infa.lt

Rolandas Paksas. Kviečiu Tautą pasisakyti referendume

Rolandas Paksas. Kviečiu Tautą pasisakyti referendume

lapkričio 16
22:012018

Rolandas Paksas

Viešai keldamas klausimą dėl nacionalinės valiutos atkūrimo negalėjau nepatirti priešingos reakcijos iš valdančių privilegijuotų grupių ir jų žiniasklaidos trubadūrų

Bet koks bandymas kritikuoti dominuojančią politinę sistemą Lietuvoje sukelia priešišką reakciją ir vienareikšmiai įvardijama kaip populizmas.

Viskas, kas atliepia paprastų žmonių interesus, viešumoje yra sutinkama toksiškai. Šia prasme, net klausti apie lito sugrąžinimą yra pavojinga.

Neatsitiktinai žodį „toksiškas“ Oksfordo žodynas išrinko geriausiai nusakančiu praėjusius metus.

Kitaip nei šiuo žodžiu turbūt būtų neįmanoma apibūdinti pastaraisiais metais Briuselio kuluaruose tvyrojusios atmosferos derybose dėl BREXIT.

Didžiosios Britanijos pastangos susigrąžinti savo pinigų, įstatymų ir sienų kontrolę Europos komisarų buvo sutiktos itin irzliai ir buvo bandomos paversti klampiu bei komplikuotu procesu, kurio neįmanoma įgyvendinti.

Visa tai būtų galima prilyginti nepaskelbtam karui, kurį Paryžiaus ir Berlyno politikos lyderiai kariavo ir tebekariauja prieš Londoną Briuselio biurokratų ginklais.

Deja, Jungtinė Karalystė šiandien neturi tokio masto politikos genijaus kaip seras Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill), kuris tikriausiai būtų nė per pėdą nepasitraukęs nuo principinių pozicijų derybose.

Todėl ne vienam dabartiniam politikui, siekiančiam įgyvendinti referendumo įpareigojimą, fronto terminais kalbant, tenka patirti ne vieną rimtą sužeidimą.

Galima būtų bent akimirkai įsivaizduoti, kas nutiktų Lietuvoje ir į ką būtų nukreiptos Briuselio komisarų vairuojamos savaeigės haubicos, jeigu praregėjusi lietuvių tauta staiga nuspręstų pasisakyti referendume dėl tolimesnės valstybės raidos.

Kiekvienas pilietiškai mąstantis žmogus šiandien dar suvokia savo priedermę stiprinti Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį atsparumą, tačiau politinės sistemos brėžiamas vektorius vis labiau kreipiamas priešinga kryptimi.

Toksiška valdžios reakcija į žmonių lūkesčius ir problemas Lietuvoje dominuoja.

Tikriausiai ne mažiau tikslus būtų ir kitas Oksfordo žodyno pastebėtas išsireiškimas – „miglos pūtimas“, kuris reiškia manipuliavimą žmogumi psichologinėmis priemonėmis priverčiant jį matyti neteisingą realybės vaizdą ar suabejoti savo paties sveiku protu“.

Matome ir nesunkiai galime atpažinti lengvabūdiškus valdžios sprendimus, kurie Tautai gali turėti pražūtingų pasekmių, tačiau nerandame būdų, kaip tokiai naikinančiai politikai pasipriešinti.

Šia prasme savarankiškos valstybės finansų sistemos griovimas ir Lietuvos įtraukimas į euro zoną neatsiklausus piliečių valios yra prilygintinas nacionalinių interesų išdavystei.Akivaizdu, jog euro įvedimas – spektaklis, kuris buvo apipintas nerealiais pažadais, seniai yra bandomas išimti iš politikos repertuaro, lyg nieko nebūtų atsitikę.

Gali būti, kad net lito laidotuvių orkestrėlis, sugrojęs pusiau gedulingą atsisveikinimo maršą prie Lietuvos banko tą atmintiną 2014 m. gruodžio 31-osios vidurnaktį, jau nebesijaučia nejaukiai.

Jo dalyviai – tuometinis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, finansų ministras Rimantas Šadžius ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas – iškart po vidurnakčio traukė iš bankomato pirmuosius dešimties eurų banknotus, matyt, patys gerai nesuvokdami savo atsakomybės ir šios istorinės mizanscenos prasmių, poteksčių bei dramaturgijos.

