infa.lt

Kūdikių hospitalizacijos ir mirtingumo santykinės tendencijos 1990–2010 m. pagal kūdikių amžių ir vakcinų dozių skaičių

Kūdikių hospitalizacijos ir mirtingumo santykinės tendencijos 1990–2010 m. pagal kūdikių amžių ir vakcinų dozių skaičių

gegužės 31
01:01 2017

VakcinosKūdikių hospitalizacijos ir mirtingumo santykinės tendencijos 1990–2010 m. pagal kūdikių amžių ir vakcinų dozių skaičių, nustatytos remiantis Informacijos apie vakcinų sukeltų nepageidaujamų reakcijų atvejus sistemos (VAERS) duomenimis

Santrauka

Tyrimo metu buvo ištirti Informacijos apie vakcinų sukeltų nepageidaujamų reakcijų atvejus sistemos (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS) 1990–2010 m. duomenys; buvo nustatyta, kad apie kūdikių hospitalizavimą ar mirtį buvo pranešta 38 801 kartą. Kiekvienu atveju, remiantis nurodytais vakcinų tipais, buvo apskaičiuotas faktinis kūdikiams skirtų vakcinų dozių skaičius (nuo 1 iki 8). Hospitalizavimo rodiklio kaip: (a) vakcinų dozių skaičiaus ir (b) pacientų amžiaus funkcijos tiesinės regresijos analizė leido nustatyti tiesinį santykį: r2 = 0,91 ir r2 = 0,95 (atitinkamai). Hospitalizavimo rodiklis tiesiškai padidėjo nuo 11,0 % (107 iš 969) 2 dozių atveju iki 23,5 % (661 iš 2817) 8 dozių atveju bei tiesiškai sumažėjo nuo 20,1 % (154 iš 765) vaikų, jaunesnių nei <0,1 metų amžiaus, atveju iki 10,7 % (86 iš 801) 0,9 metų amžiaus vaikų atveju.

Mirtingumo rodiklio 5–8 vakcinų dozių atveju ir 1–4 vakcinų dozių atveju dažnio koeficientas (rate ratio – RR) buvo 1,5 (95 % pasikliautinojo intervalo (PI), 1,4–1,7), nurodantis statistiškai svarbų padidėjimą nuo 3,6 % (95 % PI, 3,2–3,9 %) mirčių, siejamų su 1–4 vakcinų dozėmis, iki 5,5 % (95 % PI, 5,2–5,7 %) mirčių, siejamų su 5–8 vakcinų dozėmis. Berniukų ir mergaičių mirtingumo dažnio (RR) koeficientas buvo 1,4 (95 % PI, 1,3–1,5). Tyrimo rezultatai rodo teigiamą koreliaciją tarp skiriamų vakcinų dozių skaičiaus ir procentinio hospitalizavimo bei mirčių skaičiaus. Kadangi kiekvienais metais vakcinos skiriamos milijonams kūdikių, būtina, kad sveikatos priežiūros institucijos gautų mokslinius duomenis apie sinerginio toksiškumo tyrimus, nagrinėjančius visas vakcinų kombinacijas, kurios gali būti paskirtos kūdikiams. Svarbiausias prioritetas turi būti skiriamas vakcinų saugumo didinimo būdų paieškai.

Įvadas

1986 m. Kongresas priėmė Nacionalinį vaikų vakcinų sukeltų nepageidaujamų reakcijų aktą (PL-99-660), kuris reikalauja, jog sveikatos priežiūros specialistai pateiktų informaciją apie įtariamą reakciją į vakciną centralizuotai informacijos sistemai. Remiantis šiuo reikalavimu, 1990 m. buvo sukurta Informacijos apie vakcinų sukeltų nepageidaujamų reakcijų atvejus sistema (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS), kurią finansuoja Ligų kontrolės ir prevencijos centras (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ir Maisto ir vaistų administracija (Food and Drug Administration – FDA). VAERS yra porinkodarinio saugumo stebėjimo programa, kurioje renkama informacija apie galimas nepageidaujamas reakcijas (šalutinius poveikius), pasireiškiančias paskyrus JAV leidžiamas naudoti vakcinas. Dabartiniai ir senesni VAERS duomenys yra viešai prieinami visuomenei, sveikatos priežiūros specialistams bei vakcinų gamintojams.

