infa.lt

Viktoras Uspaskich. Kiekvienam pagal poreikius, iš kiekvieno pagal galimybes – tokią ekonomiką propaguoja prof. Gylys ir kiti svieto lygintojai

Viktoras Uspaskich. Kiekvienam pagal poreikius, iš kiekvieno pagal galimybes – tokią ekonomiką propaguoja prof. Gylys ir kiti svieto lygintojai

03 gruodžio
20:40 2019

Viktoras Uspaskich

Jeigu mūsų universitetuose tokių dėstytojų yra dauguma, tuomet tokią švietimo sistemą reikia ne reformuoti, o kuo greičiau likviduoti ir ant durų prikalti dvi sukryžiuotas lentas. Nes jau dabar matosi, tokių dėstytojų absolventai, atėję dirbti į kompaniją, beveik niekur negali pritaikyti savo žinių. Ir kompanija vėl turi investuoti į šitą studentą, iš naujo apmokant jį bei pritaikant prie dabartinės situacijos ir dabartinės rinkos.

Ir šiaip šis straipsnis – tai atsakymas į žmonių komentarus, kurie išreiškė savo nuomonę ar net nepasitenkinimą dėl kai kurių mano teiginių. Tikrai nuoširdžiai ačiū visiems, kad reiškiatės, nes padedate man suvokti, kad turiu rašyti straipsnius taip, kad visi suprastų vienodai.

Pradėsim nuo gerbiamo prof. Povilo Gylio straipsnio, nes jis labai norėjo, kad aš būtinai atsakyčiau į jo komentarą dėl mano straipsnio „V. Uspaskich: Ar norės normalus žmogus atvažiuoti investuoti čia ir ar sutiks būti vadinamas „svolačiumi“?“ Aišku, profesorius dar labiau išplėtė leksikono bazę, apibūdinant Lietuvos verslininkus.

Ištrauka iš Povilo Gylio straipsnio „Kaip civilizuoti laukinį kapitalizmą?“: „Mūsų kapitalistai yra šykštūs ir moka savo darbuotojams neproporcingai mažai.. <…> „Kokia darbo jėgos kaina yra normalaus, ekonomiškai pagrįsto dydžio? – „Kad jis galėtų prasimaitinti, apsirengti, apmokėti įvairias – šildymo, vandens, telefoninio ryšio, kompiuterines ir kitokias – sąskaitas, kad turėtų lėšų vaikų išlaikymui (vaikai šiuolaikinėje visuomenėje darosi vis brangesni finansine to žodžio prasme), bent minimalioms pramogoms ir t. t.“ <…> Nupirkti vaikams kompiuterį, nueiti į kino, dramos teatrą, į sporto renginį ir t. t. <…> Įvedus darbuotojų išgyvenimo sąnaudų sąvoką – tai galima vadinti ir realia darbo jėgos verte – atsiranda galimybės tą vertę lyginti su darbo užmokesčiu pinigais. <…> Jei nešvaistantys savo lėšų darbuotojai negali iš savo piniginio darbo užmokesčio padengti šių savo ir šeimos išlaikymo sąnaudų, jo gaunamas atlygis už darbą nėra adekvatus. Jis nepadengia normalių darbuotojo ir jo šeimos išgyvenimo sąnaudų. Arba kitaip – darbo jėgos kaina neatitinka jos vertės.“

Nuo kada, ir iš kokio vadovėlio prof. ištraukė, kad darbuotojo darbo kainos vertė priklauso nuo jo poreikių tenkinimo, o ne nuo jo įdėtų pastangų ir padarytų darbų?

Kaip sakoma: „Še tau, boba, Devintinės!“, atvažiavome! Ir visame tekste tik paviršutiniškai užsiminta, kad darbuotojo atliekamo darbo rezultatas irgi yra svarbus. Nė žodžio apie tai, kokiomis sąlygomis dirba Lietuvos verslas, kokias rizikas patiria verslininkai arba bent jau apie tai, kaip reikia gerinti verslo aplinką, nes nuo to priklauso ir darbuotojo atlyginimas.

Pagal profesorių, svarbu ne tai, kiek uždirba darbuotojas, o tai, kad užtektų patenkinti visus jo poreikius. Autorius negaili epitetų man ir tokiems kaip aš: „Viktoras Uspaskich yra tipiškas laukinio, necivilizuoto kapitalizmo atstovas“ nes nemoka tiek kiek nori darbuotojas.

