o kas glumina, tai klausimai apie praėjusių metų rezultatus ir apie planuojamą šių metų apyvartą o šalia skliausteliuose (pajamas iš pardavimų). Gerbiamieji bankininkai, gal tikrai pasižiūrėkite, ką vartoja jūsų teisininkai, jūs apyvartą ar pajamas iš pardavimų norite sužinoti?

Juk tai skirtingi dalykai. O kur tuomet pajamos ne iš pardavimų? Galų gale, o koks čia iš viso jūsų reikalas? Kam tuomet VMI? Kilo klausimų dėl konkretaus kliento? Kreipkitės į tarnybas, praneškit, kaip dabar sakoma. Ir kas per kliedesys reikalauti planuojamos šių metų apyvartos?

Na, parašė žmogus kokį nors skaičių. Ir ką? Virusas va atėjo, viskas krito, užsidarė, nepasiekė tos apyvartos. Gal ateisite ir primokėsite, kad atitiktų įrašytą skaičių? Kam jis jums? Jau tik nesakykite, kad jums niekam jo nereikia ir čia tik šiaip, nes „teisės aktai reikalauja“. Iš anksto atmetu tokį nesąmoningą „paaiškinimą“.

Klausimas 8.7. irgi pritrenkiantis. Bankas toliau gilinasi į konkretaus fizinio/juridinio(?) asmens pajamų šaltinius. „Pagrindiniai verslo partneriai (lėšų siuntėjai)“ – taip skamba.

Verslo partneris ir lėšų siuntėjas kiek suprantu, irgi yra šiek tiek skirtingi dalykai, nors gali ir sutapti. Tačiau – o kam bankui to reikia, jei visą iki tol buvusią istoriją bankas ir taip gali matyti pasikėlęs sąskaitų išrašus.

Na, kad tiesiog šiaip kliento sąskaitų bankas peržiūrėti negali ir taip tikrai nedaroma atsiradus vien tik banko smalsumui – tiek to, tikėkime, kad būtent taip ir yra… Man vėl ir vėl klausimas, o tai ką veikia valstybė kaip minimum VMI vaidmenyje?

Kam visa tai žinoti privačiai organizacijai, neturinčiai pagrįstų valstybės įgaliojimų sekti savo piliečius, kurios pagrindiniai akcininkai (tai yra savininkai) yra užsienio šalių piliečiai?

Kas dar pritrenkia prie 8.7. klausimo, tai reikalavimas nurodyti ne tik pavadinimus verslo partnerių (lėšų siuntėjų), bet ir jų registracijos šalį, banką, veiklą, mokėjimų pagrindą…

FNTT tyliai rūko kamputyje… Nes ką ši valstybės įstaiga veikia, jei bankas, valdomas užsienio piliečių, iš kiekvieno kliento ramiai išlupinėja tokią informaciją ir dar grasinasi neteikti paslaugų, jei informacija nebus pateikta?

Primenu, kad tai anketa, pateikta individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui, taigi, jis turėtų nurodyti visas du šimtus keturiasdešimt keturias bobutes, kurioms už kelis eurus kažką pardavė… Ar bent tas penkias, kurios nupirko ne už kelis, o už keliolika eurų. Nes jos – „pagrindinės“…

Klausimas 9.1. irgi proto perlas. Apie kliento naudos gavėjus. Gal UAB ir AB tai aktualu ir kažkaip dar pateisinama, tačiau, ir vėl primenu – anketa pateikta fiziniam individualią veiklą vykdančiam asmeniui.

Kokiu reikia būti gyvūnu, kad nesuprastum, kad jis pats ir yra naudos gavėjas? Ir to nesuvokiant reikalauti dar kartą parašyti visus savo asmens duomenis ir dar pridėti, kad iš viso NĖRA tokio dalyko, kaip jam tenkanti akcijų dalis.

Bankas tikrai turėtų pasidomėti, už ką moka algas, įtariu, nemenkas, savo teisininkams, ypač rengusiems tokią anketą.

