infa.lt

Mozaika – improvizacija V.Šontos fotografijų tema. Veidrodžiai

Mozaika – improvizacija V.Šontos fotografijų tema. Veidrodžiai

spalio 05
01:01 2017

Geri tekstai būtinai atveda prie gerų fotografijų (III dalis)

„Žiūrint, pasaulis mums atsiveria. Bet, tuo pat metu tai mums nuolatos primena, kad tame pasaulyje rizikuojame išnykti. Tai, kas matoma, begaline savo erdve pasaulį iš mūsų ir atima. Niekas daugiau nėra toks dviveidis, kaip mūsų matymas.“ (John Berger)

Virgilijus Šonta yra pasakęs: „Tikriausiai esu atėjęs į šį pasaulį ne toje šalyje, ne toje socialinėje aplinkoje. Aš vis dėlto tikiu, kad yra tokia šalis, socialinė aplinka, kuri atitiktų mano vidinę būseną.“ Regis, V. Šonta, visą gyvenimą keliaudamas ir fotografuodamas, bandydamas įvairius žanrus, estetiką, mąstymą, ieškojo savo krašto: šiaurinius Tarybų Sąjungos regionus savo laiku apvažinėjo, o kai atsirado galimybė – Ameriką…

V.Šontai pasaulis atrodė platus ir labai įdomus. Jis buvo kosmopolitas – visą laiką ieškojo savo tikrosios vietos, kuri būtų atitikusi jo vidinę būseną… ir galima suprasti kodėl. Dažnai tokią vietą radus, bent trumpam, nelabai daug daugiau ką reikia ir daryti: imi ją kaip yra; o kaip dirbti toliau,jeigu jautriai klausaisi – irgi ji pati pasiūlo – Šiaurė buvo tokia vieta. Jos magiją supratus, galima buvo ir pačiam jos principais naudotis.

Toliau keletas tekstų fragmentų – išeities taškų – idėjų pamąstymui apie nuotraukas.

Virgilijus Šonta

Kuo specifinė Šiaurė, galime rasti joje pagyvenusių užrašuose. Mariusz Wilk „the Journals of a White Sea Wolf“:

Skaitytojas gal paklaus, kodėl pasirinkau Solovkus. Kas nulėmė, kad aš įsikūriau salyne, kaip bokšte, iš kurio stebiu Rusiją ir pasaulį aplinkui? Aš noriu bandyti atsakyti, nors yra sunku išsemti tokią įvairiapusę temą keliuose paragrafuose. Daugiausia ką galiu, tai nubrėžti kontūrus, kaip būdavo įprasta sakyti… Todėl kad Solovkai primena brangakmenį: kiek ilgai į jį bežiūrėtum, jis keičiasi be paliovos.

Lauždamas šviesą, žaisdamas tuo, kokiu būdu ji lūžta. Užtenka pasakojimą pakeisti tik truputį, paslinkti akcentus, permontuoti turinį, ir visuma tuoj pat pasikeičia savo prasmėje – sužiba skirtingai. Todėl yra sunku pilnai išsiplėsti apie priežastis, iš bendros struktūros išrinkti atskiras linijas ir diskutuoti apie jas: vėl reikia jas pinti atgal į visumą, vieną per kitą ar šalia kitos… kitais žodžiais tariant, linijinį kalbos principą reikia laikinai pamiršti, ir stebėti subjektą per atstumą, o tada judėti pačiam, žingsnis po žingsnio, keičiant kampą, iš kurio žiūri.

Rusai tikėjo, kad pagonių tautelės, gyvenę Šiauriniuose Imperijos pakraščiuose, turėjo savo dispozicijoje negeras jėgas, kurių pagalba galėjo deformuoti erdvę: Loparų šamanai buvo apkaltinti besinaudojantys užkeikimais, priverčiančiais “akis persisukti į kitą pusę“ – t.y. mokantys „pasaulio išvertimo iš vidaus į išorę“ meną.

Ir visur aplinkui rifai, uolos kyšo iš vandens, rieduliai, akmenų sankaupos, randai ir plyšiai uolienoje. Įvairiausios formos, nuo pavienių plikų akmenų su samanų lopais iki pailgų, kampuotų uolų atskilimų, padengtų pūvančiomis gamtos atliekomis ir sudygusiais jaunais berželiais, ir jų vardai gali būti Moteris, Šuo, Varnas, Žynys, Pilypas… Kitais žodžiais tariant, archipelagas yra krūva į vieną vietą ledyno suneštų akmenų, padengta žemės sluoksniu, purvu ir smėliu, ir apaugusi pušynais, tapusi šlapia taiga ir tundra.