Kasmet į VAERS sistemą pateikiama apie 30 000 ataskaitų. Nuo 1990 m. VAERS buvo pateikta daugiau nei 350 000 ataskaitų, daugumoje kurių nurodyti nestiprūs šalutiniai poveikiai, pvz., karščiavimas ir lokalios reakcijos. Apie 13 % visų reakcijų klasifikuojamos kaip rimtos, apimančios gyvybei pavojingas būkles, hospitalizavimą, nuolatinį neįgalumą ar mirtį. VAERS, kurioje fiksuojami tokie atvejai, padeda identifikuoti neįprastus ataskaitų atvejus ir su saugumu susijusius susirūpinimą keliančius klausimus.

Tai, ar kūdikiui pasireikš nepageidaujama reakcija į vakcinas, gali įtakoti tam tikri veiksniai, įskaitant genetinį polinkį, ligas (kurios gali būti laikomos vakcinos skyrimo kontraindikacija), vakcinų kokybę (kuri gali skirtis priklausomai nuo gamybos būdų) ir jautrumą vienam ar keliems vakcinos komponentams. Kai kuriems kūdikiams gali grėsti didesnė nepageidaujamos reakcijos rizika dėl biocheminio ar sinerginio toksiškumo, siejamo su lygiagrečiu daugybinių vakcinų skyrimu. Vis dėlto nėra atlikta tyrimų, skirtų įvertinti pagal Ligų prevencijos centro tvarkaraštį vieno vizito metu skiriamų daugybinių vakcinų dozių saugumą (ar veiksmingumą).

Siekiant ištirti koreliaciją tarp bendro skiriamų vakcinų dozių skaičiaus ir rimtų nepageidaujamų reakcijų atvejų, apie kuriuos informacija pateikta sistemoje, buvo atlikta statistinė analizė. Buvo nustatyti atvejai, kurių metu buvo pranešta apie kūdikių, įvardijamų kaip „jaunesni nei 1 metų amžiaus vaikai“, hospitalizavimą arba mirtį, apie kuriuos VAERS duomenų bazei buvo pateiktos ataskaitos nuo 1990 m. iki 2010 m. pabaigos. Remiantis nurodytų vakcinų kiekiu ir tipais, kiekvienu atveju buvo sudėtas faktinis vakcinų dozių skaičius. Taigi, tokiu būdu buvo galima ištirti santykines hospitalizavimo atvejų, apie kuriuos buvo pranešta, bei mirtingumo rodiklių kaip vakcinų dozių ir amžiaus funkcijos tendencijas.

Aptarimas

1990 m. pirmaisiais gyvenimo metais kūdikiai iš viso buvo vakcinuoti 15 vakcinų dozių: 3 DPT injekcijomis (9 vakcinų dozėmis), 3 vakcinomis nuo poliomielito ir 3 Hib vakcinomis – po 5 vakcinų dozes 2, 4 ir 6 mėnesių amžiaus metu. 2007 m. Ligų kontrolės ir prevencijos centras rekomendavo kūdikiams skirti 26 vakcinų dozes: 3 DtaP, 3 nuo poliomielito, 3 Hib, 3 nuo hepatito B, 3 nuo pneumokokinės infekcijos, 3 nuo rotaviruso ir 2 vakcinas nuo gripo. Nors kiekviena vaikams skirta vakcina buvo kliniškai išbandyta siekiant įvertinti jų saugumą, nebuvo atlikta tyrimų, skirtų nustatyti kombinuotų vakcinų, kurias Ligų kontrolės ir prevencijos centro gairėse rekomenduojama skirti vieno apsilankymo metu, saugumą (arba veiksmingumą). Pavyzdžiui, 2, 4 ir 6 mėnesių amžiaus kūdikiai turėtų būti skiepijami vakcinomis nuo poliomielito, hepatito B, difterijos, stabligės, kokliušo, rotaviruso, pneumokokinės infekcijos bei B tipo hemofilo influenzos vakcina – ir visa tai vieno apsilankymo pas gydytoją metu, nors 8 vakcinų dozių kombinacijos poveikis niekada nebuvo ištirtas klinikiniais tyrimais.