Simbolinis atsisveikinimo su litu spektaklis, kurį vėliau eiliniai žmonės turėjo pratęsti keisdami nacionalinės valiutos banknotus į globalios finansų sistemos ženklus, virto rutina, nesiaiškinant ir nebandant giliau suvokti, kas iš tiesų atsitiko.

Tik finansų ministras Rimantas Šadžius turėjo kiek aštriau patirti nemalonius pojūčius vėl atsidūręs lito sunaikinimo smaigalyje, žinodamas, jog jo seneliui bankininkui Dzidui Budriui teko panaši dalia vadovauti nacionalinės bankininkystės griovimui ir sovietinio rublio įvedimui Lietuvoje 1940 metais.

Uolumas okupaciniam režimui nacionalizuojant Lietuvoje veikusius komercinius bankus, kredito unijas ir draugijas Budriui tada garantavo karjerą sovietinės valdžios institucijose ir nusipelniusio mokslo veikėjo vardą, kai daugumai prieškario valstybininkų grėsė tremtis arba mirtis.

Šiuo atveju, lito sunaikinimas dabartiniais laikais anūkui finansų ministrui Rimantui Šadžiui tapo savotišku patikimumo testu, kurį sėkmingai išlaikęs jis galėjo drąsiai katapultuotis į tarptautinės karjeros platumas – Europos Sąjungos Audito rūmus.

Įvedus eurą Lietuvoje atsitiko tai, ko tikriausiai nenori prisiminti nė valdžios finansininkas ar ekonomistas, tada žadėję, kad niekas Lietuvoje nebrangs.

Tačiau tai įvyko. Kaip ir tais istoriniais Rimanto Šadžiaus senelio laikais, kuomet vieną litą prilyginus 90 sovietinių kapeikų, reali perkamoji galia buvo keletą kartų mažesnė, kainos išaugo tris kartus.

Devyni milijonai litų kupiūrų buvo sudeginti ir virto pelenais, kurie tikriausiai buvo išbarstyti tręšiant laukus, tačiau tai, kas buvo padaryta Lietuvai, sunku pervertinti.

Suprantu, jog atviras laiškas Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, kuriame raginau inicijuoti Parlamente klausimą dėl lito sugrąžinimo Tautos referendumu, kuris galėtų įvykti kartu su būsimais Respublikos Prezidento rinkimais, liko neperskaitytas.

Deja, ne tik Seimo pirmininkas nemato reikalo girdėti ir matyti, kas vyksta aplinkui. Panieka streikuojantiems mokytojams, kuri šią savaitę vėl buvo paskleista iš valdžios rūmų, liudija, jog žmonės, kurie bandys laisvai jungtis į asociacijas kartu su kitais ginti savo interesus, vis labiau bus marginalizuojami ir stumiami į kampą.

Demokratijoje naudojimuisi savo pilietinėmis teisėmis negali būti taikomi jokie apribojimai, išskyrus tuos, kuriuos nustato įstatymas.

Tačiau kuomet net Tautos atstovybės vadovas – Seimo pirmininkas ima nurodinėti piliečiams, kaip jiems elgtis, kai valdžios galia traiško jų gyvenimus, yra be galo apgailėtina.

Valdžios kurtumas Tautai labai brangiai kainuoja šimtais tūkstančių paliekančių Tėvynę su bilietais į vieną pusę.

Europos Sąjungos likimas šiandien yra tarsi pakibęs ant plauko. Nacionalines vertybes neigiantys politikai baigia prarasti bet kokią sveiką nuovoką.

Vis dėlto daugeliui vietinių politikos formuotojų vis tiek sunku patikėti, jog gyvybiškai reikia sugrįžti prie nacionalinių prioritetų, svarstyti klausimus, susijusius su suvereniteto atkūrimu ir nacionalinės valiutos sugrąžinimu.

Kviečiu burtis pilietinio judėjimo „Šaukiu aš tautą“ pagrindu ir organizuoti savanoriškas žmonių grupes kiekvienoje gyvenvietėje, kurios surinktų reikiamą piliečių parašų skaičių, kad būtų paskelbtas nacionalinis referendumas dėl lito atkūrimo.

