infa.lt

Gamta nemėgsta tuštumos [1-2 dalys]

Gamta nemėgsta tuštumos [1-2 dalys]

liepos 04
01:012017

Gaiva PaprastojiKuo skiriasi prisitaikymas nuo kolaboravimo? Prisitaikai, kad išgyventum, o kolaboruoji, kad gyventum gerai? – Esmė ne tame. Žmogus su stuburu, sąžine, sąmoningas, jis prisitaiko išoriškai – sveikos psichikos reakcija, o viduje jis lieka toks, koks buvęs… Žmogus tuščiaviduris, – jį užpildo aplinka, kurioje jis tuo metu randasi, ideologija, visuomeninė santvarka, vyraujantis įstatymų ir nerašytų taisyklių rinkinys. Kai aplinka pasikeičia – komunizmas sugriuvo dar nepastatytas, pvz, dabar liberalistinį rytojų statome, su kitokiomis orientacijomis ir vertybėmis, bet tais pačiais būdais ir technologijomis. Ir, ką matome? – Aršiausi komunistai per naktį tapo lojaliausiais liberalais: pasikeitė aplinka ir, tuo pačiu, pasikeitė juos užpildantis turinys. Nes patys iš savęs jie tėra tuštuma su žmogaus formos apvalkalu.

Ir, jei žmogus buvęs prilenktas prie žemės ir prisitaikęs, kai tik nebereikės taikytis – atsities, – tai žmogaus formos tuštuma neatsities niekada – joje nėra kam atsitiesti.

Iš mažens, mokykloje mes visi daromi tokiomis tuštumomis, sukišant į mus kuo daugiau bendrinių tiesų – kad žemė apvali, pvz, ir ji sukasi, kad mes gyvenam du tūkstančius metų po Kristaus, kad mūsų istorija yra tokia, o ne kitokia, kad eteris neegzistuoja, o elektra ateina tik laidais… Per TV žinias pasakoma, ką kokiu momentu galvoti, apie ką kokią nuomonę turėti… Atsimenam dar kokį eilėraštį iš mokyklos laikų ir manome, jog tai ir reiškia būti susiformavusiu žmogumi…

Kai išgirstama nuomonė, kad mūsų istorijai gal tik koks pora šimtų metų, pvz, kad atominis karas gali jau būti buvęs ir mūsų praeityje, o ne tik grėsti ateityje; kad žemė gali būti plokščia, o į Mėnulį neskraidyta, tas išgirdęs labai įniršta, nes pasijunta tokios nesankcionuotos informacijos… griaunamas! Pajunta, jog viena po kitos klibinamos tiesos, iš kurių jis sudarytas, kurių pagrindu tikrumoje jis ir laikėsi. O dar vietoj sugriaunamų pagrindų nieko tikro mainais nepasiūloma – žmogus jaučia, jog tai plėšia jo stogą, kad žemė jam slysta iš po kojų, kad jo pasaulis griūna.

Žmogus turi būti sudarytas ne iš pasaulėžiūros, pažiūrų, tikėjimo ar vienintelės teisingos pasaulio sukūrimo teorijos. Žmogus turi būti sudarytas iš savęs, pilnai užpildęs savą formą savimi, pats užtikrinti savą tvirtumą, kartu ir tuo, kad jis tikrai yra, egzistuoja. nepriklausomai nuo to, ar Žemė plokščia, ar kapitalizmas sugrįžo. Aplinka yra aplinka, ji gali keistis kiek tik nori, tau nuo to tik gal truputį šalčiau ar šilčiau darysis. O tu esi tu – pats savęs šeimininkas, vieno žmogaus respublika, ir tavo viduje tau niekas nieko negali įsakyti.

C.G.Jung sakė, jog kiek sugebi viską apjungti savyje, praeitį ir ateitį, gėrį ir blogį, džiaugsmą ir liūdesį, neviltį ir svajones, kuo mažiau tau kas gali būti netikėta ar išmušti iš vėžių, tuo labiau esi savimi, kuris jau aktualizavosi… Tokio savyje tvirto individo jau užtenka, kad būtų palaikomas geras, harmoningas klimatas mažesnėje ar didesnėje vietovėje, palaikant ten harmoningus santykius tarp žmonių, taiką… valdant gyvenimo, įvykių vyksmą, galiausiai. netgi pareiškiant, ko pageidaujama ir neabejojant, kad taip ir bus, kaip paliepta… Taip nejučia ir apšnekėjom visą galimą skalę, – nuo visai tuščio, aplinkos užpildomo ir automatiškai jos valdomo, – iki žmogaus, tiek tvirtai užsipildžiusio savimi, kad jo valia jau išsilieja į aplinką ir ją valdo: tarp tų dvejų polių mes visi ir telpame.

