infa.lt

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

gegužės 22
08:072019

Doc. dr. Jolanta Solnyškienė

Kodėl šie ES parlamento rinkimai yra labai svarbūs? Yra daug priežasčių, įvardinsiu dvi.

Po Brexit neišvengiamai bus pasirašoma nauja Europos Sąjungos sutartis, keičianti ES veikimo taisykles. Pokyčiai pribrendo, jie bus. Kokia Europos Sąjunga bus ateityje – nuspręsime mes visi. Daugumą svarbių sprendimų padarys svarbiausios institucijos – ES Parlamentas, ES komisija, ES Taryba ir ES vadovų taryba.

Rinkdami savo šalies europarlamentarus mes galime padidinti ES euroskeptikų – radikalų gretas ES parlamente, kurie yra pasirengę suardyti bendriją iš vidaus; galime padidinti euroentuziastų gretas ES parlamente, siekiančių konstruktyvių esminių reformų vieningos Europos plėtros kontekste.

Tai – yra rinkėjų pasirinkimų laukas. Tyrimai rodo, kad net 128 šios kadencijos EP nariai atstovauja partijoms, kurios ES atžvilgiu yra nusiteikusios skeptiškai, pvz., 24 Prancūzijos, 22 Italijos, 13 Švedijos ir 5 Danijos europarlamentarai yra euroskeptikai. Kokios sudėties bus naujasis ES parlamentas priklausys nuo rinkėjų.

Iki šiol veikia Lisabonos sutartis, dar vadinama Reformų sutartimi. Ji įsigaliojo 2009 m. pabaigoje, ES išsiplėtus iki 27 šalių. Įsigaliojus šiai sutarčiai valstybės narės daugelyje sričių prarado savarankiškumą. Europos Sąjunga tapo juridiniu asmeniu, turinčiu atskirą teisės sistemą.

ES teisės aktai tapo kiekvienos valstybės narės teisinės sistemos dalimi. Nors ES Teisės viršenybės ES, nei EB sutartyje neįtvirtintas, tačiau galima teigti, kad šį principą iš esmės pripažįsta tiek Sąjungos institucijos, tiek ir valstybės narės.

De facto nemaža dalis ES teisės aktų, direktyvų, reglamentų perkėlimas į šalių narių nacionalinę teisę yra privalomas. Perdėtas tam tikrų visuomenės gyvenimo sričių reglamentavimas, reguliavimas ir institucionalizavimas sulaukia pagrįstos kritikos ir pašaipų: pvz., bandoma direktyvomis įtvirtinti, iš ko turi būti pagaminti vėdarai, arba, kiek į statybinį mišinį įdėti cemento.

ES išgyvena vertybinę krizę; jos šalis nares siaubia pabėgėlių išpuoliai; protestuoja nepatenkinti mažėjančiomis socialinėmis garantijomis ir stabilumu šalių-narių gyventojai.

Didžioji Britanija nusprendė pasinaudoti Lisabonos sutartyje įtvirtinta galimybe valstybei narei išstoti iš Europos Sąjungos ir surengė referendumą, kuris pritarė šalies pasitraukimui iš bendrijos.

ES viršūnės ėmė diskutuoti apie permainų būtinybę. Europos komisija pristatė 5 scenarijus, kaip ES galėtų vystytis po „Brexit“.

2019.05.09 Sibiu deklaracijoje Europos Sąjungos lyderiai bendrai patvirtino savo įsipareigojimą siekti, kad Britanijos išstojimas nepaskatintų kitų valstybių noro sekti Jungtinės karalystės pavyzdžiu ir įsipareigojimą likti vieningais.

Tai – žaidimo taisyklių perrašymo metas, todėl svarbu laiku inicijuoti sprendimus, padėsiančius sustiprinti ES valstybių narių derybines galias. Tam reiktų sukurti naują institucinę struktūrą, gal vertėtų svarstyti dviejų rūmų parlamento idėją. Kodėl?

Šiuo metu EP nariai yra susibūrę į frakcijas pagal politines pažiūras, o ne pagal pilietybę. Europos Parlamente yra 8 frakcijos.

Frakciją sudaro nariai, išrinkti ne mažiau kaip vienoje penktojoje valstybių narių. Parlamento narys negali priklausyti daugiau negu vienai frakcijai. Vadovaujantis Europos Parlamento vidaus taisyklėmis, naujai frakcijai sukurti reikia bent 25 europarlamentarų parašų iš bent septynių ES šalių.