Visus savanorius prašau registruotis elektroniniu paštu – sajudis@paksas.lt.

Priešingu atveju, gali staiga paaiškėti, jog jau praradome ne tik litą, bet ir valstybę.


Žymos

Atsiliepimų 4

 1. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS   -  2018-11-17, 08:00

  Rolandas Paksas yra Tautos ir Lietuvos priešas, nes 2003 metais antikonstituciniame
  Seime balsavo už 47-into straipsnio pakeitimą.
  Sugrįžo litas po rublio, sugrįš ir po eurorublio, be Rolando Pakso paslaugų.

 2. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS   -  2018-11-17, 08:02

  Lietuvos konstitucijoje pirminio pavidalo (n_e_p_a_i_s_a_n_t partinių gaujų daugybinių pakeitimų), visuose straipsniuose aiškiai parašyta, kad Lietuvoje šeimininkauja Lietuvos piliečiai – Tauta turi suvereno galias. Tačiau komunistams tai nepatiko ir jie pradėjo juodus darbus. Lietuvos partizanų neišjungtos, rublinių maskvėnų komunistų liekanos (landsberginių, brazauskinių, kirkilinių, karbauskinių, bei kt. gaujos), susidėjo su eurorubliniais briuseliniais komunistais ir savo d_a_r_b_a_i_s parodė, kad Lietuva buvo ruošiama svetimšalių šeimininkavimui.
  Pavyzdžiai, dėl aiškumo:
  I. Jau 1996 metais komunistuojančios partinės gaujos, antikonstituciniame suėjime (Seime), „nepastebimai“ pakeitė žemės 47 straipsnį būsimų svetimšalių šeimininkų smulkių sklypelnikų naudai, pakeitė be Tautos valios (!). Kai Tauta nepastebėjo tokios „smulkmenos“, komunistuojančios gaujos dirbo savo juodus darbus kitame antikonstituciniame suėjime (Seime) tol, kol 2003 pakeitė žemės 47 straipsnį ir vėl būsimųjų svetimšalių šeimininkų tik jau stambių (!) žemgrobių naudai.
  II. Svetimšalių šeimininkų naudai Lietuvos litas buvo ilgai pririštas ir tąsomas valkiojamas svetimšalių tol, kol galutinai sunaikintas. Svetimšalių naudai mums yra primestas eurorublis.
  III. Svetimšalių šeimininkų naudai, Seimo konstitucijos salėje, šalia Lietuvos konstitucijos (kuklios knygutės) žaibišku kvailu greičiu atsirado komunistuojančių gaujų Lisabonos sutarties viršvalstybinių (!) taisyklių tekstų knyga (l. didelis griozdas).
  ***
  Vienintelė Tautos paguoda, kad Lietuvos respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo ir Lietuvoje galioja konstitucija tik p_i_r_m_i_n_i_o pavidalo.
  ___________________________________________
  Okupuotoji Lietuva (komunistuojančių partinių gaujų)
  2018 lapkričio 17

 3. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS   -  2018-11-17, 08:04

  Vilniaus forumo telkiančiam Tautos forumui LRT eterį (ne karbauskiniams, ne), šiuo metu užgrobtą landsberginių, grybauskinių, brazauskinių, kirkilinių gaujų ir laiminga Tauta turės:

  – Tautos naudai dirbančią prezidentinę tarnybą;

  – Tautos naudai dirbantį Seimą;

  – Tautos naudai dirbančią vyriausybę;

  – Tautos naudai dirbančią teisėtvarką;

  – Tautos naudai dirbančią saugumo tarnybą;

  – Tautos naudai dirbančią žiniasklaidą;

  – Tautos naudai dirbančią mokyklą tik ir tik lietuvių konstitucine kalba;

  – pavyzdingiausią pasaulyje tvirtovę – Lietuvą su litu.

  Be LRT, Sąjūdis – netikras.

 4. Meška   -  2018-11-19, 00:01

  Jeigu būtų sugrąžintas litas? Argi būtų taip, kaip buvo anksčiau, kol dar buvo litas?.. Negi taip jau ir būtų „atgal konvertuotos“ 3 kartus padidėjusios kainos? Kažkaip abejoju… į tą pačią upę du kartus neįlipsi..

