infa.lt

Gediminas Navaitis. Blogio šaknys

Gediminas Navaitis. Blogio šaknys

rugsėjo 01
12:15 2017

Sveikas psichinis ir fizinis gyvenimasPasaulio sveikatos organizacijos paskelbta „Pasaulio ataskaita apie alkoholio vartojimą ir sveikatą 2014“ parodė, kad Lietuva pagal alkoholio vartojimą yra trečioji šalis pasaulyje (15,4 litrų grynojo alkoholio, tenka kiekvienam vyresniam nei 15 metų).

Lietuvą „pralenkia“ tik Moldova (16,8 litro ) ir Baltarusija (17,5 litro). Lietuva “aplenkė“ netgi Rusiją, kuri buvo laikoma daugiausiai alkoholio vartojančia šalimi. Rusijoje jau geriama mažiau nei Lietuvoje (15,1 litro žmogui)

Suprantama, kad šis faktas kelia didelį visuomenės susirūpinimą, kurį dar sustiprina nusikaltimai, padaryti apsvaigusiųjų. Ką siūloma daryti? Girdime vis tuos pat sprendimus: mažinti alkoholio prieinamumą, didinti alkoholio kainas ir uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą. Abejoti šių priemonių veiksmingumu kone šventvagystė. Todėl prieinamumo mažinimas nesiejamas su liūdna JAV patirtimi, „sausuoju“ įstatymu visai uždraudusiu alkoholio pardavimą; todėl kainų didinimas keliasdešimt metų išlaikytam konjakui laikomas veiksminga blaivinimo priemone ir nepastebima, kad tai padarius pigus gėralas niekur nedingsta; todėl su reklama nekliudo kovoti ne vieną kartą tyrimais įrodytas faktas – brandžioje rinkoje (t. y. rinkoje, kurioje pardavimai auga mažiau nei 10 proc. per metus) reklama nedidina vartojimo, o tik perskirto gamintojų pelną. Nors veikiausiai ir be tyrimų aišku, jog uždraudus „Veuve Clicquot“ reklamą Kariotiškių sąvartyno senbuvis netaps blaivininku. Taigi norint įveikti girtavimo blogį tiktų paieškoti gilesnių jo priežasčių ir veiksmingesnių kovos su girtavimu būdų.

O jų ieškant galima pradėti nuo įžvalgos – girtavimas yra ne problema, o simptomas daug didesnių problemų, tokių kaip prasmės ar motyvacijos stoka. Čia tiktų prisiminti Islandijos pavyzdį: susidūrus su didelėmis alkoholio ir narkotikų problemomis šioje šalyje susibūrė mokslininkai ir politikai, kurie ėmė ieškoti šių simptomų šaknų. Islandai pasirinko Lietuvoje net nesvarstomą sprendimą – sportą. Buvo skirta pinigų jam ir ženkliai sumažėjo alkoholio ir narkotikų vartojimo kiekis.

Kone prieš trisdešimt metų JAV mokslininkai R. Akoff ir F. Emeri tyrė geriančių elgesį. Jų išvada iš pirmo žvilgsnio akivaizdi – žmonės skirtingi ir geria dėl skirtingų priežasčių.

Psichologija siūlo įvairius žmonių skirstymo į grupes principus ir juos atitinkančius psichologinių tipų nustatymo metodus. Gana paplitęs būdas skirstyti žmones pagal tai, kiek aplinka veikia juos ir kiek jie patys linkę keisti aplinką.

Žmogus gali būti jautresnis aplinkai, geriau suprasti kas vyksta aplink jį, arba mažiau reaguoti į išorinius dirgiklius, geriau suprasti patį save. Pirmąjį galima būtų pavadinti dailininku realistu vaizduojančiu tai ką mato, antrąjį – abstrakcionistu, atkuriančiu savo vaizdinius ir fantazijas. Nevienodai žmones veikia ir aplinką. Vieni labiau linkę keisti jį supantį pasaulį, kiti – prisitaikyti prie aplinkos. Jei namuose šalta, pirmieji ieškos malkų židiniui, o linkę prisitaikyti – šilčiau apsirengs.

Suprantama, kad visada besielgiančių tik vienaip ar tik kitaip nedaug, tačiau kiekvienas labiau panašus į vienokį ar kitokį iš aprašytų tipų. Todėl pagal tai, kaip žmogus yra veikiamas aplinkos ir veikia ją pats, galima išskirti keturis asmenybių tipus: žmonės jautrūs aplinkai ir prisitaikantys prie jos; jautrūs aplinkai ir keičiantys ją; mažiau jautrūs ir linkę prisitaikyti; mažiau jautrūs aplinkai, bet linkę ją pertvarkyti pagal savo poreikius.

