infa.lt

Dr. Jonas Jasaitis. Valstybės strategija: prioritetų painiava ir svarbiausios veiklos kryptys (2)

Dr. Jonas Jasaitis. Valstybės strategija: prioritetų painiava ir svarbiausios veiklos kryptys (2)

kovo 09
01:03 2018

prof. Jonas Jasaitis

Vos tik užsiminus apie laimingos aktyvios visuomenės siekį, sprendimų priėmėjai susierzina. Atseit, tai labai nekonkretu, nes nenurodomi parametrai, kuriais tai galima išmatuoti. Vadinamoji „gerovės valstybė“ esanti tik abstraktus vaizdinys, nes kiekvienas tą laimę kitaip suvokia. Vienam laimė – greitai sukaupti didelį kiekį pinigų, kitam – prisigerti iki „žemės graibymo“. Labiau susivokiantieji socialiniuose moksluose primena A. Maslow‘o piramidę (1943), kurioje surikiuoti asmenybės poreikiai: fiziologiniai, saugumo, socialiniai, pagarbos ir savęs realizavimo. Tačiau visuomenės erozijos procesai rodo, kad efektyvių kompleksinių sprendimų paieškos ir jų įgyvendinimo atidėlioti nebegalima. Sprendimai turi būti priimami dabar.

Šiuo metu parengtų valstybės raidos ir šakinių strategijų, regioninės politikos ir savivaldybių strateginės plėtros dokumentų analizė rodo, kad susipainiota tarp gausybės prioritetų ir iniciatyvų. Kiekvienoje savivaldybėje rasime strateginės plėtros planus, kurių apimtis nuo 85 iki 200 puslapių. Juose surašyta daugybė uždavinių, pradedant miesto gatvių dangos, vandens ir šilumos tinklų atnaujinimu, baigiant turizmo objektų sutvarkymu ir dviračių takų įrengimu. Milžiniškų dokumentų puslapiuose jie visi atrodo kone vienodai svarbūs, tačiau iškyla finansavimo klausimai (viskam trūksta lėšų). Dar pridėkite savivaldybėse veikiančių Vietos veiklos grupių (VVG) strategijas, neretai viršijančias visą šimtą puslapių, strateginės veiklos planus, atskirų institucijų ir kai kurių kitų NVO strategijas.

Nežiūrint, kokią fenomenalią atmintį ir analitinius gebėjimus turėtų savivaldybės vadovai ir jiems talkinančios struktūros, niekas nepajėgtų nei jų išsaugoti atmintyje, nei vadovautis, priimant strateginius sprendimus. Toje „prioritetų ir uždavinių“ gausoje būtina išryškinti svarbiausias veiklos kryptys ir laukiamus rezultatus. Tokios strateginio planavimo metodikos, kurias yra parengę atitinkami Vidaus reikalų ministerijos skyriai ir kuriomis savivaldybės privalo vadovautis, jau seniai yra atgyvenusios, nepraktiškos, neturinčios aiškių orientyrų, susijusių tiek su besikeičiančia geopolitine, tiek su nacionaline situacija. Šių dokumentų apimtį būtina sumažinti bent trigubai.

Strategijos kūrimas turi prasidėti nuo svarbiausių valstybės problemų identifikavimo ir šias problemas lemiančių priežasčių išryškinimo. Nei emigracija, nei alkoholizmas ir smurtas, nei iki valstybei ir tautai pražūtingos ribos išplitusi korupcija valdymo institucijose, nei savižudybės ir net pilietinio sąmoningumo praradimas nėra priežastys. Visa tai yra tik labai prasto, nestrategiško valdymo pasekmės. Kai valdymo institucijos yra susipainiojusios „prioritetų gausoje“, tai ir visuomenė blaškosi vertybių ir siekinių sistemose. Tai labai pavojinga situacija, nes moralinius ir kultūrinius orientyrus prarandanti visuomenė sparčiai degraduoja, virsdama į jokių ribų nepripažįstančią minią. Tokia visuomenės būsena tampa didžiausia grėsme valstybės ir tautos saugumui.

