infa

Kova dėl geografijos (1-2 dalys)

Kova dėl geografijos (1-2 dalys)

rugsėjo 03
01:012017

Gaiva PaprastojiXX a turėjo įeiti į istoriją kaip JAV amžius. Bent jau iš jų pusės rašomą istoriją skaitant, rodosi, kad taip ir buvo. Vos ne… 1970 pradedant, ta jų šlovė ima byrėti: Vietnamas, Nikaragva, Iranas, ekonomikoje Japonija ir Vokietija tampa konkurentėmis. Pietryčių Azijoje sekė ir savi industriniai centrai, JAV ištuštėjo.

Ekonominį konkurentų augimą finansavo pati JAV ir nauda iš to irgi grįžo į JAV, bet ne valstybei, o finansininkams. Reikėtų įprasti skirti Valstybę, t.y. administraciją, „federalus“ su prezidentu priešakyje nuo bankų su milijonieriais – finansinio elito. Kuo geriau gyvena antrieji, tuo prasčiau sekasi tvarkytis pirmiesiems: pasakiškai turtėjantis finansinis elitas automatiškai reiškia krizes valstybėje ir skurdą, netvarką, griuvimą visose jos srityse.

„Socialinė valstybė“ kokių prisiformavo pokario Vakarų Europoje ar socialistinė, kokių Rytų Europoje buvo (ir mes tokioj gyvenom), fašistinės valstybės, diktatorinės netgi – tai vis yra stipri nomenklatūra, valstybės, kur gyventojai kažką turi, dauguma, ir po truputį, ir viskas valstybėje daugmaž laikosi pusiausvyros taške. O kai tiktai tie, savą biznį sukantys, įsisuka ir į valstybines instancijas, ir priverčia jas dirbti sau, tai valstybė irgi tampa jų pavaldiniu ir auka, kaip ir jos pavaldiniai – piliečiai… Reikia suprasti, kad apie žmonių interesus neina kalba nei vienu, nei antru atveju. Žmonės nesiskaito, jie yra resursas vienų ar kitų planams ir priedanga interesams. JAV yra pavyzdys, kaip visą XX amžių valstybininkai, pirmiausiai sutvarkę laisvus verslininkus (per Depresiją ir II Pasaulinio karo pretekstu), kovėsi su bankais ir finansininkais. Nes sąjungoje sugyventi, ar kai interesai sutapo, tie laikai praėjo – tos galimybės pelnui išnaudotos. Dabar arba vieni, arba kiti viską į save traukia.

Obama buvo „federalas“, stiprino valstybės įtaką, sudarė sąlygas valstybinių ir su jomis susijusių institucijų pelnui. Donaldas Trampas (Donald Trump) atėjo kaip kaubojų bankininkų ir laukinių kapitalistų atstovas, todėl jis atrodo iš praeities, dar iš tų laikų prieš Depresiją – jokios taisyklės jiems negalioja, ima ką nori, sako, ką nori – jokių iš to išvadų daryti nereikėtų, ir prognozių irgi – jie patys sau ponai, įstatymai ne jiems rašyti, valstybė jiems jau tik trukdis….

Demokratų partijoje, kai H.Klinton su B.Sandersu susirėmė ir nugalėjo, tai nugalėjo federalų gobšumas, kad reikia gyventi šiandien, prisiplėšti visko šiandien – aklas ir ateitimi nesirūpinantis gobšumas, manantis, jog šiandiena truks amžinai. Sanderso rėmėjai, pastebėkite, daugiausia – progresyvus jaunimas, naujoji kairė, žali, LGTB ir visa kita, kas iš federalų ir Obamos lizdo, bet jie norėjo įdiegti sekančią federalų versiją, kokybiškai kitą valstybę – ekonominius resursus žemėje nori perimti ir dalinti pagal tikslingumą, nes jų jau mažai, pinigus panaikinti kaip tokius – visiems dalinti po truputį ir, kad niekam dirbti nereikėtų. Bet kad gyventi irgi nereikėtų – nieko negaminti, nieko nevartoti, sėdėti viduje, prie ekranėlių, nejudant, pamiršus, kad kūną turi – valgyti subalansuotų elementų kapsules, malonumą jausti stimuliatorius ir reguliatorius tiesiogiai į smegenis pasijungus, būti šiandien vyrų, o rytoj – gal moterimi, o gal niekuo ir negalėti nė pirstelėti, kad Centrinis federalų kompiuteris to neužfiksuotų…