Kai europarlamentarai įkuria frakciją, jie gauna tam tikrų privilegijų – pavyzdžiui, teisę daugiau kalbėti posėdžiuose, biudžetą administracinei veiklai ir teisę vadovauti deryboms dėl teisės aktų.

Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai. Kai kurie europarlamentarai nepriklauso jokiai frakcijai. Jie yra vadinami nepriklausomais („non-inscrit“) parlamento nariais. Šiuo metu tokių europarlamentarų yra 23.

Pavieniai Parlamento nariai gali steigti jungtines arba kitas neoficialias narių grupes, skirtas rengti neoficialų įvairių frakcijų keitimąsi nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat skatinti Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšius.

Lietuvos interesus turėtų atstovauti 11 parlamentarų, tačiau jie tampa skirtingų frakcijų nariais; vienas narys šios kadencijos ES parlamente tapo nepriklausomu parlamentaru. Tai reiškia, kad ir taip menkas šalies atstovavimas yra išsklaidytas.

Europarlamentarai ne tik kad neatstovauja vieningos pozicijos, sprendžiant Lietuvai aktualius klausimus, ką rodo ES parlamento ataskaitos, bet ir konkuruoja tarpusavyje.

Neturėdami įsipareigojimų jokiai politinei jėgai Lietuvoje, nepriklausomi europarlamentarai, iš esmės veikia nekontroliuojamai, gali atstovauti savo asmeninius ar lobistų interesus (kas gali paneigti?).

Vietinės valdžios ir žiniasklaidos abejingumas europarlamentarų veiklai palieka jiems pernelyg daug laisvių spręsti savarankiškai ir rūpintis įvaizdžiu bei artėjančiais rinkimais.

Net tuo atveju, kai europarlamentarai bando konsoliduoti jėgas Lietuvai reikšmingų problemų sprendime – tą padaryti sudėtinga dėl didelių šalies atstovavimo disproporcijų – Vokietiją atstovauja 96, Prancūziją – 79, Italiją – 76, Lenkiją – 52 atstovai, o Lietuvą – 11, Estiją – 7, Slovėniją – 8 ir kt. atstovai.

Dauguma sprendimų ES parlamente priimama balsų dauguma, todėl didžiosios valstybės lengviau gali suvienyti pajėgas ir taip prastumti joms aktualius nutarimus, teisės aktus (kas gali paneigti?).

Pvz., pirmoji naujo išrinktojo Europos Parlamento užduotis yra išsirinkti pirmininką. Kandidatus į EP pirmininko pareigas gali siūlyti frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt EP narių.

Balsuojama slaptai. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi surinkti absoliučią galiojančių balsų daugumą, t. y. įgyti 50 proc. plius vieno balso persvarą.

Užsitikrinti pozicijas aukščiausiuose postuose (pirmininkų ir pavaduotojų) didžiosioms šalims lengvas, o mažosioms – sudėtingas uždavinys.

Kad ES parlamentarų veikla nėra efektyvi rodo ir jų veiklos vertinimas kadencijai baigiantis. „Lietuvos žinios“ skelbia, kad aukščiausio lygio ekspertų komisija, suburta Briuselyje leidžiamo „The Parliament Magazine“, taip įvertino mūsų praeitos kadencijos parlamentarų darbą: autsaideriams – V.Tomaševskiui skiriama 733 vieta; A.Saudargui – 684; V.Mazuroniui – 662; A.Guogai – 651 . Geriausiai vertinama V.Blinkevičiūtė, jai skirta 121 vieta.

Rinkimų į Europarlamentą retorika remiasi pasikartojančia teze: „Aš geras, jis blogas, aš turiu ryšių, jis neturi ryšių“. Reiktų atsikratyti švogerizmo mentaliteto ir sukurti naujas skaidrias šalių atstovavimo taisykles, procedūras ir institucines struktūras.

Europos Sąjungą reikia keisti ir tam dabar yra tinkamas metas.

Galima pateikti daug argumentų, įrodančių narystės vieningoje Europos sąjungoje privalumus:

1. ES – viena iš supergalybių. Tai – apie 500 mln. gyventojų rinka, kurios sukurtas BVP siekia 15,3 trilijonų Eurų ir šiuo metu yra didesnis už JAV; ši bendrija yra viena iš didžiausių tarptautinės prekybos dalyvių – užsienio prekyba siekia 16 proc. viso pasaulinio eksporto ir importo. Palyginimui – Lietuvos svoris pasaulio ekonomikoje – apie 2,7 mln. gyventojų rinka; 0,06 proc. pasaulinio BVP. ES biudžetas sudarė apie 158 mlrd. Eur, net 48 proc. jo yra skiriama regioninei plėtrai, ES konkurencingumo didinimui ir darbo vietų kūrimui; dar apie 37 proc. yra skiriama žemės ūkiui ir aplinkosaugai, t.y. viso apie 85 proc. biudžeto. Dalis šio biudžeto lėšų teko ir Lietuvai. Akivaizdu, kad ES yra ekonominės gerovės oazė pasaulyje.