Žmogų, netvirtą savyje, savimi neužpildytą, užpildo tai, pvz, ką jis veikia: jis pasineria į vieną ar kitą užsiėmimą pilnai, pasiekia ten labai gerų rezultatų, nes tuo metu visa jo gyvybinė energija eina į jo veiklą… Kai žmogus persiima rūpesčiu dėl kokių nors pasaulio naujienų, politinių kivirčų, įžymių žmonių gyvenimų ar pan. tai jo gyvenimo energija eina į ten ir jiems. O sveikata ilgainiui sušlubuoja, nes jos kūno priežiūrai nebūna paskirta nei energijos, nei dėmesio, nei sąmonės forma – sveikiausi būna tie, kurie rūpinasi tik savimi ar daugiausiai savimi… Į kažką vieną taip giliai susikoncentravus, būna sunku atsitraukti, pereiti prie kitų reikalų, kasdienybės ar naujo projekto…

Kodėl taip bijoma pereinamo laikotarpio? – nes liekame tušti, o tuščiu jaustis, bet išlaukti, iškentėti, susikoncentravus į tą tuštumą, kad ji imtų po truputį pildytis mumis pačiais yra labai sunku… Toks žmogus, žiūrėk, ir vėl jau pasinėrė į kokį filmą, knygą, kitų žmonių ar pasaulio reikalus… Kai esi pilnas savimi, tai nėra jokios problemos pereiti nuo vieno užsiėmimo prie kito, nes tarpe tarp jų tuščiu, ištuštėjusiu pasijusti netenka. Yra teorija, teigianti, jog 80% tavęs visada turi būti ir likti tavyje. Apie 10% savo dėmesio gali klajoti po aplinką, ją stebėti, ragauti, matuoti, tyrinėti… Pastebėti ateities požymius dabartyje ir jų laikytis.

Tada tu niekur „neįklimpsti“, gali vienu metu dirbti nors ir prie dešimt projektų, ilgą laiką ir be jokio išankstinio plano – tavęs neerzins nei trukmė, nei neaiškumas, nei nenuoseklumas. Toks žmogus nebijo nekontroliuojamų situacijų, nežinomos, neprognozuojamos ateities. Jis iš viso, nebijo.

Įdomu, jog pykčio energija dažnai taip sukoncentruoja žmogų į save, ir bent laikinai motyvuoja pokyčiams, suteikia energijos kovai – gal todėl iš mažens esame mokomi pyktį nustelbti, nuryti ir to, kad jam pasiduoti – tai neišsiauklėjimo požymis, negražu?… Taip, perpykęs zuikis, plikom rankom sugniaužtais kumšteliais gali pajudėti prieš vilką, ir tas pasitrauks. Nes pajus, kad ne juokai, kad artėja vientisas energijos blokas, ryžtingai susikoncentravęs ir nekreipiantis dėmesio į objektyvias aplinkybes. Nekreipiantis dėmesio į nieką… Tik tokiomis sąlygomis ir laimima. Bet kurioje situacijoje, bet kurioje srityje.

Laimi tai, kur daugiau energijos ir nėra jos plyšių, tuštumų.

2-a dalis

Vos praėjus keletui dienų nuo Antrojo Pasaulinio karo pabaigos, C.G.Jung davė šveicarų laikraščiui interviu, publikuotą pavadinimu „Ar sielos ras ramybę?“Be kita ko, jis tenai teigė, jog netiki žmonių dalinimu į gerus ir blogus – rėmėsi, kaip jam būdinga, pvz, tuo, jog bjaurius, siaubingus, blogus sapnus, rečiau ar dažniau, bet sapnuojame visi. T.y. bendra pasąmonė tokiu būdu ieško per ką pasireikšti. Vokiečiai pralaimėjo, dabar gali ateiti eilė kokiai nors kitai tautai… „Primityviam žmogui jį supantis pasaulis yra pilnas demonų ir paslaptingų jėgų, kurių jis bijo. Gamtą jis priima kaip gyvą ir, būtent, gyvą šitomis jėgomis… Aišku, kad jis save šitokiu būdu projektuoja į aplinką. Krikščionybė ir mokslas šiandien dedemonizavo gamtą, vadinasi europiečiai tas demoniškas jėgas vis labiau susirenka į save, užkrauna jomis savo pasąmonę.

