infa.lt

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

gegužės 22
08:072019

Doc. dr. Jolanta Solnyškienė

Kodėl šie ES parlamento rinkimai yra labai svarbūs? Yra daug priežasčių, įvardinsiu dvi.

Po Brexit neišvengiamai bus pasirašoma nauja Europos Sąjungos sutartis, keičianti ES veikimo taisykles. Pokyčiai pribrendo, jie bus. Kokia Europos Sąjunga bus ateityje – nuspręsime mes visi. Daugumą svarbių sprendimų padarys svarbiausios institucijos – ES Parlamentas, ES komisija, ES Taryba ir ES vadovų taryba.

Rinkdami savo šalies europarlamentarus mes galime padidinti ES euroskeptikų – radikalų gretas ES parlamente, kurie yra pasirengę suardyti bendriją iš vidaus; galime padidinti euroentuziastų gretas ES parlamente, siekiančių konstruktyvių esminių reformų vieningos Europos plėtros kontekste.

Tai – yra rinkėjų pasirinkimų laukas. Tyrimai rodo, kad net 128 šios kadencijos EP nariai atstovauja partijoms, kurios ES atžvilgiu yra nusiteikusios skeptiškai, pvz., 24 Prancūzijos, 22 Italijos, 13 Švedijos ir 5 Danijos europarlamentarai yra euroskeptikai. Kokios sudėties bus naujasis ES parlamentas priklausys nuo rinkėjų.

Iki šiol veikia Lisabonos sutartis, dar vadinama Reformų sutartimi. Ji įsigaliojo 2009 m. pabaigoje, ES išsiplėtus iki 27 šalių. Įsigaliojus šiai sutarčiai valstybės narės daugelyje sričių prarado savarankiškumą. Europos Sąjunga tapo juridiniu asmeniu, turinčiu atskirą teisės sistemą.

ES teisės aktai tapo kiekvienos valstybės narės teisinės sistemos dalimi. Nors ES Teisės viršenybės ES, nei EB sutartyje neįtvirtintas, tačiau galima teigti, kad šį principą iš esmės pripažįsta tiek Sąjungos institucijos, tiek ir valstybės narės.

De facto nemaža dalis ES teisės aktų, direktyvų, reglamentų perkėlimas į šalių narių nacionalinę teisę yra privalomas. Perdėtas tam tikrų visuomenės gyvenimo sričių reglamentavimas, reguliavimas ir institucionalizavimas sulaukia pagrįstos kritikos ir pašaipų: pvz., bandoma direktyvomis įtvirtinti, iš ko turi būti pagaminti vėdarai, arba, kiek į statybinį mišinį įdėti cemento.

ES išgyvena vertybinę krizę; jos šalis nares siaubia pabėgėlių išpuoliai; protestuoja nepatenkinti mažėjančiomis socialinėmis garantijomis ir stabilumu šalių-narių gyventojai.

Didžioji Britanija nusprendė pasinaudoti Lisabonos sutartyje įtvirtinta galimybe valstybei narei išstoti iš Europos Sąjungos ir surengė referendumą, kuris pritarė šalies pasitraukimui iš bendrijos.

ES viršūnės ėmė diskutuoti apie permainų būtinybę. Europos komisija pristatė 5 scenarijus, kaip ES galėtų vystytis po „Brexit“.

2019.05.09 Sibiu deklaracijoje Europos Sąjungos lyderiai bendrai patvirtino savo įsipareigojimą siekti, kad Britanijos išstojimas nepaskatintų kitų valstybių noro sekti Jungtinės karalystės pavyzdžiu ir įsipareigojimą likti vieningais.

Tai – žaidimo taisyklių perrašymo metas, todėl svarbu laiku inicijuoti sprendimus, padėsiančius sustiprinti ES valstybių narių derybines galias. Tam reiktų sukurti naują institucinę struktūrą, gal vertėtų svarstyti dviejų rūmų parlamento idėją. Kodėl?

Šiuo metu EP nariai yra susibūrę į frakcijas pagal politines pažiūras, o ne pagal pilietybę. Europos Parlamente yra 8 frakcijos.

Frakciją sudaro nariai, išrinkti ne mažiau kaip vienoje penktojoje valstybių narių. Parlamento narys negali priklausyti daugiau negu vienai frakcijai. Vadovaujantis Europos Parlamento vidaus taisyklėmis, naujai frakcijai sukurti reikia bent 25 europarlamentarų parašų iš bent septynių ES šalių.

