infa.lt

Rūta Gajauskaitė: Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų

Rūta Gajauskaitė: Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų

23 rugsėjo
22:45 2019
R8ta Gajauskaitė

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Nors gerbiama autorė, dr. Rūta Gajauskaitė, paliko mus dar 2015 metais, tačiau jos mintys ir darbai gyvi ir šiandieną. Vienas jos raštų pasiekė mus vakar ir dalijamės juo su jumis mūsų skaitytojai.

Pats didžiausias Lietuvos žmoniškumas buvo pademonstruotas II Pasaulinio karo metu tiek Valstybei, tiek piliečiams gelbėjant žydus, čia pat užmiršus žydiškos KGB represijas ir tremtis 1940 metais.

Pagal ambasadoriaus A. Eidinto knygą „Žydų žudymo byla“, Lietuva išgelbėjo 56 000 žydų vien tik išplatinus palengvintu būdu tarptautinį blanką lietuvių-prancūzų kalba per spaudos kioskus.

Būtent jį nusipirkęs žydas už 50 ct ir užpildęs bei pridėjęs nuotrauką, galėjo pirmoje pasitaikiusioje policijos nuovadoje gauti užtvirtinantį dokumentą – antspaudą. Tai, šiuolaikine terminija, buvo lygu užsieniniam pasui, gaunamam be jokios biurokratijos. Sugihara ir dėjo vizas pabėgėliams ant lietuviškų blankų, o ne ant kaktų.

Ambasadorius A. Eidintas savo knygoje nurodo ne tik išsigelbėjusių žydų skaičių, bet ir šalis, – kur ir kiek suspėjo pabėgti su lietuviškais dokumentais persekiojamųjų.

Maža to, Gurevičiaus išleistoje knygoje yra pateikta 14 000 žydų pavardžių, kuriuos išgelbėjo Lietuvos piliečiai, nurodant ne tik profesiją, bet ir socialinę padėtį.

Taigi, viso Lietuvoje nuo Holokausto išgelbėta 70 000 žydų ir išgelbėta būtent tų – tyliųjų didvyrių, kuriems reikėtų nors padėkoti, o ne juodinti ir žalą iš jų reikalauti atlyginti. Taigi, Lietuva ne žydšaudžių kraštas, o gelbėtojų.

Karo metu nacisto A. Eichmano sąrašuose nurodytas 134 000 žydų Lietuvoje skaičius, todėl Lietuviai išgelbėjo daugiau nei pusę pasmerktųjų. Savo skunde Niurnbergo tribunolui, Žydų suvažiavimas Miunchene teikė 150 000 žydų skaičių. Ir kasmet šis skaičius buvo didinamas iki šiandien išaugusio 220 000.  Net ir tokiu atveju lietuviai išgelbėjo 1/3 litvakų. O per visą pasaulį melagingai skelbiama – beveik visus išžudę?!

Jau ES atitaisinėjami tikrieji Holokausto skaičiai, pvz. Maidaneko konclageryje iš deklaruotų 1,5 mln. nužudytų žydų beliko ar tik ne 40 000? O ir Lietuvoje jau buvo „Lietuvos ryte“ skelbiama S. Alperavičiaus, kad žuvo 90 000 jo tautiečių. Šiandien ir vėl šis skaičius pakilo iki 220 000.

O juk yra gyventojų surašymo duomenys ir paties žydo – A. Eichmano, žydų Holokausto planuotojo, sąrašai, yra dokumentai Niurnbergo tribunolui. Jų nepaneigsi.

Pažymėtina, kad virš 800 „tyliųjų Lietuvos didvyrių“ vis tik yra pažymėti Izraelio Jad Vašemo „Pasaulio Teisuolio“ vardais. Jei išvestume koreliaciją 1000 gyventojų, tai Lietuva yra II-je vietoje tarp 32 pasaulio šalių pagal „Teisuolio“ vardą gavusių. Jei tokiu pačiu būdu skaičiuoti išgelbėtų žydų kiekį – ir vėl Lietuva yra II-je vietoje tarp kitų šalių.

Lietuviai gelbėjo ne tik žydų gyvybes (70 000) bet ir žydų archyvus, jų šventas knygas Toras bei grąžino jas žydams. Ar kur nors yra pažymėta, pranešta, jau nekalbant apie padėką? Atvirkščiai, žydų institutas Amerikoje YIVO pasiskelbė patsai atradęs neįkainojamus pasaulyje žydų archyvus!!!