Ar dabar neapsidžiaugėt, kad kol kas Trumpas laimėtojas? – jeigu jis ir tie, ką jis atstovauja, bus palaikyti ilgesnį laiką valdžioje, tai pasaulis nusiris į Tamsiuosius amžius, į feodalizmą ir dar blogiau – atvirą kriminalizmą ir mafiją, privačias armijas, teroristų valstybes, neintegruotas laukines kultūras, mirštančios civilizacijos ir pasenusių baltųjų socializuotų bendruomenių kūne…

Man juokingi žmonės, kurie mėgsta pašnekėti apie Islamo kultūrą, seną ir turtingą, kurią turėtume studijuoti, pamilti ir įsisavinti – jos išmintis, girdi, ir už krikščionišką gilesnė… Jeigu tai ir nėra melas, kaip gryna teoretinė idėja, tai kaip šitaip pamiršti realybę? – Reali tos kultūros išraiška – valstybės, mokyklos, išsilavinę žmonės, muziejai, istorija, šventųjų kapai – viskas subombarduota, išnaikinta, išvogta ir parduota, žmonės žuvę, pasenę, išsibėgioję, religija atkritus į karo sąlygas ir pačią primityviausią formą – visiška regresija, o jei kas ir buvo, tai prarasta ir neatstatomai – bibliotekos sudegę, jų buvusių skaitytojų nebėra – jie geriausiu atveju išprotėję nuo to, kas su jais įvyko…

Ir štai čia mes atėjome prie pagrindinės priešpriešos – ar į realybę dar žiūrėsime taip, kaip su ja iš tikro yra ar kas joje realiai vyksta, ir pagal tai gyvensime, ar nustosime kreipti dėmesį – telefono ekranas vis tiek gerą orą rodo, ar lyja, ar sninga už lango, koks skirtumas? – daugybė žmonių dabar pasaulyje šneka visiškus niekus, neturinčius jokio ryšio su realybe ir priima įstatymus, tvarko valstybes būtent pagal savo įsivaizdavimą, ir nieko realybėje neatitinkančius įsitikinimus… O kai žmonės bando protestuoti, kad taip nėra, ir nuo tų jų įstatymų darosi tik blogiau, jiems atsakoma (jei atsakoma iš viso), kad nieko jie nežino, neturi teisingų įsitikinimų, o realybė tai ne argumentas! – būtent šitie atsakinėtojai ir norėtų geografiją kaip tokią paskelbti neegzistuojančia. Ji jiems nereikalinga… Būtent iš jų ėjo visiškas geografijos kaip mokslo apleidimas mokyklose (tuoj pat po to, kai toks likimas ištiko istoriją), universitetuose, kai amerikonų geografinės žinios ir taip jau nebuvo stipriausiomis pasaulyje.

2-a dalis

Naują pasaulio tvarką kažkaip asocijuojame su piktavaliais individais, masonais, konspiracijos teorijomis – gal tai specialiai suformuota dūmų uždanga, – o gal finansinis kapitalas, būdamas judėjų tautybės ir kabalah besiremdamas, kažkokią sau pasaulį pajungiančią tvarką ir bando alcheminiais ir magiškais būdais sugeneruoti ar išlaikyti… Bet demokratai ir federalistai apie Naują Pasaulį ir jo Tvarką prakalbo, pvz: B.Klintono lūpomis, nors gal jau neatsimename. Ir būtent jis XXI amžių paskelbė (irgi) būsiant JAV amžiumi. E.Fukujama, irgi maždaug tuo metu paskelbė, jog istorija įvyko – misija išpildyta – ir dabar jos nebereikia, ji pasibaigė (apie 2000 metus tai buvo). Tada pasimatė ir geografijos pabaiga: pasaulis bus be sienų, be valstybių.

