infa.lt

Overtono langas arba apie naikinimo technologiją

Overtono langas arba apie naikinimo technologiją

18 rugsėjo
17:11 2015

 

Overtono langas

Mums dieną naktį tvirtina, kad visa progresyvi žmonija visiškai natūraliai įsileidžia gėjus, jų subkultūrą, jų teisę į santuokas ir vaikų įvaikinimą, jų teisę propaguoti savo seksualinę orientaciją mokyklose ir vaikų darželiuose.

Mums nuolat teigiama, kad visa tai – natūrali įvykių eiga.

MUMS MELUOJA!

Šį melą (apie natūralią įvykių eigą) atskleidė (ir pateikė metodologinių įrodymų) amerikiečių sociologas Joseph P. Overton, buvęs Mackinac Viešosios Politikos Centro (Mackinak Center for Public Policy) viceprezidentas. Jis aprašė technologiją, kaip keisti viešąją nuomonę/požiūrį į absoliučiai nepriimtinus tai visuomenei reiškinius. ( Po jo mirties pavadinta Overtono langu (Overton Window)). Joseph Overton aprašė, kaip iš principo žmonių visuomenei nepriimtinas, net žalingas idėjas galima ištraukti iš visuomeninės paniekos atmatų duobės, nuvalyti, nuplauti, „iškvėpinti“ ir, galų gale, įtvirtinti įstatymais.

Perskaičius žemiau pateiktą tekstą taps aišku, kokiais metodais legalizuojamas homoseksualizmas ir vienalytės santuokos. Pasidarys visiškai akivaizdu, kad pedofilijos ir incesto (kraujomaišos) legalizavimas Europoje įvyks pačiais artimiausiais metais. Kaip, beje, ir jau įteisinama vaikų eutanazija.

Pagal Overtono aprašytą technologiją, bet kokios idėjos paskleidimui ir įdiegimui visuomenėje egzistuoja tam tikras objektyvus (keičiamų) galimybių Langas. To Lango rėmuose idėją draudžiama arba leidžiama plačiai aptarinėti, atvirai palaikyti, propaguoti, mėginti įtvirtinti įstatymais… Langas stumdomas, perkeliamas ir tokiu būdu keičiamas idėjos galimybių realizavimo spektras nuo „neįmanomų“, „neįsivaizduojamų“, t.y. absoliučiai svetimų visuomenės moralei bei visiško atmetimo stadijų iki pat „aktualios“, „kasdieninės politikos“ stadijos. T.y. kai problema/idėja jau plačiai aptarinėjama, tampa priimtina masinei sąmonei ir įteisinama įstatymais.

Tai ne „smegenų plovimas“, o žymiai subtilesnis metodas. Efektyvumas pasiekiamas nuolatiniu, atkakliu ir sistemingu darbu. Tuo tarpu visuomenė – auka visiškai nepastebi jai daromo poveikio.

Žemiau pateikiamu pavyzdžiu iliustruojamas šios technologijos pritaikymas realiame gyvenime. Įsitikinsite, kaip žingsnis po žingsnio visuomenėje bus pradedama aptarinėti kas nors visiškai neįmanomo, kaip vėliau šitai taps tarsi ir „nieko blogo“, priimtina, o galiausiai, visi susitaikys su nauju įstatymu, įtvirtinančiu ir ginančiu tai, kas dar visai neseniai atrodė net neįsivaizduojama.

Pavyzdžiu paimkime ką nors visiškai „be ryšio“ – kanibalizmą, t.y. legalizuokime piliečių teises ėsti vienas kitą. Manau, tai pakankamai „kietas“ pavyzdys.

Visiems akivaizdu, kad šiuo metu (2014 m.) kanibalizmo propagandai „varyti“ nėra jokių galimybių – visuomenė „mūru stos“ prieš.

Tokia padėtis reiškia, kad kanibalizmo legalizavimo problema yra nulinėje galimybių lango stadijoje. Pagal J. Overtono technologiją ji vadinama „Neįmanoma“.

Dabar sumodeliuosime, kaip tai, kas neįmanoma, bus įgyvendinta visuomenėje, perėjus visas Overtono Lango stadijas.

TECHNOLOGIJA

Pakartosime dar kartą, J. Overton aprašė TECHNOLOGIJĄ, kuri leidžia legalizuoti visiškai bet kokią idėją.