Kai tokių archyvų kitos valstybės neatiduoda žydams išsivežti, o tik naudotis valstybės viduje. Lietuvoje šie vieninteliai pagal unikalumą Pasaulyje archyvai buvo išvežti į JAV?!! Tai vis AMB nuopelnas žydams ir praradimas Lietuvai.

Tik gėrio siekyje yra visų Tautų ateitis, o ne nuoskaudų skaičiavime ir nepagrįstame kaltinime. Kas to nepaiso, tas pakerta savo ir tik savo ateitį bei sėkmę. Todėl siūlome žydams prisiminti Lietuvą per visą istorijos raidą kaip „Šiaurės Jeruzalę“, lietuvius kaip „tyliuosius didvyrius“, kad galėtumėte tikėtis prieglobsčio ateities katastrofose, kurias patys savo elgesiu sėjate, auginate ir brandinate.

KREIPIMASIS Į PASAULĮ

DĖL ŽYDŲ GELBĖJIMO

Pastaruoju metu pasaulyje piktybiškai skleidžiama dezinformacija apie Lietuvos valstybės ir lietuvių dalyvavimą žydų holokauste. Iš tikro tai tikrovės neatitinkančios žinios, nes:
− Lietuva – vienintelė valstybė Europoje, dar viduramžiais gelbėjusi žydus nuo pogromų:

Lietuva ne tik priglaudė, bet ir įstatymiškai gynė žydus.,
− Lietuva jau 1939 m. priėmė karo pabėgėlius iš Lenkijos, tame tarpe apie 30 000 – 40 000 žydų.,
− Lietuva daugeliui pabėgėlių žydų išdavė tarptautinę galią turinčius dokumentus, kuriais remiantis visos valstybės ( tame tarpe ir Japonija) galėjo duoti vizas, garantavusias jų išsigelbėjimą nuo mirties; Taip išsigelbėjo 56 000 žydų nuo fašistų teroro.
− Okupavus Lietuvą, žydus gelbėjo dešimtys tūkstančių lietuvių, patys rizikuodami savo ir savo šeimų gyvybe, tačiau nėra nei vieno atvejo, kad žydai gelbėtų lietuvius nuo nacių ar komunistų teroro;
− Už žydų gelbėjimą 2 705 lietuviai pripažinti žydų gelbėtojais , o 800 lietuvių suteiktas Pasaulio Teisuolio vardas;
− Lietuva viena iš nedaugelio valstybių nedalyvavo SS dalinių formavime ir neturėjo bendrų valdymo institucijų su nacistine Vokietija.

Todėl mes privalome ginti savo tautos ir Lietuvos garbę:

1. Aiškindami pasauliui tikrąją Lietuvos valstybės istoriją;
2. Demaskuodami istorijos falsifikatorius bei jų tikslus;
3. Smerkdami piktybiškai kenkiančius lietuvių tautai ir valstybei bei pažeidžiančius nekaltumo prezumpciją;
4. Reikalaudami iš Lietuvos žydų bendruomenės bent lojalumo Lietuvai, jeigu jos nariai nesupranta, kiek gero lietuvių tauta jiems padarė ir nesusipranta būti bent dėkingais už 600 metų gyvenimo, kūrybos ir klestėjimo mūsų žemėje, už lietuvių tautos atjauta žydams, suteiktą prieglobstį ir gelbėjimą;
5. Vesdami tolygų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Izraelio teisėsaugos institucijų, Lietuvos Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro ir Vyzentalio centro dėl tikrųjų lietuvių ir žydų Genocido vykdytojų išaiškinimo, jų patraukimo atsakomybėn.