Nes technologijos pagalba erdvė ir atstumai tapo įveikiami akimirksniu, ir nebeteko buvusios turėtos reikšmės. 1997m. labai daug sakantis Britų Telekomo reklaminis šūkis – Geography is history… Čia jau prasideda Utopija tiesiogine to žodžio prasme, nes prepozicionuoja neerdvinio pasaulio egzistavimą. O laikas be erdvės virsta greičiu, jei atsimenate…Pasaulis įsisuka vis greičiau… Kai tuo tarpu bankai, finansininkai ir milijonierių klanai – pavieniai žaidėjai, kuriems į valstybių sienas irgi nusispjaut, bet jie taip jau įpratę, pasaulį įtakoti per oficialius valdymo organus, per oficialius administracijos vienetus – jie geografiją kelia vėl į svarbią vietą, siekia jos atgimimo: JAV kongresas 1987 metais įsteigė kasmetinę „Geografijos žinojimo savaitę“, geografijos dėstymas grąžinamas į aukštąsias (ekonomikos) mokyklas. Tradiciškai georgafija, buvusi „all about chaps and maps“, dabar tampa vos ne patraukliausia disciplina… Pasirodo, XX a. buvo geografijos amžiumi!

Neil Smith yra rašęs, jog „JAV nacionalumas ir valstybingumas yra Achilo sausgyslė globalistų, taip pat ir amerikoniškųjų, planams. Kol kas ji suveikė. Iš kitos pusės, Trampui svarbiausia ekonomika, o valstybės politinius interesus nulemia jos ekonominiai interesai – tokiu būdu kuriamos imperijos. JAV dominavimas pasaulyje radosi per jos ekonominę ekspansiją – kai bankai ir kiti finansiniai kaubojai apsižiūrės, jog JAV federalizmas ir administratoriai valstybės versijoje 0.2 (ar kažkelintoje kitoje, sekančioje, kokios kol kas nepavyko įdiegti), nesiruošia panaikinti ekonominio JAV viešpatavimo pasaulyje, jie tik nori panaikinti geografinius to įsigalėjimo įrodymus – jei nebeliks žemėlapių, tai niekas negalės pastebėti, jog jie visi nuspalvinti amerikonų spalvomis. Ir tada jų interesai vėl susijungs, ir priešiškumo nebeliks… Ir be geografijos, be žemėlapio, be savos žemės liksim visi, oficialiai.

John Berger rašė, jog „pranašystės ateičiai ima daugiau šnekėti apie geografines, o ne apie istorines projekcijas. Erdvė, o ne laiko tėkmė nuo dabar ima turėti pasekmes mūsų gyvenimui. Mes dar tiktai atveriam sugalvotos mums geografijos archyvus, bet jau dabar aiškėja, jog to pasekoje apsižiūrint, kokio didumo yra iki šiol nuo mūsų dėmesio pasislėpus buvusi JAV imperija, privers mus fundamentaliai iš naujo imti pergalvoti ir pačią istoriją“.

Amerikos imperijos augimas buvo du karai XX amžiuje ir trečias prasidėjo 2001 metais. Prieš išgalvotą ar su(si)kurtą priešą, kaip visada tik teoriškai, kai tai, kas tuo šydu prisidengus iškovota, yra labai reali teritorija. Nes imperija turi būti planetarinė. Po pirmųjų pergalių Afganistane ir Irake JAV armijos daliniai valstybinės vėliavos jau nebekėlė – kad per daug nebadytų akių tuo, kokia prasmė viso to, kas vyksta. Geografija taip pat grąžina mintį prie naftos, bet viską mesti į tradicinę kovą dėl resursų yra neteisinga. Karas su terorizmu yra ir daugiau, ir mažiau, nei karas dėl naftos.

Islamo globalizmas yra alternatyva (JAV) globalistų globalizmui – globalizmas iš apačios. Sėkmingas karas su teroru, terorą pasaulyje būtų sumažinęs, o ne padidinęs. Baimė irgi jau globalizuota – pasekoje bijome to, kad bijome… Bijome to, apie ką jau nediskutuojama. Terorizmas irgi nebėra tai, kas buvo – jis pavirto verslu, valstybės forma. Taip aiškiai pasirodo, jog valstybė globalizmui ne priešininkas – globalizmas yra greičiau iš savo ribų išsiliejusi, pasaulį baigianti užlieti valstybė. Pagrindinis klausimas, kas bus jos viršūnėje ir kieno rankos viską į savo kišenes bus susigriebę… Todėl amerikonams anksčiau dar nebuvo taip smarkiai priešinamasi kaip dabar, tik eilinių žmonių pusės neatstovauja niekas, ir žmonėms nėra priežasčių džiaugtis nei vienos pusės pergale.