Reklama


Nuo to laiko, kai A. H. Maslow‘as paskelbė pirmąsias publikacijas apie žmogaus poreikių piramidę, visuomenė labai pasikeitė. Tai dar suspėjo pastebėti ir pats šios teorijos kūrėjas. Dabar mes turime ne tik labai pasikeitusį pasaulio supratimą, bet ir radikalius pokyčius poreikių ir vertybių skalėse. Visuomenė patiria prieštaringą (daugiakryptį) spaudimą, kai atitinkamos ideologijos vis labiau kėsinasi į pačią žmogaus prigimtį, į šeimos, tautos ir valstybės, įstatymo ir laisvės, asmeninės atsakomybes ir net gyvenimo prasmės sampratą. Agresyvusis globalizmas (kurio nereikia painioti su globalizacija) bando primesti žmonijai unifikacijos ir standartizacijos, moralinių vertybių išstūmimo ir elgsenos suprimityvinimo tendencijas.

Žmonės gąsdinami net naujųjų technologijų (robotizacijos, dirbtinio intelekto) poveikiu, kai grasinama „įsilaužti“ į mąstymo ir emocijų procesus ir juos kontroliuoti. Visuomenę ypač bandoma įtikinti, kad nebėra nieko pastovaus, kad gyvename visuotinio nesaugumo aplinkoje, kai visa žmonija per kelias akimirkas gali žūti. Kaip vienintelė alternatyva mums brukama vienadienės gyvensenos – „čia ir dabar“ ideologija. Visuomenę bandoma įtikinti, kad jokia strategija – nebereikalinga. Išsilavinusių ir dorovinės orientacijos nepraradusių visuomenės grupių pasipriešinimui šioms apokaliptinėms tendencijoms tuoj pat bandoma prilipdyti „senamadiškumo“ ar kėsinimosi į individo laisvę bei saviraišką etiketes.

Atsvara šioms purvinoms nužmoginimo kampanijoms yra antropologinė strateginio valdymo metodologija, traktuojanti žmogų, kaip unikalią (o ne standartizuotą) būtybę, kurios prasmingą būtį lemia ne poreikių piramidė, kurioje vieni poreikiai yra žemesni, o kitų tenkinimas įmanomas tik patenkinus pirmuosius, o nedalomas socialinių orientacijų ir lūkesčių kompleksas. Visi mes, gyvenantys šioje žemėje, esame skirtingi ir turintys žymiai daugiau gebėjimų, nei iki šiol esame jų pastebėję. Kad galėtume pilnavertiškai save įprasminti, būtinas visapusiškas gyvybinių socialinių orientacijų supratimas ir sąmoningas apsisprendimas jomis vadovautis. Čia valstybės strateginis vaidmuo yra lemiamas. Nė viena šio lūkesčių komplekso dalis negali būti ignoruojama, ar laikoma mažiau reikšminga už kitą. Šio komplekso grafinė forma yra ne piramidė, o žiedas, kurio neįmanoma suskirstyti į dalis ir po to vėl bandyti jas sulipdyti.

Šių lūkesčių komplekso realizavimas ir sudaro valstybės strategijos esmę. Šį kompleksą sudaro: 1) būstas, 2) darbinės veiklos diversifikacija, 3) sveika gyvensena, 4) nuolatinė edukacija, 5) vertybių sistemos formavimas ir 6) asmens, jo turto bei verslo saugumas, kraštovaizdžio ir kultūros paveldo apsauga.

Būsto lūkesčių tenkinimas apima ne tik buto (pavyzdžiui, daugiabutyje) ar sodybos įsigijimą. Tai ir gyvenvietės bei regiono pasirinkimas, atsižvelgiant į aplinkos jaukumą, susisiekimo galimybes, būsto išlaikymo kaštus ir kt. Tai lemia ir asmenybės apsisprendimą: pasitenkinti laikino „dėžinio žmogaus“ ar savarankiško savininko statusu. Keičiasi ir pačios sodybos struktūra: joje atsiranda 3 ar net 4 savarankiškoms funkcijoms skirtos dalys: 1) gyvenamųjų pastatų (šeimos nariams keičiantis gali atsirasti ir keli gyvenamieji namai; 2) ūkinės paskirties (sodyba neretai tampa ir verslo vieta); 3) relaksacine ir rekreacinė zonos. Jokia naujiena – sodybą juosiančios vejos, gėlynai ar šeimos parkas, giminės istorijos zona ir kt. Sodyba kuriama šimtmečiams ir perduodama iš kartos į kartą. Šio teksto autoriui teko matyti tokias kompleksinės paskirties sodybas, kurias sukūrė kelios tos pačios šeimos kartos per du šimtmečius. Šiandien tai – giminės susibūrimo vietos.