Tada tie surinkti demonai sukyla paties to žmogaus viduje prieš krikščionybę, nes jaučia ją kaip nelaisvę sau: jau baroko mene demonai išsiveržia į paviršių. Žmogus pamažu virsta ouroboros – ima panašėti į savo uodegą ryjančią gyvatę, ima susinaikinti pats save – tokia gyvatė nuo seno demonų apsėsto žmogaus simbolis. Napoleonas buvo pirmas toks užbaigtas, save susivalgęs pavyzdys.“C.G.Jungas toliau šnekėjo, jog vokiečių tautos paklusnumas įstatymams, taisyklių laikymasis, kartu reiškė ir jos neatsparumą įtaigai ir demonai ją užvaldė lengvai. Tų taisyklių ir įstatymų vokiečiams taip reikia todėl, jog jie jaučiasi netvirtai, tarp Vakarų ir Rytų, nėra tikri savimi ir savo geografine pozicija.

Tokį nepilnavertiškumą, kaip taisyklė, bandoma atsverti didybės manija – tai yra tipiška jaunuoliška psichologija iš kurios tiek žmogus, tiek tauta, normaliai turėtų išaugti, bręsdama toliau. „Šitą jaunuolišką tautos psichologinę būseną patvirtino ir išplitęs homoseksualizmas, ir animos archetipo nebuvimas literatūroje (išskyrus Getę, žinoma)“ – šitaip išsireikšti šiandien laikraštyje C.G.Jungui jau niekas neleistų, žinoma… „Tai atsispindi ir vokiečių sentimentalume, ir jaukumo, bendros linksmybės poreikyje… Iš tikro tai ne kas kita, kaip nuoroda į žiaurią širdį, nejautrumą kitam, bedvasiškumą. Visi vokiečių kaltinimai rusams, kad jie neturi dvasios, kad jie gyvuliai ir žemesnės rasės, tiktai tą patį pasako apie pačius vokiečius. Asmeninis nebrandumas siaubą keliančiose proporcijose pasireiškė generalinio štabo narių silpnume ir charakterio neturėjime“(C.G.Jung).

Vokietija kaip šalis turi psichinių katastrofų istoriją: reformacija, valstiečių karai, religiniai karai. Atėjus į valdžia fašistams, demonų įtaka žmonių psichikai tiek išaugo, jog juos galima laikyti tiesiog perimtais, apsėstais. Kaip kokius somnanbulus. Pradedant Hitleriu, visi nacių lyderiai buvo apsėsti tiesiogine to žodžio prasme… Ir 10% vokiečių C.G.Jungas tada pavadino „beviltiškais psichopatais“.

Kadangi demonus traukia didelės žmonių masės, tai mažos tautos yra reliatyviai nuo to apsaugotos…

Taip pat tai paaiškina, kodėl totalitariniai režimai visada buria žmones į mases, auklėja, kreipia juos visada masiškai, kolektyviai… Ir visokios kitokios ideologijos – liberalizmas, pvz, individualizmą – irgi taiko masiškai. Individualiu auklėjimu, mokymu, asmenybės formavimu niekas neužsiima. nes tai yra vienintelis efektyvus būdas formuoti, vystyti asmenybę ir daryti demonams ją neprieinamą ir nepasiekiamą… Tiek imperijos, tiek visokios valstybių sąjungos stengiasi apjungti žmones į kuo didesnius, kuo mažiau skirtumų savyje turinčius darinius – demonai taip ruošiasi sau dirvą, klojasi sau kelią. Ir C.G.Jung nuomone, žmogų nuo demonų gali gelbėti tik individualumas. Šveicarai, pvz, gelbstisi savo uždarumu, pasiskirstymu į mažas bendruomenes, federalumu – tautų ir valstybių formavimu žmonės nuo demonų gynėsi? Istorijos eigoje nacionalinės valstybės radosi kaip gynybos būdas?

A.M.Piatigorskis, viename savo filosofinių tekstų yra rašęs, jog „niekas taip nekenkia sklandžiam ir tiesmukiškam gyvenimo siužeto vystymuisi, kaip beprotybė ir asmenybė“… T.y. demonų užpildymui nesipriešinanti tuštuma ir savimi save užpildęs žmogus, gyvenantis pagal savą valią.

