infa.lt

Tiesiai apie pozityvų mąstymą

Tiesiai apie pozityvų mąstymą

sausio 20
01:03 2018

Pozityvus mąstymas

Psichologas Oleg Satov atsako į užduodamus klausimus:

Kas yra pozityvus mąstymas – kada atsirado ši sąvoka, kur, su kuo susijęs jos atsiradimas ir toks visuotinis jos paplitimas?

Vargu ar galima čia remtis populiarios psichologijos istorija, todėl bandysime atsakyti į šiuos klausimus būtent iš psichologijos pusės. Pozityvus mąstymas – tai dar vienas seno-gero žmogiško tikėjimo į tai, kad problemos gali būti išspręstos magišku būdu, pasireiškimas. Toks mąstymo tipas buvo ypač būdingas pirmykščiam primityviam žmogui ir tarnavo atsakymu į daugybę baltų dėmių savo ir aplinkinio pasaulio suvokime. Viskas kas nesuprantama mūsų sąmonei automatiškai užpildoma magija. Galima pasakyti, jog tai tokia apsauginė reakcija – užpildyti tuštumą nors kažkokiais paaiškinimais. Ir tas pats vyksta su vaiku – kai jis dar nesupranta visko aplink, jis atranda tylią užuovėją magiškame mąstyme, visus neaiškius dalykus paaiškinančiame kažkokių trečiųjų galių buvimu – stebuklingų ar magiškų.

Ateityje, vystantis sąmonei ir bendram suvokimui ši tendencija išsigalvoti ir remtis visokiais magijos dėsniais iš esmės silpnėja – žmogui daugiau nebereikia dirbtinių paaiškinimų ir pateisinimų tam, kas su juo vyksta. Kažkas jam aišku, kažkas ne, tačiau, jeigu jis daugiau nebijo savo nesusigaudymo ir neieško būdo nuimti nuo savęs atsakomybės už savo gyvenimą, tai jam daugiau nereikalinga jokia magija.
Ir iš viso to galima padaryti išvadą, jog tikėjimas pozityvaus mąstymo galia būdingas užstrigusiam išsivystyme žmogui, kuris jaučia baimę gyventi tikrą gyvenimą ir naudojasi magišku mąstymu tam, kad slėptų galvą į smėlį. Ir visuotinis šios idėjos paplitimas – tai blogas ženklas to, jog daugybė žmonių taip visam gyvenimui ir išlieka primityvioje vaikiškos sąmonės vystymosi stadijoje. Tikėjimas pozityviu mąstymu mažai kuo skiriasi nuo tikėjimo nužiūrėjimu ar užkalbėjimu, tačiau skamba gražiau ir psichologiškiau – lyg tai ne dar vienas prietaras, o tikra psichologinė praktika.

Viename iš veikalų rašoma apie tai, jog pozityvus mąstymas – tai bandymai pritempti gėrį už ausų, tačiau jis neveikia. O kas tada veikia?

Kas tada veikia kam? Kad viskas gyvenime būtų gerai? Kad su minimaliomis pastangomis išsispręstų visos problemos? Tokia prasme – neveikia niekas! Gyvenime negali būti viskas gerai, kadangi jis visas išaustas iš prieštaravimų, ir visa kas gera duodama tik kažko blogo kaina. Kad galima būtų kažką gauti – reikia kažką atiduoti. Norint išspręsti problemą – reikia padėti pastangų problemos sprendimui. Savitaiga ir tikėjimas pozityvaus mąstymo stebuklu nepadės. Ten, kur yra kažkas pozityvaus, ten būtinai yra ir kažkas negatyvaus, ir užmerkus akis į šį akivaizdų dėsningumą bus prieita tik prie begalinio vijimosi paskui nuosavą uodegą.

Tikėjimas tuo, jog gyvenimas gali būti pozityvus visais požiūriais, kad galima atsikratyti nuo viso ko blogo ir negatyvaus – tai dar vienas pavyzdys to paties magiškojo mąstymo. Senovinis archetipinis motyvas palaikantis tikėjimą kažkokios rojaus būsenos galimybe.

Tačiau, dėl nepakankamo šio motyvo suvokimo gilumo, jis suprimityvinamas iki naivaus tikėjimo tuo, jog gėris gali nugalėti blogį, tai, kas gera paims viršų prieš tai, kas bloga, o kada tai nutiks, galų gale stos laimė. Tačiau tai kova, kurioje neįmanoma laimėti. Tai neveikia.

