infa.lt

Rolandas Paksas: „Policinės jėgos struktūros Lietuvoje pretenduoja tapti dominuojančiu politikos arenos žaidėju“

Rolandas Paksas: „Policinės jėgos struktūros Lietuvoje pretenduoja tapti dominuojančiu politikos arenos žaidėju“

kovo 07
09:012019

Juozas IVANAUSKAS

Reaguojant į pastaruoju metu Lietuvoje plačiai nuskambėjusį teisėjų galimos korupcijos skandalą, esate pastebėjęs: „Kaukėti policininkai tapo nuolatiniais rinkimų kampanijų palydovais. Kova su korupcija tapo bene labiausiai devalvuota ir nureikšminta sąvoka. Parlamentinę kontrolę keičia jėgos ir galios kultas, valstybei kyla realiai neatskaitingų teisėsaugos struktūrų diktatūros grėsmė. Deja, net teisėjų bendruomenė turi tapti prokurorų valios vykdytoja arba jai kyla reali grėsmė sulaukti „teisingo atpildo“. Piliečių aistras kurstantis teismų sistemos „selektyvus apsivalymas“ – kas tai? Priešrinkiminis triukas, pavaldus prezidentūrai, o gal vis tiktai kažkas rimtesnio bei netikėto pačiai prezidentei D. Grybauskaitei?..

Rolandas Paksas

Išgirdęs jūsų klausimą, kažkodėl tai prisiminiau be kaltės nuteistą Lietuvos prezidentą Aleksandrą Stulginskį, kuris buvo pilnai reabilituotas prabėgus 19 metų po jo mirties. Politiniai potvyniai, atoslūgiai ir skandalai – dažnas reiškinys kiekvienos valstybės gyvenime. Valstybinės paslaptys, politinės korupcijos aferos, sisteminės žiniasklaidos varoma propaganda, tendencingai pateikiama informacija ir visuomenės klaidinimas, o virš viso to kyšančios melo ausys – tai nėra vien šio laikmečio išradimas.

Kitas prisiminimas – garsioji Alfredo Dreifuso byla (Dreyfuso byla), kai visa Prancūzija ūžė, neva teisiamas išdavikas, bet vėliau paaiškėjo, kad visai nekaltas žmogus. Daugiau nei prieš šimtmetį kilęs A. Dreifuso bylos skandalas suskaldė visuomenę ir šalies intelektualus. Prancūzijos karininko bylos istoriją aštrino išdavystės prieskoniai, persekiojo antisemitizmo šešėliai ir teisingumo žaizdos. Dreifuso afera, taip šią bylą imta vadinti įsisiūbavus skandalui, sukrėtė ne tik Prancūziją, bet ir visą tuometę Europą.

Ši afera prisimenama ir šiandien, kai vienoje ar kitoje valstybėje kyla tamsūs paslapčių ir politinių išdavysčių skandalai. Istorikai, aprašiusieji Dreyfuso bylą, priėjo vieningos nuomonės: ši byla buvo fabrikuojama, skubinama, tiriama atmestinai, pasiduodant išankstinėms nuostatoms, visuomenės spaudimui bei politinių jėgų norui rasti atpirkimo ožį, o taipogi kariuomenės norui užglaistyti savas bėdas.

Reziumuojanti tai, kas pasakyta, geriausiai tiktų trečioji mintis – Šv. Augustino posakis: „Valstybė be teisingumo – plėšikų gauja“.

Man teko skaityti nemažai istorinės literatūros apie nacistinę Vokietiją, kuomet pašaukti tarnauti Reichui paprasti fermeriai, biurgeriai, užsidėję rudas ar juodas uniformas, plėšė, grobė, vežė, šaudė, degino, kankino žmones. Bemaž visi jie buvo įsitikinę, jog dalyvaudami šitame genocide, kriminalinėje veikloje, jie vadovaujasi to laikmečio teise, turbūt, nė nesusimąstydami, kad tokia nacistinės Vokietijos teisė grubiausiai pažeidžia bendražmogišką teisingumą. Ir todėl, pasibaigus karui, daugelis jų sugrįžo į savo namus, lyg niekur nieko, vėl arė savo laukus, prižiūrėjo gyvulius, mylėjo moteris, augino vaikus, vakarais rūkydavo pypkes ir gėrė alų…

Na, o pagalvojęs apie „juodąjį teismų trečiadienį“, nejučiomis prisimenu: juk buvo prieš kelis metus LT žiniasklaidoje linksniuojamas devynių viceministrų „juodasis sąrašas“, kuomet devyni žmonės buvo iškart nuteisti be jokio teismo. Aš nežinau, kiek tai prisidėjo prie buvusių dviejų viceministrų – amžiną atilsį Algio Juocevičiaus ar Vytauto Galvono mirčių?.. Viešai apkaltinti žmonės surinko pažymas iš visų galimų institucijų ir nė viena jų nepatvirtino esant nusikalstamai veikai, tačiau kažkas buvusius devynis viceministrus a priori jau nuteisė. Mestas šešėlis apkartino tų žmonių gyvenimus.