Realybė Šiaurėje neturi formos: ji tęsiasi be galo, pelkynai yra bedugniai, gyvenvietės neturi aiškių ribų… F.Dostojevskis tai prilygino „žirnių sriubai“ – kokią formą jai suteiksi, tokia ji ir bus.

Šiaurės peizažai neaprašomi žodžiais, ypač šviesos efektai…

Tarp Būties ir nebūties – erdvė už Veidrodinio realybės atspindžio mums, Veidrodžių karalystė… Ir iki Kosmoso nuo čia arčiau, nes ne žemė, bet dangus čia diktuoja ritmą – Saulės ratas, Baltosios naktys, Šiaurinė pašvaistė… Ir paskutinė riba: salynas, pasak Samių tikėjimo, jau yra pusiaukelė į aną pasaulį – kaip ir vienuolio celė arba Zona… Ir dar. Gombrovičius kažkada yra rašęs: aš vienas. Todėl aš labiau esu.

Ir dar viena pastaba: būkit atsargūs. Šimtai ežerų Solovkuose atspindi pasaulį, palinkusį virš jų vandenų ir optinė iliuzija Šiaurėje labai dažna – padaro atspindžius kartais realesniais už tikrovę ir riba tarp jų dingsta… esu girdėjęs apie apgirtusį piligrimą, įkritusį į vandenį ir paskendusį, nes suklydo, pamanęs vienuolyno atspindį esant tikraisiais Šv. Vartais. Taip pat kažkas pasakojo apie vietinę poetę Julką M., kuriai visa šita daugybė vaizdų ir atspindžių susimaišė taip, kad ji pasikorė, siekdama sugrįžti į vientisą aiškumą.“

Virgilijaus Šontos nuotr

‚Čia, visiškai pasimetęs nuo to, kas mane supa, staiga pasijutau be galo susižavėjęs šviesos efektais, kuriuos esame gavę privilegiją pamatyti tiktai Šiaurėje ir tik magiškame Baltųjų naktų skaidrume‘ (Astolphe de Custine)

Apie V.Šontos kūrybą A. Narušytė yra rašiusi, jog „jo sukurti fotografiniai peizažai yra „ne vaizdingi objektai, kurie juose dominuoja, bet pati aplinka, sudaryta iš dvejų, horizonte susijungiančių plokštumų, dangaus ir žemės. Danguje grumiasi debesys.

Iškeliavęs į Sibirą ir Tolimuosius Rytus, aptiko debesų abstrakcijos atitikmenį – akmenų sangrūdas.

Šviesa V.Šontai visada buvo daiktas savyje – atskiras personažas, o kita vertus – visa persmelkianti ir sujungianti substancija: švytėjimas, susiejantis daiktus su dangumi. Maksimaliai atsispindi nuotaika, autoriaus patirta fotografuojant.

„Laboratorijoje jis pakeisdavo fotografijų perspektyvą, šviesą: eksperimentai su šviesa – labai „šontiški‘ – V.Šontos negatyvų ir fotografijų šviesa beveik visada skiriasi. Ten, kur viename balta, kitame – juoda. Būdavo labai techniškas, keisdavo pustonius: negatyvas jam buvo tik pirminė medžiaga, su kuria vėliau daug dirbdavo. Kasdienybėje kaip žmogus buvo emocionalus, impulsyvus, o kūryboje – perfekcionistas. Kai kurių originalų pakartoti jau neįmanoma – montažų, viražų su atspindžiais veidrodžiuose.“ – interviu Nemunui yra pasakojęs R.Požerskis.- “ Jo kūryba sutapo su tam tikru Lietuvos fotografijos pakilimo laikotarpiu ir turėjo jėgos suspindėti. Pavyzdžiui, peizažą jis pradėjo suvokti ne kaip realybės vaizdą, bet kaip poetinį simbolį. Tačiau Lietuvių fotografijoje jis nestovi ir centre labiau siejasi pasauline fotografijos tradicija – tikras modernistas.“

