infa.lt

Mozaika – improvizacija V.Šontos fotografijų tema. Veidrodžiai

Mozaika – improvizacija V.Šontos fotografijų tema. Veidrodžiai

spalio 05
01:01 2017

Geri tekstai būtinai atveda prie gerų fotografijų (III dalis)

„Žiūrint, pasaulis mums atsiveria. Bet, tuo pat metu tai mums nuolatos primena, kad tame pasaulyje rizikuojame išnykti. Tai, kas matoma, begaline savo erdve pasaulį iš mūsų ir atima. Niekas daugiau nėra toks dviveidis, kaip mūsų matymas.“ (John Berger)

Virgilijus Šonta yra pasakęs: „Tikriausiai esu atėjęs į šį pasaulį ne toje šalyje, ne toje socialinėje aplinkoje. Aš vis dėlto tikiu, kad yra tokia šalis, socialinė aplinka, kuri atitiktų mano vidinę būseną.“ Regis, V. Šonta, visą gyvenimą keliaudamas ir fotografuodamas, bandydamas įvairius žanrus, estetiką, mąstymą, ieškojo savo krašto: šiaurinius Tarybų Sąjungos regionus savo laiku apvažinėjo, o kai atsirado galimybė – Ameriką…

V.Šontai pasaulis atrodė platus ir labai įdomus. Jis buvo kosmopolitas – visą laiką ieškojo savo tikrosios vietos, kuri būtų atitikusi jo vidinę būseną… ir galima suprasti kodėl. Dažnai tokią vietą radus, bent trumpam, nelabai daug daugiau ką reikia ir daryti: imi ją kaip yra; o kaip dirbti toliau,jeigu jautriai klausaisi – irgi ji pati pasiūlo – Šiaurė buvo tokia vieta. Jos magiją supratus, galima buvo ir pačiam jos principais naudotis.

Toliau keletas tekstų fragmentų – išeities taškų – idėjų pamąstymui apie nuotraukas.

Virgilijus Šonta

Kuo specifinė Šiaurė, galime rasti joje pagyvenusių užrašuose. Mariusz Wilk „the Journals of a White Sea Wolf“:

Skaitytojas gal paklaus, kodėl pasirinkau Solovkus. Kas nulėmė, kad aš įsikūriau salyne, kaip bokšte, iš kurio stebiu Rusiją ir pasaulį aplinkui? Aš noriu bandyti atsakyti, nors yra sunku išsemti tokią įvairiapusę temą keliuose paragrafuose. Daugiausia ką galiu, tai nubrėžti kontūrus, kaip būdavo įprasta sakyti… Todėl kad Solovkai primena brangakmenį: kiek ilgai į jį bežiūrėtum, jis keičiasi be paliovos.

Lauždamas šviesą, žaisdamas tuo, kokiu būdu ji lūžta. Užtenka pasakojimą pakeisti tik truputį, paslinkti akcentus, permontuoti turinį, ir visuma tuoj pat pasikeičia savo prasmėje – sužiba skirtingai. Todėl yra sunku pilnai išsiplėsti apie priežastis, iš bendros struktūros išrinkti atskiras linijas ir diskutuoti apie jas: vėl reikia jas pinti atgal į visumą, vieną per kitą ar šalia kitos… kitais žodžiais tariant, linijinį kalbos principą reikia laikinai pamiršti, ir stebėti subjektą per atstumą, o tada judėti pačiam, žingsnis po žingsnio, keičiant kampą, iš kurio žiūri.

Rusai tikėjo, kad pagonių tautelės, gyvenę Šiauriniuose Imperijos pakraščiuose, turėjo savo dispozicijoje negeras jėgas, kurių pagalba galėjo deformuoti erdvę: Loparų šamanai buvo apkaltinti besinaudojantys užkeikimais, priverčiančiais “akis persisukti į kitą pusę“ – t.y. mokantys „pasaulio išvertimo iš vidaus į išorę“ meną.