Atitinkamai šiems tipams yra ir keturi alkoholio vartojimo tipai.

Pirmasis – žmonės jautrūs aplinkai ir prisitaikantys prie jos. Jie nelinkę planuoti savo veiklos, bet sugeba greitai ją keisti, atsižvelgti į naujas aplinkybes. Jei toks žmogus geria, tai alkoholis jam tarsi kompensacija už viską ko jis atsisakė vardan kitų, paprastai – šeimos. Jie dažniausiai nesugebėjo pasiekti visko ko norėjo, bet nelaiko savęs nevykėliais, o ir aplinkiniai jų tokiais nelaiko. Už padarytas nuolaidas ar aukojimąsi artimiesiems jie mano turį teisę į nedidelę kompensaciją t. y. į taurelę. Dažniausiai geria po darbo, su artimaisiais, su šeimos nariais. Alaus butelis ar konjako taurė drauge su kitais šeimos nariais žiūrint televizorių jiems patvirtina jų svarbą ir artimųjų dėmesį. Jie retai prasigeria ar tampa alkoholikais, nes gėrimas pats savaime jiems ne itin svarbus. Jiems svarbiau artimųjų pripažinimas.

Antrasis tipas – žmonės silpnai reaguojantys į aplinką, bet stipriai į savo mintis ir jausmus. Jie iš anksto kuria veiklos planus ir tvirtai jų laikosi net ir tada, kai projektai nebeatitinka pasikeitusių sąlygų. Jie linkę keisti aplinką, o ne save. Jų tikslams įgyvendinti neretai reikia, kad kiti elgtųsi pagal jų norus. Todėl jiems alkoholis visų pirma yra bendravimo priemonė. Todėl jie ir geria su tais, kurių grupei norėtų priklausyti. Šio tipo galimybės nusigerti didėja jei žmonės su kuriais jie nori bendrauti girtauja.

Likusių psichologinių tipų galimybės prasigerti pastebimai didesnės. Jei žmogus labiau reaguoja į savo vidinius išgyvenimus nei į aplinkos įvykius ir linkęs keisti save, o ne aplinką – jis tą ir daro girtaudamas Toks intravertas geria ilgai ir daug, kad dar labiau nutrauktų ryšį su aplinka. Jis gali girtauti vienas arba su kuo nors, kas jį „supranta“, t. y. gali gerti drauge nieko neklausinėdamas. O kai geria labiau reaguojantis į aplinką ir linkęs ją keisti, tai jo išgėrimus lydi siautėjimai ir skandalai.

Vien priklausymo paminėtiems tipams nepakanka, kad žmogus prasigertų. Dar svarbiau, kad jis jaustųsi nevykėliu nepasiekusiu ko nors reikšmingesnio ir nebesitikinčiu nors ką nuveikti. Priklausantys trečiajam tipui dėl visų blogybių kaltina aplinką ir bando nuo jos „išsivaduoti“ prisigerdami, ketvirtojo tipo atstovai kaltę už nesėkmes priskiria sau ir girtaudami irgi bando nuo jos išsivaduoti.

R. Akoff rašo, kad „alkoholiniai gėrimai vartojami greitoms asmenybės transformacijoms pasiekti, kurios priešingu atveju (t. y. negeriant) įvyksta tik pamažu, žmogui tampant vyresniu“. Taigi alkoholis tarsi padeda žmogui tapti tokiu, kokiu jis nori būti. Vienam jis visų pirma padeda pasijusti geriau šeimoje, kitam – užmegzti socialinius ryšius, trečiam – atsiriboti, o ketvirtajam – pasijusti nevaržomam ir viską galinčiam.

Teoriją galima patikrinti atlikus masines apklausas ir apskaičiavus statistinius ryšius. Galima ją įvertinti ir atliekant kokybinius tyrimus, įsigilinant į atskirų žmonių patirtį. Psichoterapinės grupės, padedančios įveikti šeimyninio gyvenimo nesklandumus, paprastai negali pamiršti ir alkoholio. Keliasdešimt jų dalyvių ganėtinai išsamiai papasakojo savo patirtį šioje srityje. Paaiškėjo tikrai įdomūs faktai. Bene svarbiausias iš jų – minėtas girtaujančių suskirstymas pakankamai pagrįstas, nes kiek daugiau nei 90 proc. tokių grupių dalyvių buvo galima priskirti kuriam nors iš minėtų tipų.