Vakcinos gamintojui atstovaujantis Guess savo straipsnyje teigė, kad „Klinikinėje praktikoje nėra praktiška vykdyti pirmines visų [vakcinų] kombinacijų studijas.“1 Vis dėlto neseniai atlikto Miller ir Goldman tyrimo metu buvo nustatyta, kad išsivysčiusiose valstybėse kūdikių mirtingumas padidėjo didėjant vakcinų dozių skaičiui.2 Panašios sąsajos nustatytos ir kitų rimtų nepageidaujamų pasekmių atžvilgiu. Delong teigė, kad kuo didesnė rekomenduojamas vakcinas gaunančių vaikų dalis, tuo didesnis yra autizmo ar kalbos negalios atvejų skaičius.3 CDC ataskaitoje apie cheminių medžiagų junginių ir kitų stresą keliančių veiksnių, įskaitant paskirtų vaistų, poveikį nurodyta, kad jie gali „padidinti arba sukelti nenumatytą žalingą poveikį sveikatai.“ Be to, „mišrių stresą keliančių veiksnių poveikis gali lemti papildomą, sinerginį ir antagonistinį poveikį sveikatai bei sustiprinti tikėtiną atskirų komponentų poveikį.“4 Šešių, septynių ar aštuonių vakcinų dozių skyrimas kūdikiui vieno apsilankymo pas gydytoją metu, be abejo, gali būti patogesnis tėvams, kurie tokiu būdu gali išvengti papildomų vizitų pas gydytoją, tačiau kūdikiams pasireiškusios nepageidaujamų reakcijų ir paskirtų vakcinų dozių skaičiaus, teigiama asociacija patvirtina, kad vakcinos saugumas turi būti svarbiausias prioritetas.

Vienos dozės anomalinė vertė

Egzistuoja keli galimi paaiškinimai, kodėl hospitalizacijos po vienos dozės rodiklis nebuvo įtrauktas ir išskirtas iš tiesinės regresijos analizės:

1. Atvejų, susijusių su jaunesniais nei 1 metų amžiaus vaikais, pasiskirstymas buvo neproporcingai didžiausias tarp jauniausio amžiaus kūdikių (nuo 0 iki 0,1 metų amžiaus) – iš bendro 1115 VAERS pateiktų ataskaitų apie jauno amžiaus vaikus skaičiaus buvo nurodyti 273 hospitalizacijos atvejai (24,4 %). Kūdikiai, kurie gauna vieną dozę iš karto arba netrukus po gimimo dažniau hospitalizuojami ir dažniau miršta nei vyresni kūdikiai.5

2. Neproporcingai didelį hospitalizavimo atvejų skaičių lėmė gimimo metu skiriama vakcinos nuo hepatito B dozė: 809 (73 %) atvejais iš 1115 VAERS sistemoje užfiksuotų atvejų buvo paskirta vakcina nuo hepatito B: 242 (30 %) iš šių 809 atvejų vaikai buvo hospitalizuoti. Kelių tyrimų metu buvo gautos vakcinos nuo hepatito B ir rimtų nepageidaujamų reakcijų, įskaitant vaikų išsėtinę sklerozę, koreliacijos.6–12 Taigi, naujagimiams skiriama vakcinos nuo hepatito B dozė, suleidžiama tuo metu, kai imuninė sistema yra jautriausia, gali prisidėti prie padidėjusio jautrumo rimtoms nepageidaujamoms reakcijoms, dėl kurių kūdikių hospitalizavimo netrukus po gimimo rodiklis yra neproporcingai didelis.

3. Vaikų gydytojas arba besirūpinantys šeimos nariai gali paskatinti atsisakyti vėlesnių vakcinų, ypač kai daugybinės dozės skiriamos viena injekcija, jei kūdikio organizmas jautriai sureagavo į pirmąją vakciną.