Žemiau įdėtame straipsnyje 34 žinomų ir turinčių autoritetą visuomenėje žmonių parašai:

  Rūta Gajauskaitė. Holokaustas ar genocidas (219,9 KiB, 3 571 atsisiuntė)

šaltinis: llks.lt

PAREMTI infa.lt Naujienlaiškis
žiūrėjo 3 969

Žymos

Atsiliepimų 12

 1. regis    -  2019-09-24, 11:31

  Didžiausia pagarba autorei. Labiausiai gaila, kad tokie žmonės mus palieka sunkią valstybei valandą… kai jie labiausiai reikalingi…

  Atsakyti į šį komentarą
 2. Hm    -  2019-09-24, 18:19

  Na gi ne šiaip sau čia tas puolimas Lietuvos, likę gyvi žydų KGBistai ir jų palikuonys labai bijo atpildo…

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Jonė    -  2019-09-24, 22:55

  Atrodo žydai gabūs skaičiuoti pinigus, tai būtų galima tikėtis, kad moka gerai aritmetiką. Iš straipsnio aiškėja, kad buvo sunaikinta 53,3% (remiuosi Niunbergo duomenimis) Lietuvos žydų, o žydai pastoviai įvardija 90% sunaikintų žydų. Štai ir aiškėja melas, nes, galima spėti, jie patys planuoja sunaikinti jei ne visus, tai 90% palestiniečių ir nereikės tada jokios Palestinos valstybės, o žemės atiteks Izraeliui.

  Atsakyti į šį komentarą
 4. Rasa    -  2019-09-25, 15:51

  Ar tik ne uz zydu temas ir buvo nuzudyta , juk ne i nauda Parazitams, siekiantiems pasipelnyti 🙄

  Atsakyti į šį komentarą
 5. JARONIMAS    -  2019-09-26, 13:07

  Dr. Rūta Gajauskaitė A+A jai, buvo labai šviesūs žmogus , puiki dėstytoja Lietuvos patriotė . Teko dirbti su ja LISTI , jau tais baisiai stagnacijos laikai aktyviai kovojo su raudoniaisias , užstodavo kiekvieną kuris kentėdavo nuo raudonojo maro. Pagarba jai ir šviesūs atminimas.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Vidas    -  2021-02-20, 14:51

   Is lietuviu puses keliami tik du klausimai:kiek saude ir kiek gelbejo,bet samoningai apeina sekanti klausima.Kiek lietuviu vienokiu ar kitokiu veiksmu prisidejo prie nusikaltimo?Vieni saude,kiti vare ir saugojo zudyniu vietas,kiti idavinejo zydus naciams,o dar kiti plese ir savinosi nuzudituju turta.Situcija piesesi tokia:vienas pjauna auka antras ja laiko uz koju,o trecias stovintis ir stebintis salia po to nurengineja ja.Tai juk grupinis nusikaltimas su skirtingo sunkumo veika!Bet lietuviai,priesingai nei vokieciai,niekaip to nenori pripazinti…

   Atsakyti į šį komentarą
 6. Γϊηταραϛ    -  2019-09-26, 15:38

  Nereikia būti stručiais ir kišti galvą smėlin, bėgant nuo tiesos.
   
  Karo metu ir žydai šaudė lietuvius, ir lietuviai šaudė žydus – abi pusės yra pakankamai prisidirbusios, tik dabar baisi gėda apie tai prisipažinti.
  Tiek lietuviai, tiek žydai buvo komunistais. Ir tarp žydų, ir tarp lietuvių tuo metu buvo gerų, puikių žmonių…
  Apskritai, visi žnonės yra vienodi, tik esminis skirtumas tarp jų elgesio yra tai, kokiomis aplinkybėmis jie gyvena, kas įtakoja jų mentalitetą ir kokioje visuomenėje užauga pats žmogus.

  Šiandien jums „labai gaila žydų“?
  O žinote kaip šiandien žydai elgiasi su nuo senų laikų visiškai teisėtai savo žemėse gyvenančiais palestiniečiais?
  Nežinote??

  Norvegijos ambasadorius Janis Bjørn Kanavin, dirbęs Afganistane, Pakistane bei Turkijoje, štai ką papasakojo, kokiu „taikiu“ ir paprastu būdu žydai „plečia savo teritoriją“.
  Jeruzalėje ir aplink ją gyvenantys palestiniečiai (Jeruzalė padalinta į 2 dalis) iš Izraelio valdžios gauna pranešimus, jog jų teritorijoje bus vykdomi „archeologiniai kasinėjimai“ ir todėl jie turi išsikraustyti. Tokius pranešimus jau yra gavę virš 25 tūkst. palestiniečių šeimų/namų ūkių. Palestiniečių namai sprogdinami, griaunami, gyventojai varomi lauk… mat, jų namai jau yra „nelegalūs“.
  Tai vyksta jau ne pirmi metai.