Toliau porino profesorius: „Mūsų buržuazija, aklai siekdama maksimalios privačios naudos ir nepaisydama nacionalinio masto viešųjų poreikių tiesiog prašosi gal kiek ir gruboko įvertinimo – jie elgiasi kaip mikrogudročiai ir, tuo pat metu, kaip makroidiotai.“ Aišku, panašių perliukų jo tekste yra daugiau.

Štai kur šuo pakastas. Štai kodėl pas mus Lietuvoje dešimtys tūkstančių yra laisvų darbo vietų, tačiau vis tiek šalyje apie 7 proc. bedarbystės. Nes tokie profesoriai mokina savo studentus eiti į darbo rinką neuždirbinėti, o prašyti, kad duotų tiek, kiek jam reikia, o uždirbti – tai antraeilis dalykas. Ir šis profesorius ruošiasi kartu su Puteikiu keliauti į Seimą!

Visus tokius profesorius reikia kuo greičiau išleisti į pensiją. Mes jau gyvenome tokioje valstybėje – Sovietų Sąjungoje, kurios šūkis buvo „Kiekvienam pagal poreikius, iš kiekvieno pagal galimybes“. Rezultatas visiems žinomas.

P. Gylys vis skundžiasi, kad verslas labai mažai dalinasi su darbuotojais. Tad siūlau vienos mano įmonės pagrindu panagrinėti, kaip yra iš tikrųjų. Pagal bankų vertinimą, lyginant su tos pačios srities įmonėmis, šį įmonė mūsų rinkoje vertinama geriausiai iš visų (pagal pelną, inovacijas ir vidutinį atlyginimą, kuris pagal VMI duomenis sudaro 1 418 eurų, ir patenka tarp 30 įmonių Lietuvoje pagal didžiausiai mokamas algas).

Pateikiu tikrus skaičius pagal balansą, kurie yra suapvalinti lengvesniam suvokimui. Apyvarta – 120 mln. eurų. Grynas pelnas – 5 mln. arba 4 proc. Dirba 980 žmonių.

Neskaičiuojant PVM, kuris jau nukeliavo į valstybės biudžetą, įmonė bendrai per metus uždirba 24 mln. eurų. Iš jų 2 mln. – pelno mokesčiams, amortizacijai. Pelnas – 5 mln. 17 mln. eurų skirta atlyginimų fondui, tai yra 77 proc. (arba 3,4 karto daugiau darbuotojams, nei savininkams). ir tik 23 proc. – turėtų eiti savininkams. Bet!

Per 25 metus dividendai įmonės savininkams buvo išmokėti tik 2 kartus, tai yra tik už 2 metus, ir tai nepilna apimtimi. Tai yra, visas per 23 metus pelnas buvo nukreiptas ne į savininkų kišenę, o į tą pačią įmonę, į darbo vietų sąlygų gerinimą, į įmonės technologinį modernizavimą, nes atsilikti nuo technologinio progreso, kuris vyksta pasaulyje vis didesniu greičiu, negalima – iš karto gresia bankrotas.

Už šitas reinvesticijas vėl sumokam valstybei mokesčius (nors, pavyzdžiui, Estijoje reinvesticijos neapmokestinamos). Tad paskaičiavus santykinai, kiek per visus 25 metus skirta atlyginimo fondui darbuotojams ir kiek gavo savininkai, 97 proc. – darbuotojams ir 3 proc. – savininkams.

Tad klausimas jums, gerbiamas prof. Povilai Gyli, kokius pinigus jūs dar norit atimti iš verslininkų ir padalinti? Tuos likusius 3 proc.? Ar tuos pinigus, kurie reinvestuojami į įmonę, kad ji būtų pajėgi konkuruoti rinkoje ir neužsilenktų?

O dar yra kita medalio pusė. Kai verslininkas pradeda verslą ir eina į banką, jis užstatinėja visą savo turtą, savo idėjas, rizikuoja absoliučiai viskuo. Investuoja visą savo laiką, sveikatą, nervus, šeima nemato savo tėvo. Ir praktika rodo, kad nemažai įmonių bankrutavo, žmonės prarado viską, taip pat jų šeimos, vaikai. O čia dar tokie apsišaukėliai profesoriai, politikai svieto lygintojai dezinformuoja visuomenę, kursto nesantaiką tarp visuomenės ir verslininkų.

Ar darbuotojas rizikuoja kuo nors, kai įmonė bankrutuoja? Ne!

Ar darbuotojui išmokamas atlyginimas, kai bankrutuoja įmonė? Taip – iš rezervo, į kurį perveda pinigus ta pati įmonė.