2. ES – tai visų pirma vertybių bendrystė. ES 2 str. nurodoma, kad Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis – pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant ir mažumoms priklausančių asmenų teises. Šalys bendrai siekia taikos, gerovės, socialinio teisingumo; siekia drauge stiprinti Europos tautų solidarumą, saugant šalių identitetą ir įvairovę. ES propaguojama demokratija ir pagrindinės laisvės, teisinė valstybė ir bendroji rinka. Bendrosios rinkos nauda labai didelė: aukštesnis gyvenimo lygis, saugesnės vartojimo prekės, žemesnės kainos.

3. Net 2/3 užsienio prekybos vyksta tarp ES šalių narių; nuo 2004 iki 2017 m. senųjų ir naujųjų šalių tarpusavio prekyba išaugo apie 200 proc., o senųjų šalių narių tiesioginės užsienio investicijos naujosiose ES šalyse – apie 350 proc.

4. ES yra parengusi įvairiausių programų ir mechanizmų, kuriais remiantis taikoma finansinė ir techninė parama šalims, tiek siekiant ES narystės, tiek siekiant užtikrinti šalių narių regioninę sanglaudą, t.y. artėjimą prie vienodesnių gyvenimo lygio standartų.

Vardan tos Lietuvos stiprioje vieningoje reformuotoje Europos Sąjungoje.

sekite autorę Facebook


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar manote, kad Jono Noreikos - Generolo Vėtros atminimo lenta turėjo būti pašalinta?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (4)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (4)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Atviras Gintaro ir Eglės Kručinskų šeimos laiškas Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Atviras Gintaro ir Eglės Kručinskų šeimos laiškas Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai

komentarų 12Skaityti visą įrašą
Dovilė Šakalienė. Mylėk savo artimą kaip save patį – o gal akmeniu į jį, akmeniu?

Dovilė Šakalienė. Mylėk savo artimą kaip save patį – o gal akmeniu į jį, akmeniu?

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Dinozauro prisiminimai apie ateitį

Algimantas Rusteika. Dinozauro prisiminimai apie ateitį

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Virtualių tinklų pagauti…

Virtualių tinklų pagauti…

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (3)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (3)

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Manoma, kad Fake News užsiiminėja tik Rusija ir dar D.Trumpas. Tačiau Fake News jau senai yra pas mus namie

Manoma, kad Fake News užsiiminėja tik Rusija ir dar D.Trumpas. Tačiau Fake News jau senai yra pas mus namie

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Prezidentas tegali tik prašyti leidimo pas Teisėjų Tarybą, teikiant Seimui (prašymą?) atleisti susikompromitavusius teisėjus

Prezidentas tegali tik prašyti leidimo pas Teisėjų Tarybą, teikiant Seimui (prašymą?) atleisti susikompromitavusius teisėjus

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (2)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (2)

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Visos sisteminės grupuotės, vadinančios save „tradicinėmis partijomis“, kaip velnias kryžiaus bijo savo piliečių

Algimantas Rusteika. Visos sisteminės grupuotės, vadinančios save „tradicinėmis partijomis“, kaip velnias kryžiaus bijo savo piliečių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Istorinės atminties politikoje negalima įsivelti į paminklų naikinimo mainus

Istorinės atminties politikoje negalima įsivelti į paminklų naikinimo mainus

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Laisvės niekas dykai nedalina

Algimantas Rusteika. Laisvės niekas dykai nedalina

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Regionai netenka darbo vietų – valstybinio sektoriaus darbuotojų kėlimas į Vilnių sparčiai auga

Regionai netenka darbo vietų – valstybinio sektoriaus darbuotojų kėlimas į Vilnių sparčiai auga

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vakarų nuosmukis – anaiptol, nėra atsitiktinumas

Vakarų nuosmukis – anaiptol, nėra atsitiktinumas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Dabartinis ministrų kabinetas – tai ne stabilumas, o Brežnevo laikų stagnacija, sielvartauja G. Landsbergis

Dabartinis ministrų kabinetas – tai ne stabilumas, o Brežnevo laikų stagnacija, sielvartauja G. Landsbergis