Nuo pat pradžių, namai žmonėms reiškė pasaulio centrą. Ne geografine, bet buvimo prasme, ontologiškai. Mircea Eliade rašė apie tai, kaip namai yra ta vieta, iš kurios gali prasidėti pasaulis. Namai – taip pat gimtinė, vėliau tauta, šalis – pasaulio pagrindas. Atimk tai iš žmogaus, priversk atsisakyti, ir sukursi tuštumą, skylę pačiame jo centre – globalizmo tikslas? Kad  demonai turėtų kur įsigalėti ir ką perimti?…Be centro visas likęs žmogaus pasaulis irgi suyra į fragmentus – ką šiandien ir matome. Ir demonai žaidžia tais fragmentais futbolą tuščioje, jų valioje likusioje erdvėje, kur seniau egzistavo organizuota žmonių bendruomenė…

Pasak C.G.Jungo, vokiečiams pralaimėjus ir tapus istoriškai nesvarbiais, demonai ieškos sekančios aukos. Ir ras. Nes žmonės, praradę savo šešėlį, tampa lengvu taikiniu. – O praradę save visą, ne tik šešėlį?

Emigracija, be to, kad palieki tai, kur gimei, peržengi Rubikoną, gyveni tarp svetimų – svetimoje ženklų sistemoje, kurios šaknų nepažįsti, jų tavyje nėra – iškeliauji gyventi į tai, kas tau nėra realu, ne tavo realybė… ir pats tampi neberealiu taip pat?… iš realybės galima iškristi tik pas demonus, kitur nelabai yra kur… Buvo seniau toks žodis „kosmopolitai“ – čia tie, kuriems visas kosmosas yra jų prasmės vieta? Kiek iš mūsų tokiais realiai esame? Ir kokia tikimybė tokiais tapti, prieš tai demonų neutilizuotiems?

Kiekviena tauta, įtikėjusi savo neklystamumu, tampa lengvu taikiniu. Kai matomas šiaudas kito akyje, o savoje net rastas nepastebimas… kai, fašizmo smerkimo įkarštyje, nematomos tokios pačios tendencijos pas save. Amerikos žmonės jau pasidarę ne mažiau įtaigai pasiduodantys, o rusai ne mažiau įsitikinę savo neklystamumu… Anglai kol kas laikosi, nes individualistai. Šveicarai irgi – į propagandinius lozungus nereaguoja… Čia kol dar pasaulį į tautas ir valstybes skirstėme, kol globalizmas jaunosios kartos pasiglemžęs nebuvo. Dabar demonų paslaugoms pati plačiausia sklaida – kinas, radijas, TV ir internetas… O ir žmonės demonų egzistavimu nebetiki, tai ko dar jiems geriau norėt!

(laukite tęsinio)

Gaiva Paprastoji


Žymos

1 Atsiliepimas

  1. Laukiame tęsinio  ip: 89.117.13.187 -  2017-07-04, 13:25

    Straipsnis stiprus, su malonumu skaitau šios moters mintis ir žaviuosi sąmoningumu bei įžvalga.

Rašyti Atsiliepimą

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo FeedBurner

Jei norėtumėte paremti…

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

  Petras Gražulis: „Ar Rasa Juknevičienė galėtų būti verbuota provokatorė?“

Petras Gražulis: „Ar Rasa Juknevičienė galėtų būti verbuota provokatorė?“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seksas su robotais Maskvoje: atsidaro pirmas legalus bordelis

Seksas su robotais Maskvoje: atsidaro pirmas legalus bordelis

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  STT ir Generalinė prokuratūra prašomos įvertinti G. Landsbergio uošvio įdarbinimo aplinkybes

STT ir Generalinė prokuratūra prašomos įvertinti G. Landsbergio uošvio įdarbinimo aplinkybes

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Seimo narys Mindaugas Puidokas teigia, jog CETA bus ratifikuota tik su saugikliu, apsaugančiu Lietuvą nuo GMO

Seimo narys Mindaugas Puidokas teigia, jog CETA bus ratifikuota tik su saugikliu, apsaugančiu Lietuvą nuo GMO

atsiliepimų 9Skaityti visą įrašą
  Končita Vurst buvo „priversta“ paskelbti apie savo ŽIV diagnozę

Končita Vurst buvo „priversta“ paskelbti apie savo ŽIV diagnozę

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  S. Skvernelis: „Teisinėje valstybėje asmens padarytus teisės pažeidimus nustatinėja ne prezidentė“

S. Skvernelis: „Teisinėje valstybėje asmens padarytus teisės pažeidimus nustatinėja ne prezidentė“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Mokesčių reforma: nuo čia nukirpsim, ten prisiūsim

Algimantas Rusteika. Mokesčių reforma: nuo čia nukirpsim, ten prisiūsim

atsiliepimų 3Skaityti visą įrašą
  V. Mazuronis: Struktūrinė Vyriausybės reforma – daug bildesio, mažai judesio

V. Mazuronis: Struktūrinė Vyriausybės reforma – daug bildesio, mažai judesio

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Ar tik neteks mokėti už apsilankymus miške?