Ar valdininkai, politikai ir visi kiti, kurie naudojasi šitos įmonės sumokėtais mokesčiais, rizikuoja kuo nors? Ne!

Ar verslininkui kompensuojamas bankroto atveju jo praradimas? Ne!

Tad klausimas – ar turi teisę savininkas paimti tuos 3 proc. iš 100 proc. visų uždirbtų pinigų? Taip!

Kaip ir minėjau, viena geriausiai vertinamų įmonių Lietuvoje pelną turi tik 4 proc., kiti dar mažiau. Bet koks finansinis rinkos bangavimas, dauguma su tokiu pelnu įmonių užsilenkia, nes tie 4 proc. pelno, nesukuria jokių rezervų, kad galima būtų mažinti produkcijos kainą krizės metu, arba kai šoktelėjo žaliavos kaina po 20–40 proc. nėra jokių galimybių sušvelninti įmonės finansinę įtampą.

Tad jūs, profesoriau, norite ir šitą atimti ir padalyti. Jūs ir tokie kaip jūs, kaip Puteikis, Sysas, Binkevičius ir t. t. pagrindiniai diversantai šitos valstybės. Neturėdami jokio supratimo apie verslą, rinkos dėsnius porinat žmonėms nesąmones, dezinformuojat juos, tuo labai stipriai apsunkinot jų gyvenimą ir visos valstybės.

O užsienyje, į kurį jūs apeliuojate, politikai sukuria sąlygas verslui, kuris uždirba 10–15 proc.. dėl kurio gali didinti ir atlyginimus, ir lengviau laviruotis krizės metu.

Todėl čia jau ne klausimas, o pasiūlymas – vyti tokius profesorius kuo toliau iš universitetų ir iš politikos, nes murkdysis Lietuvėlė su tokiais veikėjais tol, kol galutinai nebankrutuos.

Kol Seimas ir Vyriausybė nebus išvalyti nuo tokių politikų, kurie visiškai nesiorientuoja nei rinkoje, nei ekonomikoje, nei verslo procesuose, tol ir toliau bus skurdinami žmonės, o valstybė skandinama skolose, kabinant šitą naštą ateities kartai. Štai kas yra „svolačiai“, idiotai, parazitai ir daug kitų epitetų, kuriuos galim čia pavartoti.

Dabar kai kurie komentatoriai arba neskaitydami viso straipsnio, arba nesuprasdami kas yra parašyta, pradeda man priekaištauti. Paminėsiu kelių tokių komentatorių vardus: Jurijus, Richardas, Alvyra. Nerašysiu jų pavardžių, jie patys save atpažins.

Kažkokiu tai būdu jie įžvelgė, kad esu prieš mokytojus, gydytojus ir t. t. Gerbiamieji, paaiškinu, kad rašau straipsnių ciklą. Ir viename iš straipsnių gali būti tęsinys kokios nors anksčiau pradėtos temos, tad jeigu norite matyti visą paveikslą, skaitykite visus straipsnius, jie yra sunumeruoti.

Tad pateikiu ištrauką iš pirmojo savo straipsnio, kur buvo kalbama apie mokytojus, gydytojus ir t. t.: „ir visi šitie žmonės yra reikalingi ir svarbūs valstybei“ pavadinkim juos „R ir S“, kad vėliau visų jų nereikėtų vardinti:

tai yra ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, studentai, visi jų mokytojai ir prižiūrėtojai);
visi medicinos, švietimo, socialinės, sporto sistemos darbuotojai;
visi senjorai, pensininkai, žmonės su negalia, bedarbiai;
visa valdžia ir valdininkai su savo saldainiais;
visi prokuratūros, teismų, STT, FNTT, VSD, VMI ir dar apie 70 įvairių kontroliuojančių įstaigų darbuotojai;
visi krašto apsaugos sistemoje dirbantis žmonės ir t. t.“

Sąrašas dar ilgesnis, jei nepatingėsite, galite jį perskaityti pirmame straipsnyje „V. Uspaskich: Pamoka debilizmui, „svieto lygintojams“ ir šiaip geriems žmonėms. Ir dar šis tas apie Mikutavičiaus pastebėtus saldainius“.

Bet esmė tame, kad visa tai turi būti subalansuota. O ir kai kurie ekonomistai pasaulyje jau pradeda vartoti tokį terminą, kaip demografinė ekonomika.