Kai europarlamentarai įkuria frakciją, jie gauna tam tikrų privilegijų – pavyzdžiui, teisę daugiau kalbėti posėdžiuose, biudžetą administracinei veiklai ir teisę vadovauti deryboms dėl teisės aktų.

Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai. Kai kurie europarlamentarai nepriklauso jokiai frakcijai. Jie yra vadinami nepriklausomais („non-inscrit“) parlamento nariais. Šiuo metu tokių europarlamentarų yra 23.

Pavieniai Parlamento nariai gali steigti jungtines arba kitas neoficialias narių grupes, skirtas rengti neoficialų įvairių frakcijų keitimąsi nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat skatinti Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšius.

Lietuvos interesus turėtų atstovauti 11 parlamentarų, tačiau jie tampa skirtingų frakcijų nariais; vienas narys šios kadencijos ES parlamente tapo nepriklausomu parlamentaru. Tai reiškia, kad ir taip menkas šalies atstovavimas yra išsklaidytas.

Europarlamentarai ne tik kad neatstovauja vieningos pozicijos, sprendžiant Lietuvai aktualius klausimus, ką rodo ES parlamento ataskaitos, bet ir konkuruoja tarpusavyje.

Neturėdami įsipareigojimų jokiai politinei jėgai Lietuvoje, nepriklausomi europarlamentarai, iš esmės veikia nekontroliuojamai, gali atstovauti savo asmeninius ar lobistų interesus (kas gali paneigti?).

Vietinės valdžios ir žiniasklaidos abejingumas europarlamentarų veiklai palieka jiems pernelyg daug laisvių spręsti savarankiškai ir rūpintis įvaizdžiu bei artėjančiais rinkimais.

Net tuo atveju, kai europarlamentarai bando konsoliduoti jėgas Lietuvai reikšmingų problemų sprendime – tą padaryti sudėtinga dėl didelių šalies atstovavimo disproporcijų – Vokietiją atstovauja 96, Prancūziją – 79, Italiją – 76, Lenkiją – 52 atstovai, o Lietuvą – 11, Estiją – 7, Slovėniją – 8 ir kt. atstovai.

Dauguma sprendimų ES parlamente priimama balsų dauguma, todėl didžiosios valstybės lengviau gali suvienyti pajėgas ir taip prastumti joms aktualius nutarimus, teisės aktus (kas gali paneigti?).

Pvz., pirmoji naujo išrinktojo Europos Parlamento užduotis yra išsirinkti pirmininką. Kandidatus į EP pirmininko pareigas gali siūlyti frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt EP narių.

Balsuojama slaptai. Kad būtų išrinktas, kandidatas turi surinkti absoliučią galiojančių balsų daugumą, t. y. įgyti 50 proc. plius vieno balso persvarą.

Užsitikrinti pozicijas aukščiausiuose postuose (pirmininkų ir pavaduotojų) didžiosioms šalims lengvas, o mažosioms – sudėtingas uždavinys.

Kad ES parlamentarų veikla nėra efektyvi rodo ir jų veiklos vertinimas kadencijai baigiantis. „Lietuvos žinios“ skelbia, kad aukščiausio lygio ekspertų komisija, suburta Briuselyje leidžiamo „The Parliament Magazine“, taip įvertino mūsų praeitos kadencijos parlamentarų darbą: autsaideriams – V.Tomaševskiui skiriama 733 vieta; A.Saudargui – 684; V.Mazuroniui – 662; A.Guogai – 651 . Geriausiai vertinama V.Blinkevičiūtė, jai skirta 121 vieta.

Rinkimų į Europarlamentą retorika remiasi pasikartojančia teze: „Aš geras, jis blogas, aš turiu ryšių, jis neturi ryšių“. Reiktų atsikratyti švogerizmo mentaliteto ir sukurti naujas skaidrias šalių atstovavimo taisykles, procedūras ir institucines struktūras.

Europos Sąjungą reikia keisti ir tam dabar yra tinkamas metas.

Galima pateikti daug argumentų, įrodančių narystės vieningoje Europos sąjungoje privalumus:

1. ES – viena iš supergalybių. Tai – apie 500 mln. gyventojų rinka, kurios sukurtas BVP siekia 15,3 trilijonų Eurų ir šiuo metu yra didesnis už JAV; ši bendrija yra viena iš didžiausių tarptautinės prekybos dalyvių – užsienio prekyba siekia 16 proc. viso pasaulinio eksporto ir importo. Palyginimui – Lietuvos svoris pasaulio ekonomikoje – apie 2,7 mln. gyventojų rinka; 0,06 proc. pasaulinio BVP. ES biudžetas sudarė apie 158 mlrd. Eur, net 48 proc. jo yra skiriama regioninei plėtrai, ES konkurencingumo didinimui ir darbo vietų kūrimui; dar apie 37 proc. yra skiriama žemės ūkiui ir aplinkosaugai, t.y. viso apie 85 proc. biudžeto. Dalis šio biudžeto lėšų teko ir Lietuvai. Akivaizdu, kad ES yra ekonominės gerovės oazė pasaulyje.