Virgilijaus Šontos fotografija

Mes žiūrime į pasaulį su linzių ir veidrodžių pagalba

Dar visai neseniai dauguma žmonių pragyvendavo visą gyvenimą, matę vos vieną kitą atvaizdą. O mes jau esame jų apsupti tiek, kad jų jau nebegalime išvengti, net jei norėtume: ir jie sunaudoja didelę dalį mūsų dėmesio. Dauguma jų yra pagaminti kameros pagalba arba sekant kameros padarytu atvaizdu. Koks to efektas? Ar mes patys irgi, nejučia, nelinkstame realaus pasaulio matyti taip, kaip jis būtų kameros padarytas atvaizdas? Tokį matymo būdą ir laikyti realiu?

Bet kuriuo atveju, mes nebepastebime tokio atvaizdo mums uždedamų apribojimų, pasauliui uždedamų apribojimų. Nes mes esame trijų dimensijų esybės, gamtoje dvidimensiškumas neegzistuoja. Gal todėl atvaizdai mus taip ir domina? Dvi dimensijos, reprezentuojančios tris? Įdomu, jog kai fotografija buvo išrasta, labai greitai po to radosi ir stereo atvaizdai. Kodėl? Nes dvidimensionalus fotografinis atvaizdas tada žmogui neatrodė ir negalėjo atrodyti pakankamai realus. Bet stereo vaizdų problema yra ta pati, kaip ir ne stereo vaizdų problema: žiūrovas jaučiasi paliktas už kadro, juodojoje prarajoje ir žiūri iš ten. Alberti perspektyvos langas yra labiau panašus į kalėjimą, prie kurio tiek pripratom, kad nebejaučiame.

Ar fotografija atitolino mus nuo pasaulio realybės? Pakeitė tai, kaip žmogui turėtų būti įprasta pasaulį matyti? – Jei broliai Van Eykai iš XV a. galėtų atsirasti mūsų laikmetyje ir pasižiūrėti televizorių, jų tai visai nestebintų – jie ir savo laiku matė panašių, spalvotų ir judančių vaizdų – optinių projekcijų.

Šiandien, paradoksalu, bet saloniniai natūralios iliuzijos paveikslai yra žymiai artimesni tam, kas mus supa vaizdų ir atvaizdų pavidalu iš visų pusių kiekvieną akimirką.

Sezanas ir likę modernistai su jų binokuliaria, žmogiška dirbtinio, mono linzės matymo vizija visai nenugalėjo – priešingai, liko nuošaly, o fotografinis vaizdas triumfuoja… Kai tada atrodė, kubizmas yra pirmas erdvės vaizdavimo performatavimas po renesanso, įvedusio linijinę perspektyvą… Nes, yra didelis skirtumas tarp veidrodyje atsispindinčio atvaizdo, kurį matome, pavyzdžiui, save veidrodyje,- ir nuo veidrodžio projektuojamo atvaizdo. Pirmu atveju reikia kūno ir jis kinta su žiūrovo pozicijos keitimusi. O projekcija yra iš matematinio taško veidrodyje – rodo mums pasaulį, kokio jo niekas nematė – ir sako, jog jis toks, kad tokį jį matom – ar sugebam tą skirtumą suvokti?

(David Hockney „Seacret Knowledge“)

Virgilijus Šonta - Nida

Esmė juk ne Alberti perspektyvos sistemos lange, prie kurio esame įpratę – mes nesame parteryje, nei scenoje; mes einame per peizažą, su kuriuo esame tampriai susiję. Klajojam po pasaulį, išbandydami ne vieną, bet įvairias perspektyvas… (John Berger)

Kad geriau pajustume, ką visa tai bendro turi su V.Šontos nuotraukomis – atspindžiais, atvaizdais, jų realumu ir nerealumu, perspektyva ir perspektyvomis, galima ramiai imtis tekstų mozaiką skaityti iš naujo…

Medžiagą parinko ir parengė: Gaiva Paprastoji


Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Paulius    -  2017-10-08, 13:09

    Labai geras sudetingas tekstas apie toki pati gilu ir kontraversiska autoriu, kuris siais laikais Lietuvoje jau gerokai primirstas. Dekoju Gaivai uz pasiryzima ir drasa!!!