Turbūt visi sutiks, kad tikrai valstybė negyvens tobulai, jei 1 mokiniui bus 9 mokytojai. Ar 1 ligoniui – 9 gydytojai. Ar 1 darbuotojui – 9 jį prižiūrintys valdininkai, viršininkai. Arba 1 gyventoją saugos 9 kariškiai. Pakartosiu – visos šitos specialybės ir funkcijos svarbios, ir aš žemai lenkiu galvą prieš visus žmones, kurie atlieka šias funkcijas.

Tačiau šiandien yra taip susiklostė situacija, dėka tokių profesorių, kad 12 proc. visų Lietuvos gyventojų, grubiai tariant, stovi prie konvejerio ir gamina galutinę prekę, o 88 proc. aukščiau išvardintų „R ir S“ juos aptarnauja. Taip, visi jie reikalingi, visi jie padeda saugiam ir tobulam šalies gyvenimui. Tik akivaizdu, kad nėra balanso ir 1 neišlaikys 9.

Taip, visi kartu kuria, dirba galutiniam produktui, prekei, kuri konkuruoja vidaus rinkoje su importu ar išvažiuoja už Lietuvos ribų ir konkuruoja tarptautinėje rinkoje. Bet reikia galų gale suvokti, kad šitoje grandinėje šita prekė išeina iš rankų to 1 žmogaus, kuris stovi prie konvejerio (perkeltine prasme, nes kas nors vėl gali ne taip suprasti, tai yra žmonės įvairiuose sferose, kurie kuria kaupiamąją dalį BVP). O tai, ką atneš šitas produktas per mokesčius, per to vieno žmogaus atlyginimą padalina visi 88 proc. „R ir S“ žmonių.

Pabandykim hipotetiškai įsivaizduoti, kad visi tie „R ir S“ žmonės sudaro 100 proc. Lietuvos gyventojų. Tad natūralus klausimas – iš ko jie gyvens? Jeigu nebus to 1 žmogaus, stovinčio prie konvejerio, iš kurio rankų išeina galutinė prekė, viskas – valstybė bankrutuos ir žlugs.

Todėl logiška, mąstanti ir sąmoninga valdžia turi suvokti, kad gerai, jog yra nors 1 žmogus, kurio galutinis produktas išlaiko 9 „R ir S“ žmonių, bet jeigu bus 2 tokie žmonės, stovintys prie konvejerio, kurie atneš mokesčius tiems „R ir S“, tuomet situacija labai smarkiai pasikeistų į gera, nes tada dirbančiam žmogui prie konvejerio teks aptarnauti ne 9, o tik 4 ir tuos mokesčius iš vieno žmogaus reikės padalinti ne 9 „R ir S“ žmonėms, o tik 4. Tik tuomet bus įmanoma daugiau BVP padalinti per valstybės biudžetą, nes būtent čia eina kaupiamoji dalis BVP.

Todėl mūsų Darbo partijos programoje ir kalbama, duokit mums galimybes, ir mes padarysim, kad būtų ne 12 proc., o nors 20 proc. stovinčių prie konvejerio, kad vienam dirbančiam prie konvejerio tektų aprūpinti pinigais dvigubai mažiau „R ir S“ žmonių.

Apie tai aš kalbu ir Europos Parlamente, ir teikiu klausimus bei pasiūlymus Komisijai.

Profesionaliai kalbant, visas šio straipsnio tekstas gali tilpti į vieną trumpą formuluotę – plėsti mokesčių mokėtojų bazę, o ne mokestinę bazę, Juo labiau – nedidinti mokesčių naudotojų bazės. Bet, kaip suprantu, kai kurie mane komentuojantys žmonės, taip pat ir prof. Povilas Gylys, nesupranta tos profesionalios kalbos. Tad tenka aiškinti ilgai ir nuobodžiai, paprasta liaudiška kalba, kad suprastų visi.

Grubiai paskaičiavus, kad sukūrus geresnę nei aplinkinėse valstybėse ir bendrai ES investicinę aplinką, ir nukreipus tik 3–5 proc. lėšų, kurios buvo suplanuotos ten investuoti per artimiausius 5 metus – į mūsų nedidelę Lietuvos rinką, investicijų įplaukos mūsų valstybėje padidėtų beveik 10 kartų. Pabrėžiu – ne visur, o tik tinkamose sferose. Tose sferose būtų sukurta apie 120 000–150 000 gerai apmokamų darbo vietų su atlyginimais nuo 2 000 eurų ir daugiau. Ir iš tų 12 proc. taptų 20 proc. stovinčių prie konvejerio. Nemažai Lietuvos žmonių, kurie dar neįleido šaknų užsienyje, grįžtų iš emigracijos į savo tėvynę.