Klausimas 9.2. – dar vienas pribloškiantis perliukas. Ei, valstybės tarnybos, galite eiti parūkyti. Bankas liepia nurodyti viešus šaltinius, kuriuose galėtų patikrinti informaciją apie naudos gavėjus…

Trūksta komentarų. Tai dar ir dar kartą, kur teisės aktų numatytas bendradarbiavimas esant pagrįstam įtarimui dėl galimų negerumų tarp banko ir atitinkamų teisėsaugos institucijų? O gal banko darbuotojai patys nemoka naudotis google paieškos sistema? Už nebrangiai galiu pamokyti…

Paminėjau bene labiausiai užkliuvusius momentus Šiaulių banko pateikiamoje „Juridinio asmens“ anketoje, pareikalautoje užpildyti fiziniam, individualią veiklą vykdančiam asmeniui… Jų toje anketoje galima rasti ir daugiau.

Be abejo, bus teisinamasi skambiai deklaruojama kova su galimu pinigų plovimu, galimu terorizmo finansavimu ir kitais blogiais. Na, ir dar tuo, kad esą, taip liepia ES ir šalies įstatymai. Ar tikrai? Ar viską liepia, o gal kažką tik rekomenduoja?

Esą, visa tai anketuojama tik tam ir tik dėl to, kad yra siaubinga grėsmė, jog kelis tūkstančius per metus per sąskaitą, kur kaip ant delno matomi siuntėjas ir gavėjai, perleidžiantis asmuo staiga nusipirks visas pasaulio teroristines organizacijas ir išplaus bent trečdalio pasaulio narkomafijos pinigus…

Ir visa tai bus užkardyta, kai visus, toliau savo bažnytkaimio nebuvusius žmogelius štai taip suanketuos ne valstybė (ką ji veikia, jei per VMI ir kitas savo tarnybas nieko nežino apie savo piliečių veiklą, pajamas bei išlaidas, kaip ji iš viso dar funkcionuoja?), o privati organizacija, bankas, kurios pagrindiniai akcininkai (tai yra savininkai) yra užsienio šalių piliečiai?

Ir ką tuomet reiškia visas ši anketavimas, jei patys teisingieji ir švarieji sąžiningieji skandinavų bankai nuskambėjo daugiamilijoniniuose didelių dėdžių iš ne visai teisingų pasaulio krypčių pinigų plovimo reikaluose?

Ko visa tai verta? Kodėl toks anketavimas tokiame fone turėtų didinti tiek pasitikėjimą bankais, tiek valstybe? Kam tai naudinga ir ko tokiais dalykais siekiama?

Autoriaus vardas ir pavardė redakcijai žinomi


Žymos

komentarai 5

 1. pilietė    -  2020-03-27, 11:52

  Puikus straipsnis. Ačiū

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Augustas    -  2020-03-27, 14:28

  Eilinis buko vatniko issiverkimas. Viska puikiai supranta, del ko bankai renka sia informacija, bet reikia apsimest slanga ir 10 kartu parasyt kaip ruko VMI, kad sumenkint Lietuvos institucijas. As tau galiu atsakyt i visus klausimus, jei tikrai „nesupranti“ kodel.

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Puikus straipsnis    -  2020-03-27, 17:20

  Už tokį Lietuvos piliečių sekimą VSD pareigūnai turėtų susidomėti pačiais bankais. Kas davė teisę privačioms užsienio valdomoms įmonėms terorizuoti mūsų šalies piliečius, reikalaujant atskleisti konfidencialius duomenis? Banko pareiga saugoti ir skolinti pinigus. Joks žmogus jiems neprivalo atsiskaitinėti ir pildyti jokių anketų.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. NWO    -  2020-03-27, 18:42

  NEW WORlD ORDER paruošiamieji darbai vyksta.