4. Gydytojai gali nepranešti, kad faktiškai buvo skirtos dvi ar daugiau dozių.

Ataskaitų tikslumas

VAERS yra pasyvi stebėjimo sistema, o didelis VAERS sistemoje pateikiamų ataskaitų skaičius didina tikimybę, kad kai kurių ataskaitų tikslumas gali būti nepakankamai kruopščiai patikrintas, ypač ne itin rimtais atvejais. Į kai kurias VAERS pateiktas ataskaitas neįtraukti visi medicininiai įrašai ir dokumentai, taigi jose gali būti klaidų. VAERS formose dažnai trūksta duomenų arba jie yra netikslūs, įskaitant duomenis, susijusius su pacientų amžiumi, lytimi, vakcinų skyrimu ir nepageidaujamomis reakcijomis.

Per gausūs ataskaitų duomenys

VAERS sistemai ataskaitas gali teikti bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo priežasties ir pasekmių ryšio tarp vakcinos skyrimo ir po vakcinos kilusios nepageidaujamos reakcijos. Taigi, kai kurios ataskaitos gali būti nesusijusios su vakcinacija. Be to, dėl klaidingų diagnozių kai kurios nepageidaujamos reakcijos, nurodytos VAERS duomenų bazėje, gali netiksliai nusakyti įvykusius atvejus. Pavyzdžiui, traukuliai gali būti įvardyti tiesiog apalpimu ir atvirkščiai.

Tam tikrais laikotarpiais (nurodydama laikotarpių pradžios ir pabaigos datas) FDA reikalavo atrinktų gydytojų ir vakcinų gamintojų grupių dalyvauti „4-os fazės“ porinkodariniuose tyrimuose – aktyviuose galimų vakcinų sukeltų nepageidaujamų reakcijų tyrimuose, dėl ko laikinai padidėdavo VAERS sistemoje nurodytų atvejų skaičiai. Po tokio privalomo ataskaitų teikimo dažnai būdavo išleidžiama nauja vakcina ir įvykdavo rekomenduojamo vaikų imunizacijos grafiko pakeitimai. Dėl šių veiksnių įvykdavo tam tikri metinių praneštų atskaitų (1 ir 2 pav.) svyravimai.

Nepakankamas duomenų teikimas

Kadangi VAERS yra pasyvi sistema, neišvengiamai egzistuoja nepakankamo duomenų teikimo grėsmė. Pavyzdžiui, konfidencialus „Connaught Laboratories“, vakcinos gamintojo, atliktas tyrimas parodė, kad yra tikėtina, „jog nepranešama apie pusę nepageidaujamų reakcijų atvejų.“13 Pasak buvusio FDA įgaliotinio David Kessler, „pranešama tik maždaug apie vieną procentą rimtų atvejų [vaistų sukeltų rimtų nepageidaujamų reakcijų].“14 Dažniau nepranešama apie ne itin rimtus nepageidaujamos reakcijos atvejus (pavyzdžiui, apie patinimą, karščiavimą ar paraudimą skiepo vietoje) negu apie rimtas nepageidaujamas reakcijas (pavyzdžiui, hospitalizavimo ir mirties atvejus).15 Dabartinėje analizėje nebuvo bandoma įvertinti nepakankamo duomenų teikimo remiantis amžiumi, nepageidaujamos reakcijos pobūdžiu ar kitais veiksniais, kadangi buvo nagrinėtos tik santykinės tendencijos.