Reklama


Pasaulyje yra susiformavę labai skirtingi šeimos sodybų tipai, besiremiantys ne tik ekonominiais, bet ir etnokulrūriniais pagrindais, ilgametėmis tradicijomis, atspindintys tautos gyvensenos bruožus. Dabartinėje Lietuvoje formuojasi taip vadinamų „antrųjų namų“ koncepcija, kuria daugiausiai vadovaujasi pastoviai miestuose gyvenančios ir dirbančios šeimos. Tuo tarpu daugiabučių būstų (butų) kategorija Lietuvoje nuo seno neturėjo gero vardo: miestų daugiabučiai dažnai buvo vadinami „barakais“, o kaimo – „kumetynais“.

Būstas yra pirmoji ir bene svarbiausia asmenybės egzistencijos sąlyga, suteikianti pastovumo ir savarankiškumo pojūtį. Šeimos namai neatsiejami nuo tokių sąvokų, kaip tėviškė, gimtinė, gimtasis kraštas. Judriame šiuolaikiniame pasaulyje niekas negali puoselėti vilčių, kad pavyks visai sustabdyti emigraciją, o juo labiau – vidinę migraciją. Gyventojai palieka gimtinę ne tik todėl, kad nemato galimybių įgyvendinti savo lūkesčių. Ne mažiau svarbios aplinkybės yra noras pažinti kitus kraštus, įgyti kitokį išsimokslinimą ar imtis judraus tarptautinio verslo. Tačiau turėdami savo sodybą, jie niekada nepasijus benamio klajūno (dabar madingai pavadinamo „pasaulio piliečiu“) kailyje. Šeimos sodyba visada teiks galimybę sugrįžti, aplinkybėms pasikeitus.

Būsto problema – ypatingai aktuali jaunoms šeimoms. Tačiau ar daug savivaldybių turi parengusios programas šiai strateginei problemai spręsti?

(Laukite tęsinio)

prof. dr. Jonas Jasaitis


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Portalą nuo spamo saugo Akismet. Plačiau, kaip apdorojami komentarų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    Priklausomybė nuo alkoholio – sunkiai, bet įveikiama liga

Priklausomybė nuo alkoholio – sunkiai, bet įveikiama liga

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Konservatoriai A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas siekia uždrausti proputiniškiems atlikėjams atvykti į Lietuvą

Konservatoriai A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas siekia uždrausti proputiniškiems atlikėjams atvykti į Lietuvą

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Dėl naujienų portalo DELFI tendencingo manipuliavimo viešąja nuomone ir  […] Arvydo Juozaičio teisių pažeidimo

Dėl naujienų portalo DELFI tendencingo manipuliavimo viešąja nuomone ir […] Arvydo Juozaičio teisių pažeidimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Seimo narė R. Juknevičienė Ukrainoje paragins tęsti svarbių reformų įgyvendinimą

Seimo narė R. Juknevičienė Ukrainoje paragins tęsti svarbių reformų įgyvendinimą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Seimo nariai M. Puidokas ir A. Maldeikienė Europos Parlamente išsakė nuostatas apie Europos Sąjungos ateitį

Seimo nariai M. Puidokas ir A. Maldeikienė Europos Parlamente išsakė nuostatas apie Europos Sąjungos ateitį

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    LRT: Kuo virto S. Skvernelio pažadas valstybės tarnyboje nesodinti savų

LRT: Kuo virto S. Skvernelio pažadas valstybės tarnyboje nesodinti savų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Priešingybė trapumui [7]

Priešingybė trapumui [7]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Skirkime pinigus vaikams ir mokykloms, o ne karinei amunicijai

Rolandas Paksas. Skirkime pinigus vaikams ir mokykloms, o ne karinei amunicijai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar LRT svarbiausias klausimas

Algimantas Rusteika. Dabar LRT svarbiausias klausimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis: Lietuvos oligarchai surado būdą, kaip strateginiais ieškiniais užčiaupti visuomenininkų ir politikų kritiką

Naglis Puteikis: Lietuvos oligarchai surado būdą, kaip strateginiais ieškiniais užčiaupti visuomenininkų ir politikų kritiką

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar Austėjos Landsbergienės darželiai turi teisę bausti vaikus už jų tėvų pažiūras?