Tad ko apskritai vertas šiandieninis teisėjų, galimos, korupcijos skandalas, tariamai siekiant „apvalyti“ teismų sistemą?!.. Be abejo, žmonės yra skirtingi, nevienodi, todėl ir teisėjų tarpe visko pasitaiko, tačiau visus juos dažyti viena spalva, uždėti jiems antrankius, sulaikyti, kažin ar tai tikslinga ir nežinia kokiems tikslams tokio „apsivalymo“ akcija pasitarnauja?..

Bent jau man visiškai akivaizdu, kad skaidrumas ir vadinamoji „teismų sistemos pertvarka“, tariamai pagrįsta „aukščiausių kompetencijos ir moralinių standartų“ reikalavimais, nepasitikėjimo liūne įklimpusiai teisėsaugos sistemai tėra tik fikcija ir proginės Dalios Grybauskaitės politinės retorikos dalis.

„Žmogus yra kaltas“ – išankstinė nuostata, turinti gilias istorines šaknis, nūdienos prezidentūroje tapo „vertybiniu“ politinio veikimo pamatu. Valstybės pareigūno ar pavienio teisėjo, ne tiek svarbu kokios nacionalinės teismų sistemos grandies, Aukščiausiojo teismo, Apeliacinio, apygardos ar apylinkės teismo, likimas prezidentūros „vertybininkams“ iš esmės nieko nereiškia, jeigu juos jau nuspręsta „paaukoti“ dėl vienokių ar kitokių subjektyvių priežasčių.

Vadinamojoje teismų korupcijos byloje manipuliacijos visuomenės nuomone tapo papildomu prokuroru, kuris visada būtų linkęs bene kiekvieną valstybės institucijų pareigūną apkaltinti korupcija, nubausti griežtomis bausmėmis ir pasodinti už grotų.

Belieka pamatyti dar vieną panašaus „apsivalymo“ akciją S. Daukanto aikštėje, kai priešais prezidentūros langus būtų deginamos uždraustos knygos, o aplink sukurtą laužą vaikščiotų ar šoktų jaunuoliai su baltomis pirštinėmis. Ir tai jau būtų pilnas komplektas „drausminančių priemonių“, kurias pastaruoju metu tenka matyti Lietuvoje.

Visuomenės akyse be teismo nuteisiami žmonės, sulaužomi likimai, sudaužomos šeimos. Kai nežinia už kokius nusikaltimus suimami žmonės, vienu mostu perbraukiamas jų gyvenimas ir, pataikaujant žemiausiems minios instinktams, iškeliamos į dienos šviesą kažkieno valia specialiai sukurptos bylos. Tarkim, viešųjų ryšių kampanijų išsukti projektai – „Vijūnėlio dvaro“ ir „kontrabandos karaliumi“ tituluojamo V. Karaliaus bylos sumetamos į bendrą krūvą, gaunasi tikras jovalas, o tuo pat metu kažkas piktdžiugiškai trina rankas ir tyliai kikena. Šioj vietoj norėtųsi retoriškai paklausti: kodėl tyli Vytautas Landsbergis, juk šiandien būtent jis yra faktinis valstybės vadovas?!..

Nesuprantu, kaip tokioje drumstoje situacijoje apskritai galima teigti: „SISTEMA VALOSI“?.. Jeigu yra Lietuvos prezidentas, tiesiogiai atsakingas už visą teisėjų korpusą, jei savo metiniuose pranešimuose ne kartą tvirtino, neva ten jau viskas yra padaryta, o skaidrumo kartelė pakelta taip aukštai, kad aukščiau nebėra kur kelti, tai šiuo atveju, be abejo, ir šalies vadovas turėtų prisiimti atsakomybę. Ir jeigu dabar staiga prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašo dekretą po aštuoniomis aukščiausio lygio teisėjų pavardėmis, natūraliai kyla klausimas: kur tada jos pačios asmeninė atsakomybė?..