Pasak Ottaviani ir kt., „Bet kuris staigios netikėtos mirties, įvykstančios… kūdikystėje, atvejis, ypač jei tai įvyksta netrukus po vakcinacijos, turėtų būti atliktas išsamus autopsinis tyrimas,“ kitu atveju gali būti nenustatyta tikroji sąsaja tarp vakcinacijos ir mirties.16 Neseniai atliktas Kunhert ir kt. tyrimas parodė nepaaiškinamų staigių netikėtų mirčių atvejų po ketvirtos pentavalentės (5 viename) ar šešiavalentės (6 viename) vakcinos skyrimo padidėjimą 16 kartų.17 Panašiai, Zinka ir kt. pranešė apie 6 netikėtos kūdikių mirties sindromo atvejus, kurie įvyko per 48 valandas nuo šešiavalentės vakcinos skyrimo. Atlikus pomirtinį tyrimą, šiais atvejais buvo nustatyti „neįprasti reiškiniai galvos smegenyse“, kurie atrodė sietini su šešiavalentės vakcinos ir staigios kūdikių mirties sindromo sąsaja.18 Šie pavyzdžiai papildomai patvirtino, kad tikėtina, jog VAERS sistemai yra pateikiami ne visi duomenys apie su vakcinacija susijusiu mirtingumu.

Metodologiniai apribojimai

Metodologiniai apribojimai, būdingi VAERS duomenų bazei, smulkiai yra aptarti kitose studijose.19–21 Didėjančio hospitalizavimų ir mirčių skaičiaus bei didėjančio vakcinų dozių skaičiaus koreliacija yra pagrįsta tik vakcinų dozių skaičiumi, siejamu su kiekviena VAERS atvejo analize, neskirstant skirtų vakcinų pagal jų tipus ar sudėtį. Paprastai vakcinų medžiagose būna antigenų (susilpnintų virusų, bakterijų, toksoidų), konservantų (timerozalio, benzetonio, chlorido, 2-fenoksietanolio, fenolio), aktyvuojančiųjų priedų (aliuminio druskų), priedų (amonio sulfato, glicerino, natrio borato, polisorbato 80, druskos rūgšties, natrio hidroksido, kalio chlorido), stabilizatorių (fetalinio veršelių serumo, mononatrio gliutamato, žmogaus serumo albumino, kiaulienos želatinos), antibiotikų (neomicino, streptomicino, polimiksino B) bei deaktyvuojančių cheminių junginių (formalino, gliutaraldehido, polioksietileno). Šio tyrimo tikslais, visos vakcinų dozės buvo tolygiai pasvertos.

Maždaug 85 % 0,1–0,5 metų amžiaus vaikų hospitalizavimo rodiklių vidurkių svyravimų buvo apskaičiuoti remiantis vakcinų dozių skaičiumi. Jeigu vakcinų sukeltų nepageidaujamų reakcijų atvejų kiekis ir stiprumas iš esmės yra susijęs su sudėtu bendru vakcinų dozių skaičiumi, tuomet metodologija, kuri apima visą paciento vakcinacijos pagal amžių istoriją, gali pagerinti analizę. Be to, nors vakcinos atrodo besančios priežastiniu veiksniu, lemiančiu rimtas nepageidaujamas reakcijas, kitos medicininės paciento būklės, įskaitant latentinę mitochondrinę ligą ar vitaminų trūkumą, taip pat gali galiausiai suvaidinti savo vaidmenį. Kai kuriose ataskaitose postuluojama, kad aplinkos veiksniai, įskaitant vakcinos leidimą, gali paskatinti nepageidaujamą reakciją dėl įvairių vakcinos komponentų ar medžiagų, kurios išeikvoja organizmo išteklius ir / arba pažeidžia imuninę sistemą.22-24

Deja, VAERS sistema neteikia informacijos apie bendrą nepageidaujamų poveikių dažnį tarp visų gyventojų ar istorinės informacijos, pavyzdžiui, tai, kiek pagal amžių skiriamų vakcinų buvo iš tiesų suleista pacientui. Šie metodologiniai apribojimai reikalauja papildomos informacijos iš vakcinų gamintojų, kuri dažnai yra patentuota, arba naujoviško požiūrio į VAERS duomenų apdorojimą. Taigi, mūsų analizėje bendras VAERS ataskaitų skaičius, naudotas apskaičiuojant rodiklius, yra pakaitinis vardiklis, proporcingai susijęs su faktiniu paskirstytų ar skirtų vakcinų dozių skaičiumi.25 Kituose tyrimuose26, 27 nurodytas 1,5 berniukų ir mergaičių santykis staigios kūdikių mirties atvejais yra artimas 1,4 (95 % PI, 1,3–1,5) koeficientui, nustatytam pagal VAERS su kūdikiais susijusiais duomenimis. Šis mūsų analizės rezultatų panašumas su kitų tyrimų rezultatais yra tvirtas įrodymas, kad bendras VAERS nurodytų nepageidaujamų reakcijų atvejų skaičius, naudojamas rodiklio vardiklio apskaičiavimui, patikimai nurodo skiriamų vakcinų dozių skaičių.