Ar Austėjos Landsbergienės darželiai turi teisę bausti vaikus už jų tėvų pažiūras?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Liberalai muša pavojaus būgnus: „Valstiečių“ šmėkla už LRT langų įgauna kūną“

Liberalai muša pavojaus būgnus: „Valstiečių“ šmėkla už LRT langų įgauna kūną“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Seimas svarsto valstiečio Ramūno Karbauskio siūlymą skelbti Adolfą Ramanauską-Vanagą Lietuvos prezidentu

Seimas svarsto valstiečio Ramūno Karbauskio siūlymą skelbti Adolfą Ramanauską-Vanagą Lietuvos prezidentu

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar svarbiausia yra menas girdėti

Algimantas Rusteika. Dabar svarbiausia yra menas girdėti

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Priešingybė trapumui [6]

Priešingybė trapumui [6]

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Kodėl reikia išslaptinti duomenis apie KGB?

Kodėl reikia išslaptinti duomenis apie KGB?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Konservatorei kilo įtarimų dėl buvusio ministro ir NMA vadovo sąmokslo

Konservatorei kilo įtarimų dėl buvusio ministro ir NMA vadovo sąmokslo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Išdulkintų smegenų nacija

Lidžita Kolosauskaitė. Išdulkintų smegenų nacija

atsiliepimų 7 Skaityti visą įrašą
    Priešingybė trapumui [5]

Priešingybė trapumui [5]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. „Klakerių“ demokratija turi pasibaigti

Rolandas Paksas. „Klakerių“ demokratija turi pasibaigti

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrejus Gaidamavičius: „Ar ne per didelė tylos kaina? Spalio 13 – į Labanorą, – giria prašo pagalbos

Andrejus Gaidamavičius: „Ar ne per didelė tylos kaina? Spalio 13 – į Labanorą, – giria prašo pagalbos

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Liberalas E. Gentvilas: Kas galėjo pagalvoti, kad po 25 metų gyvenimo laisvėje vėl reikės ginti laisvą žodį?

Liberalas E. Gentvilas: Kas galėjo pagalvoti, kad po 25 metų gyvenimo laisvėje vėl reikės ginti laisvą žodį?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis ragina Seimo pirmininką neberemti politinės korupcijos Seime ir stoti Konstitucijos pusėje

Gabrielius Landsbergis ragina Seimo pirmininką neberemti politinės korupcijos Seime ir stoti Konstitucijos pusėje

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ar TS-LKD išrinks Prezidentą Lietuvai?

Ar TS-LKD išrinks Prezidentą Lietuvai?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Donaldas Trampas užstojo amerikiečius vyrus

Donaldas Trampas užstojo amerikiečius vyrus

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Liberalė A. Armonaitė referendumą dėl pilietybės siūlo organizuoti be pertraukos, tačiau dvi dienas

Liberalė A. Armonaitė referendumą dėl pilietybės siūlo organizuoti be pertraukos, tačiau dvi dienas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Priešingybė trapumui [4]

Priešingybė trapumui [4]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Įdomu kada į Lietuvą ateis ši mada? :)...

Viens kitą juk turi papildyt :D...

Jankiu subinlaiziai!...

tie 20 km.neapsaugotu musu teises i gryna ora ir sveikata.butina isvis stabdyti tas pasenusias technologijas...

jau ryt,spalio 18d.balsavimas seime del siuksliu deginimo gamyklu,o Mindaugas Puidokas,kuris labiau domisi siuo klausimu, iskomandiruotas...

Tai vadinasi Fasizmas....

Senas modelis melui skleisti :)...

Puiki iniciatyva! Linkiu, kad šie žmonės pasiektų tai, dėl ko kovoja!...

Gražus filmas, graži muzika, Šaunuoliai!...

Ar nepazeidziamos zmoniu teises,statant siuksliu deginimo gamykla,ju neatsiklausus ?...

Karbauskio pasiūlymas nuvertino visas jo geras idėjas iki nulio....

bent jau taisyklingai įvardinkite - ne "serotinas" , o serotoninas...

>Hm tai čia kaip tik ir yra teisinė valstybė, jeigu jos nebūtų tokie bajeriai...

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras melas: sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog...

    Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 14 Skaityti visą įrašą
    Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Dr. Jonas Jasaitis. Valstybės strategija: prioritetų painiava ir svarbiausios veiklos kryptys (2)* - nuoroda: http://infa.lt/21028/dr-jonas-jasaitis-valstybes-strategija-prioritetu-painiava-ir-svarbiausios-veiklos-kryptys-2/