Atkreipkite dėmesį, jis nepateikė naujos koncepcijos, nesidalino savo samprotavimais, o aprašė veikiančią technologiją. Tai yra, pateikė tokią seką veiksmų, kuriuos atlikus neabejotinai gaunamas norimas rezultatas. Žmonių bendruomenėms, tautoms naikinti, ši technologija gali būti net efektyvesnė už branduolinį ginklą.

ŠITAI „VEŽA“! „KIETAI“! (nuo „net pagalvoti baisu“ iki „radikalizmo“)

Kanibalizmo tema šiuo metu yra šlykšti, visuomenei visiškai nepriimtina. Samprotauti šia tema nepageidautina nei spaudoje, nei juo labiau, „padorioje kompanijoje“ ar akademiniuose sluoksniuose. Kol kas tai neįsivaizduojamas, neįmanomas, absurdiškas, uždraustas reiškinys.

Taigi, pirmasis Overtono Lango judesys – perkelti kanibalizmo temą iš stadijos „neįsivaizduojama“ į radikalumo stadiją.

„Pas mus juk egzistuoja žodžio laisvė.

Tai kodėl nepakalbėjus apie kanibalizmą?“

Juk mokslininkams apskritai dera kalbėti apie viską be išimčių – mokslininkams uždraustų temų nėra – jie privalo tyrinėti viską. O jei taip, tai surenkime etnokultūrinį simpoziumą tema „Egzotiški Polinezijos genčių papročiai“. Aptarsime reiškinio istoriją, įtrauksime į mokslinių temų ratą ir turėsime autoritetingos nuomonės apie kanibalizmą faktą.

Matote, pasirodo galima dalykiškai pakalbėti apie žmogėdras siaurame moksliniame ratelyje ir tarsi išsaugoti respektabilumą.

Overtono Langas jau pajudėjo. Pozicijos jau pradėtos keisti, tuo pačiu keičiant visuomenės požiūrį nuo visiško atmetimo į teigiamesnį.

Tuo pat metu, vykstant pseudomokslinei diskusijai, turi įsikurti „Radikalių kanibalų draugija“.

Ir nors ji egzistuos tik internete, radikalūs kanibalai būtinai bus pastebėti ir „pacituoti“ visose reikalingose žiniasklaidos priemonėse.

Visų pirma, tai bus dar vienas viešo pasisakymo faktas, O antra – tokios specifinės genezės išsigimėliai reikalingi tam, kad būtų sukurtas radikalaus baubo įvaizdis. Viename visuomenės pakraštyje turėsime „blogus kanibalus“, o kitame – „fašistus“, reikalaujančius deginti kitokius, nei jie. Apie baubus kiek vėliau. O pradžiai pakaks paskelbti keletą tekstų, ką galvoja apie žmogienos valgymą britų mokslininkai ir kokie nors radikalūs išsigimėliai iš žemiausių visuomenės sluoksnių.

Pirmojo Overtono Lango judesio rezultatas – visiškai nepriimtina tema jau išviešinta ir plačiai skelbiama. Tabu „pralaužtas“, problemos vientisumas sugriautas – įdiegta „pilkoji laipsniavimo skalė“.

O KODĖL GI NE?

Kitas Lango judesys perkelia kanibalizmo temą iš radikalios stadijos į pritarimo.

Šioje stadijoje ir toliau tebecituojami „mokslininkai“. „Mes gi neatsisakysime žinių? Apie kanibalizmą?“ Kiekvienas, kuris atsisakys tai aptarinėti turi būti apšauktas veidmainiu ir snobu.

Smerkiant snobizmą, būtinai reikia sugalvoti kanibalizmui elegantišką pavadinimą. Kad visokie fašistai nedrįstų kitaip manantiems klijuoti etikečių su žodžiu iš „K“ raidės.

Dėmesio! Eufemizmo sukūrimas – labai svarbus momentas. Nepriimtinos idėjos legalizavimui būtina pakeisti jos originalų, autentišką pavadinimą.

Kanibalizmo nuo šiol nebėra.

Dabar tai vadinasi, pvz., antropofagija. Bet ir šitas terminas pačiu artimiausiu metu bus pakeistas dar kartą, ir šį terminą pavadinant įžeidžiančiu.