Išvados

VAERS yra viena didžiausių duomenų bazių, kurioje pateikiami duomenys apie nepageidaujamas su vakcinacijomis siejamas reakcijas. Nors kai kurios nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešama VAERS, gali būti nesusijusios su neseniai atlikta vakcinacija, VAERS duomenų bazė yra svarbus porinkodarinio saugumo stebėjimo įrankis, kurį reguliariai analizuoja CDC, FDA ir kiti vakcinų tyrėjai, siekdami nustatyti potencialias nepageidaujamas vakcinacijų tendencijas. Naudojant tiesinę regresiją, pagal VAERS duomenų bazę buvo nustatytos kelios statistiškai reikšmingos tendencijos: (a) teigiama koreliacija tarp hospitalizacijos rodiklių ir vakcinacijų dozių skaičiaus (r2 = 0,91); (b) neigiama koreliacija tarp hospitalizacijos rodiklių ir amžiaus (r2 = 0,95); (c) padidėjęs mirtingumo rodiklis, siejamas su 5–8 vakcinomis, palyginti su 1–4 vakcinomis; (d) sumažėjęs mirtingumo rodiklis, siejamas su 0,5–

Iki šiol nėra atlikta tyrimų, siekiant nustatyti skiriamų įvairių kombinacijų daugybinių vakcinų dozių saugumą (ar veiksmingumą), kaip rekomenduojama CDC gairėse. Mūsų gauti rezultatai rodo teigiamą koreliaciją tarp skiriamų vakcinų dozių ir VAERS praneštų hospitalizavimų ir mirčių procentinę dalį. Be to, jaunesni kūdikiai po vakcinos suleidimo gerokai dažniau hospitalizuojami ar miršta nei vyresnio amžiaus kūdikiai. Kadangi kiekvienais metais vakcinos skiriamos milijonams kūdikių, būtina, kad sveikatos priežiūros institucijos gautų sinerginio toksiškumo studijų, nagrinėjančių visas vakcinų kombinacijas, kurios greičiausiai bus skirtos kūdikiams, mokslinius duomenis; rekomenduojant universalias vakcinas, turi būti remiamasi tokiomis studijomis.

Nepageidaujamų reakcijų tendencijos, nustatytos pagal VAERS, nurodo svarbias implikacijas vakcinų recipientams ir sveikatos priežiūros specialistams. Svarbiausias prioritetas turi būti teikiamas vakcinų saugumą didinančių būdų paieškai. Taip pat būtina toliau tirti koreliacijas tarp didėjančių vakcinų dozių, hospitalizavimo ir mirties atvejų skaičių. Sveikatos priežiūros politikos kūrėjai privalo nustatyti, ar vakcinacijos grafikai pasiekia pageidaujamą tikslą.

Šaltinis: „Human and Experimental Toxicology“- 31(10) 1012-1021

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0960327112440111

parengė: Artūras Bartašius

nuorodos:

