infa.lt

Rolandas Paksas. Lietuvių tauta neišnyks, kol bus gyvas bent vienas lietuvis

Rolandas Paksas. Lietuvių tauta neišnyks, kol bus gyvas bent vienas lietuvis

rugpjūčio 28
01:01 2017

Rolandas Paksas

Europos Parlamento nariui, buvusiam Lietuvos prezidentui Rolandui PAKSUI portalas „RuBaltic.Ru“ surengė nelengvą egzaminą: „Ar išsaugosite savo valstybę ir savo Tautą?“ Rolandas Paksas Baltijos valstybių politikus kalbinančiam portalui atsakė: „Neabejokite, vienintelis teisingas atsakymas: IŠSAUGOSIME!“

– Kai Lietuva kovojo už nepriklausomybę, ji turėjo keletą vystymosi kelių, įskaitant tilto tarp Rytų ir Vakarų vaidmenį. Lietuva yra pasirinkusi vieną kryptį, proeuropietišką kelią, ir atsisakė bendradarbiauti su savo rytiniu kaimynu, pradėjo jo sulaikymo politiką. Ar tai buvo labiausiai ekonomiškai ir politiškai pelningas kelias?

– Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta žlugus komunistiniam režimui Sovietų Sąjungoje. Kitaip tariant, praėjusio amžiaus pabaigoje lietuvių Tauta kartu su kitomis Baltijos tautomis taikiai išėjo iš okupacijos ir įgavo galimybę tęsti savo valstybingumo tradiciją, kuri prievarta buvo nutraukta praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje.

Vakarų kultūra ir krikščioniškoji tradicija visada buvo ta kryptis, kuri galėjo užtikrinti lietuvių Tautos gyvybingumą, jos tęstinumą, nacionalinį tapatumą, išsaugoti moralines vertybes. Todėl pasirinktas kelias ir įsijungimas į Europos valstybių bendriją buvo absoliučiai teisinga politikos kryptis.

Vien to aiškiai nepakako: reikėjo išvesti visuomenę iš nevilties ir melo tikrovės, kurioje ji buvo priversta gyventi sovietmečiu, ir sukurti naujus demokratijos, visuomenės pilietiškumo ir politinio sąmoningumo ugdymo instrumentus, kad toji Tautos laisvė įgautų naujos tikrovės pavidalus. Komunistinės santvarkos išvarginti žmonės tam nebuvo pasiruošę.

Kita vertus, norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjunga, kurioje Lietuva siekė savo narystės praėjusiame dešimtmetyje, taip pat dabar yra gerokai pasikeitusi pamatinių vertybių atžvilgiu ir išgyvena ne pačius geriausius savo laikus.

Visada laikiausi nuostatos, kad Lietuva turi tiesti bendradarbiavimo tiltus su kaimynėmis šalimis ir būti jų patikima partnerė. Kita vertus, gera kaimynystė nėra tik vienos šalies rūpestis. Tam reikia įdėti nemažai pastangų verslininkams, intelektualams, istorikams ir diplomatams, kad įtikintų politikus ne griauti, o statyti tiltus tarp tautų, išmokti teisingai įvertinti istorijos pamokas ir nekartoti praeities klaidų. Turime kurti ne naujus grėsmių židinius, o privalome stengtis padaryti šį pasaulį saugesnį ir taikingesnį.

– Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje alkoholio kiekio suvartojimu, savižudybių skaičiumi ir emigracijos lygiu. Vienas mažiausių atlyginimų ES užfiksuotas Lietuvoje. Kaip taip atsitiko, kad gana klestinti valstybė nesugebėjo realizuoti savo potencialo?