Naujų pavadinimų išgalvojimo tikslas – nukreipti dėmesį nuo problemos esmės, žodžio formą atitraukti nuo žodžio turinio, neleisti savo ideologiniams priešams naudoti teisingus terminus. Kanibalizmas virsta antropofagija, o vėliau – antropofilija, panašiai, kaip nusikaltėliai keičia savo pasus ir pavardes. (Nieko neprimena? Pederastas – homoseksualistas – gėjus…)

Lygiagrečiai šiam žongliravimui žodžiais, sukuriami atraminiai precedentai – istoriniai, mitologiniai, aktualūs ar tiesiog išgalvoti, bet svarbiausia – legitimūs. Pavyzdžių suras ar prigalvos ir pateiks kaip „įrodymą“ to, kad antropofilija iš principo gali būti įteisinta:

„Pamenate legendą apie mamą, kuri pagirdė savo krauju mirštančius nuo troškulio vaikus?“

„O antikinių dievų istorijas, kurie valgė visus iš eilės? Romėnams tai buvo įprastas reiškinys!“

„Na, o pas katalikus su antropofilija iš viso jokių problemų. Jie iki šiol ritualų metu simboliškai gerią kraują ir valgo savo dievo kūną. Jūs juk nepradėsite kažkuo kaltinti krikščionišką bažnyčią? Iš viso, kas jūs tokie, velniai jus rautų?“

Svarbiausia šio etapo bakchanalijos užduotis – bent dalinai žmonių valgymą „išimti“ iš kriminalinių veikų sąrašo. Bent kartą, bent vienoje valstybėje.

TAIP TURI BŪTI

Po to, kai sukuriamas legitimizavimo precedentas, susidaro galimybė perstumti Overtono Langą iš teritorijos „jau galima“ į racionalią, „supratimo“ stadiją.

Tai trečias veiksmas. Jo metu vienalytė problema baigiama smulkinti.

„Noras valgyti žmones yra genetiškai nulemtas, tai slypi žmogaus prigimtyje.“

„Kartais būtina suvalgyti žmogų, egzistuoja nenugalimos aplinkybės.“

„Yra žmonių, kurie nori būti suvalgyti.“

„Antropofilus išprovokavo.“

„Uždraustas vaisius visada saldus.“

„Laisvas žmogus turi teisę pasirinkti, ką jam valgyti.“

„Reikia laisvai skleisti informaciją ir tegu kiekvienas pats pasirenka – ar jis antropofilas ar antropofobas.“

„Nejaugi antropofilija kenksminga? Tai neįrodyta.“

Visuomeninėje sąmonėje dirbtinai sukuriamas „kovos laukas“ dėl problemos. Kraštutiniuose flanguose patalpinami baubai – specialiomis priemonėmis priešinguose kraštutiniuose visuomenės flanguose sutelkiami radikalūs žmogėdrų šalininkai ir radikalūs jų priešininkai.

Tikruosius stumiamos idėjos priešus – t. y. normalius žmones, kurie nelieka nuošalyje naikinant žmonių valgymo tabu, stengiamasi „įpakuoti“ drauge su baubais ir priskirti radikaliems žmogėdrų priešininkams. Šių baidyklių užduotis – aktyviai kurti išprotėjusių psichopatų vaidmenį. Jie agresyvūs, fašistuojantys antropofilijos neigėjai, kviečiantys deginti gyvus žmogėdras, žydus, komunistus ir negrus. Žiniasklaidos dėmesys užtikrinamas visiems, išskyrus normalius kanibalizmo legalizavimo priešininkus.

Taip išdėsčius pajėgas patys vadinamieji antropofilai atsiduria viduryje, „proto teritorijoje“, iš kurios su visu „sveiko proto ir humanizmo“ patosu smerkia „visų rūšių fašizmą“.

Šiame etape „mokslininkai“ ir žurnalistai įrodinėja, jog viso istorinio žmonijos vystymosi metu, žmonės karts nuo karto valgydavo vienas kitą, ir tai yra normalu. Tai pasiekus, antropofilijos temą jau galima perkelti iš racionalumo stadijos į populiarinimo. Overtono Langas perkeliamas toliau.