Ir visur aplinkui rifai, uolos kyšo iš vandens, rieduliai, akmenų sankaupos, randai ir plyšiai uolienoje. Įvairiausios formos, nuo pavienių plikų akmenų su samanų lopais iki pailgų, kampuotų uolų atskilimų, padengtų pūvančiomis gamtos atliekomis ir sudygusiais jaunais berželiais, ir jų vardai gali būti Moteris, Šuo, Varnas, Žynys, Pilypas… Kitais žodžiais tariant, archipelagas yra krūva į vieną vietą ledyno suneštų akmenų, padengta žemės sluoksniu, purvu ir smėliu, ir apaugusi pušynais, tapusi šlapia taiga ir tundra.

Realybė Šiaurėje neturi formos: ji tęsiasi be galo, pelkynai yra bedugniai, gyvenvietės neturi aiškių ribų… F.Dostojevskis tai prilygino „žirnių sriubai“ – kokią formą jai suteiksi, tokia ji ir bus.

Šiaurės peizažai neaprašomi žodžiais, ypač šviesos efektai…

Tarp Būties ir nebūties – erdvė už Veidrodinio realybės atspindžio mums, Veidrodžių karalystė… Ir iki Kosmoso nuo čia arčiau, nes ne žemė, bet dangus čia diktuoja ritmą – Saulės ratas, Baltosios naktys, Šiaurinė pašvaistė… Ir paskutinė riba: salynas, pasak Samių tikėjimo, jau yra pusiaukelė į aną pasaulį – kaip ir vienuolio celė arba Zona… Ir dar. Gombrovičius kažkada yra rašęs: aš vienas. Todėl aš labiau esu.

Ir dar viena pastaba: būkit atsargūs. Šimtai ežerų Solovkuose atspindi pasaulį, palinkusį virš jų vandenų ir optinė iliuzija Šiaurėje labai dažna – padaro atspindžius kartais realesniais už tikrovę ir riba tarp jų dingsta… esu girdėjęs apie apgirtusį piligrimą, įkritusį į vandenį ir paskendusį, nes suklydo, pamanęs vienuolyno atspindį esant tikraisiais Šv. Vartais. Taip pat kažkas pasakojo apie vietinę poetę Julką M., kuriai visa šita daugybė vaizdų ir atspindžių susimaišė taip, kad ji pasikorė, siekdama sugrįžti į vientisą aiškumą.“

Virgilijaus Šontos nuotr

‚Čia, visiškai pasimetęs nuo to, kas mane supa, staiga pasijutau be galo susižavėjęs šviesos efektais, kuriuos esame gavę privilegiją pamatyti tiktai Šiaurėje ir tik magiškame Baltųjų naktų skaidrume‘ (Astolphe de Custine)

Apie V.Šontos kūrybą A. Narušytė yra rašiusi, jog „jo sukurti fotografiniai peizažai yra „ne vaizdingi objektai, kurie juose dominuoja, bet pati aplinka, sudaryta iš dvejų, horizonte susijungiančių plokštumų, dangaus ir žemės. Danguje grumiasi debesys.

Iškeliavęs į Sibirą ir Tolimuosius Rytus, aptiko debesų abstrakcijos atitikmenį – akmenų sangrūdas.

Šviesa V.Šontai visada buvo daiktas savyje – atskiras personažas, o kita vertus – visa persmelkianti ir sujungianti substancija: švytėjimas, susiejantis daiktus su dangumi. Maksimaliai atsispindi nuotaika, autoriaus patirta fotografuojant.