– Nenorėčiau šiandien žongliruoti statistika, kuri daugeliu aspektų būtų nepalanki arba palanki. Nepaisant to, palyginti su kitomis posovietinės erdvės šalimis mūsų pažangos rodikliai yra neabejotinai geri. Tačiau ir dėl objektyvių, ir subjektyvių priežasčių dabartinė mūsų ekonominė bei socialinė raida vis dėlto neatitinka visuomenės lūkesčių. Pirmiausia turiu omenyje klaidas, padarytas valstybės atkūrimo pradžioje – beatodairiškai skubotai vykdyta privatizacija, neapgalvota restitucija ir užsitęsusi žemės reforma, Ignalinos AE uždarymas, procedūrinė demokratija ir senosios (naujosios) nomenklatūros įsigalėjimas. Lietuva buvo gana klestinti Europos valstybė prieškariu, tačiau penkiasdešimt okupacijos metų paliko labai gilius randus, kuriuos užgydyti nėra lengva. Europinės integracijos procesai taip pat neatitinka daugumos žmonių interesų. Todėl galima suprasti, kad prastą visuomenės dvasinę būklę iš dalies lemia įvairios socialinės negerovės, kurios skatina žalingus įpročius. Didžiausią intelektualų ir visuomenininkų, bet ne valdžios institucijų susirūpinimą kelia migracijos mastai. Manau, kad tai vienas didžiausių dvidešimt pirmojo amžiaus iššūkių, kuriam įveikti reikalingos ne tik nacionalinių vyriausybių pastangos, bet ir tarptautinės bendruomenės parama.

– Daugelis ekonominių ir socialinių rodiklių Lietuvoje vis prastėja. Kaip galvojate, ar Lietuva jau pasiekė tašką, iš kurio nebegrįžtama, ar dar turi galimybę pakilti?

– Europos Sąjungoje Lietuvos ekonomika šiandien dar atsilieka, nors pagal BVP augimą skaičiuojant vienam gyventojui esame tarp pirmaujančių valstybių. Tačiau augimo tempai ir atlyginimų vidurkiai mūsų netenkina. To aiškiai nepakanka. Socialinė atskirtis ir pajamų nelygybė yra pernelyg didelė, kad galėtume kalbėti apie darnią plėtrą. Ką daryti? Pirmiausia būtina pertvarkyti nacionalinę mokesčių sistemą, radikaliai sumažinti darbo jėgos apmokestinimą, sudaryti palankiausias sąlygas visame regione plėtotis verslui, užtikrinti saugias kapitalo investicijas bei sukurti bent pusę milijono naujų darbo vietų. Manau, kad žemės ūkis ir aukščiausios kokybės maisto produktų gamyba yra tik viena iš sričių, kurioje Lietuva gali pakilti pirmiausiai. Tam reikalinga nauja žemės reforma. Aukštosios technologijos, turizmo paslaugos ir didelę pridėtinę vertę kurianti pramonė yra tos sritys, kurias valstybė turėtų skatinti.

– Nuo 1991 metų šalis neteko apie 800 000 žmonių, yra prognozių, kad 2050 lietuviai kaip tauta išnyks, o, pavyzdžiui, socialinių mokslų daktarė Vlada Stankūnienė tvirtina, kad Lietuvą palaipsniui apgyvendins azijiečiai. Kokia tokios prognozės tikimybė? Ar yra būdų stabdyti emigracijos procesą ir grąžinti emigrantus?

– Lietuvių Tauta neišnyks, kol bus gyvas bent vienas lietuvis. Kaip jau minėjau, demografinė situacija šiandien yra grėsminga. Aš netikiu jokia „globalia Lietuva“ – tai fikcija. Pirmiausiai turėtume sudaryti sąlygas kurti savo ateitį tėvynėje čia gyvenančioms bendruomenėms, nepriklausomai nuo jų tautybės, pažiūrų ir įsitikinimų. Ypač turime remti šeimas auginančias vaikus, sudaryti palankiausias sąlygas ugdyti jaunimo kūrybiškumą, kurti socialiai saugią senatvę ir švarią patikimą aplinką. Esu prieš Briuselio pabėgėlių integracijos politiką ir nenorėčiau, kad Europos tautų kultūrinei tapatybei kiltų grėsmė ištirpti kitų kultūrų maišatyje. Lietuvoje turi būti visapusiškai susirūpinta demografija: remiama „trijų vaikų“ politika ir sudarytos palankiausios sąlygos grįžtantiems emigrantams vėl naujai įsikurti.