Galėčiau užduoti ir kitokį klausimą: o gal Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė paprasčiausiai buvo priversta pasirašyti šį dekretą? Juk pasirašydama tokį dokumentą dešimtaisiais kadencijos metais, Dalia Grybauskaitė prisiima pilną atsakomybę už savo tiesioginio darbo barą. Taigi, arba prezidentė prisiima pilną atsakomybę, arba tiesiog buvo priversta pasirašyti minėtą dekretą, kad visuomenė kažko nesužinotų?!..

Tokiais atvejais paprastai klausiama: o kam gi tai yra naudinga?..

Tiktai jau ne valstybei, ne žmonėms tariamo „apsivalymo“ akcijos pasitarnauja ir galėtų būti naudingos!.. Aš lažinčiausi iš didelės sumos, jeigu kas nors sugebėtų man įrodyti, kad ta pati visuomenė, tie patys kursiokai, bendramoksliai ir bendradarbiai, vieni, nuėję į politiką, yra korumpuoti, kiti, tapę teisėjais ar advokatais, yra korumpuoti, o tie, kurie dirba prokuratūroje, yra absoliučiai nekorumpuoti. Juk visuomenė tolygiai vienoda…

Betgi dabar Lietuvoje iš jėgos pozicijų vieni pastatomi į juodąją, neva prasižengusių įstatymui pusę, o kiti – į baltąją. Po tokio dirbtinai „selektyvaus apsivalymo“ – pamėginkime įsivaizduoti, kaip atrodys bet kurios instancijos Lietuvos teismas, nes šioje kurioziškoje situacijoje bet kurio žmogaus išteisinimas prilygsta didvyriškumui, kadangi iš anksto, be jokio teismo, jau yra įvardinti kaltieji!.. Mano nuomone, kuo garsiau trimituojama apie ypač sąžiningus teisėsaugos pareigūnus, prokurorus ir teisėjus, tuo labiau devalvuojami moraliniai kriterijai, skaldoma ir supriešinama teisinė bendruomenė.

Be abejo, nėra dūmų be ugnies, bet kas man galėtų argumentuotai paaiškinti, kodėl teisėjams uždedami antrankiai, kodėl jie sulaikomi, pagaliau, kur gi jie gali pabėgti?.. Kitas dalykas, kam prireikė šito „cirko“ su Druskininko mero R. Malinausko patarėjo sulaikymu?.. Kiekvienas įtariamasis, be abejo, gins savo teisumą teismuose, o kaip fabrikuojamos bylos Lietuvoje, mums visa tai labai gerai žinoma.

Aš nieko neginu ir niekam neadvokatauju, tik žvelgiu iš šono į patį „apsivalymo“ procesą, mūsų šalyje faktiškai vykstant rinkiminei kampanijai. Jeigu, pavyzdžiui, važiuojant autostrada iš Vilniaus į Kauną, vienas vairuotojas padarė avariją, tai dėl to nėra sustabdomas visas eismas šiame kelyje, neuždedami antrankiai visiems vairuotojams, bet yra sulaikomas ir nubaudžiamas tiktai tas vairuotojas, kuris sukėlė avariją. Lygiai tas pat aviacijoje bei kitose srityse, visa turi normaliai funkcionuoti ir be jokių trikdžių veikti toliau.

Tai kodėl tada mūsų valstybėje, pataikaujant teisėsauga nusivylusiems žmonėms, smūgiuojama visa teismų sistema?!.. Bet, palaukite, taikant tokius barbariškus metodus, regis, betrūksta tik laužų ir linčo teismo Katedros aikštėje: pastatykime kartuves arba giljotinas, ir kapokime nusikaltėliams galvas, džiūgaujančiai stebint susirinkusiai miniai…

Matyt, ne šiaip sau konservatorių patriarchas V. Landsbergis dar pernai „išpranašavo“, teigdamas – „šitie rinkimai bus žiaurūs“?.. Juolab, kad šiuo metu Lietuvoje vykstanti ir būsimos rinkiminės kampanijos kažin ar apskritai gali būti demokratiškos ir skaidrios, be dvigubų standartų taikymo?

Mano supratimu, ši rinkiminė kova Lietuvoje prasidėjo gerokai anksčiau, tai yra, dar neprasidėjus pačiai kovai. Daugiau nei pusmetį visuomenės dėmesiui brukamas užsakomasis procesas, kai viena reitingų kompanija surikiuoja politines partijas ir kandidatus, kiti tuoj pat puola komentuoti, po to kažkas „atsišaudo“, ir vėl iš naujo rinkiminės kampanijos dalyviai yra reitinguojami. Vis tiktai šitame procese aš pasigendu naujų brandžių idėjų, nematau rimtų politinių programų ir pozicijų, nėra išties konstruktyvių pasiūlymų, kaip būtų galima iš esmės pakeisti situaciją mūsų valstybėje.