„Laboratorijoje jis pakeisdavo fotografijų perspektyvą, šviesą: eksperimentai su šviesa – labai „šontiški‘ – V.Šontos negatyvų ir fotografijų šviesa beveik visada skiriasi. Ten, kur viename balta, kitame – juoda. Būdavo labai techniškas, keisdavo pustonius: negatyvas jam buvo tik pirminė medžiaga, su kuria vėliau daug dirbdavo. Kasdienybėje kaip žmogus buvo emocionalus, impulsyvus, o kūryboje – perfekcionistas. Kai kurių originalų pakartoti jau neįmanoma – montažų, viražų su atspindžiais veidrodžiuose.“ – interviu Nemunui yra pasakojęs R.Požerskis.- “ Jo kūryba sutapo su tam tikru Lietuvos fotografijos pakilimo laikotarpiu ir turėjo jėgos suspindėti. Pavyzdžiui, peizažą jis pradėjo suvokti ne kaip realybės vaizdą, bet kaip poetinį simbolį. Tačiau Lietuvių fotografijoje jis nestovi ir centre labiau siejasi pasauline fotografijos tradicija – tikras modernistas.“

Virgilijaus Šontos fotografija

Mes žiūrime į pasaulį su linzių ir veidrodžių pagalba

Dar visai neseniai dauguma žmonių pragyvendavo visą gyvenimą, matę vos vieną kitą atvaizdą. O mes jau esame jų apsupti tiek, kad jų jau nebegalime išvengti, net jei norėtume: ir jie sunaudoja didelę dalį mūsų dėmesio. Dauguma jų yra pagaminti kameros pagalba arba sekant kameros padarytu atvaizdu. Koks to efektas? Ar mes patys irgi, nejučia, nelinkstame realaus pasaulio matyti taip, kaip jis būtų kameros padarytas atvaizdas? Tokį matymo būdą ir laikyti realiu?

Bet kuriuo atveju, mes nebepastebime tokio atvaizdo mums uždedamų apribojimų, pasauliui uždedamų apribojimų. Nes mes esame trijų dimensijų esybės, gamtoje dvidimensiškumas neegzistuoja. Gal todėl atvaizdai mus taip ir domina? Dvi dimensijos, reprezentuojančios tris? Įdomu, jog kai fotografija buvo išrasta, labai greitai po to radosi ir stereo atvaizdai. Kodėl? Nes dvidimensionalus fotografinis atvaizdas tada žmogui neatrodė ir negalėjo atrodyti pakankamai realus. Bet stereo vaizdų problema yra ta pati, kaip ir ne stereo vaizdų problema: žiūrovas jaučiasi paliktas už kadro, juodojoje prarajoje ir žiūri iš ten. Alberti perspektyvos langas yra labiau panašus į kalėjimą, prie kurio tiek pripratom, kad nebejaučiame.

Ar fotografija atitolino mus nuo pasaulio realybės? Pakeitė tai, kaip žmogui turėtų būti įprasta pasaulį matyti? – Jei broliai Van Eykai iš XV a. galėtų atsirasti mūsų laikmetyje ir pasižiūrėti televizorių, jų tai visai nestebintų – jie ir savo laiku matė panašių, spalvotų ir judančių vaizdų – optinių projekcijų.

Šiandien, paradoksalu, bet saloniniai natūralios iliuzijos paveikslai yra žymiai artimesni tam, kas mus supa vaizdų ir atvaizdų pavidalu iš visų pusių kiekvieną akimirką.

Sezanas ir likę modernistai su jų binokuliaria, žmogiška dirbtinio, mono linzės matymo vizija visai nenugalėjo – priešingai, liko nuošaly, o fotografinis vaizdas triumfuoja… Kai tada atrodė, kubizmas yra pirmas erdvės vaizdavimo performatavimas po renesanso, įvedusio linijinę perspektyvą… Nes, yra didelis skirtumas tarp veidrodyje atsispindinčio atvaizdo, kurį matome, pavyzdžiui, save veidrodyje,- ir nuo veidrodžio projektuojamo atvaizdo. Pirmu atveju reikia kūno ir jis kinta su žiūrovo pozicijos keitimusi. O projekcija yra iš matematinio taško veidrodyje – rodo mums pasaulį, kokio jo niekas nematė – ir sako, jog jis toks, kad tokį jį matom – ar sugebam tą skirtumą suvokti?