POPULIARINIMAS. TEIGIAMOS PRASMĖS SKLAIDA

Norint išreklamuoti kanibalizmo temą, ją būtina užpildyti pop turiniu, prilipdant istorines ar mitines asmenybes, jei yra galimybė, šiuolaikines žiniasklaidos personas, garsius sportininkus.

Antropofilija masiškai skverbiasi į naujienas ir pokalbių šou laidas. Žmonės valgomi kino ekranuose, dainų tekstuose ir videoklipuose.

Vienas iš populiarizacijos metodų vadinasi „Apsidairykite aplink!“. (Lietuvoje labai mėgstama sakyti – „pažiūrėkite į visą civilizuotą pasaulį“ arba „visas civilizuotas pasaulis taip daro“).

„Ar jūs nežinojote, kad šis įžymus kompozitorius, ehm, antropofilas?“

„O vienas garsus lenkų scenaristas visą gyvenimą buvo antropofilu, jį net persekiojo už tai!“

„O kiek jų buvo uždaryta „psichuškėse!“ Kiek milijonų ištrėmė, atėmė pilietybę! Beje, kaip jums naujas Ledi Gaga klipas „Valgyk mane, mažyte“?

Šiame etape kanibalizmo tema iškeliama į topų viršūnes. Ir prasideda jos savireprodukcija žiniasklaidoje, šou-biznyje ir politikoje.

Kitas efektyvus būdas: problemos esmė aktyviai „užkalbinėjama“ masinėse informavimo priemonėse (įvairiausi žurnalistai, TV laidos, visuomenininkai ir t.t. šneka ir šneka apie problemą, tačiau tikriems specialistams nesuteikiama net menkiausia galimybė pasisakyti diskusijose).

Tuo momentu, kai jau visiems pasidaro nuobodu ir problemos aptarinėjimas patenka į aklavietę, pasirodo specialiai atrinktas profesionalas ir pareiškia: „Ponai, iš tikrųjų viskas yra ne taip. Ir esmė ne ten, o čia. Ir būtina daryti taip ir taip“, – ir suteikia tikslią tendencingą kryptį, kuri nustatyta Lango perkėlimu.

Legalizavimo šalininkų pateisinimui, nusikaltėliams suteikiami humaniški, nesusiję su jų nusikaltimais bruožai ir sukuriamas teigiamas jų įvaizdis:

„Tai kūrybingos asmenybės. Na, suvalgė žmoną. Ir kas iš to?“

„Jie nuoširdžiai myli savo aukas. Valgo, reiškia myli.“

„Pas antropofilus padidintas IQ.“

„Kitose srityse jie laikosi griežtų moralės normų.“

„Antropofilai – patys aukos. Juos gyvenimas privertė.“ „Juos taip išauklėjo.“ Ir taip toliau. Tokio pobūdžio išvedžiojimai – visų pokalbių šou vinis.

„Mes jums papasakosime tragišką meilės istoriją! Jis norėjo ją suvalgyti. O ji tenorėjo būti suvalgyta. Kas mes tokie, kad galėtume juos teisti? Galbūt tai meilė? Kas jūs tokie, kad stotumėt skersai kelio jų meilei?“

MES – VALDŽIA

Į paskutinį etapą Overtono Langas pajuda, kai tema įkaitinta iki tokio laipsnio, kad ją iš populiarinimo jau galima perkelti į aktualios politikos sferą.

Prasideda įstatyminės bazės rengimas. Lobistinės grupuotės valdžioje konsoliduojasi ir išeina iš šešėlio. Skelbiamos sociologinės apklausos, atseit, demonstruojančios aukštus kanibalizmo legalizacijos šalininkų procentus. Politikai pradeda bandomuosius viešus pasisakymus apie įteisinimo galimybes. Į visuomenės sąmonę įvedinėjama nauja dogma – „draudimas valgyti žmones uždraustas“.

Tai firminis liberalų patiekalas – tolerancija, kaip buvusio tabu uždraudimas. Draudžiamas bet koks mirtinų visuomenei ydų ar nukrypimų šalinimas, gydymas, taisymas. Paskutiniojo Lango judesio (iš stadijos „populiaru“ į stadiją – „aktuali politika“) metu visuomenė jau palūžusi… Pati gyvybingiausioji jos dalis vis dar visaip priešinsis įteisinimui to, apie ką dar visai neseniai net minties nebuvo. Tačiau visumoje, palaužtoji visuomenė jau susitaikiusi su pralaimėjimu.

