infa.lt

Algimantas Rusteika apie suomius, idiotus ir lietuvybę

Algimantas Rusteika apie suomius, idiotus ir lietuvybę

gegužės 13
01:01 2017

Algimantas RusteikaMėgstu kino komedijas. Triauškini spragėsius, stebi dundukus kvailose situacijose, pasijunti labai protingu ir išgerti darosi skaniau. Tik dabar žiūriu ne išgalvotus bukus ir bukesnius, o Šuriko nuotykius per Panoramą.

Uždraus norinčiam įprastų brangesnių vaistų gauti kompensaciją – ir pirks kaip didelis už visą kainą su 21 proc. PVM. Kodėl nepalikus žmogui kompensacijos sumos pagal pigiausią vaistą ir teisės rinktis susimokant didesnę priemoką, kas valstybei kainuotų tiek pat – pasaulyje žino tik Aurelijus Veryga. O jei visi vaistai vienodi ir pigumas yra vienintelis kriterijus, kaip teigia ministras – kodėl neprekiauti rusiškais? Atpigtų ne 30, o 300 proc.

Kuo toliau, tuo smagiau apžvalgas rašyti. Revoliucija, apie kurią ilgai kalbėjo valstiečiai, prasidėjo. Dabar reformacija ištiks aukštąjį mokslą, nors kas bus, dar patys konkrečiai nežino ir nepašvęstiesiems nesako, bet jau žino, kaip neturi ir turi būti.

Visada turėjom tik vieną universitetą. Šimtmečius – Vilniaus, jį praradus – Vytauto Didžiojo, po to vėl Vilniaus. Visos kitos buvo tik neuniversitetinės, specializuotos aukštosios mokyklos – akademijos, konservatorija, daugybė institutų.

Vilniaus universitetas buvo, VDU atkūrė, nors daugiau tik pavadinimą, Karo akademiją įkūrė naujai. O visą kitą vištidę valstybinių „universitetų“ išstenėjo sovietinių aukštųjų mokyklų rektoriai, ištroškę nepriklausomybės, kad neprarastų begalinių kadencijų iki savo pasaulio pabaigos ir valdžios dykai dalijamų pinigų.

Iškabų gamybos ir nuostatų nusirašinėjimo nuo Vakarų universitetų biznis klestėte klestėjo. Vien farų akademija kiek kartų keitė pavadinimus tam, kad rektorius išliktų! Net keista, kad proftechninių mokyklų vadai neįsteigė savo „universitetų“…

Visos ankstesnės „reformos“ buvo parengtos arba veikiamos „universitetų“ rektorių ir jų ištikimųjų pirmūnų absolventų. Ir daromos arba jų naudai, arba bent nepažeidžiant esminių išlikimo interesų. Dabar pirmąkart prie reformacijos vairo ne rektoriai, o iš tvirtų tėčio kolūkietiškų kiaušinių prasikalę ūkininkai.

Sustambinsim kolūkius, sujungsim ir bus mažiau! Nors iš tikrųjų tik pavadinimų bus mažiau, rektoriai virs prorektoriais ir patupdys dar vieną „generalinį rektorių“. Bet iškabos bus perkabintos, pažadai įvykdyti, skaičius sumažintas!

Tas skaičiaus mažinimas – tyras kaip lietuviška degtinė populizmas. Gyventojų, o kartu ir studentų skaičius pas mus jau seniai mažėja be jokio valdžios įsikišimo. Per 10 metų nuo 2006-jų studentų universitetuose sumažėjo nuo 143 tūkst. iki 93 tūkst., t.y. trečdaliu, ir mažėja toliau.

Dvigubai mažesnė Estija turi beveik tiek pat – 12 valstybinių universitetų ir nesirengia jų naikinti. Tačiau jų finansavimas vienam studentui daugiau kaip dvigubai didesnis už mūsų, ir pinigų kažkaip nepritrūksta. Gyvena sau pašvilpaudami, suomius alkoholiu tik girdo, nebankrutuoja ir neisterikuoja.

Ar ne paprasčiau ir universitetų, ir studentų skaičių natūraliu, konkurencijos būdu optimizuoti be eilinės valdžios „reformų“ imitacijos? Patvirtinus valstybės finansuojamas prioritetinių mokslo tyrimų ir studijų programas, dėl kurių universitetai dalyvautų konkursuose.