2. ES – tai visų pirma vertybių bendrystė. ES 2 str. nurodoma, kad Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis – pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant ir mažumoms priklausančių asmenų teises. Šalys bendrai siekia taikos, gerovės, socialinio teisingumo; siekia drauge stiprinti Europos tautų solidarumą, saugant šalių identitetą ir įvairovę. ES propaguojama demokratija ir pagrindinės laisvės, teisinė valstybė ir bendroji rinka. Bendrosios rinkos nauda labai didelė: aukštesnis gyvenimo lygis, saugesnės vartojimo prekės, žemesnės kainos.

3. Net 2/3 užsienio prekybos vyksta tarp ES šalių narių; nuo 2004 iki 2017 m. senųjų ir naujųjų šalių tarpusavio prekyba išaugo apie 200 proc., o senųjų šalių narių tiesioginės užsienio investicijos naujosiose ES šalyse – apie 350 proc.

4. ES yra parengusi įvairiausių programų ir mechanizmų, kuriais remiantis taikoma finansinė ir techninė parama šalims, tiek siekiant ES narystės, tiek siekiant užtikrinti šalių narių regioninę sanglaudą, t.y. artėjimą prie vienodesnių gyvenimo lygio standartų.

Vardan tos Lietuvos stiprioje vieningoje reformuotoje Europos Sąjungoje.

sekite autorę Facebook


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar esate patenkinti LR Prezidento rinkimų rezultatais?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Arvydas Daunys. Tikslas ar moralė?

Arvydas Daunys. Tikslas ar moralė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?

Kieno minkštoji galia ir kietoji negalia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai siūlo imtis sankcijų prieš „Sputniknews.lt“ svetainę, kaip keliančią grėsmę Lietuvos informaciniam saugumui

Seimo konservatoriai siūlo imtis sankcijų prieš „Sputniknews.lt“ svetainę, kaip keliančią grėsmę Lietuvos informaciniam saugumui

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Dėl drabužių su sovietine simbolika pardavimų Seimo konservatoriai kreipėsi į „Adidas“

Dėl drabužių su sovietine simbolika pardavimų Seimo konservatoriai kreipėsi į „Adidas“

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  „Karščiai verčia mąstyti, ar išgyvensime iki 2030 metų“, – sako Seimo narys Robertas Šarknickas

„Karščiai verčia mąstyti, ar išgyvensime iki 2030 metų“, – sako Seimo narys Robertas Šarknickas

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

Kaip puikiai tu sugebi erzinti kitus? (testas)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

Klimato kaitos padariniai Lietuvoje jau ne teorija, o realybė – pripažįsta konservatorė. Deja, valstybė tik pavėluotai reaguoja į situaciją

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

Reikės dar vienos alternatyviosios medicinos? – Alternatyviąją mediciną ministras A.Veryga siekia paversti tokia, kokia jau yra

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

„Gaila, kad ignoruojamos socialinės atskirties problemos ir neieškoma bendrų sprendimų“, – sako Ingrida Šimonytė

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

Nueinančios prezidentės, Dalios Grybauskaitės, paskutinis metinis pranešimas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

Seimo konservatoriai, spaudžia vyriausybę apdėti ekonominėmis sankcijomis Rusijos verslą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

Teismo išteisintos Eglės Kručinskienės apkalta, prokurorų pastangomis ir ginant vaiko teises, bus tęsiama toliau

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

Ko siekta, kas pasiekta ir ko vėl siekiama naujai reformuojant miškų reformą?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo narys R. J. Dagys: „Dauguma gyventojų mano, jog seksualinių mažumų eitynės prieštarauja visuomenės dorovei“

Seimo narys R. J. Dagys: „Dauguma gyventojų mano, jog seksualinių mažumų eitynės prieštarauja visuomenės dorovei“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorėms nepatiko pamokose dėstomas moters vaidmuo šeimoje: skleisti grožį, gerumą, meilę, tikėti vyru

Seimo konservatorėms nepatiko pamokose dėstomas moters vaidmuo šeimoje: skleisti grožį, gerumą, meilę, tikėti vyru

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Politiko išpažintis – aš esu melagis

Politiko išpažintis – aš esu melagis

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Seimo konservatorius kaltina Vilnius merą nutylint „profesionaliu gėjumi“ prisistatančio bendrapartiečio priekabiavimo faktą

Seimo konservatorius kaltina Vilnius merą nutylint „profesionaliu gėjumi“ prisistatančio bendrapartiečio priekabiavimo faktą

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

Ar jau nuolat „linksminsimės“ gėjų eitynėse?