Rašyti Atsiliepimą

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Apklausa

Už kurį kandidatą balsuotumėte Lietuvos prezidento rinkimuose?


Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
  Turi kitokią nuomonę, nei šakalinių šutvė – esi durnius. O durnių vaikai – teisėtas jų grobis

Turi kitokią nuomonę, nei šakalinių šutvė – esi durnius. O durnių vaikai – teisėtas jų grobis

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ar tikrai mes laisvi ir turime savo prigimtines teises?

Ar tikrai mes laisvi ir turime savo prigimtines teises?

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Valstybių nepriklausomybė – tautų Europos bendrijos pamatas

Rolandas Paksas. Valstybių nepriklausomybė – tautų Europos bendrijos pamatas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ramūnas Karbauskis: Mes dar kartą įrodėme, kad vykdome Seimo rinkimuose duotus pažadus!

Ramūnas Karbauskis: Mes dar kartą įrodėme, kad vykdome Seimo rinkimuose duotus pažadus!

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje liberalė kviečia šokiui

Kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje liberalė kviečia šokiui

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Valstietis Raimundas Martinėlis pereina į opozicinę TS-LKD frakciją

Valstietis Raimundas Martinėlis pereina į opozicinę TS-LKD frakciją

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  G. Landsbergis ragina frakcijų vadovus susitarti, kad nebūtų susiaurintas pavojaus vaikui apibrėžimas

G. Landsbergis ragina frakcijų vadovus susitarti, kad nebūtų susiaurintas pavojaus vaikui apibrėžimas

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Naglis Puteikis: „Premjeras ir pagrindiniai du jo ministrai yra patys liberaliausi ministrai per pastarąjį dešimtmetį“

Naglis Puteikis: „Premjeras ir pagrindiniai du jo ministrai yra patys liberaliausi ministrai per pastarąjį dešimtmetį“

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Nuo KT nutarimo priėmimo dienos žmonės nebegali remtis nuostata, jog šeimą sudaro skirtingų lyčių asmenys

Nuo KT nutarimo priėmimo dienos žmonės nebegali remtis nuostata, jog šeimą sudaro skirtingų lyčių asmenys

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  O kas, jei..?

O kas, jei..?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Seimo politikų vertinimai vieni kitų atžvilgiu smuko iki „kolūkio lygmens sampratų“ išsireiškimų

Seimo politikų vertinimai vieni kitų atžvilgiu smuko iki „kolūkio lygmens sampratų“ išsireiškimų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas paskelbė kandidatuosiąs į Lietuvos Respublikos prezidento postą

Mindaugas Puidokas paskelbė kandidatuosiąs į Lietuvos Respublikos prezidento postą

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Dovilė Šakalienė ir Ko apie “Gender” socialinį lytiškumą, Stambulo konvenciją ir moterų teises

Dovilė Šakalienė ir Ko apie “Gender” socialinį lytiškumą, Stambulo konvenciją ir moterų teises

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lidžita Kolosauskaitė. Alkoholio vartojimas arba… viskas su saiku yra sveika

Lidžita Kolosauskaitė. Alkoholio vartojimas arba… viskas su saiku yra sveika

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Negeras kvapas iš Daukanto rūmų

Rolandas Paksas. Negeras kvapas iš Daukanto rūmų

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Kaip kalbėtis su žmogumi, kuris nori išsiųsti jus į GULAGą

Kaip kalbėtis su žmogumi, kuris nori išsiųsti jus į GULAGą

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

Prof. Antanas Svirskis. Baltoji knyga. Pasiūlymai Lietuvos Žemės ūkiui

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rusijos raganos atlieka užkeikimų ritualą palaikant Putiną (video)

Rusijos raganos atlieka užkeikimų ritualą palaikant Putiną (video)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Liberalas Simonas Gentvilas „valstiečiams“ siūlo iš partijos pavadinimo išbraukti žodį „žalieji“

Liberalas Simonas Gentvilas „valstiečiams“ siūlo iš partijos pavadinimo išbraukti žodį „žalieji“

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Arvydas Juozaitis: „Steikime Tautos iždą“

Arvydas Juozaitis: „Steikime Tautos iždą“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ebolos viruso ir kitos panašios grėsmės Lietuvoje yra niekas, palyginus su antivaxerių judėjimu