Visas kitas veiklas tesugalvoja patys sau kokias nori. Sudaro sutartis su verslu, užsienio mokslo įstaigomis ir tyrinėja, ką tik užsimanę. Jei surenka studentų į mokamas studijų programas – tegu jas vykdo. Nesugebat – bankrutuokit, visa laisvė rizikuoti ir uždirbti – jūsų.

Per keletą metų dirbtiniai „universitetų“ monstrai ir be smulkmeniško valdžios diktato patys subliūkštų. Taptų mažesnėmis, efektyviomis mokslo ir studijų institucijomis. Reikėtų – patys susituoktų ar išsiskirtų. Valstybei kaip savininkui liktų teisė tvirtinti jų sprendimus. Bet argi valdžia, norinti reglamentuoti kiekvieną oro pagadinimą, tą leis?

Ne, ji nekantrauja, kad kuo greičiau įstotume į pasaulinį idiotų klubą, su kuo visus ir sveikinu. Būsim suomiai, kurie bepročių draudimais ištrėmė savo pijokus į aplinkines valstybes, kur girti, siaubiantys barus ir gėrimų skyrius, apsimyžę komoje suomiai – neatskiriami miestų peizažo atributai, kaip žvirbliai.

Užtat suomių statistika gali pasigirti mažiau parduodamu kiekiu, nes gausybė nusiperkama ir išlakama pas kaimynus, tuo padidinant kaimynų išgėrimo statistiką ir sukeliant jų dundukams isteriją ir pretekstą būti tokiais pat. Spėkit iš trijų kartų, kas buvo pirmas atkurtos Kauno blaivyklos klientas? Bingo, laimėjot! – suomių turistas.

Michailo Gorbačiovo laurai neduoda davatkoms ramybės. Kas nori gerti – gers tiek pat. Ir taip apsiperka pas lenkus, bus tik daugiau stimulų. Dar įves specializuotas, ko juk neatsižada, tik atideda – ir šimtas metrų nuo sienos Lenkijoje ir Latvijoje išdygs nespecializuotų miesteliai specializuotiems lietuviams. Mokesčiai atiteks kaimynams, juk mums jų nereikia.

Tapsim europiečių pajuokos objektais kaip suomiai. Statistika „pagerės“ ir bus ką per žinias rimtais snukiais pasakyti. O prarastas lėšas šventasis biudžetas atgaus apmokestinus bėdžių pensijas ir pašalpas. Šildymo PVM lengvatų irgi nebebus, nes labai jau jos neteisingos, mat šitiek turčių blokų daugiabučiuose krebžda. Apmokestins dirvožemį savo kieme – tai kodėl neapmokestinus ir ubagų, tupinčių su kepurėlėmis prie bažnyčių?

Jei batsiuvys be batų, tai psichiatrui tikrai nieko netrūksta. Kaip alkoholio pramonės samdomas rašeiva ir šiaip mėgėjas įkalti, pasitaręs su mane nusipirkusiais mafijos bosais noriu širdingai padėkoti Aurelijui Verygai. Nes visiškas reklamos draudimas jiems labai naudingas.

Alkoholio pramonės rykliai ir importo monopolistai turi ilgametį įdirbį, suformuotus vartojimo įpročius, seniai pasidalino produktų rinką. O be reklamos joks naujas gamintojas ir joks naujas produktas į rinką nebeįeis. Apie mažiukus tai ir kalbėti nėra ko – tie pasmerkti darbo biržai. Nuoširdus ačiū, ministre, garbės raštą tauraus gėrimo pakuotėje atsiųsime kurjerių paštu.

Tai gal gerąją praktiką pratęskim? Pirmi pagal savižudybes – uždrauskim! Atgaivintą pakaruoklį teisman, teatlygina gydymo nuostolius, taip juk irgi kai kuriose valstybėse yra! O jei pasikėsinimas pavyktų – iš turto išieškoti nesumokėtus mokesčius nuo vidutinių pajamų iki pensinio amžiaus!

Nemaža dalis talibų rinkiminių pažadų nukelta į neapibrėžtą ateitį arba aplamai dingo, atsirado ir to, už ką jų balsuotojai nebalsavo. Ir viskam, kas numatyta, bus papildomos išlaidos, išlaidos ir išlaidos. Tik praktiškai nekalbama, o iš kur tam bus papildomų pinigų, pinigų ir pinigų.