Ir, jeigu jau kalbėtume apie tai, kas vis dėl to veikia – tai yra blaivus mąstymas – tiesus ir sąžiningas žvilgsnis į save, savo gyvenimą, savo realias galimybes ir savo realų bejėgiškumą kai kuriais klausimais ir problemomis. Atsisakymas pripažinti savo galimybių ribas, atsisakymas matyti gyvenimą tokį, koks jis yra, atsisakymas liautis tikėjus stebuklais ir aukščiausiųjų jėgų palankumu – tai garantuotas kelias į tai, kad visą gyvenimą pasiliktum nemokša, nelaimingu žmogumi, įkalbinėjančiu save, kad ne viskas pas mane dar taip blogai.

Dabar Vakarų psichologinėse praktikose irgi imama kalbėti apie minimo mąstymo žalą, kad tai kenkia žmonių psichikai, verčiant jaustis taip, kaip jie nenori ir negali, ar taip?

Nežinau apie ką kalba. Galbūt apie tai, kad prievartinis ir neapgalvotas pozityvaus požiūrio sau primetimas į viską aplink – tai grubios saviapgaulės forma, tokios pat kenksmingos, kaip tikėjimas tuo, kad alkoholinis apsvaigimas daro gyvenimą geresniu. Ir tas, ir kitkas pateikia iškreiptą ir pagražintą pasaulio vaizdą, ir kai tik saviitaigos bei apsvaigimo efektas praeis, žmogaus neišvengiamai laukia skausminga griūtis atgal, prie tos pačios karčios tiesos, nuo kurios jis ir bandė pasislėpti. Taip žmonės ir tampa alkoholikais ir narkomanais – jiems visą laiką būtina palaikyti ir didinti narkotiko dozę, kad atsilaikytų prieš augančią vidinę įtampą. Pozityvus mąstymas ir kitokios saviapgaulės technikos veikia analogišku būdu – tik maskuoja problemą, bet jos nesprendžia.

Ar jūs tikite treningų, susijusių su asmenybės augimu, su apmokymu to, kaip visada „teisingai galvoti“ nauda?

Asmenybės augimo treningai gali būti pilnai naudingi ir rezultatyvūs. Tačiau, jeigu ten mokoma to, kaip efektyviau save apgaudinėti ir įkalbinėti, kad viskas bus gerai, tai jų vertė lygi treningui kaip teisingai ir labiau efektyviai vartoti alkoholį. Laimei, įprastai psichologai stengiasi stumtelėti savo pacientus link tikro augimo – link to, kad būtų suformuotas sąžiningesnis ir sąmoningas požiūris į savo gyvenimą ir iš tiesų tapti stipresniam, o ne tiesiog apkvailinti save nauju, efektyvesniu būdu. Pati gi psichologija pateikia gerus instrumentus ir tam, ir kitam – taip, kad čia viskas priklauso nuo to, kieno rankose ir su kokiu tikslu atsirado šie instrumentai.

Ir, kadangi stebuklingos tabletės paieškos – stebuklingo visų problemų sprendimo, vietoje to, kad spręstų jas iš tiesų – tai plačiai paplitusi tendencija, uždirbti ją tenkinant kur kas paprasčiau, nei siūlant žmonėms realų vystymąsi ir suaugimą, tas atvejais, kai paklausa neišvengiamai formuoja pasiūlą. Ir tikro asmenybės augimo treningai visada turės kur kas mažesnę paklausą ir mažesnį komercinį efektyvumą. Tačiau visa tai nereiškia, kad jų nėra – jie yra, ir jie veikia.

Mąstymo pozityvumas – tai bandymas užkišti giliau į pasąmonę vidinį agresyvumą? Ar išnyks jis iš tiesų? Prie ko tas gali pasekoje privesti?

Agresija tai tik atskiras atvejis. Pozityvumas priešpastatomas viskam, kas visumoje ir bendrai priskiriama negatyvių pergyvenimų sferai, o agresija, žinoma, viena iš jų. Ar išnyks negatyvios emocijos spaudžiant pozityviam mąstymui – tai dvipusis klausimas. Iš vienos pusės, taip, išnyks. Jeigu lauktume pakankamai ilgai – tai bet kuri emocija anksčiau ar vėliau užges. Iš kitos pusės, kai tik susiformuos analogiška situacija, tos pačios emocijos plykstelės su pirmykšte jėga.

Visa tai labai panašu į situaciją, kai mažas vaikas slepiasi nuo to, kas jį gąsdina, uždengdamas delniukais akis. Vaikiškas elgesio modelis, kuris vėliau perkeliamas į suaugusiojo gyvenimą uždengiant akis net į akivaizdžiausias problemas. Ir, jeigu žiūrint baisią sceną kine tokia strategija padeda, tai nuo sutikto miške vilko užsidengęs delnais akis neišsigelbėsi.