– Kokie, jūsų nuomone, yra pagrindiniai pasiekimai nepriklausomoje Lietuvoje, kuriais galima didžiuotis?

– Šiandien Lietuva gali didžiuotis savo žmonių kūrybiškumu ir pasiekimais meno, mokslo bei verslo pasaulyje. Farmacija, biotechnologijos, pasiekimai telekomunikacijų srityje – stulbina: sparčiausias interneto ryšys, informacinės sistemos ir skaitmeninės technologijos praktiškai veikia daugelyje sričių visoje šalyje. Mūsų medicina ir medikai – aukščiausio lygio, reikia tik geriau sutvarkyti sveikatos įstaigų sistemą ir pakelti darbuotojų atlyginimus. Lietuvos gydytojai sėkmingai dirba Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje ar Jungtinėse Amerikos Valstijose ir pacientų nusiskundimų iš ten neteko išgirsti (juokauju, žinoma).

– Ar yra dalykų, dėl kurių turėtų būti gėda nepriklausomai Lietuvai ir valdantiesiems?

– Manau, gėda turėtų būti tiems, kurie šiandien manipuliuoja mūsų tėvų ir senelių per krizę sumažintomis pensijomis, kokiu nors būdu yra prisidėję prie nacionalinės valiutos lito sunaikinimo ir valstybės turto išparceliavimo. Man nejauku žiūrėti į dabartinę nomenklatūros valdomą politinę sistemą, kuri uoliai stengiasi tarnauti Briuselio komisarams ar kažkam kitam, bet ne lietuvių Tautai. Turėtų būti neramu politinius užsakymus vykdančiai teisėsaugai, kuri tik deklaratyviai yra nepriklausoma. Sveiko proto ribas baigia peržengti propagandinės žiniasklaidos balsai, kurie „atidirbinėja“ valdžiai.

– Straipsnyje „Iš baimės nukentėti žmonės nebeišdrįsta pasakyti to, kas visiems yra žinoma“ (straipsnį galite skaityti čia) kalbate apie būtinybę priešintis nūdienos pasaulio įtakai: atsilaikyti nuo šiandien mums brukamo „pliuralizmo“ ir visokiausios santykių „lygybės“. Ką turėjote omeny?

– Pirmiausiai turiu omenyje unikalaus mūsų Tautos dvasinio paveldo puoselėjimą nūdienos kultūros kontekste. Tai nėra paprasta pasaulyje, kuriame progresuoja materializmas, daiktų, vartojimo, pinigų kultas, vyrauja sėkmės, begalinio pasitikėjimo savimi ir egoizmo „normos“. Lietuvių Tauta turi savus istorinius raidos ypatumus, katalikišką tikėjimą ir tas moralinių vertybių gelmes, kurios niekaip negali „įsipiešti“ materializmo apraiškose ir naujausiose reliatyvizmo ideologijose. Žmogus nėra socialinių eksperimentų objektas, ką dažnai pamiršta neoliberalizmo kaukėmis prisidengę vakarykščiai marksistai teigę, kad „religija yra opiumas liaudžiai“. Todėl šviesuomenei yra iškilęs labai rimtas uždavinys – iš naujo atrasti svarbiausias mūsų Tautos vertybes, susiformavusias per šimtmečius mūsų katalikiškos istorijos, kurios padėtų apsisaugoti nuo brukamo svetimo kultūrinio šlamšto ir gyvenimo būdo be jokių moralinių dimensijų.

– Jūs kuriate naują Nacionalinį Sąjūdį, nes manote, kad Landsbergio Sąjūdis nesusidorojo su užduotimi?

– Lietuvos valstybingumo raidos ir tautos praradimo grėsmė tebėra esminis klausimas, į kurį neatsakę šiandien prarasime bet kokias galimybes sugrįžti prie tikros valstybės, kurios taip ir nesukūrėme, buvę išduoti naujosios (senosios) nomenklatūros ir įvairiausių jos šiuolaikinių atmainų. Turime iš naujo pažvelgti į tuos tikslus, kuriuos Tauta per visuotinį Sąjūdį, kaip visą Lietuvą suvienijusį fenomeną, buvo iškėlusi ir suformulavusi programinių nuostatų, politikos principų ir mąstymo pavidalais, tačiau jie liko užmiršti.