Įstatymai jau priimti ar aktyviai priiminėjami, žmonių tarpusavio bendravimo normos jau pasikeitusios („sulaužytos“), atgarsiai jau pasiekia mokyklas ir vaikų darželius, o tai reiškia, kad naujoji karta auga jau nebeturėdama šansų išlikti. Tokie procesai vyko Vakarų Europoje, legalizuojant pederastiją (dabar jie reikalauja vadinti save „gėjais“), šiuo metu legalizuojamas incestas (kraujomaiša) ir vaikų eutanazija, įteisinamas Tėvo ir Motinos sąvokų draudimas…..

KAIP SULAUŽYTI ŠIĄ TECHNOLOGIJĄ?

Overtono Langai lengviausiai juda tolerantiškoje visuomenėje. Visuomenėje, kurioje nėra jokių idealų, išnykę aiškūs skirtumai tarp gėrio ir blogio, tarp to, kas galima, o kas draudžiama, tabu.

Norite pasikalbėti apie savo šliundrą motiną? Norite apie tai parašyti spaudoje? Pasikalbėti TV ekrane? O gal norite įrodyti, kad būti šliundra normalu? Ir net būtina? Labai prašom.

Tai ir yra viršuje laisva forma aprašytos technologijos veikimas. Ji remiasi tuo, kad visuomenėje nėra „jokių negalima“.

Nebelikę jokių tabu. Nieko švento. Visuomenė atsisako visų sakralinių vertybių, kuriomis abejoti draudžiama ir bet kokie mėginimai iš jų pasišaipyti (Pilėnai, Margiris, gimtoji kalba, Tėtis ir Mama) būtų nedelsiant griežčiausiai baudžiami. Taigi, nieko švento jau nebėra. O ką gavome mainais?

Yra taip vadinama žodžio laisvė, paversta laisve nužmogėti. Mūsų akyse vienas po kito naikinami apsauginiai barjerai, saugantys žmoniją nuo susinaikinimo bedugnės. Jos link kelias jau atviras.

Tūlas perskaitęs gali pagalvoti, jog vienas nesugebės nieko padaryti. Nieko pakeisti.

Taip, tai tiesa. Vienas nieko nepasieksi.

Bet asmeniškai tu – privalai išlikti žmogumi. O žmogus sugeba išspręsti bet kokią problemą. Ir ko nesugebės išspręsti vienas, tai padarys žmonės, kuriuos vienija bendra Idėja. Apsidairyk aplink! Ir nepamiršk – Overtono Langas gali judėti ir tau tinkama kryptimi!

(interneto aruoduose rastas ir išverstas tekstas)

parengė: Algirdas Pilkauskas

komentarai 3

 1. Ra    -  2015-09-18, 18:22

  Padarė didelį įspūdį, prisipažinsiu. Maždaug įsivaizdavau kaip kas vyksta, tačiau kad taip paprastai ir kasdieniškai… prastumt mums bet ką, kas naudinga valdantiesiems ar jų ponams… Ačiū už straipsnį, jis tikrai vertas kad jį perskaityti.

  Atsakyti į šį komentarą
 2. gal kam padės atsibusti?    -  2015-09-19, 18:26

  Šiek tiek priešnuodžių masiniam vergų kvailinimui:

  http://www.lzskelbimai.com/s/puikus-vaistai-smegenu-plovimo-212021

  Atsakyti į šį komentarą
 3. Paulius    -  2016-02-24, 22:33

  pritariu Ra. Puikus straipsnis, rekomenduoju perskaityti VISIEMS. Manau daugelis intuityviai jautėme, kad tai vyksta, o čia aprašyta nuosekliai kaip tai daroma. Pirmas dalykas ką galime padaryti, – tai dalintis informacija.

  Atsakyti į šį komentarą

Rašyti Atsiliepimą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.


Taip pat skaitykite:

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Ar manote, kad karantinas bus atšauktas iki rinkimų spalio mėnesį?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
Domenai ir hostingas
Pasidalinkite su savo draugais
Sveiki, verta dėmesio: *Overtono langas arba apie naikinimo technologiją* - nuoroda: https://infa.lt/3176/overtono-langas-arba-apie-naikinimo-technologija/