Bet primityvus magiškas mąstymas verčia žmogų kartoti šį elgesio modelį, nežiūrint į akivaizdų jo absurdiškumą. Ir veda tai link didelių gyvenimiškų dramų, kai paslėpti po pozityvumo širma skausmingi pergyvenimai, kažkada išsiveržia iš po kontrolės ir sudegina žmogų iš vidaus.

Gėris ir blogis – kiek jie susiję tarpusavyje šiuo atveju? Ir kodėl besąlygiško gėrio noras – visada galvoti apie viską gerai ir pozityviai gali apsisukti blogiu?

Kodėl? Todėl, kad neegzistuoja joks besąlygiškas gėris. Gėris egzistuoja tik pagal kontrastą su kažkokiu blogiu ir priklauso nuo varpinės, iš kurios žiūri į minimą konkrečią situaciją. Neegzistuoja universalus gėris ir neegzistuoja universalus blogis. Tai viena iš bazinių filosofijos aksiomų – akivaizdus patvirtinimas nereikalaujantis įrodymo. Ir kol žmogus šito nesuvokia, jis randasi tik ankstyvojoje sąmonės išsivystymo stadijoje, su kuria visas pasaulis jam yra matomas tik balta-juoda spalvomis.

Galvoti visada ir apie viską gerai, reiškia – apgaudinėti save pačius. Jeigu jau ieškotume čia kažkokio absoliutaus principo, tai reikėtų pasakyti, kad viskas visada neutralu – niekaip, nei gerai, nei blogai. O bandymas iš kažko, savo esme neutralaus, pritempti kažkokį pozityvumą – tai ta pati saviaupgaulė, kuri anksčiau ar vėliau, bet būtinai prives prie skausmingo ar netgi griaunančio tiesios suvokimo. Ir mokėti už momentinį pozityvaus požiūrio džiaugsmą teks kažkuo labai-labai negatyviu…

Tiesos dėlei reikia pasakyti, jog negatyvus pesimistinis požiūris į gyvenimą – tai taip pat saviaupgaulė. Ir tai taip pat bandymas apsiginti nuo sąžiningo žvilgsnio į save ir savo gyvenimą. Viso ko aplink nuvertinimas ir nužeminimas, kaip atrodo, gelbėja nuo skausmingo nusivylimo. Bet iš tiesų, žinoma, negelbėja. Nuo nusivylimo galima apsisaugoti vienu vieninteliu būdu – žinant tiesą, ir nebijant tos tiesos. Visi kiti likę būdai tik atideda tai, kas neišvengiama. O tiesa tame, kad pasaulis nei geras, nei piktas, ir jame nėra jokio teisingumo – jis abejingas. Ir kaip besinorėtų užsitikrinti sau saugumą, žaidžiant pagal taisykles, – jo niekada nebus – net su pačiais geriausiais ir teisingiausiais žmonėmis atsitinka visko. Vertėtų tą pripažinti, ir gyvenimas taps kur kas paprastesnis.

Kokie žmonės įprastai bando perauklėti save mąstymo „pozityvumu“? Ką jiems daryti vėliau, jei šis būdas nesuveiks? Kuo jį galima pakeisti?

Kaip jau buvo minėta, tai žmonės užstrigę psichologiniame paauglio etapo vystymesi ir atsisakantys patys būti atsakingi už savo gyvenimą. Jie ir toliau tiki stebuklais, tačiau ne todėl, kad toks jų laisvas pasirinkimas, o todėl, kad juos gąsdina tiesa – tai, ką jie slepia dvasios gilumoje. Pozityvus mąstymas – tai jų pabėgimo būdas, o pabėgimas – tai ir yra savanoriškas vystymosi atsisakymas. Mums ir į galvą neateitų narkomanui patarti ir toliau praktikuoti jo narkomaniją, todėl, kad mes suprantame, jog tokiu būdu jis slepiasi nuo savo problemų, vietoje to, kad vieną kartą išspręstų jas visiems laikams. Bet pozityvus mąstymas atliekantis tą pačią akių uždengimo nuo problemų funkciją daugeliui atrodo kažkuo naudingu ir konstruktyviu.