Kitas nemažiau svarbus faktas – siūlomos alkoholio kontrolės priemonės menkai įtakoja šiuos žmones. Gėrimu kompensuojantys savo ‚aukojimąsi“ artimiesiems ir šeimai, perka tai, kas jų nuomone nei per pigu, nei per brangu, ir iš anksto pasirūpina, kad turėtų ką išgerti. Todėl nei reklamos ribojimas, nei prieinamumo mažinimas ir netgi kaina jiems poveikio nedaro. Geriantys dėl socialinių ryšių domisi reklama, kartais jie yra tikri vyno žinovai, ir ieško galimybės nustebinti sau svarbius žmones dar neregėtu ir neragautu gėrimu. Norintys užsimiršti – pradėję gerti nesidomi nei reklama, nei kaina. O negerdami irgi visu tuo nesidomi. Norintys pasijusti nevaržomais ir pasiautėti ieško preteksto pasigerti. Juo gali tapti bet kas, kad ir lapkričio– 25 -oji senbernių diena. Pradėjus gerti jiems neberūpi alkoholio kontrolės metodai.

Apžvelgtas, menkai valdomo gėrimo situacijas jungia išgėrinėjančių nepasitenkinimas savimi ir aplinkiniais. Lietuvoje tokių žmonių netrūksta. Tyrimai liudija, kad jų gali būti apie penktadalis. Tai žmonės, teigiantys, jog „metai jiems buvo blogi, ateityje permainų į gerą nesitikiu.“ Psichoterapinėse grupėse galima atkurti jo dalyvių savivertę, ugdyti gebėjimą įveikti sunkumus ir siekti prasmingesnio gyvenimo.

Akivaizdu, kad penktadalio Lietuvos žmonių nusiųsti į tokias grupes nėra galimybių. Todėl nebenorint pirmauti alkoholio suvartojimo reitinguose, tiktų mažiau rūpintis neveiksmingais draudimais ir daugiau dėmesio skirti blogio šaknims – dideliam nelaimingų žmonių skaičiui.

Jį mažinti žinoma sunkiau nei imituoti kovą su alkoholiu. Tačiau ne viena šalis jau sukaupė taip vadinamos „laimės ekonomikos“ patirtį, žinomi orientyrai kaip padaryti visuomenę laimingesne bei turtingesne. Belieka tuo keliu ir eiti. Tiktų prisiminti ir kovos su girtavimu patirtį Lietuvoje.

Blaivybės sąjūdžio pradininkas Motiejus Valančius dar 1858 m. ragino užsirašyti į blaivybės broliją, kuri siūlė tikslą ir prasmę. Net davę priesaikas ir įšventinti jos nariai galėjo saikingai gerti alų, midų ir vyną. Iki šiol atsimenama brolijos veiklos sėkmė. Yra ir kita patirtis. 1904 – 1905 metais carinė Rusija dėl karo su Japonija irgi uždraudė prekyba degtine. Draudimo rezultatų neprisimena netgi istorikai.

dr. Gediminas Navaitis – Mykolo Romerio universiteto profesorius

Atsiliepimų 2

  1. Rimas    -  2017-09-01, 12:49

    labai teisingos mintys

  2. anona    -  2017-09-01, 15:58

    Ir kodėl Navaičiui taip prisireikė glostyt galvas alkoholikams? Po šitos pasakėlės, tai nors imk ir prisilak iki žemės graibymo, nes pagal Navaitį, būdamas nebrandus, neturėdamas išminties, gebėjimų išlaikyti ir gilinti ryšius su draugais, artimaisiais ir pan. taip, kaip vyresnio amžiaus (peržengę 40 m. ribą) ir ypač senoliai po kelių taurelių, bokalų ar litrų iškart patapsi pačiu brandžiausiu, išmintingiausiu žmogumi, gebančiu palaikyti puikiausius ir tvirčiausius santykius su kitais žmonėmis ir t.t. ir pan. 😀 Komunistai mūsų tautą galutinai išmokė lakti: atėmė nuosavybę iš žmonių, susodino į visokius kolūkinius barakus, davė biški darbo ir tonas svaigalų, kad žmonės nepradėtų galvot kaip kovot su okupantais, o kad paskęstų beprasmybėje. Dabar PAGALIAU mūsų šalies valdžioje atsirado protingų žmonių, kurie tokių dalykų padarinius ir alkoholio pramonininkų veiklos pasekmes imasi rimtai taisyti ir neleisti alkoholio pramonininkams šakotis, dedant žmonėms po nosim birzgalus, kad tie vietoj duonos pradėtų vieną dieną pirkinėt ir lakt alkoholį, pamiršę, kad jų vaikai badu miršta (pavyzdžiui). Bet kokio pasišiaušimo jie sulaukia, kokiais puikiais skiedikais ir pasakų kūrėjais patampa didieji VERSLININKAI, kai tik pakvimpa bapkių sumažėjimu ir jaunosios kartos, kaip nuolatinių klientų nebeaugimo tikimybė išauga? Ir kokiais filosofais jie patampa vardan savo tikslo – pinigo… Ps., kam meluoti ir aiškinti, kad Valančiaus įkurtos blaivybės draugijos nariai leisdavo sau gerti „saikingai“. Jie mieliau taurę aukštyn kojom apversdavo, nei gerdavo ir gal tik vienas kitas, bet ir tai tik tam tikrom aplinkybėm gerdavo gėrimą, kuriame yra laipsnių. Be to, kam šmeižti žmones, skiedžiant, kad jie raunasi uždrausti prekybą alkoholiu ir pan., o ne daro taip, kad mūsų šalyje mažėtų alkoholizmo problema ir didžiulė šūsnis socialinių ir ekonominių problemų, susijusių būtent su alkoholio vartojimu t.y. sukuria tokias sąlygas, kad alkoholio suvartojimas SUMAŽĖTŲ (ką būtent Valančiaus įkurtos blaivybės draugijos nariai ir darė tais būdais, kurie labiausiai tiko tuo laikmečiu).?