Kad ir kaip būtų keista, negaliu nepastebėti žvelgdamas į netolimą praeitį, kad kažkam užtenka akiplėšiškumo savintis tai, kas pagrįstai priklauso visai lietuvių Tautai.

– Koks yra Naujojo Sąjūdžio skirtumas nuo kitų politinių organizacijų ir partijų? Kokie jo tikslai?

– Pagrindinis naujojo Sąjūdžio tikslas – laisva Tauta ir klestinti valstybė. Tautos atkūrimo sąjūdis – respublika piliečiams bus vienijantis nacionalinis pakilimas kurti Lietuvą – tikrai nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą, socialiai jautrią ir solidarią, teisingumu bei žmogiškumu grindžiamą valstybę. Tikiu, kad mes tai padarysime. Dievas mums padės.


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Šį saitą nuo spamo saugo Akismet Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Jei norėtumėte paremti…

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis prašo atstatydinti  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

Naglis Puteikis prašo atstatydinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    „Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

„Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Sandra Bernotaitė. Sutapti su Žalgiriu

Sandra Bernotaitė. Sutapti su Žalgiriu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Kaukių šou tęsiasi

Rolandas Paksas. Kaukių šou tęsiasi

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gyvybė turi būti pavaldi minčiai (4)

Gyvybė turi būti pavaldi minčiai (4)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Kas būna kai žurnalistas prisikelia iš numirusiųjų

Kas būna kai žurnalistas prisikelia iš numirusiųjų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

O juk tikrai galėtumėte kandidatuoti. Tada ateitų balsuoti tie, kurie purtosi nuo dabartinių kandidatų ir...

Idijote kas ši straipsnį parašė. Tai sėdėk namuose ir išjungti visi prietaisai,gal kas seka...

Buvo laida per radiją , dalyvavo su sanarių ligomis dirbantis profesorius. Uždaviau klausimą apie išbrinkinto...

Gerb. Arvydai! Būsimas Prezidente, lenkiu galva pries Tave ir Tavo mintis!!...

Sveiki. Kas privercia zmogu elgtis nezmoniskai, elgtis ne pagal prigimti, juk...

Įdomu kaip nemeluojantis Kubilius buvo priimtas į konservatorių partiją? Juk būti amžinai apsimelavusiam - būtina...

Biblijos pranašystėse bei Apreiškimo knygoje nemažai rašoma apie žvėries ženklą. Be abejo,...

kodėl taip meluojama? ar jus tikrai įsitikinusi jog visi, išskyrus partinias sistemas su jų disciplina...

Puiku. Tikiu sėkmė lydes...

Norėčiau, kad gerb.Arvydas Juozaitis kandidatuotų į Lietuvos Respublikos prezidentus. Pažįstu jį nuo Sąjūdžio laikų, ypač...

Parkinsono ir Azhaimerio lygmens ligoniais taps visi - nei ką prisiminti, o tuo labiau mąstyti,...

Vokietijoj jau senai šitaip - vyrai kariauja, ojų bobas dulkina svetimi. Dabar jie jau nebekariauja,bet...

Kuo skiriasi religija nuo tikėjimo? Tikėjimui nesvarbu vieta ir ritualai.Aš tikiu Dievu, tačiau neinu į...

>Rasa Va va, būtent. Džiugu, kad dar yra sveikai mąstančių moterų...

    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Švelni kurianti jėga – moteriškumas

Švelni kurianti jėga – moteriškumas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Rolandas Paksas. Lietuvių tauta neišnyks, kol bus gyvas bent vienas lietuvis* - nuoroda: http://infa.lt/17346/rolandas-paksas-lietuviu-tauta-neisnyks-kol-bus-gyvas-bent-vienas-lietuvis/