(David Hockney „Seacret Knowledge“)

Virgilijus Šonta - Nida

Esmė juk ne Alberti perspektyvos sistemos lange, prie kurio esame įpratę – mes nesame parteryje, nei scenoje; mes einame per peizažą, su kuriuo esame tampriai susiję. Klajojam po pasaulį, išbandydami ne vieną, bet įvairias perspektyvas… (John Berger)

Kad geriau pajustume, ką visa tai bendro turi su V.Šontos nuotraukomis – atspindžiais, atvaizdais, jų realumu ir nerealumu, perspektyva ir perspektyvomis, galima ramiai imtis tekstų mozaiką skaityti iš naujo…

Medžiagą parinko ir parengė: Gaiva Paprastoji


Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Paulius    -  2017-10-08, 13:09

    Labai geras sudetingas tekstas apie toki pati gilu ir kontraversiska autoriu, kuris siais laikais Lietuvoje jau gerokai primirstas. Dekoju Gaivai uz pasiryzima ir drasa!!!

Rašyti Atsiliepimą

Šį saitą nuo spamo saugo Akismet Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Jei norėtumėte paremti…

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    Naglis Puteikis tvirtina, jog „premjero stumiama reforma įžūliai išduoda rinkėjus“, ir grasina trauktis iš frakcijos, jei ji bus priimta

Naglis Puteikis tvirtina, jog „premjero stumiama reforma įžūliai išduoda rinkėjus“, ir grasina trauktis iš frakcijos, jei ji bus priimta

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis prašo atstatydinti  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

Naglis Puteikis prašo atstatydinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    „Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

„Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Sandra Bernotaitė. Sutapti su Žalgiriu

Sandra Bernotaitė. Sutapti su Žalgiriu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Kaukių šou tęsiasi

Rolandas Paksas. Kaukių šou tęsiasi

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gyvybė turi būti pavaldi minčiai (4)

Gyvybė turi būti pavaldi minčiai (4)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

O juk tikrai galėtumėte kandidatuoti. Tada ateitų balsuoti tie, kurie purtosi nuo dabartinių kandidatų ir...

Idijote kas ši straipsnį parašė. Tai sėdėk namuose ir išjungti visi prietaisai,gal kas seka...

Buvo laida per radiją , dalyvavo su sanarių ligomis dirbantis profesorius. Uždaviau klausimą apie išbrinkinto...

Gerb. Arvydai! Būsimas Prezidente, lenkiu galva pries Tave ir Tavo mintis!!...

Sveiki. Kas privercia zmogu elgtis nezmoniskai, elgtis ne pagal prigimti, juk...

Įdomu kaip nemeluojantis Kubilius buvo priimtas į konservatorių partiją? Juk būti amžinai apsimelavusiam - būtina...

Biblijos pranašystėse bei Apreiškimo knygoje nemažai rašoma apie žvėries ženklą. Be abejo,...

kodėl taip meluojama? ar jus tikrai įsitikinusi jog visi, išskyrus partinias sistemas su jų disciplina...

Puiku. Tikiu sėkmė lydes...

Norėčiau, kad gerb.Arvydas Juozaitis kandidatuotų į Lietuvos Respublikos prezidentus. Pažįstu jį nuo Sąjūdžio laikų, ypač...

Parkinsono ir Azhaimerio lygmens ligoniais taps visi - nei ką prisiminti, o tuo labiau mąstyti,...

Vokietijoj jau senai šitaip - vyrai kariauja, ojų bobas dulkina svetimi. Dabar jie jau nebekariauja,bet...

Kuo skiriasi religija nuo tikėjimo? Tikėjimui nesvarbu vieta ir ritualai.Aš tikiu Dievu, tačiau neinu į...

>Rasa Va va, būtent. Džiugu, kad dar yra sveikai mąstančių moterų...

    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Švelni kurianti jėga – moteriškumas

Švelni kurianti jėga – moteriškumas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Mozaika - improvizacija V.Šontos fotografijų tema. Veidrodžiai* - nuoroda: http://infa.lt/17957/mozaika-improvizacija-v-sontos-fotografiju-tema-veidrodziai/