Biudžeto pajamų didinimo, smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo, investicijų pritraukimo konkrečių priemonių nenumatyta jokių, išskyrus kelias abstrakčias frazes. Pinigai bus išsiurbiami mokesčių didinimais ir lengvatų atsisakymais, žiauriomis akcijomis purtant turgus ir kioskelius, didinant akcizus ir įvairiomis kitomis kainų kėlimo gudrybėmis.

Ir dar didesniu reglamentavimu, reguliavimu ir kontrole, kas jau prasideda. Mokesčių mokėtojų mažės, nes bėgs kaip bėgę ir dar gausiau – ir žmonės, ir įmonės. Mokesčių ir kitokių inspektorių tik daugės, sveiki atvykę į praeitį.

Bet yra ir geroji savaitės naujiena – ledas pajudėjo dėl svetimvardžių rašybos dokumentuose. Tai kitų kalbų žodžiai, bet užsispyrėm rašyti juos lietuviškai, nes kitaip Lietuva pasibaigtų. Kas, kad pasaulinėse paieškų sistemose ar registruose žmonės neranda jokios informacijos apie save, praranda teises į paveldėjimus, giminystes ar kitus asmeninės tapatybės niekus, nekalbant jau apie savo nuosavą vardą ir pavardę.

Užtat lietuvybė triumfuoja visoje Žemėje. Ir turime sostinėje ir aplink ją kelis šimtus tūkstančių priešiškai nusiteikusių kitataučių. Ir sugadintus santykius su didžiausiu sąjungininku kaimynystėje. Labai pravartu valstybės saugumui, pats laikas piliečiams ten pademonstruoti, kaip ginsim nuo žaliųjų žmogeliukų policijos komisariatus, ar ne?

Jei spaudoje per dieną bus pavartotas šimtas kitas tūkstančių svetimvardžių, parašytų lotynišku raidynu, ir juos kasdien perskaitys koks milijonas lietuvių, tai nieko baisaus nei lietuvių kalbai, nei raidynui neatsitiks. O jei kelios žmogaus vardo lotyniškos raidės bus parašytos pase, kurį matys tik jis pats ir kartą per metus koks pagiriotas pasienietis, tai lietuvių kalba ir raidynas žlugs, o Lietuvą okupuos lenkai.

Beje, patys tautiniai kovotojai, kurie pamatę lotynišką trijų raidžių kombinaciją griūna isterijoje aukštielninki, savo tekstuose gausiai vartoja svetimvardžius su W, Q, X. Nes lietuvių kalbos rašybos taisyklės yra guminės – vienos dokumentams, kitos šiaip pragyvenimui.

Štai parašysiu straipsnyje Zbignevas Mazovieckis ir mane redakcijos kalbininkas tuoj pataisys – reikia rašyti Zbigniewas Mazowieckis. O jei tas pats kalbininkas dirbtų puse etato Migracijos tarnyboje ir tas nelaimingasis ateitų paso, tai jame įrašys Zbignev Mazoviecki, nes kitaip bus klaida. Tokia idiotų logika.

Karbauskis buvo prieš „W, X, Q“ asmens dokumentuose, visi fanatikai audringai plojo ir gausiai prakaituodami balsavo. Dabar jis jau už „W, X, Q“. Tai, kad valstiečiai atsisakė daugelio pažadų – ne naujiena. Visi gražiai kužda, kol panelė klusniai atsigula ir nusirengia, bet šitie po rinkimų muša sisteminių rekordus.
Algimantas Rusteika

Užmiršti pažadus – šventa Lietuvos politikų tradicija, bet niekas dar neišdrįso daryti to, prieš ką griežtai pasisakė iki rinkimų ir už ką gavo daug lemiančių balsų. Šie vaikinai yra politiniai savižudžiai.

Vis manęs paklausia – rašinėji gerai, bet ką daryti? Sugalvojau, steigsiu TSKP – Tešlagalvių Sprendimų Keitimo Partiją. Programa iš vieno sakinio, kiekvienas įstengs iš plakato skanduoti – atšaukti visas nesąmones ir draudimus, kuriuos šitie padarys.