1. Guess HA. Combination vaccines: issues in evaluation of effectiveness and safety. Epidemiol Rev 1999; 21(1): 93. Google Scholar
2. Miller NZ, Goldman GS. Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol 2011; 30(9): 1420–1428. Google Scholar Abstract
3. Delong G. A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population. J Toxicol Environ Health A 2011; 74(14): 903–916. Google Scholar Medline
4. Castranova V, Graham J, Hearl F, Herrick R, Hertzberg R, Hoover MD, . Mixed exposures research agenda: a report by the NORA Mixed Exposures Team. Department of Health and Human Services (DHHS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH); DHHS (NIOSH) 2004. December 2005.  p.106:vi. Google Scholar
5. Oestergaard MZ, Inoue M, Yoshida S, Mahanani WR, Gore FM, Cousens S, . Neonatal mortality levels for 193 countries in 2009 with trends since 1990: a systematic analysis of progress, projections, and priorities. PLoS Med 2011; 8(8): e1001080. Google Scholar Medline
6. Gran B, Bielekova B, McFarland HF, Martin R. Development of multiple sclerosis after hepatitis B vaccination. Neurology 2000; 54(suppl 3): A164. Google Scholar Medline
7. Hernán MA, Jick SS, Olek MJ, Jick H. Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis: a prospective study. Neurology 2004; 63: 838–842. Google Scholar Medline
8. Terney D, Beniczky S, Barsi P, Kondákor I, Perényi J, Faludi B, . Multiple sclerosis after hepatitis B vaccination in a 16-year-old patient. Chin Med J 2006; 119(1): 77–79. Google Scholar Medline
9. Mikaeloff Y, Caridade G, Suissa S, Tardieu M. Hepatitis B vaccine and the risk of CNS inflammatory demyelination in childhood. Neurology 2009; 72(10): 873–880. Google Scholar Medline
10. Ness JM, Bale JFJr Hepatitis vaccines and pediatric multiple sclerosis. Does timing or type matter? Neurology 2009; 72(10): 870–871. Google Scholar Medline
11. Sinsawaiwong S, Thampanitchawong P. GuillainBarré syndrome following recombinant hepatitis B vaccine and literature review. J Med Assoc Thai 2000; 83(9): 1124–1126. Google Scholar Medline
12. Konstantinou D, Paschalis C, Maraziotis T, Dimopoulos P, Bassaris H, Skoutelis A. Two episodes of leukoencephalitis associated with recombinant hepatitis B vaccination in a single patient. Clin Inf Dis 2001; 33: 1772–1773. Google Scholar Medline
13. Institute of Medicine. Vaccine safety committee proceedings. Washington, DC: National Academy of Sciences, 11 May 1992, pp.40–41. Google Scholar
14. Kessler DA, the Working Group, Natanblut S, Kennedy D, Lazar E, Rheinstein P, . Introducing MEDWatch: a new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA 1993; 269(21): 2765. Google Scholar Medline
15. Rosenthal S, Chen RT. Reporting sensitivities of two passive surveillance systems for adverse events. Am J Public Health 1995; 85: 1706–1709. Google Scholar Medline
16. Ottaviani G, Lavezzi AM, Matturri L. Sudden infant death syndrome (SIDS) shortly after hexavalent vaccination: another pathology in suspected SIDS? Virchows Arch 2006; 448(1): 100–104. Google Scholar Medline
17. Kuhnert R, Hecker H, Poethko-Müller C, Schlaud M, Vennemann M, Whitaker HJ, . A modified self-controlled case series method to examine association between multidose vaccinations and death. Stat Med 2011; 30(6): 666–677. Google Scholar Medline
18. Zinka B, Rauch E, Buettner A, Rueff F, Penning R. Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination. Vaccine 2006; 24 (31-32): 5779–5780. Google Scholar Medline
19. Geier DA, Geier MR. A review of the Vaccine Adverse Event Reporting System database. Expert Opin Pharmacother 2004; 5(3): 691–698. Google Scholar CrossRefMedline
20. Varricchio F, Iskander J, Destefano F, Ball R, Pless R, Braun MM, . Understanding vaccine safety information from the Vaccine Adverse Event Reporting System. Pediatr Infect Dis J 2004; 23(4): 287–294. Google Scholar Medline
21. Zhou W, Pool V, Iskander JK, English-Bullard R, Ball R, Wise RP, . Surveillance for safety after immunization: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)—United States, 1991–2001. MMWR Surveill Summ 2003; 52(1): 1–24. Google Scholar Medline
22. Dettman G, Kalokerinos A, Dettman I. Vitamin C, Nature’s Miraculous Healing Missile! Melbourne: Frederick Todd, 1993, pp.1–422. Google Scholar
23. Prandota J. Possible pathomechanisms of sudden infant death syndrome: key role of chronic hypoxia, infection/inflammation states, cytokine irregularities, and metabolic trauma in genetically predisposed infants. Am J Ther 2004; 11(6): 517–546. Google Scholar Medline
24. Poling JS, Frye RE, Shoffner J, Zimmerman AW. Developmental regression and mitochondrial dysfunction in a child with autism. J Child Neurol 2006; 21(2): 170–172. Google Scholar Abstract
25. Braun M. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): usefulness and limitations. Johns Hopkins Bloomburg School of Public Health, http://www.vaccinesafety.edu/VAERS.htm (2006, accessed 9 November 2011).
26. Mage DT, Donner EM. The fifty percent male excess of infant respiratory mortality. Acta Paediatr 2004; 93(9): 1210–1215. Google Scholar Medline
27. Moon R, Fu L. Sudden infant death syndrome. Pediatr Rev 2007; 28: 209–214. Google Scholar Medline