Ar tik neteks mokėti už apsilankymus miške?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Konservatorė įžvelgė įstatymų pažeidimą Grūto parko logotipe naudojamoje sovietinėje simbolikoje

Konservatorė įžvelgė įstatymų pažeidimą Grūto parko logotipe naudojamoje sovietinėje simbolikoje

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  URM vadovas L. Linkevičius Lietuvos vardu paskelbė palaikantis raketų smūgį Sirijoje

URM vadovas L. Linkevičius Lietuvos vardu paskelbė palaikantis raketų smūgį Sirijoje

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Dialogas vietoje eskalacijos

Dialogas vietoje eskalacijos

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Prezidentas Rolandas Paksas. Prekyba Lietuvos valstybingumu

Prezidentas Rolandas Paksas. Prekyba Lietuvos valstybingumu

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Gyvenimo matematika socialinių tinklų komentarų lobynuose (2)

Gyvenimo matematika socialinių tinklų komentarų lobynuose (2)

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Algimantas Rusteika. Steigiamas Kauno forumas: Dabar vėl yra Pradžia

Algimantas Rusteika. Steigiamas Kauno forumas: Dabar vėl yra Pradžia

atsiliepimų 2Skaityti visą įrašą
  Andrius Kubilius pranešė tris dienas dirbsiąs vardan Ukrainos ir Rusijos europietiškos ateities

Andrius Kubilius pranešė tris dienas dirbsiąs vardan Ukrainos ir Rusijos europietiškos ateities

atsiliepimų 4Skaityti visą įrašą
  Filosofas Vytautas Radžvilas: Ką reiškia principas „Lietuva – lietuviams“?

Filosofas Vytautas Radžvilas: Ką reiškia principas „Lietuva – lietuviams“?

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  Mindaugas Puidokas: „L.Linkevičius ir liberalai apie Stambulo konvenciją nutyli tai, kas palies visas šeimas ir vaikus“

Mindaugas Puidokas: „L.Linkevičius ir liberalai apie Stambulo konvenciją nutyli tai, kas palies visas šeimas ir vaikus“

atsiliepimų 5Skaityti visą įrašą
  Gimstame pagonimis, krikščionimis tampame vėliau (3)

Gimstame pagonimis, krikščionimis tampame vėliau (3)

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą
  Andrius Kubilius Seime kuria „Europietiškos Rusijos draugų (prorusišką) grupę“

Andrius Kubilius Seime kuria „Europietiškos Rusijos draugų (prorusišką) grupę“

0 atsiliepimųSkaityti visą įrašą
  „Fake news“ Lietuvoje arba kodėl jie bijo Prezidento Rolando Pakso?!

„Fake news“ Lietuvoje arba kodėl jie bijo Prezidento Rolando Pakso?!

1 atsiliepimasSkaityti visą įrašą

Atsiliepimai

Šiais laikais viskas normalu :D...

O tai ji nuo ko apsikrėtė?...

dalinkimes gyvasmiskas.lt/ceta-ateina-i-lietuva-korporaciju-ataka-pries-zmones-ka-palaikys-seimas/...

geriau jau mokytis is svetimu klaidu,o cia net ne klaida ,o savizudybe.neskubekim. ...

Valstiečiai čia tikrai atrodo kaip valstiečiai - mano kad gudresni už tas pasaulio korporacijas pasirodys,...

,Valstiečiai įžūliai mulkina Lietuvą. Tarptautinės teisės ekspertai jau seniai aiškina, kad tokie pareiškimai CETA sutarties...

Balsavimo rezultatai (2018-04-19, rytinis posėdis) Pradžia > Seimo posėdžiai > Vykstantis posėdis...

issisaugokit sita ateinancioms kartoms lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15274&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-29301&p_var=1...

Balsavo Seimo narių: 86 iš 140. Balsavimo rezultatai: už - 70, prieš - 5,...

Ceta prasibrove lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15274&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-29301&p_var=1...

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Gamta nemėgsta tuštumos [1-2 dalys]* - nuoroda: http://infa.lt/16405/gamta-nemegsta-tustumos-1-2-dalys/