Rašyti Atsiliepimą

Portalą nuo spamo saugo Akismet. Plačiau, kaip apdorojami komentarų duomenys.

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

Ar palaikote dvigubą pilietybę?

Ar sutinkate su tuo, kad lietuviai gali turėti dvigubą pilietybę?

Rodyti rezultatus

Leidžiama ... Leidžiama ...
    Kas tikrasis sąmonės šeimininkas?

Kas tikrasis sąmonės šeimininkas?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Viktoras Orbanas padėkojo Putinui už pagalbą įveikiant ES sankcijų pasekmes

Viktoras Orbanas padėkojo Putinui už pagalbą įveikiant ES sankcijų pasekmes

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Liberalė ir konservatoriai paskelbė streiką ir atsisakė dirbti su P. Gražuliu. Ar atsisakė atlyginimo – nepranešama

Liberalė ir konservatoriai paskelbė streiką ir atsisakė dirbti su P. Gražuliu. Ar atsisakė atlyginimo – nepranešama

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. 2066: Gyvenimo ekspertai

Lidžita Kolosauskaitė. 2066: Gyvenimo ekspertai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Viešas laiškas Vilniaus merui R. Šimašiui dėl įslaptintos informacijos apie Jokūbo ligoninės komplekso savybių pakeitimą

Viešas laiškas Vilniaus merui R. Šimašiui dėl įslaptintos informacijos apie Jokūbo ligoninės komplekso savybių pakeitimą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Pasigailėti negalima plakti – kur ES valdantieji padės kablelį?

Rolandas Paksas. Pasigailėti negalima plakti – kur ES valdantieji padės kablelį?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Seimo narė Aušra Maldeikienė ragina peržiūrėti Lietuvos poziciją į komunistų valdomą Kiniją

Seimo narė Aušra Maldeikienė ragina peržiūrėti Lietuvos poziciją į komunistų valdomą Kiniją

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis: „Jei nebus leista kandidatuoti R. Paksui, Prezidento rinkimai bus nesąžiningi“

Naglis Puteikis: „Jei nebus leista kandidatuoti R. Paksui, Prezidento rinkimai bus nesąžiningi“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Humoras, mokėjimas juoktis, yra laisvės, inteligencijos ir proto ženklas

Algimantas Rusteika. Humoras, mokėjimas juoktis, yra laisvės, inteligencijos ir proto ženklas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Socialdemokratai atvira politine korupcija įvardijo valdančiųjų valstiečių susitarimus

Socialdemokratai atvira politine korupcija įvardijo valdančiųjų valstiečių susitarimus

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Švietimo spindesys ir skurdas

Lidžita Kolosauskaitė. Švietimo spindesys ir skurdas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Žymiausi infantilūs politikai: Maldeikienė ar Žemaitaitis ?

Žymiausi infantilūs politikai: Maldeikienė ar Žemaitaitis ?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Konservatorius kreipėsi dėl priemonių, kad apsaugotų Lietuvą nuo nesaugios Astravo AE elektros

Konservatorius kreipėsi dėl priemonių, kad apsaugotų Lietuvą nuo nesaugios Astravo AE elektros

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas: „Kviečiu į Tautos referendumą dėl lito sugrąžinimo“

Rolandas Paksas: „Kviečiu į Tautos referendumą dėl lito sugrąžinimo“

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    „Ar bus apkalta Ramūnui Karbauskiui?“, – klausia Andrius Kubilius

„Ar bus apkalta Ramūnui Karbauskiui?“, – klausia Andrius Kubilius

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Konsrvatoriai siūlo mažinti antstolių nuskaitymus, kad žmogus galėtų oriai gyventi 6 eur aukščiau skurdo ribos

Konsrvatoriai siūlo mažinti antstolių nuskaitymus, kad žmogus galėtų oriai gyventi 6 eur aukščiau skurdo ribos

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Konservatoriui parūpo ligoniai: ,,Ar užteks valios įteisinti medicinines kanapes Lietuvoje?“

Konservatoriui parūpo ligoniai: ,,Ar užteks valios įteisinti medicinines kanapes Lietuvoje?“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Nereikia to, kas žudo

Nereikia to, kas žudo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Aušra Maldeikienė: „Švietimas turi tarnauti bendrajam gėriui, o ne elito kaprizams“