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Apie vyrus, kurie negali laimėti

Lidžita Kolosauskaitė. Apie vyrus, kurie negali laimėti

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mokyklos suolo draugui Gediminui Kirkilui: nebūkite pagaliau svoločiais

Mokyklos suolo draugui Gediminui Kirkilui: nebūkite pagaliau svoločiais

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  „Lietuva Yra Čia“ judėjimas savo veiklą ketina tęsti

„Lietuva Yra Čia“ judėjimas savo veiklą ketina tęsti

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie “savo tiesą“

Apie “savo tiesą“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Dėl keliamos krizės valstybėje kaltas tik R. Karbauskis“ – tvirtina liberalai

„Dėl keliamos krizės valstybėje kaltas tik R. Karbauskis“ – tvirtina liberalai

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Ar pasakėte šiandien savo sūnums, kad jie NIEKADA nenaudotų fizinės jėgos prieš moteris, vaikus, senolius ar kitus silpnesnius?

Ar pasakėte šiandien savo sūnums, kad jie NIEKADA nenaudotų fizinės jėgos prieš moteris, vaikus, senolius ar kitus silpnesnius?

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Vėl pati kalta?

Vėl pati kalta?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Lietuva rinkimuose parodė politinę brandą

Lietuva rinkimuose parodė politinę brandą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arkadijus Vinokuras. Šūdmalystė kaip politinė kultūra

Arkadijus Vinokuras. Šūdmalystė kaip politinė kultūra

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

Viešas ritualas, politinė orgija, transas – tai prezidento rinkimai Lietuvoje

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

Kuris vyras yra svarbiausias moters gyvenime?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Apie sėkmingumą

Apie sėkmingumą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

Ugnius Kiguolis. Artėjant pasirinkimo momentui mano balsas nesikeičia – balsuosiu #priešingridą

atsiliepimų 6Skaityti visą įrašą
  Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

Gindama viešąjį interesą prokuratūra rengiasi smogti Kručinskų šeimai. Ar tai tikrai visuomenės interesas?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

Kunigai neturi kištis į politiką, agituojančią prieš Šimonytę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

Net konservatoriai ima suprasti, kad būtina vykdyti tradicinei šeimai palankią politiką, sprendžiant demografinę ES krizę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Pasikartosiu. Parlamentines sistemos diegimas buvo pasauli valdyti ketinanciuju planas. Tai ne musu sistema, tai akivaizdi...

Čia jūsų nei apribos nei blokuos. Naujas Lietuviškas socialinis tinklas: vaiksvidas.lt...

kirskit daugiau miškų, žydai, vežkite medieną į usienį. Bus lietaus tada!...

Tą dieną homikai gaus šviežios mėsos......

po šito tekstuko tinklapis turės mažiausiai +1 "unikalų lankytoją..."...

čia kartais ne tas pats laikraštukas, kuris apsiputodamas kaltino rusus "kišantis" į jų rinkimus, kai...

tiesiog reikia kažkaip nukreipti dėmesį nuo "nepriklausomybės" pasiekimų..." Be to, nemažai daliai rinkėjų tai vis...

gražių paveiksliukų galerija: liaudiesmenas.livejournal.com...

Mokyklas reikėtų įpareigoti lavinti vaikus ne genderizmo įdėjomis, o skleisti gamtosaugos aktualumo ir svarbos principus....

Na, manau pakanka ir piršto atspaudo. Verčiau labiau akcentuoti saugumą prisijungiant prie įvairių paskyrų, o...

Ar nepasiųs juos nx tik vokiškai. Tai būtų juoko arkliams...

apgailėtina šalis be vizijos, ambicijų, be vilties...

Tik konservatnikai gali įvesti tvarką pasaulyje. Tik reiktų duoti pizdį Trampui, Putinui na dar tam...

  Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Kodėl Lietuvos balsas nėra pakankamai girdimas ir kodėl dabar yra tinkamas laikas populizmą keisti į deramą valstybės atstovavimą* - nuoroda: https://infa.lt/33272/kodel-lietuvos-balsas-nera-pakankamai-girdimas-ir-kodel-dabar-yra-tinkamas-laikas-populizma-keisti-i-derama-valstybes-atstovavima/