Galima jaustis tokiais žiūrovais – ar rėmėjais – iš šalies, tegu mušasi, girdi, mes pažiūrėsim, jei jau mūsų dalia tik duona ir žaidimai… Ir tokią iliuziją mums ir kuria kasdien tv ekranas, kompiuterio, telefono ekranas – jūs žiūrovai, per stiklą jūsų neliečia. Kai realybė yra atvirkštinė ir tragiška – bet kuriuo atveju, kas belaimėtų, mes, žmonės, esame tos košės viduryje, centre, viskas vyksta mūsų rankomis – mokesčių mokėtojų pinigais, sugriautu, sunaikintu mūsų turteliu, sveikata ir gyvybe – resursai, dėl įtakos kuriems pešamasi, kuriuos norima valdyti, versti tarnauti sau, jais naudotis ir esame mes, žmonės.

Tiksliau, beždžionės ir skruzdėlės, todėl mes nieko ir nesuvokiame, ir pasipriešinimo visam tam kibirkštėlių irgi nėra.

O pasaulyje, tuo tarpu, yra apskaičiavusių situaciją daug ėjimų į priekį ir link ten suka. Gal jie – ne visai šios Žemės gyventojai, o gal jų patarėjai tokiais yra… Normaliai, jei žinome, ką norime pasiekti, skaičiuojam žingsnis po žingsnio to tikslo link. Tik, kad žmonija pati iš savęs kaip ir nieko pasiekti nenori, nors tuo kaip yra dabar, irgi nepatenkinti. O aukščiau minėta publika žino ko nori, ir į kokią vietą, kuriuo metu ir kokiam stovyje Žemę nori pastatyti… Ir žingsnius skaičiuoja nuo to tikslo atgaline seka – ką reikia padaryti, kokią problemą sukelti, kad žmonės patys, kaip reakcija į tai, eitų vis arčiau, kad patys prašytų griežtų priemonių ar naujos tvarkos. Nes, matomai, jei žmonės kažko nenori, tai tu jiems to ir nepadarysi. Todėl nuolat atsirandame situacijoje, kad norime patys. Ir niekas su mumis tada jau nesiginčija…

(laukite tęsinio)

Gaiva Paprastoji


Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Požiūris  ip: 88.119.11.192 -  2017-09-06, 13:17

    Malonu paskaityti, pamastyti ir požiūris nenuvalkiotas.

Rašyti Atsiliepimą

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo FeedBurner

Jei norėtumėte paremti…

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

  Vietoje pagalbos Valstybė iš motinos atima vaikus dėl skurdo

Vietoje pagalbos Valstybė iš motinos atima vaikus dėl skurdo

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Liberalas apie iki A.Verygos klestėjusią savivaldą: „Verygmetis ir centralizacijos traukuliai (smūgiai savivaldai į paširdžius)“

Liberalas apie iki A.Verygos klestėjusią savivaldą: „Verygmetis ir centralizacijos traukuliai (smūgiai savivaldai į paširdžius)“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Žiemos grimasos: kaimo gyvenviečių keliukuose tenka laviruoti tarp gyvybės ir mirties

Žiemos grimasos: kaimo gyvenviečių keliukuose tenka laviruoti tarp gyvybės ir mirties

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Marijampolė: Kultūros imitacija ir skurdas

Marijampolė: Kultūros imitacija ir skurdas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Apie alternatyvą Lietuvai bijoma net prasižioti

Rolandas Paksas. Apie alternatyvą Lietuvai bijoma net prasižioti

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Neviltis dėl to, kad niekas niekada nesikeis – jau pribrendusių, neišvengiamų permainų ženklas

Neviltis dėl to, kad niekas niekada nesikeis – jau pribrendusių, neišvengiamų permainų ženklas

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Laisvę švenčianti, tačiau slepianti nuo savo piliečių tiesą valstybė gali būti galinga, nepriklausoma, turtinga ir graži. Tačiau svetima ir tuščia

Laisvę švenčianti, tačiau slepianti nuo savo piliečių tiesą valstybė gali būti galinga, nepriklausoma, turtinga ir graži. Tačiau svetima ir tuščia

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Dr. Jonas Basanavičius. Kodėl Jį pamirštame?!