Jeigu dvasia iš skausmo plyšta į dalis, tai kiek save beįkalbinėtų, jog viskas tik į gera, nieko gero neatsiras, kol žmogus akis į akį nesusitiks su savo skausmu. Bandymas priešpastatyti pozityvumą esamiems skausmingiems pergyvenimams – tai pavojinga ir destruktyvi saviapgaulė. Jeigu yra skausmas, jeigu jausmai sako, jog kažkas eina ne taip, jeigu sieloje kniaukia katinai, jeigu sąžinė neduoda ramybės, tai jokiu būdu negalima nuo viso to slėptis. Todėl, kad nėra patikimesnio būdo nuleisti savo gyvenimą į klozetą, nei iššvaistyti jį bėgant nuo savęs paties.

Ir, jeigu jau ieškosime pakaitalo pozityviam mąstymui, – tai sąžiningumas, blaivumas ir suvokimas – tiesus ir aiškus žvilgsnis į save, savo gyvenimą, savo požiūrius, vertybes ir jausmus, ir savo atsakomybės už tai, kad įveiktum visas prieštaras ir pasiektum pilnatvę – vidinę ir išorinę, suvokimas. Už šios užduoties sprendimą mes atsakome, tiesiogine prasme, savo galva, ir šioje vietoje gyvenimas dezertyrų netoleruoja…

 


Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Rasa    -  2018-04-18, 15:16

    Tiesiai apie pritempta pozityvuma.

Rašyti Atsiliepimą

Portalą nuo spamo saugo Akismet. Plačiau, kaip apdorojami komentarų duomenys.

Apklausa: Kokio prezidento norite?

Už kurį kandidatą balsuotumėte Lietuvos prezidento rinkimuose?

Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    Seimo narys K. Masiulis prašo premjero S. Skvernelio paaiškinti kodėl Vilniuje vis daugėja valstybinių darbo vietų

Seimo narys K. Masiulis prašo premjero S. Skvernelio paaiškinti kodėl Vilniuje vis daugėja valstybinių darbo vietų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kodėl kelyje vairuotojams privalo būti „nulio promilių“ reikalavimas?

Kodėl kelyje vairuotojams privalo būti „nulio promilių“ reikalavimas?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika: Pabaigos pradžia (2)

Algimantas Rusteika: Pabaigos pradžia (2)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Seimo narė A. Širinskienė įtaria G. Landsbergį slepiant įtartino sandorio už beveik milijoną eurų aplinkybes

Seimo narė A. Širinskienė įtaria G. Landsbergį slepiant įtartino sandorio už beveik milijoną eurų aplinkybes

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gali būti, jog neužilgo gražiausi planetos žmonės nebebus žmonėmis

Gali būti, jog neužilgo gražiausi planetos žmonės nebebus žmonėmis

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Norite gerovės valstybės? O ar žinote kas gali ją mums sukurti?

Arvydas Daunys. Norite gerovės valstybės? O ar žinote kas gali ją mums sukurti?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Konservatoriai A. Bilotaitė ir A. Anušauskas siūlo neskubėt su nuteistųjų amnestija

Konservatoriai A. Bilotaitė ir A. Anušauskas siūlo neskubėt su nuteistųjų amnestija

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Seimo narė Rasa Juknevičienė kreipėsi į VSD dėl, esą šmeižto kampanijos

Seimo narė Rasa Juknevičienė kreipėsi į VSD dėl, esą šmeižto kampanijos

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Dovilė Šakalienė džiaugiasi, kad iš tėvų per mėnesį buvo atimta (išgelbėta) 600 vaikų

Dovilė Šakalienė džiaugiasi, kad iš tėvų per mėnesį buvo atimta (išgelbėta) 600 vaikų

atsiliepimų 28 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Tragikomedija:  „Maištas laive „Independence“

Algimantas Rusteika. Tragikomedija: „Maištas laive „Independence“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Algis Džiugys. Naujosios tvarkos geopolitika

Algis Džiugys. Naujosios tvarkos geopolitika

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Ekonomikos augimo lėtėjimas – gerai tai ar blogai?

Arvydas Daunys. Ekonomikos augimo lėtėjimas – gerai tai ar blogai?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    R. Juknevičienė pasijutusi įžeista po LRT laidos nutarė atkeršyti M. Puidokui, viešai apkaltindama korupcija jo tėvą

R. Juknevičienė pasijutusi įžeista po LRT laidos nutarė atkeršyti M. Puidokui, viešai apkaltindama korupcija jo tėvą

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Kad Lietuvoje daugėtų gyventojų

Kad Lietuvoje daugėtų gyventojų

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Viktoras Orbanas: Briuselio elito dienos suskaičiuotos

Viktoras Orbanas: Briuselio elito dienos suskaičiuotos

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Lietuva tampa ekonominių eksperimentų laboratorija