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Atviras Lino Kukuraičio laiškas dėl atstumtų vaikų ir neįgaliųjų: turime grąžinti dešimtmečių skolą

Atviras Lino Kukuraičio laiškas dėl atstumtų vaikų ir neįgaliųjų: turime grąžinti dešimtmečių skolą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Premjeras pareiškė, jog netoleruos tautinės neapykantos kurstymo, tik neįvardijo, kas ją kursto

Premjeras pareiškė, jog netoleruos tautinės neapykantos kurstymo, tik neįvardijo, kas ją kursto

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
K. Masiulis. Jokių naujų mokesčių, kol šalyje 40 tūkst. lengvatų

K. Masiulis. Jokių naujų mokesčių, kol šalyje 40 tūkst. lengvatų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Apie pasirinkimo laisvę

Apie pasirinkimo laisvę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Prezidentas: „Istorinė atmintis neturi būti vieno kurio nors miesto ar savivaldybės klausimas, o nacionaliniu lygiu priimama nutartis“

Prezidentas: „Istorinė atmintis neturi būti vieno kurio nors miesto ar savivaldybės klausimas, o nacionaliniu lygiu priimama nutartis“

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Seimo konservatorė apkaltino R. Karbauskį manant, kad „geriausia moters vieta tarp kumščio ir viryklės“

Seimo konservatorė apkaltino R. Karbauskį manant, kad „geriausia moters vieta tarp kumščio ir viryklės“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Seimo narys Vytautas Bakas: „Kiek dar mes galime toleruoti tokį teisingumą?“

Seimo narys Vytautas Bakas: „Kiek dar mes galime toleruoti tokį teisingumą?“

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Ar K. Škirpos gatvės pavadinimo keitimas – tai gudri manipuliacija informacija ir siekis sukiršinti?

Ar K. Škirpos gatvės pavadinimo keitimas – tai gudri manipuliacija informacija ir siekis sukiršinti?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mindaugas Puidokas: „kaip Seimo narys padarysiu viską, kad būtų laikomasi įstatymų ir Vilniaus meras negalėtų savivaliauti“

Mindaugas Puidokas: „kaip Seimo narys padarysiu viską, kad būtų laikomasi įstatymų ir Vilniaus meras negalėtų savivaliauti“

komentarai 2Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Taip prisvilusi prie lovio, kad net su peticijom jos negalima iš ten išprašyt....

Šita Šakalienė yra moralinė pabaisa. Aš pagal žmones sprendžiu pagal poelgius. Šakalienė kalba viena ,...

Manau, kad daugelis nejaučia simpatijų Trumpui, bet jeigu taip nutiktų, tai tada balsavimas netektų jokios...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

PRIES 30 METU DUKRELE(2-3 METUKAI) TROLEIBUSE PAKELE ISTERIJA.TIES RADIOGAMYKLA(KAUNAS-GRUODIS-TEVAI-BALINIAIS BATAIS-VYKOM I SVENTE),PILNAS TROLIKAS ZMONIU -ISLIPOM...

palaikau vienareikšmiškai...

Nebuk naivus Jonai,kad ka nors gali pats pakeisti?ir tuo labiau valdziazmogiai.LT prezidentas kiseninis.....

Tai yra šeimos persekiojimas ir noras įrodyti kad institucijos teisios tai p ilgai net ir...

Tai kaip ten su enzimais, kad jų organizmas negamina? Nuo 57min kalba visai kitaip: youtube.com/watch?v=pzi-MYXzb_U&list=LLRxUb2cfYGZEYbgo5Y2NS1g&index=2&t=0s...

Jei esate lenkas/kė tai pirmyn, pvz. man daug prasmingiau likti savo šalyje ir ją įtakoti/keisti....

Kraukites lagaminus ir į Lenkiją. Ten gimstamumas auga ne šiaip sau. Net iš norvegijos su...

Palaikau, nes tai didelė žala vaikams, kai taip elgiamasi su tėvais. Tik kai tėvai yra...

Dabar ir pamatysime, kokį prezidentą turime. Bet bet kuriuo atveju geriau nei transdženderį....

Tikiu šia brandžia šeima. Duokit jai galimybę pačiai rūpintis savo nuostabiais vaikais....

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarai 9Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

komentarai 8Skaityti visą įrašą
Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

komentarų 11Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą* - nuoroda: https://infa.lt/33272/kodel-lietuvos-balsas-nera-pakankamai-girdimas-ir-kodel-dabar-yra-tinkamas-laikas-populizma-keisti-i-derama-valstybes-atstovavima/