  Atsakyti į šį komentarą
 5. Gintaras    -  2020-03-29, 07:36

  Swedbank irgi toks pat klausimynas, tik tiek, kad pildžiau UAB atidarymui reikalingai sąskaitai.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar manote, kad karantinas bus atšauktas iki rinkimų spalio mėnesį?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Arkadijus Vinokuras. Dešiniųjų demagogų siaubas – vaikų teisės

Arkadijus Vinokuras. Dešiniųjų demagogų siaubas – vaikų teisės

komentarai 4 Skaityti visą įrašą
    Mažų žingsnių galia

Mažų žingsnių galia

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    R.Karbaukis: „Kai konservatoriams valdžia yra tiesiog „lovys“ ir jos troškimas atima bet kokią savigarbą“

R.Karbaukis: „Kai konservatoriams valdžia yra tiesiog „lovys“ ir jos troškimas atima bet kokią savigarbą“

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    Prof. Artūras Razbadauskas: „Užsitęsęs karantinas kelia chaosą sveikatos priežiūros sistemoje…“

Prof. Artūras Razbadauskas: „Užsitęsęs karantinas kelia chaosą sveikatos priežiūros sistemoje…“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Kreivanomika

Lidžita Kolosauskaitė. Kreivanomika

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    „Taip, kaltinkite PSO už pražūtingą atsaką koronavirusui“, – rašo užsienio spauda

„Taip, kaltinkite PSO už pražūtingą atsaką koronavirusui“, – rašo užsienio spauda

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gydytoja sako, kad normalūs pacientų aptarnavimo srautai sugrįš tik atsiradus vakcinai nuo COVID-19

Gydytoja sako, kad normalūs pacientų aptarnavimo srautai sugrįš tik atsiradus vakcinai nuo COVID-19

komentarai 8 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Juozaitis. Užuot pietavę kukliai vakarieniausime?

Arvydas Juozaitis. Užuot pietavę kukliai vakarieniausime?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    A.Rusteika. Už mūsų ir jūsų sveikatą!

A.Rusteika. Už mūsų ir jūsų sveikatą!

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    2009 metų krizės laikų finansų ministrė I. Šimonytė kritikuoja dabartinės vyriausybės ataskaitą ir finansų politiką

2009 metų krizės laikų finansų ministrė I. Šimonytė kritikuoja dabartinės vyriausybės ataskaitą ir finansų politiką

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ar pagalba žmonėms ir verslui nėra žlugdoma tyčia?

Ar pagalba žmonėms ir verslui nėra žlugdoma tyčia?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Karantinas smegenyse, o ne gatvėje

Karantinas smegenyse, o ne gatvėje

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Covid19: Nelaimės istorijos

Lidžita Kolosauskaitė. Covid19: Nelaimės istorijos

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis: ministro J. Narkevičiaus reputacijos naikinimas buvo gerai suplanuotas ir jame dalyvavo daug skirtingų interesų grupių

Ramūnas Karbauskis: ministro J. Narkevičiaus reputacijos naikinimas buvo gerai suplanuotas ir jame dalyvavo daug skirtingų interesų grupių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Gryna teisybė apie konservatorius. Niekaip nesuprantu, kas juos išrenka.. negi pas mus tiek bukų žmonių...

Kontroliavo saujale socialiniu tinklu savininku, o dabar kontroliuos kita saujale is valdzios, kuri nustatines taisykles....

Ziaurus faktai! 99.9% seimu nors karta gyvenima sauke ant vaiko! Tai gali paveikti vaiko psihika!...

gojai dusinami toliau...

trampas čia valdovas o ne kažkokie 5 G...

Labai protinga,kas nori gyvent tegu svirkscias,o kas norimirt tegu nesisvirkscia😁😁😁...

9 nauji atvejai 600 laikomi pasveikusiais 3 milijonai laikomi idiotais…...

Vaikagrobiu sutvei neužtenka grobti vaikus, jie dar nori tapti neapskundziami. Sodint ta šutve visa....

ZZZ

Demagogas varo propogandą....

Demagogija isvis ne i tema, pritempineja skirtingu saliu paprocius. Ko nerekei Vinokure kai Saudi Arabija...

Hm

Gal prieš kokius 15 metų Maldeikienė prasitarė - ekonomikos mosklas gilioje duobėje - visiems aišku,...

Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Didesnės kontrolės link arba - kam bankams tiek informacijos apie žmogų?* - nuoroda: https://infa.lt/43572/didesnes-kontroles-link-arba-kam-bankams-tiek-informacijos-apie-zmogu/