Gerbiami skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, pateikta „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, jūs galite prisidėti paremdami svetainę Jums patogiu būdu

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Šį saitą nuo spamo saugo Akismet Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Jei norėtumėte paremti…

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis prašo atstatydinti  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

Naglis Puteikis prašo atstatydinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    „Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

„Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Sandra Bernotaitė. Sutapti su Žalgiriu

Sandra Bernotaitė. Sutapti su Žalgiriu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Kaukių šou tęsiasi

Rolandas Paksas. Kaukių šou tęsiasi

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gyvybė turi būti pavaldi minčiai (4)

Gyvybė turi būti pavaldi minčiai (4)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Kas būna kai žurnalistas prisikelia iš numirusiųjų

Kas būna kai žurnalistas prisikelia iš numirusiųjų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

O juk tikrai galėtumėte kandidatuoti. Tada ateitų balsuoti tie, kurie purtosi nuo dabartinių kandidatų ir...

Idijote kas ši straipsnį parašė. Tai sėdėk namuose ir išjungti visi prietaisai,gal kas seka...

Buvo laida per radiją , dalyvavo su sanarių ligomis dirbantis profesorius. Uždaviau klausimą apie išbrinkinto...

Gerb. Arvydai! Būsimas Prezidente, lenkiu galva pries Tave ir Tavo mintis!!...

Sveiki. Kas privercia zmogu elgtis nezmoniskai, elgtis ne pagal prigimti, juk...

Įdomu kaip nemeluojantis Kubilius buvo priimtas į konservatorių partiją? Juk būti amžinai apsimelavusiam - būtina...

Biblijos pranašystėse bei Apreiškimo knygoje nemažai rašoma apie žvėries ženklą. Be abejo,...

kodėl taip meluojama? ar jus tikrai įsitikinusi jog visi, išskyrus partinias sistemas su jų disciplina...

Puiku. Tikiu sėkmė lydes...

Norėčiau, kad gerb.Arvydas Juozaitis kandidatuotų į Lietuvos Respublikos prezidentus. Pažįstu jį nuo Sąjūdžio laikų, ypač...

Parkinsono ir Azhaimerio lygmens ligoniais taps visi - nei ką prisiminti, o tuo labiau mąstyti,...

Vokietijoj jau senai šitaip - vyrai kariauja, ojų bobas dulkina svetimi. Dabar jie jau nebekariauja,bet...

Kuo skiriasi religija nuo tikėjimo? Tikėjimui nesvarbu vieta ir ritualai.Aš tikiu Dievu, tačiau neinu į...

>Rasa Va va, būtent. Džiugu, kad dar yra sveikai mąstančių moterų...

    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Švelni kurianti jėga – moteriškumas

Švelni kurianti jėga – moteriškumas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Kūdikių hospitalizacijos ir mirtingumo santykinės tendencijos 1990–2010 m. pagal kūdikių amžių ir vakcinų dozių skaičių* - nuoroda: http://infa.lt/15694/kudikiu-hospitalizacijos-ir-mirtingumo-santykines-tendencijos-1990-2010-m-pagal-kudikiu-amziu-ir-vakcinu-doziu-skaiciu/