Štai koks mano ir Darbo partijos siekis. Mano, nes aš čia gyvenu, čia gyvena mano vaikai, aš čia daviau priesaiką šitai valstybei. Aš čia noriu sutikti senatvę, ir man ne vis tiek kaip vystosi šita valstybė. Tuo labiau negaliu tylėti kai kvailinami žmonės, ir kvailinami nuo pačios aukščiausios valdžios. Pradedant prezidente Dalia Grybauskaite, veidmainiais liberalais ir socialkonservatoriais persidažiusiais iš komunistų ir KGBistų, iki tokių profesorių kaip gerbiamas Povilas Gylys ir kiti svieto lygintojai.


Žymos

komentarai 5

 1. tiek    -  2019-12-03, 21:54

  Viktorai,esi neteisus. Gilys turėjo galvoje minimalias pragyvenimo sanaudas,o ne kažkokias tamstos išgalvotas. O su minimaliu atlygiu civilizuotuose kraštuose rimtai skaitomasi.Lietuvoje to akivaizdžiai nedaroma,todėl kiekvienam akivaizdus skirtumas ir tarp aplamai vakarietiškos ir lietuviškos darbo apmokėjimo ir tvarkos ,ir tar susiklosčiusio darbo apmokėjimo minimumo – būtent ir pats ta prasme esi lūzerio pavyzdys ,skleidi lūzeriškas ,nemodernias,neatitinkančias laikmečio „naujienas“ apmokėjimo už darbą klausimu.Tarp kitko – nė karto neteko pastebėti ,kad ką nors pažangaus siūlytum įdiegti turtingųjų civilizuotesnio apmokestinimo srityje.Pvz.: jau veik 30 metu Lietuvoje nėra civilizuoto VISOS PRABANGOS mokesčio ,“civilizuotas “ nuo „brazauskinio“ skirias viso labo tuo,kad už pripažintą Lietuvoje prabangiu turtą būtų reikalaujama mokėti ne mažiau nei 30 proc/metus nuo jo rinkos vertės einamais metais.Toks mokestis ne tik keletu milijardu papildytų tą „varganą“ LT biudžetą (vis rypaujama,kad minimalios pensijos neimanoma pakelti iki civilizuoto lygio – atseit vis „nėra pinigų“ .O juk žmogui šiais laikais mokėti mažiau nei 200 eur/mėn – tai yra akivaizdi nesamonė ,kai turime tokį kainų prieaugį.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. eilinis psichologas    -  2019-12-03, 23:12

  russian jew

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Kakadu    -  2019-12-04, 07:53

  Šis nusmurgėlis euro parlamente balsuoja kartu su konservais. Pas jį vertybių už nulį kapeikų.

  Atsakyti į šį komentarą
  • to - Kakadu    -  2019-12-04, 22:08

   šis nusmurgėlis nesėdi kaleime tik todėl, kad šildosi savo pasturgalį – durnių laive.
   Jei gyventume šalyje, kuios teisinė sistema būtų panaši į UK, tai jis kartu su tais dviem britais už grotų tupėtų.
   Daugiau info straipsnyje: ‘Tyrimas: britai įvardijo galimus kyšių gavėjus Lietuvoje – mirga politikų ir energetikų pavardės’.

   Atsakyti į šį komentarą
   • 👍    -  2019-12-07, 21:39

    .

Rašyti Atsiliepimą

Atšaukti atsakymą.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar manote, jog medžiaga apie tai, kad D. Grybauskaitė mokėsi KGB mokykloje yra patikima?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
    Ramūnas Karbauskis. Epizodas6. Independence nuoma – nedori ar neišmanėliai?

Ramūnas Karbauskis. Epizodas6. Independence nuoma – nedori ar neišmanėliai?

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Dr. Algimantas Matulevičius. Verslo reputaciją pagerins tik skaidrumas !

Dr. Algimantas Matulevičius. Verslo reputaciją pagerins tik skaidrumas !

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Jonas Jarutis. Bankinis peilis Lietuvos regionų ateičiai arba pirmyn Zimbabvės pramintu takeliu?