Man sunku pasakyti, kokia bus šiemetinė rinkiminė kampanija, žiauri ar ypatingai žiauri, tačiau, kas jau dabar aiškiai matosi, į rinkiminę kovą yra įtraukiamos represinės struktūros, specialiosios tarnybos, pajungiama tendencinga žiniasklaida, socialinių apklausų – reitingų agentūros, ir pan. Visos įmanomos rinkiminės kovos priemonės Lietuvoje yra taikomos labai selektyviai. Kokias dar aukas pasirinks mūsų šalies represinės jėgos struktūros, parodys laikas.

Jau pusę metų Lietuvoje vykdomos užsakomosios viešųjų ryšių akcijos, kai tuo tarpu praktiškai jokių apčiuopiamų politikų veiksmų nėra. Politinės partijos represinių jėgos struktūrų jau pilnai sudaužytos. Pradžioje buvo giriami rinkimų komitetai, kaip demokratijos ir bendruomeniškumo pavyzdys.

Tačiau dabar, kai rinkimų komitetai pasiekė apčiuopiamų rezultatų rinkimuose, net ir jie yra daužomi, neva kaip nebeatspindintys nei demokratijos, nei bendruomeniškumo, esą viskas ten yra nupirkta, ir panašiai. Mano nuomone, taip siekiama įtvirtinti Lietuvoje dvipartinę politinę sistemą ir visiškai eliminuoti Tautos valią iš rinkimų proceso.

Apibendrinant, galėčiau įvardinti tris pagrindinius momentus: pirma, realiai rinkimų kampanijai dar neprasidėjus, jau vyksta virtuli rinkiminė kampanija. Antra, rinkiminei kovai pajungiamos represinės struktūros. Trečia, visi politikai, kurie priešinasi dvipartinei sistemai, turi būti patraukti iš politinės kovos arenos.

Visuomenei brukte brukama nuomonė: kas ne su konservatoriais, tas prieš Lietuvą, tik ne prieš tikrai demokratišką Lietuvą, o prieš „konservatorišką“. Deja, tenka pripažinti, jog, toli gražu, ne visi piliečiai sugeba adekvačiai vertinti politinę situaciją mūsų šalyje, kaip ir tai, kokios nešvarios rinkimines technologijos pas mus yra taikomos, formuojant visuomenės nuomonę. Pilietiškai pasyvesni tautiečiai lengvai užkimba ant propagandinio kabliuko, todėl neišvengiamai, sakyčiau, gan inertiškai pasitarnauja veikiančiai politinei sistemai.

Tačiau yra, kaip yra. Daroma viskas, kad prezidentūroje už pusmečio įsikurtų prezidentės D. Grybauskaitės įpėdinis. Tokiu būdu Lietuvoje įsigalėjusi antidemokratiška, represinės valdžios sistema sėkmingai ir toliau funkcionuotų. Šioj vietoje, nepasiduodant desperacijai, galima būtų ir pašmaikštauti: Venesueloje yra daug blogiau, nei Lietuvoje!..

Dėkoju jums už pokalbį.

 

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar palaikytumėte naują, konservatorių krikščioniškomis vertybėmis paremtą partiją?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

Kazys Starkevičius. Kas yra gerovės valstybė?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

Už priešrinkiminį valdžios pasišiukšlinimą 6,4 mln. eurų turės sumokėti vilniečiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Žmogus gyvenime ir paskui [1]

Žmogus gyvenime ir paskui [1]

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

Algimantas Rusteika. Mūsų laikų herojai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

„Pirkėjai svarsto, kad laikas atkurti „Lenkijos ir Lietuvos kunigaikštystę“, – teigia „valstietis“ R. Šarknickas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

Mindaugas Sinkevičius: Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

Arvydas Daunys. Mokyklos neturi jokių galių auklėti mūsų vaikus ar įtakoti jų elgesį

komentarai 9Skaityti visą įrašą
Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

Arkadijus Vinokuras. Mes sergame baime

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

Ž.Pavilionis teigia Romuvą veikiant pagal Putino ideologų politiuką, tačiau neigia kaltinęs ją dirbant Rusijos tarnyboms

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Vytautas Landsbergis. Giminės