Rolandas Paksas. Lietuva tampa ekonominių eksperimentų laboratorija

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Arvydas Daunys. Apmokestindama nepasiturinčius gyventojus valdžia kovos su klimato kaita

Arvydas Daunys. Apmokestindama nepasiturinčius gyventojus valdžia kovos su klimato kaita

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Prezidentas Rolandas Paksas: „Propagandinės „fake news“ žiniasklaidos credo – kas ne su mumis, tas prieš mus!..“

Prezidentas Rolandas Paksas: „Propagandinės „fake news“ žiniasklaidos credo – kas ne su mumis, tas prieš mus!..“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kodėl moterys neturėtų nešioti kelnių

Kodėl moterys neturėtų nešioti kelnių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kai buvom okupuoti – į pensiją išeidavom, o dabar mus išneš

Algimantas Rusteika. Kai buvom okupuoti – į pensiją išeidavom, o dabar mus išneš

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Tiesa mus išlaisvina, o nežinojimas paverčia vergais

Rolandas Paksas. Tiesa mus išlaisvina, o nežinojimas paverčia vergais

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tariamos tolerancijos akligatviuose

Tariamos tolerancijos akligatviuose

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ar  „Atgimimo prezidentu“ vadinamas Arvydas Juozaitis pateisins su juo siejamas viltis bei lūkesčius?

Ar „Atgimimo prezidentu“ vadinamas Arvydas Juozaitis pateisins su juo siejamas viltis bei lūkesčius?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Sandra Bernotaitė. Dainuojanti žemė

Sandra Bernotaitė. Dainuojanti žemė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Valstiečiai su socialdarbiečiais sieks apsaugoti Lietuvos rinkimus nuo galimo Rusijos kišimosi

Valstiečiai su socialdarbiečiais sieks apsaugoti Lietuvos rinkimus nuo galimo Rusijos kišimosi

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Duokim dvigubą ar penkiagubą pilietybę visiems! Ir, kilus kritinei situacijai, Rusija suteiks pilietybę savo […]

Duokim dvigubą ar penkiagubą pilietybę visiems! Ir, kilus kritinei situacijai, Rusija suteiks pilietybę savo […]

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Harvis Veinšteinas: „Aš siūliau vaidmenis už seksą, bet taip daro visi iki pat dabar“

Harvis Veinšteinas: „Aš siūliau vaidmenis už seksą, bet taip daro visi iki pat dabar“

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Ponia Šakalienė dirba tik plėšdama vaikus iš šeimų,bet niekas nedirba su tais vaikais,jie visam gyvenimui...

Visu 100% sutinku ir dar reikėtų gal būt nustatyti amžiaus ribą ar sveikatos reikalavimus, kad...

o, komentaruose alkomėgėjų agresyvumas kur buvęs nebuvęs jau lenda :)...

Yra žmonių kurie išvis negalėtų ir neturėtų vairuoti. Kitas profesionalas vairuotojas girtas šimtą kartų geriau...

Kažkokius keistus čia vyrus apklausinėjo... "Dauguma jų prisipažino, jog nejaučia jokio pasitenkinimo iš sekso." -...

Visa tai tik marketinginiai dalykai, skatinantys greičiau išmesti produktą ir pirkti naują......

Hm

Per paskutinius 50 metų darbo našumas padidėjo vidutiniškai 2,5 karto, ar tikrai tiek pagerėjo dirbančiojo...

Kokį tu viršininką gali pasamdyt avigalvi? Ant to jis ir viršininkas, kad pats tave samdo....

Jei ji nusižudė, valdžia vis tiek to niekada nepaskelbs, nes tai būtų visos jų vykdytos...

J vatnikai, koks jum vergas, jai bet kuris vargas panorėjęs gali pasisamdyti savo viršininką, kuriam...

Man atrodo, kad paimti ir grąžinti vaikai - tie, kurie buvo paimti iš tėvų "per...

Įdomu kada Mis Visata konkurse laimės bent viena ne žemės gyventoja :D...

Aš asmeniškai netikiu, kad jie sugebės per mėnesį laiko tą sutvarkyti. Bus įdomu pasekti susirašinėjimą,...

Paskelbė video kreipimąsi ir nusižudė. Kalbama apie savižudybę, o žmogžudystės versija atmetama, kad neduok Dieve...

    Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Švelni kurianti jėga – moteriškumas

Švelni kurianti jėga – moteriškumas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Tiesiai apie pozityvų mąstymą* - nuoroda: http://infa.lt/19888/tiesiai-apie-pozityvu-mastyma/