Ebolos viruso ir kitos panašios grėsmės Lietuvoje yra niekas, palyginus su antivaxerių judėjimu

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  G. Landsbergis piktinasi S. Skvernelio rinkiminiu šou vyriausybėje. Visuomenė šou Seime stebi jau 2 metus

G. Landsbergis piktinasi S. Skvernelio rinkiminiu šou vyriausybėje. Visuomenė šou Seime stebi jau 2 metus

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Apie smurtą mokymo įstaigose

Apie smurtą mokymo įstaigose

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo konservatorė siūlo uždrausti Rusijos muzikantų gastroles, nes jie palaiko Putino politiką

Seimo konservatorė siūlo uždrausti Rusijos muzikantų gastroles, nes jie palaiko Putino politiką

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas: „Ar nekyla nauji ,,auksiniai” projektai už kariams ir gynybai skirtus pinigus?“

Mindaugas Puidokas: „Ar nekyla nauji ,,auksiniai” projektai už kariams ir gynybai skirtus pinigus?“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  A. Maldeikienė: VSD galų gale pripažinus tai, ką kalbu jau pusę metų – būtina kalbėti apie Kinijos grėsmę

A. Maldeikienė: VSD galų gale pripažinus tai, ką kalbu jau pusę metų – būtina kalbėti apie Kinijos grėsmę

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

ka jie svencia,idiotai.Kad nusiritome iki Absurdistano ir valstybes senai neber???...

labai teisingos gerb.Puteikio pastangos viešinant ir dabartinės valdžiukės juodus darbus.Nuo ankstesnių - skiriasi į...

nori, kad žmonės Skvernelį rinktų, todėl, atseit, gerinasi....

Argumentai išdėstyti nuostabiai.Tik ar nors vienas išrinktasis taip mąsto, va kur klausimas???...

Pritariu kiekvienam Jusu zodziui Ugniau....

viskas gerai, tik nesutinku del gimdymu namuose, nes ,esant komplikacijoms, pagalbos nebus....

Taip, Ugniau, artėja tikrai įdomūs laikai, jeigu šiais lemiamais tautai metais, kai mūsų laukia treji...

Jo...chebrytė : du =ydai ir sergejus...

Viduje nesukaustyto, ne trafaretiškai, bet laisvai mąstančio ir drąsiai savo mintis išsakančio piliečio mintys. Pritariu!...

Rusijos pakalikai. Tokio nusivaziavimo ir naglumo jau senai nemate sita salis. Vagys....

Panašu, kad suliberastėją komunystai, norėtų, jog būtų viena tauta, viena valstybė - EU, viena lytis,...

Manau, kad abiejų referendumų biuletenių neimsiu. NEATVYKAU, reiškia....

Konservatoriai valdžioje yra didžiausia nesąmonė ir pataikavimas savam klanui.....

  Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

Arvydas Daunys. Šeima, kaip koncepcija, ideologija ir pasaulėžiūra

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

R. Karbauskis registravo „Vaiko teisių“ įstatymo pataisas – kas naujo?

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

Pasvalyje – nesuvokiamas vaiko atėmimas: kaltina močiutę melu

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

Profesorius V. Kasiulevičius: kaime gimusiam kūdikiui šansai mirti – keturis kartus didesni

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

Lietuva su raudonais balionais išėjo į gatves (nuotraukos)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

Rasa Dijokaitė: Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

Atimami vaikai. Negalima prisidengus kilniu tikslu skatinti sveiku protu nesuvokiamų reiškinių

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

Arvydas Daunys. Ar Lietuva po tokio smūgio į šeimą sugebės atsikelti?

atsiliepimų 8Skaityti visą įrašą
  Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

Daiva Archipovaitė: Kaip buvo sugriauta mano šeima

atsiliepimų 11Skaityti visą įrašą
  Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

Dangstydamasi kova su smurtu šeimoje, valdžia atima vaikus iš normalių šeimų [video]

atsiliepimų 28Skaityti visą įrašą
  Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 20Skaityti visą įrašą
  Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Rolandas Paksas. Kviečiu Tautą pasisakyti referendume* - nuoroda: https://infa.lt/26894/rolandas-paksas-kvieciu-tauta-pasisakyti-referendume/