Dr. Jonas Basanavičius. Kodėl Jį pamirštame?!

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Kodėl šiauliečių atlyginimai tokie maži?

Kodėl šiauliečių atlyginimai tokie maži?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Besipriešinantys dienai turi nebijoti nakties (3)

Besipriešinantys dienai turi nebijoti nakties (3)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Skandalų ritualai

Algimantas Rusteika. Skandalų ritualai

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Algirdas Šukys: Ką daryti, kad būtų kitaip?

Algirdas Šukys: Ką daryti, kad būtų kitaip?

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  Besipriešinantys dienai turi nebijoti nakties (2)

Besipriešinantys dienai turi nebijoti nakties (2)

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas. Lietuviai verčiami bandomaisiais triušiais

Rolandas Paksas. Lietuviai verčiami bandomaisiais triušiais

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Liberalė A. Armonaitė inicijuoja V. Sadausko atleidimą iš einamų pareigų

Liberalė A. Armonaitė inicijuoja V. Sadausko atleidimą iš einamų pareigų

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Rolandas Paksas: „Mūsų Tėvynė Lietuva buvo ir vakar, nepriklausomai nuo to, kokia ji yra šiandien ar kokia bus rytoj“

Rolandas Paksas: „Mūsų Tėvynė Lietuva buvo ir vakar, nepriklausomai nuo to, kokia ji yra šiandien ar kokia bus rytoj“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Priekabiavimo nuostatos ir taisyklės

Algimantas Rusteika. Priekabiavimo nuostatos ir taisyklės

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Kontroliuokit reklamas, uzdengia teksta neimanoma isiungti ar pastumti. :(...

Įdomu kada konservų partija bus paskelbta nusikalstama organizacija? Šitaip nustekenusi ir praskolinusi Lietuvą. Kol kas...

Malaciai Islandai Prasau nocirc.org/declare.php...

Šaunuoliai islandai, visur pavyzdį rodo. Netgi čia parodo, kaip stabdyt masinę imigraciją iš Afrikos....

Normalu, kad skiriasi. Jeigu nesiskirtų tai būtų tik vienas pasaulis, viena patirtis. Paraleliniai...

bet kad tie paraleliniai pasauliai kardinaliai skiriasi,va kas idomu.Hadas ir palaimintos salos ....

Kaip kokius šunis muštruoja. Ant šunų irgi dažnai deda antkaklius, kurie siunčia elektros srovę, kai...

Gal paraleliniai pasauliai? Viskas vyksta vienu metu...

,, Achilo vaiduoklis randasi Hade, bet pats Achilas gyvena su gražiąja Helena palaimintose salose, kurios...

Žmonėms pirmiausia reikia darbo, o ne kultūros... Neturi darbo = neturi pinigų = tau neprieinama...
Kontroliuokit reklamas, uzdengia teksta neimanoma isiungti ar pastumti. :(...

Įdomu kada konservų partija bus paskelbta nusikalstama organizacija? Šitaip nustekenusi ir praskolinusi Lietuvą. Kol kas...

Malaciai Islandai Prasau nocirc.org/declare.php...

Šaunuoliai islandai, visur pavyzdį rodo. Netgi čia parodo, kaip stabdyt masinę imigraciją iš Afrikos....

Normalu, kad skiriasi. Jeigu nesiskirtų tai būtų tik vienas pasaulis, viena patirtis. Paraleliniai...

bet kad tie paraleliniai pasauliai kardinaliai skiriasi,va kas idomu.Hadas ir palaimintos salos ....

Kaip kokius šunis muštruoja. Ant šunų irgi dažnai deda antkaklius, kurie siunčia elektros srovę, kai...

Gal paraleliniai pasauliai? Viskas vyksta vienu metu...

,, Achilo vaiduoklis randasi Hade, bet pats Achilas gyvena su gražiąja Helena palaimintose salose, kurios...

Žmonėms pirmiausia reikia darbo, o ne kultūros... Neturi darbo = neturi pinigų = tau neprieinama...

Pasidalinkite tuo su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Kova dėl geografijos (1-2 dalys)* - nuoroda: http://infa.lt/17417/kova-del-geografijos-1-2-dalys/