Vytautas Landsbergis. Giminės

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

Prezidentas pasveikino Seimą rudens sesijos pradžios proga bei priminė bendrą siekį – Gerovės valstybę

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

Vaidas Navickas. Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje konkurencingiausia?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

Requiem mano Rugsėjo 11-ajai

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

Gabrielius Landsbergis sveikina Prezidento idėjas, tačiau nerimauja, kad jos bus numarintos valdančiosios daugumos

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Statybų sektoriui būtina revoliucija

Statybų sektoriui būtina revoliucija

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

Lidžita Kolosauskaitė. Ką aš pasakyčiau savo vaikui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

Naujas (senas) ligų sezonas ir kasmet besikartojančios epideminės naujienos

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (6)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (6)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Nacionaliniai valdžios medžioklės ypatumai

Algimantas Rusteika. Nacionaliniai valdžios medžioklės ypatumai

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Ugnius Kiguolis vs DELFI

Ugnius Kiguolis vs DELFI

komentarų 10Skaityti visą įrašą
Sveikatos ministerija pripažino, jog medikai netinkamai skiria ir dozuoja vaistus, dėl ko kyla rizika pacientų sveikatai

Sveikatos ministerija pripažino, jog medikai netinkamai skiria ir dozuoja vaistus, dėl ko kyla rizika pacientų sveikatai

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (5)

Žmogumi gimti lengviau, nei žmogumi ir numirti (5)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Kaip „profesionalai“ portfelius pardavinėja?

Kaip „profesionalai“ portfelius pardavinėja?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Algimantas Rusteika. Ar dabar išeitume į Baltijos kelią?

Algimantas Rusteika. Ar dabar išeitume į Baltijos kelią?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Kai nesugebama suprasti kito žmogaus minčių, tai atrodo, kad jis yra nevisprotis. Bet, greičiausiai, yra...

Jauciat kaip tvos sugrizusi karma jai , jos vaikams 🤔...

gal todėl kad nevaikšto žeme ir valgo riešutus???...

Mažeika ir prastūminėja....

vertetu pirmiau isanalizuoti juvenalines sutves smurta pries seimas 🙄.geda zal.valst., kad stai tokios pralindo i...

O tai ką nori įrodyti tuo komentaru?...

Nieko panašaus į šią hipotezę nesu girdėjusi, todėl manau, kad tai tiesa. Mažiausiai įtikima....

Tai tas kas rašo tas ir kvailas......

O ne kvaila ateitį patikėti į kažkieno kito, kas žino "geriau" rankas, ir tikėt tomis...

Pasiskaityk ir tu. Nes tai nėra nesąmonės....

Pats starkevičius su savo konservatorių šutve prieš dešimt metų ir įvedė PSD mokestį, prieštaraujantį LR...

praleido avinai progą išrinkti Kazimierą Juraitį, uns juk žadėjo seimą paleisti jei nedirbs tautai. ...

akivaizdžiai seimas ant tautos tuštinasi. Tauta reikalauja apkaltos šakalei (peticiją pasirašė daugiau nei 40K žmonių),...

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

VTAĮT: Tėvai gali palikti vaikus pas senelius atostogoms be jokių įgaliojimų, jei jie patys randasi Lietuvoje

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

Mama iš N.Akmenės: jei susidūrei su tarnybomis, filmuok ir įrašinėk

komentarai 6Skaityti visą įrašą
Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

Švedija kaltina rusą Denis Lisov pagrobus nuosavus vaikus

komentarų 11Skaityti visą įrašą
Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

Supainioti embrionai: moteris išnešiojo ir pagimdė dvynukus, kurie pasirodė esą ne jos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

Mamos – Deimantės istorijos pratęsimas

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

Jurga Lago. Apie staigų praturtėjimą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

Ratas pasisuko: Italija oficialiai sugrąžino į dokumentus „tėvo“ ir „motinos“ sąvokas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

Mūsų vaikams labiau reikalingi įspūdžiai, o ne žaislai ir išmanūs įrenginiai

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

komentarai 2Skaityti visą įrašą
Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

komentarai 3Skaityti visą įrašą
Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

komentarai 4Skaityti visą įrašą
Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

komentarai 5Skaityti visą įrašą
Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

komentarai 8Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, verta dėmesio: *Rolandas Paksas: „Policinės jėgos struktūros Lietuvoje pretenduoja tapti dominuojančiu politikos arenos žaidėju“* - nuoroda: https://infa.lt/30023/rolandas-paksas-policines-jegos-strukturos-lietuvoje-pretenduoja-tapti-dominuojanciu-politikos-arenos-zaideju/