Savaitė feisbuke ir turėsiu 100 000 narių. Meilė ir neapykanta – laiptinės kaimynai, todėl pirmieji atbėgs valstiečių balsuotojai. Alkoholio monopolistai su rusais irgi parems.

Pora mėnesių smagaus pasišaipymo ir konstitucinė dauguma – garantuota. Pirmoji Konstitucijos pataisa bus uždrausti ką nors drausti, išskyrus tuos, kurie ką nors draudžia. Kėsinimąsi ką nors drausti įtrauksim į baudžiamąsias veikas ir atimsim vaikus.

O toliau eisis kaip per sviestą. Čia ne juokai, patikėkit ir ne naujas valinskų šeimyninis prisikėlimas. VSD ir STT gal ir pasiklausys, bet netrukdys. Nes jau dabar artėjantis visuotinis ir galutinis nusivylimas savo valstybe yra tikras, neišgalvotas nacionalinio saugumo klausimas.

algimantasrusteika.wordpress.com


Žymos

0 Atsiliepimų

Rašyti Atsiliepimą

Šį saitą nuo spamo saugo Akismet Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

Jei norėtumėte paremti…

Mieli skaitytojai, jei manote, kad medžiaga, teikiama „infa.lt“ buvo jums nors truputį naudinga, – jūs galite prisidėti ir paremti jos rengimą SMS ar kitu Jums patogiu būdu

Naujienų Prenumerata

-

Gauti naujienlaiškį el-paštu

Įrašykite savo pašto adresą:

Paslauga nuo Google FeedBurner

    Naglis Puteikis tvirtina, jog „premjero stumiama reforma įžūliai išduoda rinkėjus“, ir grasina trauktis iš frakcijos, jei ji bus priimta

Naglis Puteikis tvirtina, jog „premjero stumiama reforma įžūliai išduoda rinkėjus“, ir grasina trauktis iš frakcijos, jei ji bus priimta

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

A. Juozaitis. Delfi skelbiama sąmokslo teorija dėl mano galimo dalyvavimo LR Prezidento rinkimuose viešo svarstymo, esą sumanyto valstiečių

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

Algimantas Rusteika. Kumečių šalis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

Gabrielius Landsbergis: „Susidaro įspūdis, kad premjeras siekdamas asmeninio intereso, nori paversti Kauną Vilniaus šiukšlynu“

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (5)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

Rolandas Paksas. Vėl okupuoti

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

Ramūnas Karbauskis LVŽS frakcijos ir partijos vardu apgailestauja dėl Seimo Pirmininko pasisakymo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

Andrius Kubilius. Tomo Dapkaus melas – kas po juo slypi?

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

Arvydas Juozaitis: „Lietuva yra čia“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

Ministras Linas Kukuraitis teigia, jog Lietuva remia siūlymą, kad tėvai dalintųsi pusiau laiką, skirtą vaiko priežiūrai

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Naglis Puteikis prašo atstatydinti  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

Naglis Puteikis prašo atstatydinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininką Edmundą Vaitekūną

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (4)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

Kas sunkiausia Kelyje į tikslą ir kaip su tuo tvarkytis

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

Europarlamentarai paragino Porošenko stoti gėjų parado Kijeve priešakyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

Laimėjusio chamo visuomenė kurioje viskas vulgarizuojama (3)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

Šaltasis karas už taiką visame pasaulyje

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

Rolandas Paksas. Ko tikrai neišdrįs pasakyti Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime?

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    „Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

„Apsivalymas“: Seimui patvirtinus NSGK tyrimo išvadas, politinės korupcijos milijardinės aferos jokių teisinių pasekmių neturės?!

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

Algimantas Rusteika. Kritikuoji valdžią? Esi prorusiškas.

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama (2)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

Liberalas apie pensijų reformą: ko tikisi žmonės ir ko iš tiesų siekia Vyriausybė

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

Laimėjusio chamo visuomenė, kurioje viskas vulgarizuojama. (1)

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

Algimantas Rusteika. Dabar arba niekada

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

Lidžita Kolosauskaitė. Informacijos (ne)laisvėje

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Sandra Bernotaitė. Sutapti su Žalgiriu

Sandra Bernotaitė. Sutapti su Žalgiriu

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rolandas Paksas. Kaukių šou tęsiasi

Rolandas Paksas. Kaukių šou tęsiasi

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Gyvybė turi būti pavaldi minčiai (4)

Gyvybė turi būti pavaldi minčiai (4)

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą

Atsiliepimai

O juk tikrai galėtumėte kandidatuoti. Tada ateitų balsuoti tie, kurie purtosi nuo dabartinių kandidatų ir...