Aušra Maldeikienė: „Švietimas turi tarnauti bendrajam gėriui, o ne elito kaprizams“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis siūlo visiems kartu konstruktyviai dirbti vardan tvarios Lietuvos ateities

Gabrielius Landsbergis siūlo visiems kartu konstruktyviai dirbti vardan tvarios Lietuvos ateities

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Konservatorius: „Kodėl Andriukaičiui taip rūpi užkurti Astravo branduolinę krosnį?“

Konservatorius: „Kodėl Andriukaičiui taip rūpi užkurti Astravo branduolinę krosnį?“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Kad užglaistytų imigrantų saugumo problemas, valdžia dėmesį nukreipia pagal radikalios kairės klišes į „kylantį nacizmą“

Kad užglaistytų imigrantų saugumo problemas, valdžia dėmesį nukreipia pagal radikalios kairės klišes į „kylantį nacizmą“

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Sandra Bernotaitė. Tikrovės grožis Lietuvoje

Sandra Bernotaitė. Tikrovės grožis Lietuvoje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas: „Esu prieš 2,5 procento karo kirviams!“

Rolandas Paksas: „Esu prieš 2,5 procento karo kirviams!“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Jei S. Skvernelis taptų Prezidentu, Lietuva pasuktų Vengrijos keliu

Jei S. Skvernelis taptų Prezidentu, Lietuva pasuktų Vengrijos keliu

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Visi vampyrai bijo šviesos

Visi vampyrai bijo šviesos

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Konservatorė: Pasaulio prekybos tinkle pardavinėjami marškinėliai su TSRS simbolika žeidžia mūsų jausmus

Konservatorė: Pasaulio prekybos tinkle pardavinėjami marškinėliai su TSRS simbolika žeidžia mūsų jausmus

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

rob

Pasišlykštėjau konservatoriais. Išverstaskūriai. Matai Žalieji skaldo Lietuvą, o tai kodėl Konservatoriai atsisakė dalyvauti, o Socialdemokratai...

Čia nėra ką net lyginti. Visiškas žaliai raudonų pralaimėjimas. Na kas tas Karbauskis ar širenienė?...

Oi brežniaviniu naftalinu kvepia mūsų patriarchas.....

Ar jis pats girdi , ką kalba ?...

Nesuprantu senelio kalbos. Ne atpažystamas elgesys. Primena užspiesto žvėries inkštima. Kur dingo Lansbergis ?...

Pas Juknevičienę kultūros lygis... kaip iš tvarto....

LITAS,TAI MUSU VALSTYBES SIMBOLIS,TAI TIK PATI UZ LITA.....

Babajai sėkmingai „ėda” europą iš vidaus. Greit ateis ir pas mus....

Įdomu kur buvo A.Kubilius kai buvo numatyta statyti AE Baltarusijoje prie pat Vilniaus? Dabargalima pasakyti...

nu

o pas mus vistu su chemija neaugina? kai pradesite dometis pamatysite kad visur maiste...

Apie psichiatrų nusikaltimus: skelbiam.info/520140_psichiatru-nusikaltimai-ka-daryti-ju.html...

ISIS kultūra ir daugiau nieko. O Merkel tik davatkėlė keleklūpsčiayjanti C I A...

d

filme patys matėt kaip prapjauta lašiša atverčiama ir jos mėsa iš karto sutrūkinėja kaip kokia...

O kodėl nerašoma apie kiaulių auginimą kur ir mėšlą savo ėda, o kur grūdai purskiami...

    Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

Per liepą ir rugpjūtį iš šeimų buvo paimta 1100 vaikų, – vaiko teisių tarnyba atsakė į klausimus

atsiliepimų 8 Skaityti visą įrašą
    Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

Svarbi informacija prieš mokslo metusi: kas priklauso tėvams ir vaikams

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

Daugelis vyrų po orgazmo lieja karčias ašaras

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

Mamadieniai ir tėvadieniai – kam kiek priklauso?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

Užfiksuota daugiau galimo smurto, nuo kurio galimai nukentėjo vaikai – galimai auga smurtas prieš vaikus, galimai…

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 4 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Mozaika - improvizacija V.Šontos fotografijų tema. Veidrodžiai* - nuoroda: http://infa.lt/17957/mozaika-improvizacija-v-sontos-fotografiju-tema-veidrodziai/