Rašyti Atsiliepimą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jei norėtumėte paremti…

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    Lidžita Kolosauskaitė. Kokio dydžio bus tavo pensija?

Lidžita Kolosauskaitė. Kokio dydžio bus tavo pensija?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Prezidentas Rolandas Paksas: „Visuomenės judėjimo „Šaukiu aš Tautą“ vizija be praktinių veiksmų yra nulis“

Prezidentas Rolandas Paksas: „Visuomenės judėjimo „Šaukiu aš Tautą“ vizija be praktinių veiksmų yra nulis“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kuriamas žemės ūkio rizikos fondas faktiškai rems tik stambiuosius ūkininkus

Kuriamas žemės ūkio rizikos fondas faktiškai rems tik stambiuosius ūkininkus

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis tvirtina, jog „premjero stumiama reforma įžūliai išduoda rinkėjus“, ir grasina trauktis iš frakcijos, jei ji bus priimta

Naglis Puteikis tvirtina, jog „premjero stumiama reforma įžūliai išduoda rinkėjus“, ir grasina trauktis iš frakcijos, jei ji bus priimta

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis prašo atstatydinti  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

Naglis Puteikis prašo atstatydinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    „Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

„Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Na tikra tiesa, reikia visa pasaulį, kiekvieną žmogų priimti tokį, koks jis yra, nes pakeisti...

O mane kankina toks keistas pojūtis kojose. Nei kutena, nei skruzdelytės begioja, bet būna atrodo...

Intelektualus, blaiviai mąstantis Prezidentas būtų... Bet jį greitai vagys ir politikai, alkūnėmis besistumdantys suėstų. Ir...

Čia nuotraukoje V.J.Leninas,rodantis kelią į šviesų rytojų? Kodėl jis dar ne Grūto parke?...

Esmė ta, kad lietuviai apsipirkinėjimą laiko kaip laisvalaikio leidimo būdą, tai, kad ir kokias kainas...

Gabrieliau, joks tu ne konservatorius. Pasitrauk pats, nes bus blogiau......

O juk tikrai galėtumėte kandidatuoti. Tada ateitų balsuoti tie, kurie purtosi nuo dabartinių kandidatų ir...

Idijote kas ši straipsnį parašė. Tai sėdėk namuose ir išjungti visi prietaisai,gal kas seka...

Buvo laida per radiją , dalyvavo su sanarių ligomis dirbantis profesorius. Uždaviau klausimą apie išbrinkinto...

Gerb. Arvydai! Būsimas Prezidente, lenkiu galva pries Tave ir Tavo mintis!!...

Sveiki. Kas privercia zmogu elgtis nezmoniskai, elgtis ne pagal prigimti, juk...

Įdomu kaip nemeluojantis Kubilius buvo priimtas į konservatorių partiją? Juk būti amžinai apsimelavusiam - būtina...

Biblijos pranašystėse bei Apreiškimo knygoje nemažai rašoma apie žvėries ženklą. Be abejo,...

kodėl taip meluojama? ar jus tikrai įsitikinusi jog visi, išskyrus partinias sistemas su jų disciplina...

    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Švelni kurianti jėga – moteriškumas

Švelni kurianti jėga – moteriškumas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Gediminas Navaitis. Blogio šaknys* - nuoroda: http://infa.lt/17402/gediminas-navaitis-blogio-saknys/