Jonas Jarutis. Bankinis peilis Lietuvos regionų ateičiai arba pirmyn Zimbabvės pramintu takeliu?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Prof. Vytautas Kasiulevičius. Informacija valdžiai ir visuomenei apie galimą koronaviruso infekciją Lietuvoje

Prof. Vytautas Kasiulevičius. Informacija valdžiai ir visuomenei apie galimą koronaviruso infekciją Lietuvoje

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis: „Epizodas5. Dvigubi standartai, neliečiamieji. Kas saugo Roką?“

Ramūnas Karbauskis: „Epizodas5. Dvigubi standartai, neliečiamieji. Kas saugo Roką?“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Jolanta Butkevičienė. Statistinis smūgis į galvą – pati kalta

Jolanta Butkevičienė. Statistinis smūgis į galvą – pati kalta

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    „Koronavirusas – tai didelis smūgis Ukrainai“, – pastebi R. Šarknickas

„Koronavirusas – tai didelis smūgis Ukrainai“, – pastebi R. Šarknickas

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    G. Landsbergis įtaigiai primena apie 800 tūkst. „premjero keliukui“ ir išmintingai pamiršta „Independence“ milijardus

G. Landsbergis įtaigiai primena apie 800 tūkst. „premjero keliukui“ ir išmintingai pamiršta „Independence“ milijardus

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    Povilas Masilionis. Praeities valstybė ir pavojinga lietuviškųjų „…izmų“ bacila

Povilas Masilionis. Praeities valstybė ir pavojinga lietuviškųjų „…izmų“ bacila

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Antrasis signataro Zigmo Vaišvilos sulaikymas

Antrasis signataro Zigmo Vaišvilos sulaikymas

komentarai 3 Skaityti visą įrašą
    STT netirs R. Karbauskio pateiktos medžiagos apie galimai su korupcija ir nepotizmu susijusią R. Masiulio veiklą

STT netirs R. Karbauskio pateiktos medžiagos apie galimai su korupcija ir nepotizmu susijusią R. Masiulio veiklą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Neringa Venckienė kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą prašydama panaikinti visas jai skirtas kardomąsias priemones

Neringa Venckienė kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą prašydama panaikinti visas jai skirtas kardomąsias priemones

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
    Giedrius Surplys. Kovojant su klimato kaita, numirti bus per maža

Giedrius Surplys. Kovojant su klimato kaita, numirti bus per maža

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Bronis Ropė. Liaukitės dangstytis už „Brexit“

Bronis Ropė. Liaukitės dangstytis už „Brexit“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis: „Bermudai, Singapūras ir Miegančioji Gražuolė Maršalo Salose“

Ramūnas Karbauskis: „Bermudai, Singapūras ir Miegančioji Gražuolė Maršalo Salose“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    G. Navaitis. Amžinas laisvės troškimas

G. Navaitis. Amžinas laisvės troškimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Viktoras Uspaskich. Nelygesni už lygius: Lietuvos žemdirbiai nusipelnė daugiau pagarbos iš ES

Viktoras Uspaskich. Nelygesni už lygius: Lietuvos žemdirbiai nusipelnė daugiau pagarbos iš ES

komentarai 2 Skaityti visą įrašą
sss

laukia zombių apokalipsė. Filmuose jau rodė kaip reikės. O dabar reik tam pasiruošti...

tai gi matot kad dirbtinai sukurtas virusas (kaip kažkada buvo AIDS) kuris kerta per imunitetą,...

kodėl lietuviška vėliava yra su vokiška svastika? Kur Gediminaičių stulpai?...

kad švedija yra pamazgų duobė....

kiek teko bendrauti su jaunimu, tai smegenų duaguma neturi. Vienetai, kurie masto, tai nieko padaryti...

kad LR institucijos nevaržomai ir be jokių pasėkmių pažeidinėja, apvaginėja, terorizuoja ir t.t..., tai nenuginčijamas...

melagiai visada ant kitų loja, kad atys gražiau atrodytų....

infa•lt už šį straispnį....

lietuvos karalystę sunaikino seimūnai, nes kur 1 karalius, kur 141 vagių....

galite detalizuoti nenusimanantiems savo mintį žmonių kalba?...

kada Kedytei sueina 18? Jei ji nebus surasta iki to laiko, tai pedofilai laimės šį...

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Viktoras Uspaskich. Kiekvienam pagal poreikius, iš kiekvieno pagal galimybes – tokią ekonomiką propaguoja prof. Gylys ir kiti svieto lygintojai* - nuoroda: https://infa.lt/38877/viktoras-uspaskich-kiekvienam-pagal-poreikius-is-kiekvieno-pagal-galimybes-tokia-ekonomika-propaguoja-prof-gylys-ir-kiti-svieto-lygintojai/