  Atsakyti į šį komentarą
  • Žemyna    -  2019-09-26, 23:52

   Taip, lietuviai tikrai ATSIšaudė: šaudė į tuos, kas į juos šaudė lietuvių gimtojoje žemėje. T.y., į „partizanus”, o iš tiesų į Rusijoje „darbui” užsienyje Kremliaus ruoštus diversantus – profesionalius kilerius. Istrebitelių tikslas buvo „valyti” Lietuvą nuo lietuvių, palaikyti baimės ir tarpusavio nepasitikėjimo atmosferą, neleisti perimti valdžią, kai vokiečiai atsitrauks. Žodžiu, paruošti teritoriją sovietų valdžios sugrįžimui. Atsišaudydami į „partizanus”, lietuvių šautuvų taikikliai neatrinkinėjo pagal tautybę. Nebuvo taip, kad Ž. šaudė, o kitus paliko. Jie šaudė į priešingoje fronto linijoje esančius ir lietuvius žudžiusius. O apskritai kalbant, reikia būti beviltiška IŠGAMA, kad vertintum, ar pakankamai elegantiškai ir galantiškai elgėsi tas, į ką iš 2-jų (ar ir iš 3-jų) pusių („lenkiškose” teritorijose) buvo įremti durtuvai, nukreipti taikikliai!

   Atsakyti į šį komentarą
  • Mark Teytel    -  2019-09-27, 16:41

   Noretusi kad tai butu teisybe, bet deje statistika rodo visiskai kitka. Net ponios iskraipyta statistika nepateisina Lietuviu tautos abejinguma karo metu ir dabar. Ner pateisinimo begaliniui norui itykt fasistams bezudant zydus. Lyginasi su kitom zydsaudziu tautom kai reiktu liginmtys su Tom tautom kurios isaugojo savo zydu gyventojus, Bulgarija, Danija, Suomija. Aklumas mane stebina o noras perinterpretuoti istorija mane vymdo.

   Atsakyti į šį komentarą
 7. Vilmantas    -  2019-10-03, 19:47

  Geras straipsnis. Pagarba autorei…

  Atsakyti į šį komentarą
 8. anoniminis    -  2019-12-06, 14:20

  Autore visiskai teisi ir kaip zmogus ir kaip mokslininke;
  Juk viesas melas, kuri skleidzia Litvakai, Lietuvos zydai A La Vynokuras / kgb etatinis darnininkas , ilgai “ triuse“ /, Maitvanage / Vanagaite / KGB darbuotoja nuo studiju Maskavoje metu, dar ir dabar “ triusia “ uzu dyka , kuria net Zurovas “ atleido is zydmergiu tarnaiciu !!!! / na ir daugelis kitu , kurie sovietmeciu dirbo SOVIETINEJE PROKURATUROJE !!! O ka ten dirbo mes zinome !!!
  Pradeti reiketu nuo bendro zydu skaiciaus nepriklausomoje Lietuvoje, kuris dvigubai padidintas, o tai pat ir del auku skaiciaus bendrai ir kiekvienu atskiru atveju !!! Kaip antai Moletuose nuzudyta !!! 2 000 zydu, kai is viso miestelyje gyventoju tada buvo tik 1.5 tukstancio !?
  Be to, JAV holokausto muziejuje rodomi visai kiti skaiciai negu melagingai tvirtinama LIETUVOJE !!!
  Jau nekalbu kai Osvencimo konclagerio auku skaicius 1970 m. / pats maciau / buvo viesinamas 4 mln; O dabar 1998 m maciau, jau tik 1 mln !!! NIEKO SAU !!!
  Melagius vaziavo ir ratai suluzo !!!!

  Atsakyti į šį komentarą
 9. Ilona    -  2019-12-13, 18:51

  Matyt tie ,kurie juodina Lietuva,is to turi naudos , vykdydami kazkieno uzsakima?MAno teta karo mrtu,rizikuodama gyvybe ,isgelbejo zydaite ir dar pazistu tokiu seimu ,kuriu artimieji gelbejo Zydus.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą

Atšaukti atsakymą.


Taip pat skaitykite:

Šeimų Sąjūdis

Naujienlaiškio Prenumerata


Paremti infa.lt per PayPal
infa.lt

Apklausa

Ar pakeitus šią vyriausybę pasikeistų ekonominė situacija šalyje?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...