Idijote kas ši straipsnį parašė. Tai sėdėk namuose ir išjungti visi prietaisai,gal kas seka...

Buvo laida per radiją , dalyvavo su sanarių ligomis dirbantis profesorius. Uždaviau klausimą apie išbrinkinto...

Gerb. Arvydai! Būsimas Prezidente, lenkiu galva pries Tave ir Tavo mintis!!...

Sveiki. Kas privercia zmogu elgtis nezmoniskai, elgtis ne pagal prigimti, juk...

Įdomu kaip nemeluojantis Kubilius buvo priimtas į konservatorių partiją? Juk būti amžinai apsimelavusiam - būtina...

Biblijos pranašystėse bei Apreiškimo knygoje nemažai rašoma apie žvėries ženklą. Be abejo,...

kodėl taip meluojama? ar jus tikrai įsitikinusi jog visi, išskyrus partinias sistemas su jų disciplina...

Puiku. Tikiu sėkmė lydes...

Norėčiau, kad gerb.Arvydas Juozaitis kandidatuotų į Lietuvos Respublikos prezidentus. Pažįstu jį nuo Sąjūdžio laikų, ypač...

Parkinsono ir Azhaimerio lygmens ligoniais taps visi - nei ką prisiminti, o tuo labiau mąstyti,...

Vokietijoj jau senai šitaip - vyrai kariauja, ojų bobas dulkina svetimi. Dabar jie jau nebekariauja,bet...

Kuo skiriasi religija nuo tikėjimo? Tikėjimui nesvarbu vieta ir ritualai.Aš tikiu Dievu, tačiau neinu į...

>Rasa Va va, būtent. Džiugu, kad dar yra sveikai mąstančių moterų...

    Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

Lietuvoje vienodinama praktika apsaugant ir ginant vaikų teises bei interesus

atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą
    Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

Ar krikščionims normalu užsiimti seksu su robotu?

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

Lidžita Kolosauskaitė. Leiskite bent jau… mylėti(s)!

atsiliepimų 5 Skaityti visą įrašą
    Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

Neištikimą sutuoktinį galima atpažinti pagal išvaizdą

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

Parengtas projektas dėl lauko darželių Lietuvoje įteisinimo

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

Pirmokė turėjo keliauti pas direktorių, nes kreipėsi į tos pačios klasės vaiką žodžiu, priskirtinu kitai lyčiai

atsiliepimų 3 Skaityti visą įrašą
    Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

Mokyklas ir darželius pasieks plakatai, padėsiantys atpažinti smurto prieš vaiką požymius ir skatinsiantys imtis veiksmų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

Tėčiai vaikus prižiūrės priverstinai – teks augintis krūtis?

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

Aš numiriau prieš beveik devynerius metus ir supratau, jog yra tai, kas nemiršta

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

Valstybės globon paimtas vaikas gali augti ir kitame Europos krašte? Vaikų globos rinka diktuoja savas sąlygas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

Daily Mail: Britanijos policija įspėja tėvus dėl Rusijoje vykstančio „žaidimo“ nusinešusio virš šimto paauglių gyvybių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Švelni kurianti jėga – moteriškumas

Švelni kurianti jėga – moteriškumas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

Santykių traumos terapija – skausmo pašalinimas

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

Informacija tėveliams ir pedagogams dėl internete pasirodžiusių faktų apie vaikų savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“

1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą
    Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

Rusijos valdžia rimtai ėmėsi „mirties grupes“ socialiniuose tinkluose kuruojančių asmenų

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą
    Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

Rusijoje sulaikytas vienas iš „mirties grupių“ socialiniame tinkle „VKontakte“ administratorių

0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Pasidalinkite su savo draugais

Sveiki, tikiuosi, jog patiks: *Algimantas Rusteika apie suomius, idiotus ir lietuvybę* - nuoroda: http://infa.lt/15344/algimantas-rusteika-apie-suomius-idiotus-ir-lietuvybe/